Aksu'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaöz mah - Aksu - Antalya
1926h: Karaözü
■ Cebel, Orta ve Köseler olmak üzere üç mahalledir. SN
  Kayadibi mah - Aksu - Antalya
Eski adı: -
■ Akçahamidli, Şamköy ve Orta olmak üzere birkaç mahalledir. SN
  Hatipler mah Karaöz - Aksu - Antalya
1926h: Hatipler
  Mozalar mah - Aksu - Antalya
1926h: Mozalar
  Çamköy mah Aksu - Aksu - Antalya
1928: Çamköy
  Yeşilkaraman mah - Aksu - Antalya
1928: Asi Karaman
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Topallı mah - Aksu - Antalya
hl: Ellezalanı [ Tr "İlyas alanı" ]
1926h: İlyasalanı
■ Yeniosmanlı aşireti yörüklerinin kışlağı idi. Cumhuriyetin ilk yıllarında aşiret reisi Topal İlyas'tan ötürü adlandırıldı. SN
  Kurşunlu mah - Aksu - Antalya
1942ha: Kurşunlu
■ Mahalle halkı günümüzde Honamlı Aşireti'ne mensup Yörük Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Aksu ilçe - Aksu - Antalya
Eski adı: -
■ Adını Aksu ırmağından alan idari bölgenin merkezi 1940'lardan sonra yeni alanda kuruldu, 1990'larda belediye, 2009'da ilçe oldu. SN
■ Adını yakınından akan Aksu nehirden almakla birlikte nehrin antik dönemdeki adı Kestros olup, Hititçe Kastaraya'dan gelme olasılığı bulunmaktadır. ahmet uhri
  Macun mah Aksu - Aksu - Antalya
1928: Macun
  Ecevitli mah - Aksu - Antalya
1926h: Ecevitli
  Mandırlar mah Aksu - Aksu - Antalya
1968: Çalkaya
1911hk: Mandırla
■ Köy halkı günümüzde Honamlı Aşireti'ne mensup Yörük Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Perge mv - Aksu - Antalya
1842: Eskikale
H: Parxa [ Luw "tepe" ]
■ En erken MÖ 1220 dolayında bir Hitit belgesinde Parha adıyla anılan kent, MÖ 333'te Büyük İskender tarafından fethedilmiş, Roma döneminde Pamphylia Secunda eyaleti başkenti olmuştur. SN
  İhsaniye mah - Aksu - Antalya
1926h: İhsaniye
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
  Yurtpınar bld - Aksu - Antalya
■ 1993'te eski Murtuna ve Gürlü köylerinin birleştirilmesiyle belediye oldu, 2008'de lağvedilerek Aksu ilçe merkezine katıldı. SN
  Toparlar mah Aksu - Aksu - Antalya
■ Perge antik kenti öreni bu mahallededir. SN
  Kemerağzı mah - Aksu - Antalya
1926h: Kemerağzı
■ Mahalle halkı günümüzde Honamlı Aşireti'ne mensup Yörük Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Murtuna mah Aksu - Aksu - Antalya
1926h: Murtuna [ Kürd/Tr "aş." ]
■ 19. yy'da Serik ve Aksu ilçelerinde egemen olan Murtana/Murtuna Kürt aşireti adını taşır. SN
  Alaylı mah - Aksu - Antalya
1926h: Alaylı
  Solak mah - Aksu - Antalya
1911hk: Solak
  Dumanlar mah - Aksu - Antalya
1911hk: Dumanlar
  Yenidumanlar mah - Aksu - Antalya
1926h: Yeniköy
■ Dumanlar köyünden ayrıldı. SN
  Gökdere mah Aksu - Aksu - Antalya
1926h: Taşçılar
  Boztepe mah - Aksu - Antalya
1928: Boztepe
1926h: Asartepe
1868 y: İstavroz [ Yun stávros "haç" ]
■ 1920 yılında Antalya Umumi Meclisi kararıyla İstavroz yerine Boztepe adı verilmiştir. Abdülhamid devrinde Hacı Konstandi Ağa'nın özel mülkü idi. SN
  Kumköy mah - Aksu - Antalya
1926h: B. Ğundu
  Yılanlı köy - Aksu - Isparta
1912hk: Yılanlı
  Sofular köy - Aksu - Isparta
1912hk: Sofiler
  Aksu ilçe - Aksu - Isparta
1912hk: Yenice
1928 y: Anamas (idari bölge) [ Yun anemóeis "rüzgârlı" ]
■ Yenice belediyesi 1987'de Aksu adıyla ilçe statüsü kazandı. SN
  Akçaşar mah Aksu - Aksu - Isparta
1912hk: Akşehir
Y17, Y640: Tymbriáda / Timbriada [ Luw ]
■ Hadrianus (117-138) döneminde basılmış Timbriada sikkeleri Isparta Müzesi'ndedir. SN
  Koçular köy - Aksu - Isparta
1912hk: Koçular
  Katipköy mah - Aksu - Isparta
1912hk: Hatib
  Terziler köy - Aksu - Isparta
1912hk: Terziler
  Yakaavşar bld - Aksu - Isparta
1912hk: Afşar
  Elecik köy - Aksu - Isparta
1912hk: Alacık
  Yaka köy - Aksu - Isparta
1912hk: Yaka
  Yukarıyaylabel köy - Aksu - Isparta
1946: Kartöz yk.
1928: Kartoz
1478t: Kartas


Grafik harita göster     haritada ara : km