haritada ara :   km  
Akyaka'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
Kürekdere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 📖 Kürekdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Azeri yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak Türkleri, Azeri ve Kürdlerden oluşmaktadır. [Emre] SN
Geçit köy - Akyaka - Kars
R1889 📖 Geçit
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
İncedere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 📖 İncedere
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Şahnalar köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Şahnalar
E1918 📖 Odintsovo [ Rus ]
R1889 📖 Spasovka [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899'da Dukhobor'lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
■ Akyaka ilçesinin Arslanhane, Büyük Pirveli, Esenyayla, İbiş, Kalkankale, Kayadöven, Küçük Aküzüm ve Şahnalar köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. ZeMahşer
Camuşlu köy - Akyaka - Kars
Eski adı: -
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Camuşlu Köyü 1927'ye kadar yerleşim yeri değildir. Şahnalar köyü arazisidir. Köyden geçen Kars çayının Çamuşboğan mevkiinden adını alır. Eski tapu kayıtlarında adı yoktur. Karapapak Deli Ali kardeşi İdris ve İlyas'ın çocukları oturur.1940 da mezra daha sonra köy statüsü almıştır. Köyde herhangi bir eski bina yoktur. Hala Karapapak köyüdür. Şahnalar Azeri Köyüdür. (Mehmet Gıyas notu). SN
Karahan köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Karahan
R1889 📖 Terpeniye [ Rus "sabır" ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ukrayna'da Dukhobor köyü Terpeniye adından. SN
Sulakbahçe köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Dîlan [ Kr "köleler" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Yerlikavak köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Seydi [ Kr/Tr "öz." ]
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
Üçpınar köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Möküz
E1918 📖 Moks
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1828'e dek Ermeni köyü iken daha sonra Karapapaklar iskân edilmiştir. SN
İbiş köy - Akyaka - Kars
1928 📖 İbiş
Azeri yerleşimi
■ İbiş köyünün asıl yerleşim yeri halen Ermenistan'ın Akbaba bölgesindedir. Sınırların belirlenmesinden sonra köy halkı 8-10 km mesafede olan Türkiye tarafındaki yaylalarına göç etmiş ve eski köy adını burada kullanmışlardır. SN
Cebeci köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Cebeci
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
R1889 1928 📖 📖 Kızılçakçak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapaklar, Azeriler ve Yerlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Kürt nüfusu çok azdır
Kayadöven köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Bezirgân [ Tr "tüccar" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
Hacıpiri köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Hacıpiri
Azeri yerleşimi
Kayaköprü köy - Akyaka - Kars
1928 📖 İslam Ergine
E653 📖 Arkina [ rk'ina რკინა "demir" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni kralları zamanında Ermenilerin ruhani reisi olan gatoğigoslar burada otururdu. Kabirleri burada idi. (Urfalı Mateos §21). Köyde çok sayıda kilise kalıntısı ve Ruslardan kalan tarihi değirmen bulunmaktadır. SN
■ Yerli nüfusun yoğunluğundan dolayı yöre halkı "Yerli Ergine" ismiyle tanır. . [Emre] SN
Demirkent köy - Akyaka - Kars
1946 📖 Yeni Ergine
1928 📖 Rus Ergine [ rk'ina რკინა "demir" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Tarihi Ergine köyü yakınında 19. yy sonlarında kurulmuş Rus yerleşimi idi. SN
Boyuntaş köy - Akyaka - Kars
1946 📖 Dalavar
E1900~ 1928 E1900~ 📖 Dalaver [ Erm ]
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
Akbulak köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Akbulak
Azeri yerleşimi
Büyükpirveli köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Eski Pirveli
R1889 📖 Pirveli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
Küçükdurduran köy - Akyaka - Kars
1928 📖 K. Kımılı
■ Kısmen Azeri yerleşimi
Süngüderesi köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Kızıltaş
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ Süngüderesi (Kızıltaş) Köyü esas yerleşim yeri Ermenistan sınırları içerisindedir.1921 sonrası Kızıltaş köylüleri köylerini terk ederek sınırın Türkiye tarafında kalan yaylalarına yerleşmiş, yeni yerleşime de eski köy adı verilmiştir. SN
Esenyayla köy - Akyaka - Kars
1928 📖 Uzunkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Vartanlı bölgesinden gelen Azerbaycan Türkleri köy nüfusunun tamamını oluşturmaktadır. [Emre] SN
Küçükaküzüm köy - Akyaka - Kars
1928 📖 K. Aküzüm
R1889 📖 Ermeni Aküzüm
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Büyükdurduran köy - Akyaka - Kars
1928 📖 B. Kımılı
■ Kısmen Azeri yerleşimi
Aslanhane köy - Akyaka - Kars
hl 📖 Addanğana
E1902 📖 Asdeğani [ Erm "buralı?" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Eski köy kısmen Arpaçay baraj gölü altında kalmıştır. SN
Kalkankale köy - Akyaka - Kars
E914y 📖 Tiknis
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ Köye hakim olan Tiknis kalesi I. Smpad Pakraduni (890-914) döneminde inşa edildi. 20. yy başında hemen hemen sağlam olan kale halen bir taş yığını halindedir. SN
Çetindurak köy - Akyaka - Kars
R1889 1928 📖 📖 Başşüregel
E892y 📖 Şiragavan Շիրակավան [ Erm "Şirak (ili) kenti" ]
1514 📖 Şüregel (idari bölge) [ Tr "Şirak eli?" ]
Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 962'de Ani kentinin inşasından önce Pakraduni/Bagratlı hanedanının başkenti olan Şirakavan kentidir. 892'de inşa edilen Amenapırgiç katedrali 1950'lere dek harabe halinde fakat ayaktaydı. Şimdi izi kalmamıştır. ■ 1877 öncesinde Şüregel nahiyesi merkezi idi. Arpaçay-Akyaka-Ani ve Gümrü bölgelerini kapsayan Şirak ili Ermeni tarihçilerince 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.