Aksaray_M' 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yenikent bld - Aksaray_M - Aksaray
hy1912 k1928 Kiep, K: Amarat [ Tr İmaret ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Yeşiltepe bld - Aksaray_M - Aksaray
hy1912 k1928 Kiep, K: Kırgıl
  Hanobası mah Sarayhan - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
k1928 K: Hanobası
■ Resmi Gazete 21.12.1955: "Niğde Vilâyetinin Aksaray Kazasına bağlı Hanobası Nahiyesinin merkezi aynı nahiyeye bağlı Acıpınar Köyüne nakledilmiş ve Nahiyenin adı da (Hanobası) olarak ipka olunmuştur." Taner A.
  Yeşilova bld - Aksaray_M (Yeşilova bucağı) - Aksaray
k1928 K: Acemhöyük
■ Yavuz Selim saltanatında (1512-1520) Safevi devletinden mülteci gelen `Acemler` tarafından iskan edildiği için Acemhöyük adını aldığı anlatılır. Kasaba merkezindeki devasa höyük, MÖ 2. binyılda önemli bir siyasi merkez olan Puruşanda veya Ullama adlı yer olmalıdır. SN
  Kutlu bld - Aksaray_M - Aksaray
Eski adı: -
■ 1933 yılında 15 hane ile kurulmuş yerleşimdir. SN
  Armutlu bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1693: Armudlu
■ © © 16.03.1693 Eskiil kazasına tabi Dokuzin ve Armudlu karyelerindeki mezraya ba-berat mutasarrıf olan Şeyh Mehmed... deyar heyran
  Topakkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: ÇimeliUzartık
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  İsmailağatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: İsmailağatolu
Kürd yerleşimi
  Bağlıkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Aratol bld - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Aratol
  Çolaknebi köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: SeydaJêr [ Kürd "aşağıseyit" ]
k1928 K: Çolaknebi
Kürd yerleşimi
  Fatmauşağı köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: SeydanêJor [ Kürd "yukarı Seyitler" ]
k1928 K: Fatmauşağı
Kürd yerleşimi
  Taşpınar bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
k1928 K: Taşpınar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Aksaray il - Aksaray_M - Aksaray
1282 Frc, Bibi: Aksara
Y17 Str: Garsaúra
Y17 Str: Arkhelais [ Yun "Arkhelaos (öz.) yeri" ]
■ Antik Garsaúra kentine son Kappadokia kralı Arkhelaos (MÖ 36-14) onuruna Kolônia Arkhelais adı verildi. Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri iken 9. yy'dan sonra Arap akınları nedeniyle boşaldı. 1171'de Selçuklu sultanı 2. Rükneddin Kılıçarslan tarafından yeniden inşa edildi. ■ Kasaba adının Türkçe saray ile ilgili olmayıp, antik Aksara adından türediği ileri sürülmüştür. Ancak son dönem Bizans kayıtlarında görülen Aksará ve Taksará (= ta Aksará) biçimleri Türk fethinden sonrasına ait olup Türkçeden geri alıntı olabilir. Karş. Zgusta #199. SN
  Yağan köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Yağan
Kürd yerleşimi
  Akin köy - Aksaray_M - Aksaray
hy1919: Akin
Kürd yerleşimi
  Gültepe köy - Aksaray_M - Aksaray
hy1919: Tepesidelik
Kürd/Zaza yerleşimi
■ Köy eski adını burada bulunan Tepesidelik Han'dan alır. SN
  Çankıllı köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr birn: Cengelî
k1928 K: Çankıllı
Zaza yerleşimi
  Sağırkaraca köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Cerran [ Kürd "karacalar" ]
k1928 K: Sağırkaraca
Kürd yerleşimi
  Bağlı köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Bağlı
  Sağlık bld - Aksaray_M - Aksaray
h1910 EHAk10: Sağırtolu
  Karataş köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Karataş
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Akhisar köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Akhisar
  EkecikTol köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: EkecikTol
