Akçapınar'da 13 yerleşim bulundu.
sırala 
  Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h: Ağgi / Ağli
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
  Çalıbaşı x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Aşgani / Aşgıni [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şeyosmanlı cemaatine bağlı Kürd yerleşimi. Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1518b, 1925h: Nornik / Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  ? mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h: Hasudek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Paşamezrası x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Paşamezrası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c, 1925h: Vaskovan
E1776: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c, 1925h: Komîr / Komer [ Erm "ağıllar" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Tsıntsor [ Erm ... tsor "dere" ]
1835c, 1925h: Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912hk: Bayezid Ulukale
1835c: Ulukale
Sünni Türk yerleşimi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 1895 olaylarında tahrip ve terk edilmiştir. SN
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522t: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
Kürd yerleşimi
■ Belki «ergangağin» `uzunpalamut` veya «arkagağin» `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy vardır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km