haritada ara :   km  
Akçapınar'da 13 yerleşim bulundu.
sırala 
Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Vaskovan
E1776 📖: Vasılgavan [ Ermenice "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969 📖: Vasakavan [ Ermenice "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imp. Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes’in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. ■ Mezralar: Bölmebelen (Nornik/Norik/Norenik/Noring/Noronig), Koyunardı (Ağlöz/Ağloz/Ağılözü), Mengöcek, Topluca (Hastek). SN
■ Koord: 38° 56' 54'' D, 38° 56' 42'' K
Çalıbaşı ölü yerleşim - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Eşgüni Zimmiyan
E1878 E1902 📖 📖: Aşkni / Aşkani [ Ermenice ]
1835c 📖: Gâvur Eşgüni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şeyosmanlı cemaatine bağlı Kürt yerleşimi; daha sonraki kaynaklarda Ermeni köyü. Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 54' 7'' D, 38° 54' 40'' K
Doğan köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Doğan
■ Mezra: Yakacık. HayDar
■ Koord: 38° 58' 20'' D, 39° 1' 49'' K
Eskibozağaç mevki (Bozağaç bağ) - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Elgağin / Erkağin
1522t 📖: Ergekağin [ Ermenice ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
■ Belki «ergangağin» `uzunpalamut` veya «arkagağin» `bir tür palamut`. Kemah’a bağlı aynı isimli bir köy vardır. SN
■ Mezra: Hüngürlü ve Keşiş. HayDar
■ Koord: 39° 2' 32'' D, 39° 5' 3'' K
Koyunardı mezra (Akçapınar bağ) - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 📖: Ağloz
1518b: Ağılözü
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 19'' D, 38° 54' 56'' K
Paşamezrası ölü yerleşim - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Paşamezrası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 54' 20'' D, 38° 57' 38'' K
Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Tsıntsor [ Ermenice tsün-tsor "kar dere" ]
1835c 1925h 📖 📖: Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Mezra: Köcek/Köçek. HayDar
■ Koord: 38° 58' 38'' D, 38° 59' 22'' K
Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Komîr / Komer [ Ermenice "ağıllar" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Köyde Sünni Kürt ve Türkler beraber yaşamaktadır. Mehmet Ali
■ Mezra: Komşular (Mücevir). HayDar
■ Koord: 39° 0' 6'' D, 38° 56' 46'' K
Topluca mezra (Akçapınar bağ) - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 1977rh 📖 📖: Hasudek/Hastek
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 21'' D, 38° 55' 40'' K
Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912hk 📖: Bayezid Ulukale
1518t 📖: Ulukale
E1079 E1163 📖 📖: Xozan
Y610 Y961 📖 📖: Xozanon
U 📖: Xuzanu
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 9. ila 11. yüzyıllarda il veya beylik merkezi olarak anılan Xozan adlı yer olması muhtemeldir. 16. yy’da nahiye merkezi olan köyde, Çemişgezek Beyi olan Ferruhşad Bey’in türbesi evliya yatırı olarak ziyaret edilir. Şimdi eski yerleşim terk edilerek yeni köy kurulmuştur. Mezraları: Aşağı Bayır (Aşağı Peydere), Cevizli Dere, Çaybağı, Reşo, Üvünlü (Reşoğlu), Yukarı Bayır (Yukarı Peydere). SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 18 (4%) Müslüman: 427 (96%) Toplam: 445 metonio
■ Koord: 39° 1' 28'' D, 39° 2' 9'' K
Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ağgi / Ağli
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
■ Kısmen Sünni Türk nufüsta vardır.Alevi Kürt/Sünni Türk karışık yerleşimdir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 57' 19'' D, 38° 53' 59'' K
Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
K 📖: Devdırêj
1518b 1925h 📖: Devderiç [ Ermenice tavtaric ]
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
■ Ağuçanlı'lar Kürtçe konuşur , soy secereleri ise peygamber evladı Tacül Arifin Ebul Vefa'ya dayanır. Türkmen bilgisi yanlıştır. Ayhan
■ Koord: 38° 55' 18'' D, 38° 59' 15'' K
Yenimahalle mahalle (Çemişgezek bağ) - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1968 📖: Bölmebelen
1946 📖: Narnik
1518b 1925h 📖: Nornik / Norenik [ Ermenice morenik? "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 47'' D, 38° 55' 10'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.