haritada ara :   km  
Akyazı'da 65 yerleşim bulundu.
sırala 
Gebeş mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Gebeş Orman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 45' 6'' D, 30° 31' 57'' K
Çıldırlar mahalle - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1487a 📖 : Yortan [ Türkçe "koşucu, yörük, aşiret adı" ]
■ Koord: 40° 40' 56'' D, 30° 32' 5'' K
Kepekli mahalle - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1910h 📖 : Kepekli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 40' 44'' D, 30° 32' 33'' K
Buğdaylı mahalle - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1928 📖 : İrfaniye Sani [ Türkçe "İkinci İrfaniye" ]
Ab 📖 : Psirdzxa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 40' 42'' D, 30° 33' 8'' K
Bediltahirbey mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Tahirbey [ Kürtçe/Türkçe Bedil/Badıl "aş." ]
Ab 📖 : Khaldaxuraa
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 44' 34'' D, 30° 33' 18'' K
Bedilkazancı mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Bedil Rushanbey [ Kürtçe/Türkçe Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Köyün yerlileri Kürtlerden oluşuyor. Geçen yüzyıl başlarında Çerkesler ve daha sonra Bulgaristan ve Yugoslavyadan göçmenler yerleşmiş. Türk
■ Koord: 40° 42' 23'' D, 30° 33' 34'' K
Bedilkadirbey mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Bedil Kadirbey [ Kürtçe/Türkçe Bedil/Badıl "aş." ]
Ab 📖 : Balballı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 43' 55'' D, 30° 33' 35'' K
Yazılıgürgen mahalle (Akyazı bağ) - Akyazı - Sakarya
■ Koord: 40° 39' 22'' D, 30° 34' 0'' K
Erdoğdu mahalle - Akyazı - Sakarya
1946 📖 : Bedili Sımo [ Türkçe bedil "aş." ]
1928 📖 : Caferanlı Kürt [ Kürtçe caferan "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Simo kelimesi Ismâil ismini düşündürür. Eski ismi: Kürt Bedil. Bugünkü ismi 1995'te takıldı. Çevrede toplamda irili ufaklı 13 Şêxbizin yerleşimi bulunmaktadır. Manav
■ Koord: 40° 42' 38'' D, 30° 34' 3'' K
Çatalköprü mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Çatalköprü
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 47' 4'' D, 30° 34' 6'' K
Yenidoğan mahalle - Akyazı - Sakarya
1952 📖 : Yeniköy (mah)
■ Sukenarı köyüne bağlı Yeniköy mahallesi 24.10.1952’de Yenidoğan adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 40° 48' 24'' D, 30° 34' 29'' K
Uzunçınar mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Uzunçınar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 43' 20'' D, 30° 34' 40'' K
TürkOrmanköy mahalle - Akyazı - Sakarya
1946 📖 : Eski Ormanköy
1928 📖 : Orman
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 46' 10'' D, 30° 34' 55'' K
Bıçkıdere mahalle - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1910h 📖 : Bıçkıdere
Ab 📖 : Kaldaxara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 8'' D, 30° 34' 55'' K
Küçücek mahalle - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Gücecek
1573t 📖 : Kç. Güce
■ Koord: 40° 38' 10'' D, 30° 34' 55'' K
Eskibedil mahalle - Akyazı - Sakarya
1521t 📖 : Bedil [ Kürtçe/Türkçe Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 19. yy’da Sakarya’ya iskan edilen Badıli Kürtlerinin ana yerleşimidir. Sonradan Kafkas ve Rumeli muhacirleri de yerleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 44' 9'' D, 30° 35' 7'' K
Kabakulak mahalle - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 : Kabakulaklar
■ Koord: 40° 42' 20'' D, 30° 35' 16'' K
Kızılcıkorman mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Kızılcıkorman
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 6'' D, 30° 35' 16'' K
Sukenarı mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Sukenarı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Haritada "Sukenarı" adında tek yerleşim yeri olmasına rağmen; Hem Akyazı ilçesinde hem Hendek ilçesinde aynı isimli birer köy vardır ve içiçedir. Aralarındaki sınır ise ortasından akan "Dinsiz deresi" dir. ishak levent
■ Koord: 40° 48' 2'' D, 30° 35' 31'' K
Batak mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Batak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 40' 44'' D, 30° 35' 39'' K
Yahyalı mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Yahyalı
■ Koord: 40° 41' 45'' D, 30° 35' 42'' K
Yeniorman mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Orman Şevkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 46' 25'' D, 30° 35' 49'' K
Vakıf mahalle - Akyazı - Sakarya
Eski adı: Sarıçayır
1487a 📖 : Kç. Vakıf
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Şimdi Roman (Çingene) yerleşimi
■ Sarı Çayır kazâsının merkezi burasıydı. 1487 târihli Hüdâvendigâr Livâsı Tahrir Defterleri'nde Küçük Vakıf olarak geçer. Gelin baba evinden ayrılırken babası kızının beline kırmızı kurdela bağlar. Manav
■ Koord: 40° 43' 36'' D, 30° 36' 16'' K
Salihiye mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Salihiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz/Ubıx) yerleşimi.
