haritada ara :   km  
Aksaray Merkezde 99 yerleşim bulundu.
sırala 
Yenikent bld - Aksaray_m - Aksaray
1912hk 📖: Amarat [ Tr İmaret ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Selçuklu kervansaraylarından Akhan'ın çevresinde oluşan köyün yeni yerleşimidir. SN
■ Kelime kökü imaret olan yerleşim yeri. karamamba
Akhan yayla - Aksaray_m - Aksaray
1926h 📖: Akhan Höyüğü
Y180 📖: Koropassós [ AnaD ]
■ Antik Çağ'da Lykaonia (Konya) ile Kapadokya (Kayseri) eyaletleri arasındaki sınır menzili idi. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhusrev (1237-1246) zamanında inşa edilmiş kervansaraydan geriye bir kel duvar kalmıştır. SN
Yeşiltepe bld - Aksaray_m - Aksaray
1912hk 📖: Kırgıl
Hanobası mah Sarayhan - Aksaray_m (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖: Hanobası
■ Resmi Gazete 21.12.1955: "Niğde Vilâyetinin Aksaray Kazasına bağlı Hanobası Nahiyesinin merkezi aynı nahiyeye bağlı Acıpınar Köyüne nakledilmiş ve Nahiyenin adı da (Hanobası) olarak ipka olunmuştur." Taner A.
Yeşilova bld - Aksaray_m (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1928 📖: Acemhöyük
■ Yavuz Selim saltanatında (1512-1520) Safevi devletinden mülteci gelen `Acemler` tarafından iskan edildiği için Acemhöyük adını aldığı anlatılır. Kasaba merkezindeki devasa höyük, MÖ 2. binyılda önemli bir siyasi merkez olan Puruşanda veya Ullama adlı yer olmalıdır. SN
Kutlu bld - Aksaray_m - Aksaray
Eski adı: -
■ 1933 yılında 15 hane ile kurulmuş yerleşimdir. SN
Yapılcan köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Yapılcan
Cerit köy - Aksaray_m (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖: Ceridler
■ Aşağı Cerit ve Yeni Cerit olmak üzere iki yerleşimdir. SN
Armutlu bld - Aksaray_m (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1693z 📖: Armudlu
■ © © 16.03.1693 Eskiil kazasına tabi Dokuzin ve Armudlu karyelerindeki mezraya ba-berat mutasarrıf olan Şeyh Mehmed... deyar heyran
Ataköy köy - Aksaray_m - Aksaray
1926h 📖: Atışa Tolu
Hatipağatolu köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Hatiboğlu Tolu
Zaza-Sünni yerleşimi
Topakkaya bld - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Çimeli Uzartık
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Seleciköse köy - Aksaray_m - Aksaray
1926h 📖: Seleciköseli Tolu
Zaza-Sünni yerleşimi
Hırkatolu köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Xırkatolu
■ 'Ehl-i hırka' muhtemelen `derviş` anlamında. SN
İsmailağatolu köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: İsmailağatolu
Zaza-Sünni yerleşimi
Kazıcık köy - Aksaray_m - Aksaray
1926h 📖: Kazıcık Tolu
Zaza-Sünni yerleşimi
Aratol bld - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Aratol
Çolaknebi köy - Aksaray_m (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K 📖: Seyda Jêr [ Kr "aşağı seyit" ]
1928 📖: Çolaknebi
Kürt-Sünni yerleşimi
Macarlı köy - Aksaray_m (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K 📖: Muhaciran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halkı Ağrı/Eleşkirt kökenlidir. 93 Harbinde gelmişlerdir. metonio
Nurgöz köy - Aksaray_m (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1968 📖: Yeniyuva
1928 📖: Nürgüz
Y334 📖: Argustana [ AnaD ]
■ 334 yılına ait Itinerarium Burdigalense'de Ankara-Aksaray yolunda Aksaray'dan 16 mil (22.5 km) önce gösterilen Argustana adlı yerdir. Nürgüz adının, n+ edatı eklenmesiyle Argustana'dan türetildiği görülüyor. Türkçe 'nur' ve 'göz' sözcükleri ile ilgisi olmadığı aşikardır. ■ Mahmut Makal'ın Bizim Köy kitabı bu köy hakkındadır. Ahlak ve medeniyet açısından tükenmiş bir topluluğu tasvir eder. SN
Fatmauşağı köy - Aksaray_m (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K 📖: Seydanê Jor [ Kr "yukarı Seyitler" ]
