Aksaray_M' 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yenikent bld - Aksaray_M - Aksaray
1912hk: Amarat [ Tr İmaret ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Selçuklu kervansaraylarından Akhan'ın yeni yerleşimidir. SN
  Akhan yayla - Aksaray_M - Aksaray
Y180: Koropassós [ Luw ]
■ Antik çağda Lykaonia (Konya) ile Kapadokya (Kayseri) eyaletleri arasındaki sınır menzili idi. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhusrev (1237-1246) zamanında inşa edilmiş kervansaraydan geriye bir kel duvar kalmıştır. SN
  Yeşilova bld - Aksaray_M (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1928: Acemhöyük
■ Yavuz Selim saltanatında (1512-1520) Safevi devletinden mülteci gelen `Acemler` tarafından iskan edildiği için Acemhöyük adını aldığı anlatılır. Kasaba merkezindeki devasa höyük, MÖ 2. binyılda önemli bir siyasi merkez olan Puruşanda veya Ullama adlı yer olmalıdır. SN
  Kutlu bld - Aksaray_M - Aksaray
Eski adı: -
■ 1933 yılında 15 hane ile kurulmuş yerleşimdir. SN
  Topakkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Hırkatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Xırkatolu
■ 'Ehl-i hırka' muhtemelen `derviş` anlamında. SN
  İsmailağatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
Kürd yerleşimi
  Bağlıkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Çolaknebi köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K: Seyda Jêr [ Kürd "aşağıseyit" ]
1928: Çolaknebi
Kürd yerleşimi
  Nurgöz köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1968: Yeniyuva
1928: Nürgüz
Y334: Argustana
■ 334 yılına ait İtinerarium Burdigalense'de Ankara-Aksaray yolunda Aksaray'dan 16 mil (22.5 km) önce gösterilen Argustana adlı yerdir. Nürgüz adının, n+ edatı eklenmesiyle Argustana'dan türetildiği görülüyor. Türkçe 'nur' ve 'göz' sözcükleri ile ilgisi olmadığı aşikardır. SN
  Fatmauşağı köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K: Seydanê Jor [ Kürd "yukarı Seyitler" ]
Kürd yerleşimi
  Taşpınar bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928: Taşpınar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Yağan köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Yağan
Kürd yerleşimi
  Akin köy - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Akin
Kürd yerleşimi
  Gültepe köy - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Tepesidelik
Kürd/Zaza yerleşimi
■ Eski adını burada bulunan Tepesidelik Han'dan alır. SN
  Çankıllı köy - Aksaray_M - Aksaray
K1997: Cengelî
1928: Çankıllı
Zaza yerleşimi
  Sağırkaraca köy - Aksaray_M - Aksaray
K: Cerran [ Kürd "karacalar" ]
Kürd yerleşimi
  Karataş köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Karataş
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  EkecikTol köy - Aksaray_M - Aksaray
1808z: Ekecik (aş.)
Zaza (Ekecik/Hilkecik) yerleşimi
  Borucu köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Borucu
Zaza yerleşimi
  Taptukemre köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Tabtık
Zaza yerleşimi
  Yanyurt köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Yanyurt
Kürd yerleşimi
  Çalıbekir mah Yanyurt - Aksaray_M - Aksaray
K1997: Çalê Bekirî [ Kürd "Bekir kuyusu" ]
1928: Çalıbekir
Zaza yerleşimi
  Koyak köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Koyak
Kürd yerleşimi
  Salmanlı köy - Aksaray_M - Aksaray
K1997: Canan
1928: Salmanlı
Kürd/Zaza yerleşimi
  Göksugüzel köy - Aksaray_M - Aksaray
K: Mamereş [ Kürd "kara Memo" ]
1928: Karamehmet
Kürd/Zaza yerleşimi
  Yalnızceviz köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Yalnızceviz
Kürd yerleşimi
  Karkın bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928: Karkın [ Tr Kargın/Karkın "aş." ]
  Gökçe köy - Aksaray_M - Aksaray
1500t: Mamason
■ Bizans çağında Aziz Mamas türbesi nedeniyle ziyaret makamı idi. Halen `Pir Şammas Baba` adıyla islami kimliğe bürünmüştür. SN
  Sarıağıl köy - Aksaray_M - Aksaray
K: Qullor
1928: Sarıağıl
Kürd yerleşimi
  Kalebalta köy - Aksaray_M - Aksaray
K: Qeleko [ Kürd ]
1928: Kalebalta
Kürd yerleşimi
  Öresin mv - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Öresinhanı
■ Selçuklulardan kalan kervansaray harabesi 'restore' edilerek turizme kazandırılmıştır. SN
  Viranşehir mv - Aksaray_M - Aksaray
1500t: Molğason
■ Geniş alana yayılmış son derece etkileyici ören yeridir. Jüstinyen (527-565) döneminde bir depremde yıkılıp yeniden inşa edildiği ve Justinianopolis adı verildiğini 6. yy tarihçisi Prokopios kaydeder. SN
  Helvadere bld - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Helvadere
■ Antik Mokissós ören yeri kasaba sınırları içindedir. SN
  Pörnekler köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: B. + K. Pörnek [ Tr pörnek "oluk, kanal" ]
Kürd yerleşimi
  Susadı köy - Aksaray_M - Aksaray
K: Susadî
1928: Susadı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bebek köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Bebek
Kürd/Zaza yerleşimi
  Tatlıca köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Dadasun
Y787: Dadassós [ Luw dadaşşas ]
■ Anadolu'daki diğer Dadassós için Kayseri-Kocasinan Akçatepe köyüne bakınız. SN
  Babakonağı köy - Aksaray_M - Aksaray
K1997: Doqan / Doqî
1928: Gelesin
Kürd yerleşimi
  Karakuyu köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Karakuyu
Kürd/Zaza yerleşimi
  Karakova köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Karakova
Eski adı: Hayrat
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Alayhanı köy - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Alayhanı
Kürd/Zaza yerleşimi
  Bozcatepe köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Lefkere [ Yun leukári "kavacık" ]
  Şeyhler köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K: Şêxan [ Kürd "şeyhler" ]
1928: Şeyhler
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km