haritada ara :   km  
Akkuş'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
Çökek mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Çökek
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 52' 26'' D, 36° 42' 19'' K
Kargı mahalle - Akkuş - Ordu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 51' 15'' D, 36° 43' 6'' K
Gürgenliyatak mahalle - Akkuş - Ordu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 52' 36'' D, 36° 44' 5'' K
Ambargürgen mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Ambargürgen
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 10'' D, 36° 45' 41'' K
Taşoluk mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Taşoluk
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 50' 49'' D, 36° 45' 47'' K
Şahin mahalle - Akkuş - Ordu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 1967 yılına kadar Çamalan köyüne bağlı bir köy mahallesiydi. Günümüzde standart köy statüsüne sahip bir Alevi Türkmen köyüdür. Bektaşi
■ Koord: 40° 53' 17'' D, 36° 46' 20'' K
Dağyolu mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Eldirdi/Eldürti
■ Koord: 40° 53' 35'' D, 36° 47' 35'' K
Çamalan mahalle (Salman bağ) - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Çamalan
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1988 yılında Çamalan köyü ve Salman köyü birleşerek bir tüzel kişilik alarak bir kasaba belediyesine sahip oldular. 2013 yılında Ordu'nun büyükşehir olmasıyla birlikte kasaba belediyesi sona erdi. Hem Salman hem de Çamalan, Ordu'ya bağlı birer mahalleye dönüştüler. Eski tarihlerde Alevi Türkmen köyü olan Çamalan, günümüzde Sünnileşmiştir. Fakat Türkmen gelenek ve görenekleri halen yaşatılmaktadır. Bektaşi
■ Koord: 40° 52' 57'' D, 36° 47' 52'' K
Salman mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Salman
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Salman kasabası eski tarihlerde Alevi Türkmen köyü olarak görülmektedir. Sonraları ise Sünni mezhebi kabul etmiştir. Türkmen gelenek ve görenekleri halen yaşatılan kasaba da 2013 yılında Ordu büyükşehir olunca, Ordu'ya bağlı bir mahalleye dönüştü. Bektaşi
■ Koord: 40° 52' 5'' D, 36° 49' 18'' K
Seferli mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Seferli
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 17'' D, 36° 49' 34'' K
Alan mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Alan
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 50'' D, 36° 51' 12'' K
Ceyhanlı mahalle - Akkuş - Ordu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Geçmişte Alevi Türkmen köyü olan Ceyhanlı günümüzde Sünni mezhebe bağlanmıştır. Köy halkı halen Türkmen kültürünü yaşatmakta ve muhafaza etmektedir. Bektaşi
■ Daha evvel Damuz köyüne bağlı idi. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 45' 13'' D, 36° 51' 52'' K
Haliluşağı mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Haliluşağı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Geçmişte Alevi Türkmen köyü idi. Şimdi ise Sünni Türkmen köyüdür. Halen köy şenliklerinde Türkmen geleneğinin bir parçası olan keşkek yapılır ve dağıtılır. Bektaşi
■ Koord: 40° 55' 18'' D, 36° 52' 11'' K
Akpınar mahalle - Akkuş - Ordu
1968 📖 : Kuzköy
Sünni Türk yerleşimi
■ 1884 yılına kadar Karakuş nahiyesi merkezi idi. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 52' 51'' D, 36° 52' 29'' K
Külekçili mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Külekçili [ Türkçe külek "tahta kova" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Alevi geçmişi olmayan bir köydür. Ordu'nun yerlisi sayılabilecek olan bir köydür ve halkı da Sünni Türkmen'dir. Bektaşi
■ Koord: 40° 44' 4'' D, 36° 52' 39'' K
Ortabölme mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Ortabölme
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 57'' D, 36° 52' 46'' K
Çavdaranızı mahalle (Külekçili bağ) - Akkuş - Ordu
■ Sünni Türk yerleşimi. Mahallede yerleşik “Gümüş” sülalesi aslen Salıpazarı ilçesinden gelmiştir. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 44' 41'' D, 36° 52' 51'' K
Meyvalı mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Damuz
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Geçmişte Alevi Türkmen köyü idi. Günümüzde Sünni olmuştur. Halen Türkmen kültürü yaşatılmaktadır. Köy halkı Sünni Türkmen'dir, denilebilir. Bektaşi
■ Koord: 40° 45' 54'' D, 36° 53' 20'' K
Çamlıca mahalle - Akkuş - Ordu
1968 📖 : Alaniçi
1928 📖 : Fartana [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy ortalarına kadar bir Rum köyü iken, Rumlardan boşalan köye Tokat’tan gelen Hamzalı sülalesi gelip yerleşmiştir. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 50' 2'' D, 36° 54' 12'' K
Yeniköy mahalle - Akkuş - Ordu
Eski adı: Minnatlı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 28'' D, 36° 54' 25'' K
