haritada ara :   km  
Akmeşe'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
Kadriye mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Kadriye | Gülbahçe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Gülbahçe ismi hâlen çok yaygındır. İskân için Adapazarda şeker fabrikasının bahçesinde bekleyen muhâcirler burayı duyup geldiler. Kıtlık içindedeki halka Ermeni köyü Haskal (Mecidiye) kol kanat gerdi. Evrak: Ardahan ve Ahıska (Ahısha)'dan İzmid'in Armişe nahiyesi Kadriye karyesine yerleştirilen muhacirlerin istedikleri yemeklik ve tohumluk zahire ile birer çift hayvanın Ziraat Bankası'ndan kefalet-i müteselsile yoluyla karşılanması. H-03-09-1326 Manav
Mecidiye mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Yukarı Mecidiye + Domuzkışla | Gayrimüslim Mecid
E1902 📖 Xaskal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Eski Mecidiye ve Yukarı Mecidiye (Muhacir Mecidiye) adlı iki mahalle idi. 17. yy başlarında Eğin (Kemaliye) muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuş olan eski köyden bugün eser kalmamıştır. Nusaybinli Aziz Yakub'a adanmış 1834 tarihli bir kilisesi vardı.Yukarı mahalle Alevi yerleşimidir. SN
■ Krikor'un anılarında ''1415 senesinde Ermeniler ile Müslüman hemşehrileri doğudan Bitinya'ya doğru göçüyorlardı. Helenler ise ya kendi yerlerini yakıp kaçıyorlar ya da dacikleşiyorlardı (islamlaşma), Ermeniler onların terkettiği yerleri yeniden kuruyor arazisini kullanıyordu. Müslüman muhâcir ise yeniden köyler kuruyordu (Araman, Kaymas'ta iskân edilen Türkmân olmalı). M. Ormanian'ın şahitliğne göre, Armaş'ın karşısında bulunan Xaskal köyü resmiyette Piramat/Pirahmet id, ki 8 evin olduğu köyde Fevzi oğlu Abdülkerim köy isminin ihtiyar Ahmet'ten kalma olduğunu belirtmiş, burada Ermiş Stepanos kilisesi yapılmıştır. İpek böcekciliği ile şarapçılık gelişkindi, mesleki mektep vardı, 117 hâneli gelişkin bir Ermeni köyüydü. 1890'da 27 hâne Rum Ortodoks otururdu. Manav
Karaabdülbaki mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
hl 📖 Karabat
1928 📖 Karaabdülbaki
■ 20. yy başında Manav/Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Karabat isimli sülaleden. Manav
Sapakpınar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sapakpınar
1909hb 📖 Pazarlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Güvercinlik mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Güvercinlik
■ 20. yy başında Ermeni/Manav yerleşimi.
Kurtdere mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mahalleleri: Ayvalı, İslamköy, Tevfikiye. Tevfikiye Rumeli muhâcirlerinden teşkil olup harman sonunda saya şenliği tertiplenir. Ayı, deve, keçi, hayalet kılığına giren gençler ''Sayacı geldi duydunuz mu, Selam verdi aldınız mı, sayacının sayası, Hz. Ali'nin sayası" diyerek bir sopaya bağladıkları 40 âdet çanı da büyük bir gürültüyle çalan gençler, hâne sahiplerinden çobanın hakkını isterler. Manav
Bağlıca mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Roçkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bir süreliğine Çerkes yerleşimi. Mahalleleri: Toramanlar, Ortaköy, Roçkan. Manav
Uzanlar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Uzunlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Ambarcı mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Ambarcı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Alt köyleri: Tepebaşı, Kalaycılar, Uzunlar ve Budaklar. Rumeli muhâciri yerleşimi. Manav
Akmeşe mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Akmeşe
1921h 📖 Ermeşe
1909hb 📖 Armaşa
1890hk 📖 Armaş [ Tr Armağan Şah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kasabada bulunan Çarxapan S. Asdvadzadzin (`Kötülüksavar Meryem`) Ermeni manastırı 17. yy'da kurulmuş ve Batı Anadolu'daki en önemli Ermeni dini kurumlarından biri olmuştur. (P. Muradyan & A. Muşeğyan, Armaşi Tıbrevankı, 1998). 1915 tehcirinden sağ kurtulan Ermeniler 1921'de sürgün edildi. İskeçeli mübadiller yerleştirildi. SN
■ Kuruluş:1611? 1924'te metruk halde bulunan Ermeni kasabası ilk defa Drama çevresinden Kozluca, Gabrovo, Meşeli ve Horozlu köylerinden getirilen mübâdillere açıldı. Daha sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri devam etti. Kocadere üzerinde kurulu manastır değirmeni mübâdiller tarafından işletildi. Armaş matbaâsı çöplük hâlindedir. İlk gelen Ermeniler bir süre Piramatlar/Pirahmed köyünde (Xaskal?) kaldı. Spit tepesinde Rumlar oturmaktaydı. Muhtemelen oraya Armaş kuruldu. İlk mübâdillerin 10 Mayıs 1924 günü iskân edildiği bildirilir, 800 hâne mübâdil iskân edildiğinden bahsedilir. Zorunlu göçe tâbii olmayan İskeçe Suyalısından gelen göçmenler ve de Çingene mübâdiller de vardı (ref. Kaplanoğlu, a.g.e., s.71-73.; KKHM, Muhacir Kaydı, no. 6759-6813. Aktaran Ateş, Ayhan, Türk-Yunan Nüfus, s. 52) 220 talebeli Neregian okulu bulunuyordu. Charles Aznavour'un anası buralıdır. Manav
■ 20. yy başlarında Ermenilerin en önemli eğitim ve kültür merkezlerinden birisiydi. Buraya göçen Muhacirlar kiliseyi ve matbaayı yıktı. Aynı zamanda bugünkü Jandarma Karakolu'nun olduğu yerde okul olduğu ama bu okulun aynı şekilde köylüler tarafından yıkıldığı söylenmektedir. Cepni41
Ortaburun mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ortaburun
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan'in Razgrad ilinden gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
Toramanlar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Toramanlar
Budaklar mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Budaklar
Süleymaniye mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Süleymaniye
■ Eski ismi: Kobaklı Manav
Çavuşoğlu mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Çavuşoğlu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Düğmeciler mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Dökmeciler / Düğmeciler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yenice mah - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Cedid [ Tr "yeni" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Aşırlar mah - Adapazarı (Akmeşe bucağı) - Sakarya
1928 📖 Aşırlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi Manav


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.