Akıncılar'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavak köy - Akıncılar - Sivas
1928: Kavak
  Sapanlı köy - Akıncılar - Sivas
1928: Xordik [ Erm xortig "hendek" ]
  Çörengeç mah Balçık - Akıncılar - Sivas
1916h: Çörengeç
  YağlıÇayır köy - Akıncılar - Sivas
E1901: Alamonig [ Erm ]
1665: Alamelik
E905: Aramanyag? [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün büyük kısmı baraj gölü altında kalmıştır. 10. yy'da Tovma Ardzruni ve 13. yy'da Vartan Areveltsi tarafından zikredilen Aramanyag kalesi hakkında bilinen şey, İspir ve Erzincan'ın `ötesinde` (batısında) bulunduğudur. SN
  Uğrunca köy - Akıncılar - Sivas
1912hk: Oruca
  Yeşilyazı mah Akıncılar - Akıncılar - Sivas
1916h: Aş. Ezbider
  Akıncılar ilçe - Akıncılar - Sivas
E1902: Adzbıder [ Erm ]
1665: Ezbider
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kasaba yakınında bulunan tarihi Garmrag Surp Nşan manastırının 19. yy sonlarında `acınacak durumda olduğu, sadece 100 dönüm kadar ekilebilir arazi, bir üzüm bağı ve küçük bir değirmene sahip olduğu` kaydedilmiştir (Epr II.333). SN
■ 14.11.1849 Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Akşehirabad [bugünkü Suşehri ve Akıncılar köylerini içine almaktaydı] ve Yakacık [Suşehri, Akşehir-i Abad, Yakacık nahiyeleri bugünkü Suşehri, Gölova ve Akıncılar ilçeleri kapsamaktaydı] kazası dahilinde kırk yıldır mutavattın olan Koçgiri Aşireti'nden Kapımahmudlu Mustafa Ağa ve oymağının vergilerini ödediklerine ve yöre ahalisi ile iyi geçindiklerine dair ... deyar heyran
  İkizyurt köy - Akıncılar - Sivas
1928: Arap + Aziz
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Altıntepe mah Akıncılar - Akıncılar - Sivas
hl: Hudüğü
1928: Xodik [ Erm "çayırcık" ]
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Şenbağlar köy - Akıncılar - Sivas
1928: Şahnigâr
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Doğantepe köy - Akıncılar - Sivas
1928: Bahattinşeyx [ Kürd/Tr ]
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı yakın zamanda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. metonio
  Kayı köy - Akıncılar - Sivas
1928: Kayı
  Sevindik köy - Akıncılar - Sivas
1912hk: Sevindük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Ballıdere köy - Akıncılar - Sivas
1928: Tırçik [ Erm "kuşçağız" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Köy halkı yakın zamanda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. metonio
  Geyikpınar köy - Akıncılar - Sivas
E1901: Avsundu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çiçekli köy - Akıncılar - Sivas
1928: Dümlic
E1902: Tımluc
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Akıncılar ilçesinin eski idari birimi olan Dümlüc nahiyesi merkez kasabası idi. SN
  Göllüce köy - Akıncılar - Sivas
E1901: Abana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  AşağıYeniköy köy - Akıncılar - Sivas
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy, yöreye göç eden Çeçen beyleri tarafından kurulmuştur. Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km