Akyaka'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kürekdere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: Kürekdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak Türkleri, Azeriler ve Kürdlerden oluşmaktadır. Emre
  Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928k: Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak Türkleri, Azeri ve Kürdlerden oluşmaktadır. Emre
  Geçit köy - Akyaka - Kars
R1889: Geçit
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak ve Yerli Türklerden oluşmaktadır. Emre
  İncedere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: İncedere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Şahnalar köy - Akyaka - Kars
1928k: Şahnalar
R1889: Spasovka [ Rus ]
E1918: Odintsovo [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899 Dukhobor'lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
  Camuşlu köy - Akyaka - Kars
Eski adı: -
Karapapak yerleşimi
■ Camuşlu Köyü 1927'ye kadar yerleşim yeri değildir. Şahnalar köyü arazisidir. Köyden geçen Kars çayının Çamuşboğan mevkiinden adını alır. Eski tapu kayıtlarında adı yoktur. Karapapak Deli Ali kardeşi İdris ve İlyas'ın çocukları oturur.1940 da mezra daha sonra köy statüsü almıştır. Köyde herhangi bir eski bina yoktur. Hala Karapapak köyüdür. Şahnalar Azeri Köyüdür. (Mehmet Gıyas notu). SN
  Karahan köy - Akyaka - Kars
1928k: Karahan
Eski adı: Terpeniye [ Rus terpeniye "sabır" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak (Dukhobor) yerleşimi
■ Ukrayna'da Dukhobor köyü Terpeniye adından. SN
  Sulakbahçe köy - Akyaka - Kars
1928k: Dilan [ Kürd dîlan "köleler (aş.)" ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 3 hane Kürt ve 20 hane Karapapak kaydedilmiştir. Kürtler Digor'daki aşiret mensuplarının bulunduğu -adını hatırlayamadığım- köye göçmüştür. metonio
  Yerlikavak köy - Akyaka - Kars
1928k: Seydi [ Kürd/Tr "öz." ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Üçpınar köy - Akyaka - Kars
1928k: Möküz
E1918: Moks
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ 1828'e dek Ermeni köyü iken daha sonra Karapapaklar iskân edilmiştir. SN
  İbiş köy - Akyaka - Kars
1928k: İbiş
Azeri/Gürcü yerleşimi
■ İbiş Köyünün asıl yerleşim yeri halen Ermenistan'ın Akbaba bölgesindedir. Sınırların belirlenmesinden sonra köy halkı 8-10 km mesafede olan Türkiye tarafındaki yaylalarına göç etmiş ve eski köy adlarını burada kullanmışlardır. Köy Hacıabbasoğullarının yaylasıdır. (Mehmet Azeritürk) SN
■ Kısmen Gürcü yerleşimi. Köyün Gürcüleri 19. Yüzyılda Gürcistan'ın Akhalkalaki şehirinden göçmüşdür ve köyde "Uruslar" olarak tanılır. Dil, Kültür ve Din olarak tamamen köyün Azeri kısmına Asimile olmuşlardır. Ali
■ Üst girdide "Uruslar" adıyla anılan sülale köyde Şii mezhebinden olmayan ve Ahıska Türkü olan tek sülaledir. Zira Ahılkelek ve Ahıska civarında Gürcüce anadilli herhangi bir Müslüman nüfus bulunmamakla beraber, eğer göç eden kişi veya sülale Gürcü ise Batum, Borçka veya Çürüksu civarından göç etmiş olması gerekirdi. Bazı çevrelerde Ahıskalılar için Gürcü lâkabı da takılmaktadır, zira göç ettikleri yer uzun zamandır Gürcü etkisinin bulunduğu bir bölgeydi. metonio
  Cebeci köy - Akyaka - Kars
1928k: Cebeci
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
R1889 1928k: Kızılçakçak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Karapapaklar, Azeriler ve Yerlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Kürt nüfusu çok azdır Türk
