Aksaray'da 211 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Gümüşdüğün köy - Eskil - Aksaray
1926h: Gümüşdüğün Yaylası [ Tr Gümüştigin "öz." ]
  Ortakuyu köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
Y400: Komitanasso
■ Roma dönemi rehberlerinde yol durağı olarak anılan Comitanasso adlı yerleşimin kalıntıları köy içinde dağınık olarak bulunur.. SN
  Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1928: Eskil
1743z: Eski İl [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski İl veya Atçeken (Esbkeşan) adı verilen aşiret konfederasyonunun idari merkezidir. Önceki yerleşim merkezi, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi Esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
  Böget köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1926h: Büget [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
  Sultanhanı ilçe - Sultanhanı - Aksaray
■ 2017 yılında ilçe statüsü verildi SN
■ 10.12.1749 Eskiil kazasında İbniari köyünde Esbkeşan Voyvodası Abdulhalim ve hizmetkarını katleylediği iktidarı ile sabit olup Konya Kalesi'nde mahbus olan Sultanhanı Ağası Süleyman'ın bermuceb-i fetva kısasan idamı ile başının İstanbul'a gönderilmesi ve arkadaşlarının hapiste bırakılması hakkında deyar heyran
  Yenikent bld - Aksaray_M - Aksaray
1912hk: Amarat [ Tr İmaret ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Selçuklu kervansaraylarından Akhan'ın yeni yerleşimidir. SN
■ Belde'nin eski adı Amarat'tır. Arapça'daki ''İmaret'' kelimesinden Türkçe'ye uydurulmuştur. İlerleyen senelerde ise şimdiki adına kavuşmuştur. Belde üç tane mahalle'den oluşmaktadır. Bu mahaleler Gazi, İstiklal ve Zafer mahalleleridir. Belde'nin tarihi Anadolu Selçukluları'na kadar uzanmaktadır. Belde'nin kurucusu Türkmenleri'dir. Günümüzde ise belde halkı Yörük ve Türkmenler'den oluşmaktadır. Belde de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Akhan yayla - Aksaray_M - Aksaray
Y180: Koropassós [ Luw ]
■ Antik çağda Lykaonia (Konya) ile Kapadokya (Kayseri) eyaletleri arasındaki sınır menzili idi. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhusrev (1237-1246) zamanında inşa edilmiş kervansaraydan geriye bir kel duvar kalmıştır. SN
  Avşar köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Afşar
■ Köy 18. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Hacıahmetli Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Demircili köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Demirciler
■ Köy halkı Türkmenler'den ve Kıpçak Türkler'inden oluşmaktadır. Türkmenler'in soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Kıpçak Türkleri ise Kafkasya'dan gelmiştir. Berk Ulusoy
  Hanobası mah Sarayhan - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928: Hanobası
■ Resmi Gazete 21.12.1955: "Niğde Vilâyetinin Aksaray Kazasına bağlı Hanobası Nahiyesinin merkezi aynı nahiyeye bağlı Acıpınar Köyüne nakledilmiş ve Nahiyenin adı da (Hanobası) olarak ipka olunmuştur." Taner A.
  Göynük köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Göynük [ Tr "yanık" ]
■ Köy halkı Türkmenler'den ve Kıpçak Türkler'inden oluşmaktadır. Türkmenler'in soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Kıpçak Türkleri ise Kafkasya'dan gelmiştir. Berk Ulusoy
  Abalı köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Abalı
  HacıahmetliDavutlu köy - Ağaçören - Aksaray
■ Köy 14. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy de günümüzde Türkmenler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Küçükgüve köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928: K. Göğe
Zaza yerleşimi
■ Küçükgüve ve Büyükgüve Sünni Türk köyleridir. En yakın Zaza yerleşimi Ekecikgödeler köyüdür. metonio
  Sipahiler köy - Sarıyahşi (Ağaçören bucağı) - Aksaray
1928: Sipahiler
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilova bld - Aksaray_M (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1928: Acemhöyük
■ Yavuz Selim saltanatında (1512-1520) Safevi devletinden mülteci gelen `Acemler` tarafından iskan edildiği için Acemhöyük adını aldığı anlatılır. Kasaba merkezindeki devasa höyük, MÖ 2. binyılda önemli bir siyasi merkez olan Puruşanda veya Ullama adlı yer olmalıdır. SN
  Büyükgüve köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928: B. Göğe
Zaza yerleşimi
■ Küçükgüve ve Büyükgüve Sünni Türk köyleridir. En yakın Zaza yerleşimi Ekecikgödeler köyüdür. metonio
  Kutlu bld - Aksaray_M - Aksaray
Eski adı: -
■ 1933 yılında 15 hane ile kurulmuş yerleşimdir. SN
  Kılıçlı köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Kılınçlı
■ Köy 18. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Hacıahmetli Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Oymaağaç köy - Ağaçören - Aksaray