1928 📖: Fatmauşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Taşpınar bld - Aksaray_m (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖: Taşpınar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Aksaray il - Aksaray_m - Aksaray
1282 S1286 📖Aksara
Y1207 Y1220 📖Ta Aksará / Taksará
Y180 Y334 📖Kolonia Arxelaída [ Yun "Arxelais (kral) yerleşkesi" ]
Y17 📖: Garsaúra [ AnaD gurşaura ]
■ Antik Garsaúra kentine son Kappadokia kralı Arxelaos (MÖ 36-14) onuruna Kolônia Arxelais/Arxelaida adı verildi. 9. yy'dan sonra Arap akınları nedeniyle boşaldı. 1171'de Selçuklu sultanı 2. Rükneddin Kılıçarslan tarafından yeniden inşa edildi. ■ Kent adının Türkçe 'saray' ile ilgili olmayıp, Yun Aksará adından türediği savunulmuştur. Ancak 13. yy Bizans kayıtlarında görülen Ta Aksará biçimi Türk fethinden sonrasına ait olup Türkçeden geri alıntı olması güçlü olasılıktır. (Zgusta §199). SN
Yağan köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Yağan
Akin köy - Aksaray_m - Aksaray
1919hb 📖: Akin
Kürt-Sünni yerleşimi
Şeyhler köy - Aksaray_m (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K 📖: Şêxan [ Kr "şeyhler" ]
1928 📖: Şeyhler
Kürt-Sünni yerleşimi
Gültepe köy - Aksaray_m - Aksaray
1919hb 📖: Tepesidelik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adını burada bulunan Tepesidelik Han'dan alır. SN
Çankıllı köy - Aksaray_m - Aksaray
K1997 📖: Cengelî
1928 📖: Çankıllı
Zaza-Sünni yerleşimi
Sağırkaraca köy - Aksaray_m - Aksaray
K 📖: Cerran [ Kr "karacalar" ]
1928 📖: Sağırkaraca
Kürt-Sünni yerleşimi
Gençosman köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Dorukini
Bağlı köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Bağlı
Sağlık bld - Aksaray_m - Aksaray
1926h 📖: Sağırtolu
Karataş köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Karataş
Karaçayır köy - Aksaray_m (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K 📖: Kulan
1928 📖: Karaçayır
Zaza-Sünni yerleşimi
Akhisar köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Akhisar
Ekeciktol köy - Aksaray_m - Aksaray
1808z 📖: Ekecik (aş.)
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Ekecik/Hilkecik) yerleşimi
■ © 23.04.1808 Aksaray kazası dahilindeki Ekecik/Hilkecik köyleri voyvodası maktul Kanber'in vereseleriyle mezkur aşiretten sekiz hasımlarının mahkemede görülen kısas davasında... deyar heyran
Sevinçli bld - Aksaray_m - Aksaray
1926h 📖: Gelegüle
Borucu köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Borucu
Zaza-Sünni yerleşimi
Taptukemre köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Tabtık
Zaza-Sünni yerleşimi
Yanyurt köy - Aksaray_m - Aksaray
K 📖: Kürdalo
1928 📖: Yanyurt
Zaza-Sünni yerleşimi
Koyak köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Koyak
Zaza-Sünni yerleşimi
Çalıbekir mah Yanyurt - Aksaray_m - Aksaray
K1997 📖: Çalê Bekirî [ Kr "Bekir kuyusu" ]
1928 📖: Çalıbekir
Zaza-Sünni yerleşimi
Salmanlı köy - Aksaray_m - Aksaray
K1997 📖: Canan
1928 📖: Salmanlı
Zaza-Sünni yerleşimi
Göksugüzel köy - Aksaray_m - Aksaray
K 📖: Mamereş [ Kr "kara Memo" ]
1928 📖: Karamehmet
1928 📖: Göğsügüzel
Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
Yalnızceviz köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Yalnızceviz
Sünni Türk yerleşimi
Karkın bld - Aksaray_m (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖: Karkın [ Tr "aş." ]
Gökçe köy - Aksaray_m - Aksaray
1500t 1928 📖Mamasun
Y334 📖: Mamassós / Momoassós [ AnaD ]
■ Bizans çağında Orta Anadolu'da son derece yaygın olan Aziz Mamas kültünün odak noktası idi. Halen aynı yerde Şammas Baba adıyla anılan yatır ziyaret edilir. SN
Elmacık köy - Aksaray_m (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖: Gine
