Aksaray'da 211 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Kökez köy - Eskil - Aksaray
1926h 📖 Kökez Yaylası
  Yüksecik köy - Eskil - Aksaray
1926h 📖 Yüksecik Yaylası
  Kapıtaş köy - Eskil - Aksaray
1926h 📖 Kapıtaş Yaylası
  Çukuryurt köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Çukuryurt
  Filikçi köy - Eskil - Aksaray
1926h 📖 Filikçi Tol
  Bayramdüğün köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Bayramdüğün
  Celil köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Celil
  Cumhuriyet mah - Eskil - Aksaray
1926h 📖 Hacırecep Yaylası
  Katrancı köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Katrancı
  Sağsak köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Sarsak [ Tr "aş." ]
  Gümüşdüğün köy - Eskil - Aksaray
1926h 📖 Gümüşdüğün Yaylası [ Tr Gümüştigin "öz." ]
  Bozcamahmut köy - Eskil - Aksaray
1926h 📖 Bozcamahmudlu
  Ortakuyu köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Ortakuyu Yaylası
Y400 📖 Komitanasso [ AnaD ]
■ Roma dönemi rehberlerinde yol durağı olarak anılan Comitanasso adlı yerleşimin kalıntıları köy içinde dağınık olarak bulunur.. SN
  Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1928 📖 Eskil
1743z 📖 Eski İl [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski İl veya Atçeken (Esbkeşan) adı verilen aşiret konfederasyonunun idari merkezidir. Önceki yerleşim merkezi, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi Esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
  Eşmekaya bld - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Eşmekaya
  Böget köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
  Güneşli köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Ahraçya
  Yeşiltömek köy - Sultanhanı - Aksaray
1926h 📖 Tömek Yaylası
  Başaran köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Kötüköy
  Sultanhanı ilçe - Sultanhanı - Aksaray
1926h 📖 Sülüklü Höyük | Sultanhanı
■ 2017 yılında ilçe statüsü verildi. SN
■ 10.12.1749 Eskiil kazasında İbniari köyünde Esbkeşan Voyvodası Abdulhalim ve hizmetkarını katleylediği iktidarı ile sabit olup Konya Kalesi'nde mahbus olan Sultanhanı Ağası Süleyman'ın bermuceb-i fetva kısasan idamı ile başının İstanbul'a gönderilmesi ve arkadaşlarının hapiste bırakılması hakkında deyar heyran
  Yenitorunobası köy - Sarıyahşi - Aksaray
1928 📖 Tahtalı
  Demirciobası köy - Sarıyahşi - Aksaray
1928 📖 Demirciobası
  Yenikent bld - Aksaray_M - Aksaray
1912hk 📖 Amarat [ Tr İmaret ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Selçuklu kervansaraylarından Akhan'ın yeni yerleşimidir. SN
  Ulukışla bld - Aksaray_M (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1912hk 📖 Ulukışla
  Akhan yayla - Aksaray_M - Aksaray
1926h 📖 Akhan Höyüğü
Y180 📖 Koropassós [ AnaD ]
■ Antik Çağ'da Lykaonia (Konya) ile Kapadokya (Kayseri) eyaletleri arasındaki sınır menzili idi. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhusrev (1237-1246) zamanında inşa edilmiş kervansaraydan geriye bir kel duvar kalmıştır. SN
  Yeşiltepe bld - Aksaray_M - Aksaray
1912hk 📖 Kırgıl
  Avşar köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Afşar [ Tr "aş." ]
  Altınkaya bld - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 Çardak
  Kırımini köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Kırımini
  Demircili köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Demirciler
  Ahırlı köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Ahırlı
  Hanobası mah Sarayhan - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 Hanobası
■ Resmi Gazete 21.12.1955: "Niğde Vilâyetinin Aksaray Kazasına bağlı Hanobası Nahiyesinin merkezi aynı nahiyeye bağlı Acıpınar Köyüne nakledilmiş ve Nahiyenin adı da (Hanobası) olarak ipka olunmuştur." Taner A.
