Aksaray_M' 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yenikent bld - Aksaray_M - Aksaray
1912hk, 1928k: Amarat [ Tr İmaret ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Selçuklu kervansaraylarından Akhan'ın yeni yerleşimidir. SN
  Akhan mah Yenikent - Aksaray_M - Aksaray
1910ht: AkhanHöyüğü
Lt180: Koropassós
■ Antik çağda Lykaonia (Konya) ile Kapadokya (Kayseri) eyaletleri arasındaki sınır menzili idi. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhusrev (1237-1246) zamanında inşa edilmiş kervansaraydan geriye bir kel duvar kalmıştır. SN
  Yeşiltepe bld - Aksaray_M - Aksaray
1912hk, 1928k: Kırgıl
  Hanobası mah Sarayhan - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928k: Hanobası
■ Resmi Gazete 21.12.1955: "Niğde Vilâyetinin Aksaray Kazasına bağlı Hanobası Nahiyesinin merkezi aynı nahiyeye bağlı Acıpınar Köyüne nakledilmiş ve Nahiyenin adı da (Hanobası) olarak ipka olunmuştur." Taner A.
  Yeşilova bld - Aksaray_M (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1928k: Acemhöyük
■ Yavuz Selim saltanatında (1512-1520) Safevi devletinden mülteci gelen `Acemler` tarafından iskan edildiği için Acemhöyük adını aldığı anlatılır. Kasaba merkezindeki devasa höyük, MÖ 2. binyılda önemli bir siyasi merkez olan Puruşanda veya Ullama adlı yer olmalıdır. SN
  Kutlu bld - Aksaray_M - Aksaray
Eski adı: -
■ 1933 yılında 15 hane ile kurulmuş yerleşimdir. SN
  Armutlu bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1693d: Armudlu
■ © © 16.03.1693 Eskiil kazasına tabi Dokuzin ve Armudlu karyelerindeki mezraya ba-berat mutasarrıf olan Şeyh Mehmed... deyar heyran
  Topakkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  İsmailağatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
Kürd yerleşimi
  Bağlıkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Çolaknebi köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: SeydaJêr [ Kürd "aşağıseyit" ]
1928k: Çolaknebi
Kürd yerleşimi
  Fatmauşağı köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: SeydanêJor [ Kürd "yukarı Seyitler" ]
1928k: Fatmauşağı
Kürd yerleşimi
  Taşpınar bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928k: Taşpınar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Yağan köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Yağan
Kürd yerleşimi
  Akin köy - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Akin
Kürd yerleşimi
  Gültepe köy - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Tepesidelik
Kürd/Zaza yerleşimi
■ Eski adını burada bulunan Tepesidelik Han'dan alır. SN
  Çankıllı köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Cengelî
1928k: Çankıllı
Zaza yerleşimi
  Sağırkaraca köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Cerran [ Kürd "karacalar" ]
1928k: Sağırkaraca
Kürd yerleşimi
  Karataş köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Karataş
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  EkecikTol köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: EkecikTol
Zaza (Ekecik/Hilkecik) yerleşimi
■ © 23.04.1808 Aksaray kazası dahilindeki Ekecik/Hilkecik köyleri voyvodası maktul Kanber'in vereseleriyle mezkur aşiretten sekiz hasımlarının mahkemede görülen kısas davasında... deyar heyran
  Borucu köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Borucu
Zaza yerleşimi
  Taptukemre köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Tabtık
Zaza yerleşimi
  Yanyurt köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Kürdalo
1928k: Yanyurt
Kürd yerleşimi
  Çalıbekir mah Yanyurt - Aksaray_M - Aksaray
Kr: ÇalêBekirî [ Kürd "Bekir kuyusu" ]
1928k: Çalıbekir
Zaza yerleşimi
  Koyak köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Koyak
Kürd yerleşimi
  Salmanlı köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Canan
1928k: Salmanlı
Kürd/Zaza yerleşimi
  Göksugüzel köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Mamereş [ Kürd "kara Memo" ]
Eski adı: Karamehmet
Kürd/Zaza yerleşimi
  Yalnızceviz köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Yalnızceviz
Kürd yerleşimi
  Karkın bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928k: Karkın [ Tr Kargın/Karkın "aş." ]
  Gökçe köy - Aksaray_M - Aksaray
1512t, 1928k: Mamason
Y334: Momoassós [ Luw ]
■ Bizans çağında Aziz Mamas türbesi nedeniyle ziyaret makamı idi. Halen `Pir Şammas Baba` adıyla islami kimliğe bürünmüştür. SN
■ Müslümanın “Pir Şammas Baba” (Aziz Mamasos?) olarak kabul ettiği kişinin mezarı yoğun ilgi görür. Manav
  Elmacık köy - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928k: Gine
■ Elmacık köyünün değiştirilmeden önceki adı Gine, Yunanca 'Kana' adından gelir. Tankut Beygu
  Sarıağıl köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Qullor
1928k: Sarıağıl
Kürd yerleşimi
  Kalebalta köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Qeleko [ Kürd ]
1928k: Kalebalta
Kürd yerleşimi
  Öresin mv - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Öresinhanı
■ Selçuklulardan kalan kervansaray harabesi 'restore' edilerek turizme kazandırılmıştır. SN
  Viranşehir mv - Aksaray_M - Aksaray
1512t: Molğason
■ Geniş alana yayılmış son derece etkileyici ören yeridir. Jüstinyen (527-565) döneminde bir depremde yıkılıp yeniden inşa edildiği ve Justinianopolis adı verildiğini 6. yy tarihçisi Prokopios kaydeder. SN
  Helvadere bld - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Helvadere
■ Antik Mokissós ören yeri kasaba sınırları içindedir. SN
  Pörnekler köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: B. + K. Pörnek [ Tr pörnek "oluk, kanal" ]
Kürd yerleşimi
  Susadı köy - Aksaray_M - Aksaray
Kr: Susadî
1928k: Susadı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bebek köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Bebek
Kürd/Zaza yerleşimi
  Çağıl köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Çağıl
■ Alevi yerleşimi metonio
  Tatlıca köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Dadasun
Y787: Dadassós [ Luw ]
■ Anadolu'daki diğer Dadassós için Kayseri-Kocasinan Akçatepe köyüne bakınız. SN
  Babakonağı köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Gelesin
Kürd yerleşimi
  Karakuyu köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Karakuyu
Kürd/Zaza yerleşimi
  Karakova köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Karakova
Eski adı: Hayrat
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Alayhanı köy - Aksaray_M - Aksaray
1919hb: Alayhanı
Kürd/Zaza yerleşimi
  Bozcatepe köy - Aksaray_M - Aksaray
1928k: Lefkere [ Yun leukári "kavacık" ]
  Şeyhler köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: Şêxan [ Kürd "şeyhler" ]
1928k: Şeyhler
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km