Zaza (Ekecik/Hilkecik) yerleşimi
■ © 23.04.1808 Aksaray kazası dahilindeki Ekecik/Hilkecik köyleri voyvodası maktul Kanber'in vereseleriyle mezkur aşiretten sekiz hasımlarının mahkemede görülen kısas davasında... deyar heyran
  Sevinçli bld - Aksaray_M - Aksaray
h1910 EHAk10: Gelegüle
  Borucu köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Borucu
Zaza yerleşimi
  Taptukemre köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Tabtık
Zaza yerleşimi
  Yanyurt köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Kürdalo
k1928 K: Yanyurt
Kürd yerleşimi
  Çalıbekir mah Yanyurt - Aksaray_M - Aksaray
Kr birn: ÇalêBekirî [ Kürd "Bekir kuyusu" ]
k1928 K: Çalıbekir
Zaza yerleşimi
  Koyak köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Koyak
Kürd yerleşimi
  Salmanlı köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr birn: Canan
k1928 K: Salmanlı
Kürd/Zaza yerleşimi
  Göksugüzel köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Mamereş [ Kürd "kara Memo" ]
Eski adı: Karamehmet
k1928 K: Göğsügüzel
Kürd/Zaza yerleşimi
  Yalnızceviz köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Yalnızceviz
Kürd yerleşimi
  Karkın bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
k1928 K: Karkın [ Tr Kargın/Karkın "aş." ]
  Gökçe köy - Aksaray_M - Aksaray
1512, k1928 TT-40, K, K: Mamason
Y1200- TİB 2.239: Momoassós [ Luw ]
■ Müslümanın “Pir Şammas Baba” (Aziz Mamasos?) olarak kabul ettiği kişinin mezarı yoğun ilgi görür. Manav
  Elmacık köy - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
k1928 K: Gine
■ Elmacık köyünün değiştirilmeden önceki adı Gine, Yunanca 'Kana' adından gelir. Tankut Beygu
  Sarıağıl köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Qullor
k1928 K: Sarıağıl
Kürd yerleşimi
  Kalebalta köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Qeleko [ Kürd ]
k1928 K: Kalebalta
Kürd yerleşimi
  Öresin mv - Aksaray_M - Aksaray
hy1919: Öresinhanı
■ Selçuklulardan kalan kervansaray harabesi 'restore' edilerek turizme kazandırılmıştır. SN
  Viranşehir mv - Aksaray_M - Aksaray
1512 TT-42: Molğason
EY553 Pr V.4: Mokisós [ Luw ]
■ Geniş alana yayılmış son derece etkileyici ören yeridir. Jüstinyen (527-565) döneminde bir depremde yıkılıp yeniden inşa edildiği ve Justinianopolis adı verildiği kaydedilmiştir. SN
  Helvadere bld - Aksaray_M - Aksaray
hy1919: Helvadere
■ Antik Mokissós ören yeri kasaba sınırları içindedir. SN
  Pörnekler köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: PörnekKebir + PörnekSağir [ Tr pörnek "oluk, kanal" ]
Kürd yerleşimi
  Susadı köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Susadî
k1928 K: Susadı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bebek köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Bebek
Kürd/Zaza yerleşimi
  Tatlıca köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Dadasun
OYu: Dadassós [ Luw ]
  Babakonağı köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr birn: Doqan/Doqî
k1928 K: Gelesin
Kürd yerleşimi
  Karakuyu köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Karakuyu
Kürd/Zaza yerleşimi
  Karakova köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Karakova
Eski adı: Hayrat
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Alayhanı köy - Aksaray_M - Aksaray
hy1919: Alayhanı
Kürd/Zaza yerleşimi
  Bozcatepe köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Lefkere [ Yun leukári "kavacık" ]
  Şeyhler köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: Şêxan [ Kürd "şeyhler" ]
k1928 K: Şeyhler
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km