Kuşçulu mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Kuşçulu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 47' 38'' D, 36° 54' 35'' K
Yeşilköy mahalle - Akkuş - Ordu
Eski adı: Ekincik (mah)
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 23'' D, 36° 54' 45'' K
Çavdar mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Çavdar [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 57'' D, 36° 55' 19'' K
Kemikgeriş mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Kemikgeriş
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 28'' D, 36° 55' 22'' K
Çukur mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Çukur
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 46' 6'' D, 36° 56' 34'' K
Gedikli mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Gedikli
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 21'' D, 36° 57' 10'' K
Ormancık mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Kemah
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 29'' D, 36° 57' 11'' K
Ketendere mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Ketenderesi
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Akkuş'ta Körmen ve Çukur hariç Alevi köyü kalmadı. Bu köyler evvelden Alevi idi, artık değiller. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 46' 36'' D, 36° 58' 2'' K
Yolbaşı mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Körmen/Kömran
Alevi-Türk yerleşimi
■ Yörede “Körmen” ismiyle bilinmektedir. Köyün isminin aynı isimli bitkiden geldiği rivayet edilmektedir. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 41' 53'' D, 36° 59' 18'' K
Koççuğaz mahalle - Akkuş - Ordu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 52' 22'' D, 37° 0' 50'' K
Argan yayla - Akkuş - Ordu
■ Koord: 40° 46' 39'' D, 37° 0' 56'' K
Kurtboğazı mahalle - Akkuş - Ordu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 53' 49'' D, 37° 0' 57'' K
Akkuş ilçe - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Yazlıkbelen
1876a 1928 📖 📖 : Karakuş
Sünni Türk yerleşimi
■ Daha evvel bilhassa Tokat yöresinden gelen yoğun Alevi nüfus ciddi nisbette Sünni olmuştur. Bugün sadece Körmen ve Çukur köyleri hâlâ Alevi inancını sürdürmektedir. Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 47' 35'' D, 37° 0' 59'' K
Çaldere mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Çaldere
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 2'' D, 37° 1' 18'' K
Yukarıdüğencili mahalle - Akkuş - Ordu
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 11'' D, 37° 2' 0'' K
Muratlı mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Dumantepe Yaylası
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Burası Batum göçmenlerinin yaşadığı bir Gürcü köyüdür. Yüksek rakımlıdır. O yüzden yayla olarak geçiyordu. Fakat Gürcüler temelli yerleşmeye başlayınca köy oldu. Bektaşi
■ Koord: 40° 53' 32'' D, 37° 2' 8'' K
Gökçebayır mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Tifi
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 48'' D, 37° 2' 11'' K
Düğencili mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Düğencili
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 21'' D, 37° 2' 31'' K
Karaçal mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Karaçalı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ordu sınırları içinde 70 civarında Alevi Türkmen yerleşimi bulunmaktadır. Ekserisi Gümüşhane Kürtün'deki Güvenç Abdal Ocağına taliptir. Köy halkı Alevi Türkmen'dir. Yazdığım bütün köyler halen Alevi Türkmen köyleridir. Cem yaparlar, kermesleri ve törenleri de vardır. Karadeniz'deki birçok Alevi Türkmen köyü Sünnileşmiştir. Fakat Alevi olanlar halen vardır. Karaçal köyü de halen Alevi Türkmen köyüdür. Bektaşi
■ Akkuşta Körmen ve Çukur hariç Alevi köyü kalmadı. Bu köyler evvelde Alevi idi, artık değiller. Karaçal köyü hakkında bilgi: https://www.akkusilcesi.com/karacal-mahallesi Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 43' 25'' D, 37° 3' 36'' K
Esentepe mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Kabakulak
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Koord: 40° 53' 9'' D, 37° 4' 8'' K
Çayıralan mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Çayıralan
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 50' 33'' D, 37° 5' 11'' K
Yeşilgüneycik mahalle - Akkuş - Ordu
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 1'' D, 37° 5' 59'' K
Kızılelma mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Kızılelma
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 51' 33'' D, 37° 7' 4'' K
Damyeri mahalle - Akkuş - Ordu
1928 📖 : Damyeri
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 19'' D, 37° 7' 44'' K
Tuzak mahalle - Akkuş - Ordu
1916h 📖 : Tuzak
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 50'' D, 37° 8' 52'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.