haritada ara :   km  
Akçapınar'da 13 yerleşim bulundu.
sırala 
Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ağgi / Ağli
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
■ Kısmen Sünni Türk nufüsta vardır.Alevi Kürt/Sünni Türk karışık yerleşimdir. Mehmet Ali
Çalıbaşı x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Eşgüni Zimmiyan
E1878 📖: Aşkuni / Aşgıni [ Erm ]
1835c 📖: Gâvur Eşgüni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şeyosmanlı cemaatine bağlı Kürt yerleşimi; daha sonraki kaynaklarda Ermeni köyü. Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1518b 1925h : Nornik / Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
? mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Hasudek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Sünni Türk yerleşimi
Paşamezrası x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Paşamezrası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 1925: Vaskovan
E1776 📖: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969 📖: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imp. Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
■ Mezralar: Bölmebelen (Nornik/Norik/Norenik/Noring/Noronig), Koyunardı (Ağlöz/Ağloz/Ağılözü), Mengöcek, Topluca (Hastek). HayDar
Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 1925: Komîr / Komer [ Erm "ağıllar" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Köyde Sünni Kürt ve Türkler beraber yaşamaktadır. Mehmet Ali
Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1518b : Devderic / Derderic [ Erm ]
K 📖: Devdırêj
Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Tsıntsor [ Erm tsün-tsor "kar dere" ]
1835c 1925h 1925: Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt/Zaza/Sünni Türk (Şıkaki) yerleşimi
Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912hk 📖: Bayezid Ulukale
1835c 📖: Ulukale
Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy'da Çemişgezek Beyi olan Ferruhşat Bey'in türbesi evliya yatırı olarak ziyaret edilir. Köyün kısmen Ermeni olan nüfusu 1895 olaylarında yok edilmişti. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 18 (4%) Müslüman: 427 (96%) Toplam: 445 metonio
Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Elgağin / Erkâğin
1522t 📖: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
■ Belki «ergangağin» `uzunpalamut` veya «arkagağin» `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy vardır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.