  Kayadöven köy - Akyaka - Kars
1928k: Bezirgân [ Fars/Tr bezirgân "tüccar" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Hacıpiri köy - Akyaka - Kars
1928k: Hacıpiri
Azeri yerleşimi
  Kayaköprü köy - Akyaka - Kars
1928k: İslamErgine
E653: Arkina
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni kralları zamanında Ermenilerin ruhani reisi olan gatoğigoslar burada otururdu. Kabirleri burada idi. (Urfalı Mateos §21). SN
■ Rk'ina (რკინა), Gürcüce demir demektir. Arkina ise Gürcüce aslının değişime uğramış halidir. meriç
■ Yerli nüfusun yoğunluğundan dolayı yöre halkı "Yerli Ergine" ismiyle hitap etmektedir. Köyde çok sayıda kilise kalıntısı ve Ruslardan kalan tarihi değirmen bulunmaktadır. Emre
  Demirkent köy - Akyaka - Kars
1946k: Y. Ergine
1928k: RusErgine
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Tarihi Ergine köyü yakınında 19. yy sonlarında kurulmuş Rus yerleşimi idi. SN
■ Rk'ina (რკინა), Gürcüce demir demektir. Ergine ise Gürcüce aslının değişime uğramış halidir. meriç
■ Köy nüfusunun tamamına yakınını Karapapak Türkleri oluşturmaktadır. Kısmen Azeri ve Kürd aileler de bulunmaktadır. Emre
  Boyuntaş köy - Akyaka - Kars
1946k: Dalavar
E1900~, 1928k: Dalaver
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Akbulak köy - Akyaka - Kars
1928k: Akbulak
Azeri yerleşimi
  Büyükpirveli köy - Akyaka - Kars
1928k: Es. Pirveli
R1889: Pirveli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Küçükdurduran köy - Akyaka - Kars
1928k: K. Kımılı
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Süngüderesi köy - Akyaka - Kars
1928k: Kızıltaş
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ Süngüderesi (Kızıltaş) Köyü esas yerleşim yeri Ermenistan sınırları içerisindedir.1917 sonrası Sınır belirlemesinden sonra Kızıltaş köylüleri köylerini terk ederek sınırın Türkiye tarafında kalan yaylalarına yerleşmişlerdir. Yeni yerleşime de eski köy adını vermişlerdir. ( Mehmet Azeritürk) SN
  Esenyayla köy - Akyaka - Kars
1928k: Uzunkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Vartanlı bölgesinden gelen Azerbaycan Türkleri köy nüfusunun tamamını oluşturmaktadır. Emre
  Küçükaküzüm köy - Akyaka - Kars
1928k: K. Aküzüm
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Büyükdurduran köy - Akyaka - Kars
1928k: B. Kımılı
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Aslanhane köy - Akyaka - Kars
E1902: Asdeğani [ Erm "buralı?" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Eski köy kısmen Arpaçay baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Kalkankale köy - Akyaka - Kars
E914: Tiknis [ Erm ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ Köye hakim olan Tiknis kalesi muhtemelen I. Smpad Pakraduni (890-914) döneminde inşa edilmiştir. 20. yy başında hemen hemen sağlam olan kale halen bir taş yığını halindedir. SN
  Çetindurak köy - Akyaka - Kars
R1889 1928k: Başşüregel
E892y: Şiragavan Շիրակավան [ Erm "Şirak (ili) kenti" ]
1514fk: Şüregel (idari bölge) [ Tr "Şirak eli?" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 962'de Ani kentinin inşasından önce Pakraduni/Bagratlı hanedanının başkenti olan Şirakavan kentidir. 892'de inşa edilen Amenapırgiç katedrali 1950'lere dek harabe halinde fakat ayaktaydı. Şimdi izi kalmamıştır. ■ 1877 öncesinde Şüregel nahiyesi merkezi idi. Arpaçay-Akyaka-Ani ve Gümrü bölgelerini kapsayan Şirak ilçesi Ermeni tarihçilerince 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km