■ Koord: 40° 38' 19'' D, 30° 36' 34'' K
Osmanbey mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Osmanbey
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 44' 47'' D, 30° 36' 35'' K
Taşburun mahalle - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 36' 19'' D, 30° 36' 47'' K
Seyfeler mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Seyfeler
■ Koord: 40° 42' 12'' D, 30° 36' 57'' K
Kumköprü mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Kumköprü
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 5'' D, 30° 37' 21'' K
Hanyatak mahalle - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Nüfusun bir bölümü halen Romeika dilini koruyan Çaykara muhacirleridir. SN
■ Koord: 40° 32' 55'' D, 30° 37' 26'' K
Alaağaç mahalle - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 : Alaağaç
Eski adı: Mahmutsabit
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 26'' D, 30° 37' 28'' K
Akyazı ilçe - Akyazı - Sakarya
1484 📖 : Akyazı (idari bölge)
■ İlçe nüfusu Karadenizliler (halk arasında `Lazlar`), Rumeli muhacirleri ve Kafkasya kökenlilerden (halk arasında `Çerkes`) oluşur. SN
■ Koord: 40° 41' 0'' D, 30° 37' 29'' K
Topağaç mahalle - Akyazı - Sakarya
1487a 📖 : Ramaslı
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 43' 46'' D, 30° 37' 33'' K
Karaçalılık mahalle - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 : Kuzuluk Kürdler
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Sapanca Kürtköye takriben 18. asrın başında yerleşen Kürtler yabâni hayvanlarla baş edemeyince 1750 senesinde Adapazar merkeze taşınmışlar. Sel vakası üzerine Hasanbey, Pazarköy ile ve Kuzuluk mevkiine dağılmışlar. Buraya Kürt Kuzuluk denmiş. Laz ve Gürcü muhâcirler eklendi. 1912-1922 arasında Çerkes çetecilerin gasplarından korunmak için meskenler yakınlaştırmak zorunda kalmışlar. Kürt Kuzuluk ismi 1960 darbe vakti resmen kaldırıldı. Manav
■ Koord: 40° 38' 15'' D, 30° 37' 57'' K
Yuvalık mahalle - Akyazı - Sakarya
1487a 📖 : Yuvalaklı
■ Koord: 40° 42' 8'' D, 30° 38' 22'' K
Düzyazı mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Süpren
1487a 📖 : Süpran
■ Koord: 40° 43' 33'' D, 30° 38' 32'' K
Taşyatak mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Taşyatak
■ Koord: 40° 33' 59'' D, 30° 38' 48'' K
Yağcılar mahalle - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 : Yağcılar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 41' 2'' D, 30° 38' 51'' K
Kuzuluk mahalle - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 : Kuzuluk | Aziziye Zîr
1902hk 📖 : Kuzuluk
Ab 📖 : Bec Y'kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 18. yy’da Kürtlerle iskan edilmiş olan köye daha sonra Kafkasya muhacirleri yerleştirildi. SN
■ 1750'de gelen Kürdler İhlas ve Topçu Sırtı mevkiinde dağınık yerleşmişlerdi. Gürcüler de bulunur. Manav
■ Koord: 40° 38' 0'' D, 30° 39' 1'' K
Pazarköy mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Pazarköy
Ab 📖 : Law Y'kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 39' 50'' D, 30° 39' 12'' K
Hasanbey mahalle - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 : Hasanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 40' 16'' D, 30° 39' 42'' K
Ballıkaya mahalle - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Mahallenin tamamı Trabzon ili, Şalpazarı ilçesinden göçmüştür.