■ Elmacık köyünün değiştirilmeden önceki adı Gine, Yunanca 'Kana' adından gelir. Tankut Beygu
Sarıağıl köy - Aksaray_m - Aksaray
K 📖: Qullor
1928 📖: Sarıağıl
Kürt-Sünni yerleşimi
Kalebalta köy - Aksaray_m - Aksaray
K 📖: Qeleko [ Kr ]
1928 📖: Kalebalta
Zaza-Sünni yerleşimi
Öresin mv - Aksaray_m - Aksaray
1919hb 📖: Öresinhanı
■ Selçuklulardan kalan kervansaray harabesi 'restore' edilerek turizme kazandırılmıştır. SN
Viranşehir mv - Aksaray_m - Aksaray
1500t 📖: Molğasun
■ Geniş alana yayılmış son derece etkileyici ören yeridir. Jüstinyen (527-565) döneminde bir depremde yıkılıp yeniden inşa edildiği ve Justinianopolis adı verildiğini 6. yy tarihçisi Prokopios kaydeder. SN
Helvadere bld - Aksaray_m - Aksaray
1919hb 📖: Helvadere
■ Antik Mokissós ören yeri kasaba sınırları içindedir. SN
Pörnekler köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Büyük + Küçük Pörnek [ Tr pörnek "oluk, kanal" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ İdari olarak Küçükpörnekler ve Büyükpörnekler olarak ikiye ayrılmıştır, ikisi de Zaza yerleşimidir. metonio
Susadı köy - Aksaray_m - Aksaray
K 📖: Susadî
1928 📖: Susadı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Bebek köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Bebek
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nüfusu Ağrı muhaciridir. SN
Çağıl köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Çağıl
Alevi yerleşimi
Tatlıca köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Dadasun
Y787 📖: Dadassós [ AnaD dadaşşas ]
■ Anadolu'daki diğer Dadassós için Kayseri-Kocasinan Akçatepe köyüne bakınız. SN
Babakonağı köy - Aksaray_m - Aksaray
K1997 📖: Doqan / Doqî
1928 📖: Gelesin
Kürt-Sünni yerleşimi
Karakuyu köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Karakuyu
Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
Karakova köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Karakova
Eski adı: Hayrat
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Alayhanı köy - Aksaray_m - Aksaray
1919hb 📖: Alayhanı
Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Köyde Kılveren soyundan gelen insanlar olmakla birlikte, köydeki tek grup değillerdir. Alayhanı köyü, sürgün edilen çeşitli Kürt ve Zaza ailelerin birbirine yakın zamanlarda, farklı yerlerden gelmeleriyle kurulmuştur.
■ Alaxan/Alaxon:reşwanaşiret konfederasyonuna bağlı kılveren (Qullori)cemaati 1750li yıllarda Diyarbakırdan Aksaraya zorunlu göç ettirilmişlerdir.Alayhanda farklı kabile ve aşiretlerde bulunmaktadır.Bunlar Gözeler,hacıahmetler,davutlar,hamolar,komolar,mamöler.Alayhan Köyü ahalileri ile gerçekleştirdiği sözlü mülakatlara kaynaklık teşkil eden rivayetler arşiv vesikası hükmünde olup, belirtilmeye değerdir: “kılveren cemaati vaktiyle Van’ın Tatvan İlçesinden Diyarbekir’e gelmişler. Diyarbekir Kalesi tamir ediliyormuş. kıl ve süt vergisi istemişler. Bu pek ağır bir vergi imiş. Dayanamamışlar. Hayvanlarına, davarlarına Rum’da (Anadolu’da) daha iyi ve rahat otlaklar bulacakları ümidiyle Anadolu’ya gelmişler. Aksaray çok ıssız ve harap bir halde imiş: burada bir sene kadar kalmışlar. Bataklıklarda üreyen sinekler onları rahatsız etmiş. Kendilerine yaylak ve yurt aramışlar. Büyükekecikdağı’ndaki Çavdarlılar, Sınandı Gökkaya köyleri çevrelerine yerleşmişler (…) Doğu’dan gelenlerin bir kısmı Alayhanı Köyü’ne yerleşmişler. Beyler bilhassa Alayhanı Köyü’nü tercih etmişler. Hana inenlerden para alırlarmış”Alayhanı ahalisi örneği, doğudan gelip Orta Anadolu’yu yurt tutan bütün konar-göçerlerin göç hikâyelerinin esaslı bir örneğidir. Brüsk
Bozcatepe köy - Aksaray_m - Aksaray
1928 📖: Lefkere [ Yun lefkári "kavacık" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.