Akyaka'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kürekdere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 RAl, K: Kürekdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Geçit köy - Akyaka - Kars
R1889 RAl, K: Geçit
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  İncedere köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 RAl, K: İncedere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Şahnalar köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Şahnalar
R1889 RAl: Spasovka [ Rus ]
E1918- Beg: Odintsovo [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899 Dukhobor'lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
  Camuşlu köy - Akyaka - Kars
Eski adı: -
Karapapak yerleşimi
■ Camuşlu Köyü 1927'ye kadar yerleşim yeri değildir. Şahnalar köyü arazisidir. Köyden geçen Kars çayının Çamuşboğan mevkiinden adını alır. Eski tapu kayıtlarında adı yoktur. Karapapak Deli Ali kardeşi İdris ve İlyas'ın çocukları oturur.1940 da mezra daha sonra köy statüsü almıştır. Köyde herhangi bir eski bina yoktur. Hala Karapapak köyüdür. Şahnalar Azeri Köyüdür. (Mehmet Gıyas notu). SN
  Karahan köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Karahan
Eski adı: Terpeniye [ Rus terpeniye "sabır" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak (Dukhobor) yerleşimi
■ Ukrayna'da Dukhobor köyü Terpeniye adından. SN
  Sulakbahçe köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Dilan [ Kürd dîlan "köleler (aş.)" ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Yerlikavak köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Seydi [ Kürd/Tr "öz." ]
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Üçpınar köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Möküz
E1918- Beg: Moks
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ 1828'e dek Ermeni köyü iken daha sonra Karapapaklar iskân edilmiştir. SN
  İbiş köy - Akyaka - Kars
k1928 K: İbiş
Azeri/Gürcü yerleşimi
■ İbiş Köyünün asıl yerleşim yeri halen Ermenistan'ın Akbaba bölgesindedir. Sınırların belirlenmesinden sonra köy halkı 8-10 km mesafede olan Türkiye tarafındaki yaylalarına göç etmiş ve eski köy adlarını burada kullanmışlardır. Köy Hacıabbasoğullarının yaylasıdır. (Mehmet Azeritürk) SN
■ Kısmen Gürcü yerleşimi. Köyün Gürcüleri 19. Yüzyılda Gürcistan'ın Akhalkalaki şehirinden göçmüşdür ve köyde "Uruslar" olarak tanılır. Dil, Kültür ve Din olarak tamamen köyün Azeri kısmına Asimile olmuşlardır. Ali
■ Üst girdide "Uruslar" adıyla anılan sülale köyde Şii mezhebinden olmayan ve Ahıska Türkü olan tek sülaledir. Zira Ahılkelek ve Ahıska civarında Gürcüce anadilli herhangi bir Müslüman nüfus bulunmamakla beraber, eğer göç eden kişi veya sülale Gürcü ise Batum, Borçka veya Çürüksu civarından göç etmiş olması gerekirdi. Bazı çevrelerde Ahıskalılar için Gürcü lâkabı da takılmaktadır, zira göç ettikleri yer uzun zamandır Gürcü etkisinin bulunduğu bir bölgeydi. metonio
  Cebeci köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Cebeci
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Kızılçakçak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Karapapaklar, Azeriler ve Yerlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Kürt nüfusu çok azdır Türk
  Kayadöven köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Bezirgân [ Fars/Tr bezirgân "tüccar" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Hacıpiri köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Hacıpiri
Azeri yerleşimi
  Kayaköprü köy - Akyaka - Kars
k1928 K: İslamErgine
E650 Seb 84: Arkina
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni kralları zamanında Ermenilerin ruhani reisi olan gatoğigoslar burada oturuyordu ve kabirleri burada idi (Urfalı Mateos §21). SN
  Demirkent köy - Akyaka - Kars
k1946 MYK: YeniErgine
k1928 K: RusErgine
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Tarihi Ergine köyü yakınında 19. yy sonlarında kurulmuş Rus yerleşimi idi. SN
  Boyuntaş köy - Akyaka - Kars
k1946 MYK: Dalavar
E1900-, k1928: Dalaver
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Akbulak köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Akbulak
Azeri yerleşimi
  Büyükpirveli köy - Akyaka - Kars
k1928 K: EskiPirveli
R1889 RAl: Pirveli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Küçükdurduran köy - Akyaka - Kars
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Süngüderesi köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Kızıltaş
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ Süngüderesi (Kızıltaş) Köyü esas yerleşim yeri Ermenistan sınırları içerisindedir.1917 sonrası Sınır belirlemesinden sonra Kızıltaş köylüleri köylerini terk ederek sınırın Türkiye tarafında kalan yaylalarına yerleşmişlerdir. Yeni yerleşime de eski köy adını vermişlerdir. ( Mehmet Azeritürk) SN
  Esenyayla köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Uzunkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Küçükaküzüm köy - Akyaka - Kars
k1928 K: Küçükaküzüm
R1889 RAl: ErmeniAküzüm
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Büyükdurduran köy - Akyaka - Kars
k1928 K: BüyükKımılı
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Aslanhane köy - Akyaka - Kars
E1902 Epr I.245: Asdeğani
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Eski bir Azeri yerleşimidir. Kısmen Arpaçay barajı altında kalmıştır. Halk arasında kullanılan Addanxana biçimi, eski bir (Ermenice?) adın bozulmuş hali olabilir. SN
  Kalkankale köy - Akyaka - Kars
E914 RAl: Tiknis [ Erm ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ Köye hakim olan Tiknis kalesi muhtemelen I. Smpad Pakraduni (890-914) döneminde inşa edilmiştir. 20. yy başında hemen hemen sağlam olan kale halen bir taş yığını halindedir. SN
  Çetindurak köy - Akyaka - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Başşüregel
E892: Şirakavan [ Erm "Şirak (ili) kenti" ]
1514 Krz 102: Şüregel (idari bölge) [ Tr "Şirak eli?" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 962'de Ani kentinin inşaından önce Pakraduni/Bagratlı hanedanının başkenti olan Şirakavan kentidir. 892 tarihinde inşa edilen Amenapırgiç katedrali 1950'lere dek harabe halinde fakat ayaktaydı. Şimdi izi kalmamıştır. ■ Köy 1877 öncesinde Şüregel nahiyesi merkezi idi. Arpaçay-Akyaka-Ani ve Gümrü bölgesini kapsayan Şirak ili Ermeni tarihçilerince 4. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Türkçe isimdeki –el ekinin kaynağı anlaşılamadı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km