■ Koord: 40° 35' 9'' D, 30° 39' 47'' K
Yongalık mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Germiye Yongalık
Ab 📖 : Beyzir Y'kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 35' 47'' D, 30° 40' 4'' K
Şerefiye mahalle - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 : Papazharmanı
■ Koord: 40° 37' 5'' D, 30° 40' 22'' K
Harunusta mahalle - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 : Harun
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 40' 49'' D, 30° 40' 27'' K
MerkezYeniköy mahalle - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
■ Koord: 40° 38' 38'' D, 30° 41' 4'' K
Yenikonak mahalle (Altındere bağ) - Akyazı - Sakarya
1946 📖 : Beynevit Şarkiye
1928 📖 : Şarki Beynevit [ Türkçe "Doğu Beynevit" ]
Ab 📖 : Kuc Y'kita
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 41' 7'' D, 30° 41' 7'' K
Reşadiye mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : İrşadiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 36' 18'' D, 30° 41' 16'' K
Güzlek mahalle - Akyazı - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 19'' D, 30° 41' 29'' K
Altındere mahalle - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 : Beğnevid
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Beynevit’in Eskikonak ve Yenikonak mahallelerinin birleştirilmesiyle kurulmuş yeni belediyedir. SN
■ Koord: 40° 41' 19'' D, 30° 41' 29'' K
Boztepe mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Boztepe
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Akyazı nahiyesi Boztepe karyesinde orman içinde yerleşmek üzere gelen Ordu kazası ahalisinden kırk beş nüfusun ormanların dahil ve haricinde muhacirin iskanı yasak olmasına binaen masraflarının ödenerek memleketlerine iadeleri. H-4 -12-1326 Manav
■ Koord: 40° 33' 28'' D, 30° 41' 44'' K
Eskikonak mahalle (Altındere bağ) - Akyazı - Sakarya
1946 📖 : Türk Beynevit
1928 📖 : Beğnevid
■ Mahalle halkı Sünni Türkler'den meydana gelmektedir. Lakin Yenikonak mahallesi Abhazlar'dan oluşur. Altındere kasabasında Türkler, Abhazlar ve Lazlar yaşamaktadır. Mustafa
■ Koord: 40° 41' 18'' D, 30° 41' 58'' K
Beldibi mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Beldibi
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 35' 34'' D, 30° 42' 19'' K
Taşağıl mahalle - Akyazı - Sakarya
1928 📖 : Taşağıl
■ Koord: 40° 34' 10'' D, 30° 43' 28'' K
Durmuşlar mahalle - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 : Durmuşoğlu
■ Koord: 40° 35' 28'' D, 30° 44' 31'' K
Mansurlar mahalle - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1573t 📖 : Mansur
■ Koord: 40° 34' 27'' D, 30° 44' 44'' K
Güvençler mahalle - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 34' 4'' D, 30° 45' 11'' K
Gökçeler mahalle - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 : Gökçeler
■ Koord: 40° 35' 15'' D, 30° 45' 58'' K
Çakıroğlu mahalle - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1928 📖 : Çakıroğlu
1573t 📖 : Mikâil
■ 1487 tarihli Bursa tahririnde Mikâil vakfı ile Çakıroğlu vakfı zikredilir. Her iki vakfın I. Murad (1361-1384) döneminde kurulduğu anlaşılıyor. SN
■ Koord: 40° 34' 47'' D, 30° 46' 1'' K
Yörükyeri mahalle - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
■ Koord: 40° 33' 5'' D, 30° 46' 49'' K
Ekinciler mahalle (Gökçeler bağ) - Akyazı - Sakarya
1902hk 📖 : Ekinciler
■ Koord: 40° 35' 40'' D, 30° 47' 38'' K
Haydarlar mahalle - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 : Hayduklar
■ Koord: 40° 34' 5'' D, 30° 48' 6'' K
Dedeler mahalle (Dokurcun bağ) - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
■ Koord: 40° 34' 34'' D, 30° 49' 25'' K
Çaylaryeniköy mahalle (Dokurcun bağ) - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
■ Koord: 40° 34' 1'' D, 30° 51' 10'' K
Dokurcun mahalle - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
■ Koord: 40° 34' 24'' D, 30° 51' 53'' K
Çengeller mahalle (Dokurcun bağ) - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
■ Koord: 40° 34' 46'' D, 30° 52' 11'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.