Akçakent'de 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Avanoğlu köy - Akçakent - Kırşehir
1928k: Avanoğlu
Kürd (Okçîyan) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Halep yöresinden 1690-1720 yılı tarihlerinde gelen Türkmenler'den Okçu Aşireti'ne dayanmaktadır. Osmanlı Arşiv Vesikalarında ''Konar-Göçer Türkmen Taifesi'' olarak geçmektedir. Bu sebeple Okçu Aşireti'nin Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Konya, Sivas, Gaziantep, Kilis ve daha birçok kentte köyleri ve nüfusları bulunmaktadır. Ayrıca Dede Korkut Oğuznameleri'nde adı geçen köklü bir Türkmen aşireti olduğunu tekrar belirtmek gerekir. Kaynak: Osmanlı Arşiv Vesikaları, Dede Korkut Oğuznamaleri ve Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  KüçükAbdiuşağı köy - Akçakent (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
■ Köy halkı Türkmen'dir ve Abdi Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Ayvalı köy - Akçakent - Kırşehir
1928k: Ayvalı
1845d: Ayvalıköse
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ © 26.10.1845 Kırşehir'de Pehlivanlı Aşireti Beyi Abdurrahman Bey'in tasarrufunda olan Merdis Mukataası'nın dörtte bir hissesini ve Ayvalıköse Köyü Mukataası'nın hepsini, borcuna mahsuben Miri Sarrafı Yakof'a, satmak üzere terkettiği deyar heyran
  Hamzabey köy - Akçakent (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Avşar veya Beğdili boyu'ndan Köçekli Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Oğuzlar ile Öyküleriyle Kırşehir türküleri, destanları, ağıtları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Akçakent ilçe - Akçakent - Kırşehir
1928k: ŞehriCedid [ Tr "yenikent" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ İlçe merkezinde Türkmenler ve Çerkesler birlikte yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Güllühöyük köy - Akçakent - Kırşehir
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Avşar veya Beğdili boyu'ndan Köçekli Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Oğuzlar ile Öyküleriyle Kırşehir türküleri, destanları, ağıtları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Polatlı köy - Akçakent (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
1928k: Polatlı
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Avşar veya Beğdili boyu'ndan Köçekli Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Oğuzlar ile Öyküleriyle Kırşehir türküleri, destanları, ağıtları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Yeşildere köy - Akçakent (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
1928k: Zalimali
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Avşar veya Beğdili boyu'ndan Köçekli Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Oğuzlar ile Öyküleriyle Kırşehir türküleri, destanları, ağıtları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Hasanali köy - Akçakent (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Avşar veya Beğdili boyu'ndan Köçekli Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Oğuzlar ile Öyküleriyle Kırşehir türküleri, destanları, ağıtları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Yetikli köy - Akçakent (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
1928k: Yetikli
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Avşar veya Beğdili boyu'ndan Köçekli Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Oğuzlar ile Öyküleriyle Kırşehir türküleri, destanları, ağıtları kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Korkorlu köy - Akçakent (Kösefakılı bucağı) - Kırşehir
1928k: Korkorlu
■ Köy halkı 24 Oğuz Türkmen boyunun, Avşar veya Beğdili boyu'ndan Köçekli Aşireti'ne mensuptur. Kaynak: Oğuzlar ile Öyküleriyle Kırşehir türküleri, destanları, ağıtları kitaplarıdır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km