haritada ara :   km  
Akarsu'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1873z 📖 Gemecik aş. + yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kadıköy
1642 1642Kadıviran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenilerden kalma sağlam durumda kilise vardır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Orçol nahiyesine bağlı olan köyde 3 hane Müslüman ve 14 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır.
Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Şorak [ Kr/Tr "tuzluca" ]
1916h 📖 Çorak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Salur köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Salur / Salor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Salur bir Oğuz aşireti adıdır. Salor Ermenice `Erikli` anlamına gelir. Eski yazıda ikisini ayırt etmek imkansızdır. SN
Yıldızören köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Köst aş. + yk.
Kandil köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kandil
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçgiri) yerleşimi
Aslanyusuf köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1968 📖 Oğlanyusuf
Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Koçi [ Kr koçî "göçer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Tülü köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Tülü [ Tr "tüylü, deve" ]
Sarhan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Sarhan
Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1840z 📖 Zohrab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
Karasu köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Karasu
Saip köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Saip
Yazı köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Yazı
Kayı köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
Akarsu köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1865h 1916h 📖 📖 Alakilise
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Ortagöze köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Badrik / Badırık
1916h 📖 Badrıx
Çavuş köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çavuş
Biçer köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Biçer
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Aşut köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Aşot/Aşut
Altköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Altköy
1723z 📖 Altkendi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 30.09.1723 ... Gercanis Kazası'nın Dikenli Nahiyesi'e tabi Akkendi karyesi ... deyar heyran
Küçükkardeş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Cinata Hiso [ Kr "Hüseyin meclisi" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Heybeli mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Dêrcemmê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Büyükkardeş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Cinata Muho [ Kr "Muhammed meclisi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Koru mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Xarebbaba [ Kr Xirbê Baba "babaören" ]
1914hk 📖 Babo
Doğuş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qûzo [ Kr "çifte kumru" ]
Güvenli mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xirbeka [ Kr "viranlar (veya ağıllar)" ]
Dallıağaç mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Herbî
Akarsu mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 İstilîl [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
İlkadım mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Habisê
Kürt (Sünni) (Bubilan) yerleşimi
Yavruköy mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Kurikistilil [ Kr kurikê stilîl "İstilil (aş.) uşağı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karaca mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xerabreşik [ Kr "karacaören" ]
Durakbaşı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qesra Serçixanê
1914hk 📖 Sarçiqa
S1881 📖 Sircixân
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Yandere mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Hatix
1928 📖 Adıx
1914hk 📖 Melik Hateh
Y553 📖 Ataxas [ Sür ]
■ Tarihçi Procopius'un 6. yy'da Jüstinyen tarafından tahkim edildiğini bildirdiği Ataxas adlı yer olduğu savunulmuştur. Ancak daha büyük olasılıkla bu yer Lice ilçesindeki Antak kalesidir. SN
Günebakan mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
Kürt (Sünni) (Bubilan) yerleşimi
Çölova mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Mendêra
1914hk 📖 Mendere / Menderî
Kürt (Sünni) (Bubilan) yerleşimi
EskiMağara mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Ziving [ Kr "kışlak" ]
Doğanlı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Talat
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Eskiyol mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Çuvî
1914hk 📖 Çuvâ
Kürt (Sünni) (Bubilan) yerleşimi
Kuyular mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Cebelgirav [ Kr "acısu dağı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Yolindi mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Ciltin
1928 📖 Cebeltîn [ Ar "sıcaktepe" ]
Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
Çalı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Çalê [ Kr "çukur" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Açıkköy mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Bamidê [ Sür ]
1928 📖 Bamedi
Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
Dirim mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Şabanê
1928 📖 Şabani
S1881 📖 Şo'bân
Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
Tepeören x - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Xirbezil [ Kr xirbêzil "kamışören" ]
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
Kutlubey mah - Midyat (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Tinat / Tinét
S1881 📖 Tennât
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
Görentepe mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Bizgûr
S1900~ 📖 Bêth Guryô [ Sür "aslanyurdu" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.