  İncesu bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 İncesu
  Göynük köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Göynük [ Tr "yanık" ]
  Sarayhan bld - Aksaray_M - Aksaray
1928 📖 Beyazsaray + Hanobası
  Abalı köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Abalı
  Yaylak köy - Sarıyahşi - Aksaray
1928 📖 Yaylak
  Göllü köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Göllü
  HacıahmetliDavutlu köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Hacıahmetli Davutlu
  Küçükgüve köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 K. Göğe
Sünni Türk yerleşimi
  Sipahiler köy - Sarıyahşi (Ağaçören bucağı) - Aksaray
1928 📖 Sipahiler
  Yeşilova bld - Aksaray_M (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1928 📖 Acemhöyük
■ Yavuz Selim saltanatında (1512-1520) Safevi devletinden mülteci gelen `Acemler` tarafından iskan edildiği için Acemhöyük adını aldığı anlatılır. Kasaba merkezindeki devasa höyük, MÖ 2. binyılda önemli bir siyasi merkez olan Puruşanda veya Ullama adlı yer olmalıdır. SN
  Sofular köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Sofiler
  Darıhüyük köy - Aksaray_M (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1928 📖 Darıhüyük
  Büyükgüve köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 B. Göğe
Sünni Türk yerleşimi
  Sarıyahşi ilçe - Sarıyahşi - Aksaray
1928 📖 Sarıyahşi
  Acıpınar bld - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 Acıpınar
  Kurtini köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Kurtini
  Kutlu bld - Aksaray_M - Aksaray
Eski adı: -
■ 1933 yılında 15 hane ile kurulmuş yerleşimdir. SN
  Sarıhasanlı köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Sarıhasanlı
  Kılıçlı köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Kılınçlı
  Oymaağaç köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Oymaağaç
  Hüsrev köy - Ağaçören - Aksaray
1895z 📖 Hüsrev
■ © 23.11.1895 Şereflikoçhisar Kazası muzafatından Hacıahmedli Nahiyesi'nin Hüsrev Karyesi'nde na-tamam kalmış olan caminin ikmal-i nevakısı zımnında sarfına lüzum görünen kırk iki bin küsur kuruşun tesviyesine dair. deyar heyran
  Yenişabanlı köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Yenişabanlı
  Sarıağıl köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Sarıağıl
■ Merkez ilceye bağlı Sarıağıl köyü Kürtlerden oluşmaktadır. Ağaçören ilcesine bağlı Sarıağıl köyü Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Güzelöz köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Çepni Şabanlı [ Tr Çepni "aş." ]
  Yapılcan köy - Aksaray_M - Aksaray
1928 📖 Yapılcan
  Cerit köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 Ceridler
  Yağmurhüyüğü köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Yağmurhüyüğü
  Boğazköy bld - Sarıyahşi (Ağaçören bucağı) - Aksaray
1928 📖 Boğazköy
  Sapmaz köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 Sapmaz
  Kaşıçalık köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Kaşıçalık
  Baymış köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 Baymış
  Armutlu bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1693z 📖 Armudlu
■ © © 16.03.1693 Eskiil kazasına tabi Dokuzin ve Armudlu karyelerindeki mezraya ba-berat mutasarrıf olan Şeyh Mehmed... deyar heyran
  İsaklıKarapınar köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖 İshaklı
  Bostanlık köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1912hk 📖 Bostanlık
  ÇimeliYeniköy köy - Aksaray_M - Aksaray
1928 📖 Çimeli Yeniköy
  Ataköy köy - Aksaray_M - Aksaray
1926h 📖 Atışa Tolu
  Ağaçören ilçe - Ağaçören - Aksaray
1891z 📖 Panlı
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın... deyar heyran
  Hacıismailli köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Hacıismailli
  Karapınar köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖 Karapınar
  Hatipağatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
1928 📖 Hatiboğlu Tolu
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yenice köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Yenice
  Kütüklü köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Kütüklü
  Topakkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
1928 📖 Çimeli Uzartık
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Abdiuşağı köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk 📖 Abdiuşağı
  Seleciköse köy - Aksaray_M - Aksaray
1926h 📖 Seleciköseli Tolu
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Camızlık köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖 Camusluk
  Hırkatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
1928 📖 Xırkatolu
■ 'Ehl-i hırka' muhtemelen `derviş` anlamında. SN
  Çatalçeşme köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Çatalçeşme
  İsmailağatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
1928 📖 İsmailağatolu
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1866z 📖 Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
  Kazıcık köy - Aksaray_M - Aksaray
1926h 📖 Kazıcık Tolu
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Oğuzlar köy - Ortaköy - Aksaray
1928 📖 Çeltek Hacıahmetli
  Hacımahmutuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖 Hacımahmuduşağı
  Bağlıkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
1928 📖 Çimeli Veyselfakılı
  Bekdik köy - Sarıyahşi - Aksaray
1928 📖 Bekdik
  Hıdırlı köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖 Hıdırlı
  Camili bld - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Camili
  Harmandalı bld - Ortaköy - Aksaray
1928 📖 Xarabendeli
1860z 📖 Xarmandalı (aş.) [ Tr harbende "eşekçi " ]
■ 4. ila 9. yy'larda piskoposluk makamı olan Nyssa kenti muhtemelen burasıdır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
  Boyalı köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 Boyalı
  Kederli köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Kederli
  Aratol bld - Aksaray_M - Aksaray
1928 📖 Aratol
  Çavdarlılar köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928 📖 B. + K. Çavdarlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hacıibrahimuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
1901z 📖 Hacıibrahimuşağı
■ © 01.09.1901 Hacı İbrahim Uşağı karyesi ahalisinden Hacı Ali oğlu Kürd Mehmed'in mahkumiyeti. (Dahiliye) © 04.11.1901 Sabık Koçhisar Kazası Kaymakamı Ali Rıza Paşa'nın Aksaray'da Hacı İbrahim Uşağı köyünden Battal oğlu Mehmed'i tevkif ettirmesi, Tahsilat Komisyonu kararınca olduğundan kaymakamın muhakemesine gerek görülmediği. deyar heyran
  HacıahmetliTepeköy köy - Ağaçören - Aksaray
1928 📖 Hacıahmetli Tepeköy
1849z 📖 Hacıahmedli (aş.)
■ © 03.04.1804 Konya, Karapınar ve Eskiil'den fazla güherçile tertip edildiği cihetle ötedenberi bunları nakleden Hotmuşlar Aşireti deve yetiştirmeyeceklerinden ve o havalide Acem ve Ekçek(Ekecik/Eğecik/Hilkecik) Kürdi Aşiretleri'nin külliyetli develeri bulunduğundan üç aşiretin birleşerek nakil etmeleri. © »»» 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. *** 20.10.1862 Aksaray Kazası'nda vaki Hacıahmedli, Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Şerefli aşiretlerinden yüz elliden fazla Kürd eşkiyasının Koçhisar ve tevabii memlahasından tuz çaldıklarına ve gereğine dair. deyar heyran
  Namlıkışla köy - Ortaköy - Aksaray
1928 📖 Kanlıkışla
  Çolaknebi köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K 📖 Seyda Jêr [ Kr "aşağı seyit" ]
1928 📖 Çolaknebi
Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km