1928: Oymaağaç
■ Köy halkı Türkmenler'den ve Kıpçak Türkler'inden oluşmaktadır. Türkmenler'in soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Kıpçak Türkleri ise Kafkasya'dan gelmiştir. Berk Ulusoy
  Hüsrev köy - Ağaçören - Aksaray
1895z: Hüsrev
■ © 23.11.1895 Şereflikoçhisar Kazası muzafatından Hacıahmedli Nahiyesi'nin Hüsrev Karyesi'nde na-tamam kalmış olan caminin ikmal-i nevakısı zımnında sarfına lüzum görünen kırk iki bin küsur kuruşun tesviyesine dair. deyar heyran
  Yenişabanlı köy - Ağaçören - Aksaray
■ Köy 18. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Hacıahmetli Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Sarıağıl köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Sarıağıl
■ Merkez ilceye bağlı Sarıağıl köyü Kürtlerden oluşmaktadır. Ağaçören ilcesine bağlı Sarıağıl köyü Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Güzelöz köy - Ağaçören - Aksaray
1928: Çepni Şabanlı [ Tr Çepni "aş." ]
  Yağmurhüyüğü köy - Ağaçören - Aksaray
■ Köy halkı Türkmenler'den ve Kıpçak Türkler'inden oluşmaktadır. Türkmenler'in soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Kıpçak Türkleri ise Kafkasya'dan gelmiştir. Berk Ulusoy
  Armutlu bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1693z: Armudlu
■ © © 16.03.1693 Eskiil kazasına tabi Dokuzin ve Armudlu karyelerindeki mezraya ba-berat mutasarrıf olan Şeyh Mehmed... deyar heyran
  Ağaçören ilçe - Ağaçören - Aksaray
1891z: Panlı
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın... deyar heyran
  Hatipağatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
■ Zaza yerleşimi metonio
  Yenice köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Yenice
  Topakkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Abdiuşağı köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Abdiuşağı
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Seleciköse köy - Aksaray_M - Aksaray
■ Zaza yerleşimi metonio
  Hırkatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
1928: Xırkatolu
■ 'Ehl-i hırka' muhtemelen `derviş` anlamında. SN
  İsmailağatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
Kürd yerleşimi
■ Zaza yerleşimi* metonio
  Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1866z: Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kazıcık köy - Aksaray_M - Aksaray
■ Zaza yerleşimi metonio
  Bağlıkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Tamamı Sünni Türk yerleşimidir. metonio
  Bekdik köy - Sarıyahşi - Aksaray
1928: Bekdik
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Camili bld - Ağaçören - Aksaray
1928: Camili
■ Belde 13. yüzyılda Türkistan'dan gelen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Belde de günümüzde Türkmenler ikamet etmektedir. Berk Ulusoy
  Harmandalı bld - Ortaköy - Aksaray
1928: Xarabendeli
1860z: Xarmandalı (aş.) [ Tr harbende "eşekçi " ]
■ 4. ila 9. yy'larda piskoposluk makamı olan Nyssa kenti muhtemelen burasıdır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
■ Belde halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kederli köy - Ağaçören - Aksaray
1928: Kederli
■ Köy 18. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köyde günümüzde Türkmenler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Hacıibrahimuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
■ © 01.09.1901 Hacı İbrahim Uşağı karyesi ahalisinden Hacı Ali oğlu Kürd Mehmed'in mahkumiyeti. (Dahiliye) © 04.11.1901 Sabık Koçhisar Kazası Kaymakamı Ali Rıza Paşa'nın Aksaray'da Hacı İbrahim Uşağı köyünden Battal oğlu Mehmed'i tevkif ettirmesi, Tahsilat Komisyonu kararınca olduğundan kaymakamın muhakemesine gerek görülmediği. deyar heyran
  HacıahmetliTepeköy köy - Ağaçören - Aksaray
1849z: Hacıahmedli (aş.)
■ © 03.04.1804 Konya, Karapınar ve Eskiil'den fazla güherçile tertip edildiği cihetle ötedenberi bunları nakleden Hotmuşlar Aşireti deve yetiştirmeyeceklerinden ve o havalide Acem ve Ekçek(Ekecik/Eğecik/Hilkecik) Kürdi Aşiretleri'nin külliyetli develeri bulunduğundan üç aşiretin birleşerek nakil etmeleri. © »»» 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. *** 20.10.1862 Aksaray Kazası'nda vaki Hacıahmedli, Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Şerefli aşiretlerinden yüz elliden fazla Kürd eşkiyasının Koçhisar ve tevabii memlahasından tuz çaldıklarına ve gereğine dair. deyar heyran
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının atalarının bir kısmı Manisa taraflarında geldiği, diğerinin ise Aksaray'dan geldiği rivayet edilmektedir. Berk Ulusoy
  Çolaknebi köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K: Seyda Jêr [ Kürd "aşağı seyit" ]
1928: Çolaknebi
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km