Akçadağ'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Darıca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Tariciyan [ Kürd toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kozluca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1946k: Kozluca aş.
1928k: Kozluca
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. Aralarında Türkleşmiş birkaç Kürd kabilesi de bulunmaktadir. Çevre Kürt köyleri "Qozilce" diyor... yalcin
  Harunuşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Harûnan [ Kürd "Harunlar " ]
1928k: Harunuşağı
Eski adı: Zırnak
S1190: Zarnuqa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1075-76 yılı olaylarında patrik Markos'un defin yeri olarak andığı Zarnuqa Manastırı burası olmalıdır. 19. yy'da Ermeni köyü iken daha sonra Harunan aşireti yerleşmiştir. Zırnak halen köyün arkasındaki dağın adı olarak kullanılır. SN
  Yenipınar mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Çirliyan
1916ht: Çirlavik [ Kürd "Çir oğulları" ]
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
■ Kürecik bucağında türkmen veya türk köyü yoktur. Qozlica ( Kozluca ) hariç. Ve yine o köyde de Kürt-Türk heterojenliği vardır. Reş Fer
  Bekiruşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
1928k: Bekiruşağı
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Kürecik mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Şeran
1928k: Kürecik (idari bölge) [ Tr küre "maden ocağı" ]
■ Adını Kurecîkan/Kureciyan = "küreciler, demirciler" aşiretinden almıştır. Kurecîkan aşiretinin Akçadağ merkezine yakın köylerine 'Şînî Jêr' "aşağı topluluk", Elbistan ilçesine yakın köylerine ise 'Şînî Jor' "yukarı topluluk" deniliyor. yalcin
■ Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazasına bağlı Kürecik Nahiyesinin merkezi Körsüleymanlı Köyünden Kepez Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Kürecik olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
  Güneşli mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1968k: Düvencik
1928k: Şemsik/Şemsikan [ Kürd "şemsiler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
  Çevirme mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Xidiran [ Kürd "Hıdırlar" ]
1946k: Çevürme
■ 20 yüzyılın ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Türkce "Çevirme" ismi geç köylestiği için resmi makamlar tarafindan verilmiştir. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşevler mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Amokan [ Kürd ]
1928k: Amuklu [ Kürd/Tr amikî "aş." ]
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşolar mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Taşikan
■ Kürdcede özel isim "Taşo". Resmi kaynaklarda "Bektaş" olarak yazılmıştır... Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Dutlu mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Haciyan [ Kürd "Hacilar" ]
1928k: Balohacı [ Kürd balo "abdal?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenbey mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Kalikan [ Kürd "aş." ]
1928k: Kalolar
Kürd yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken, bundan bir asır önce köyün yarısı Sünniliğe dönmüştür. Köyün hem Dedeleri hem Hocalari varolduğu söylenir. Ama köy içindeki hoşgörü dillere destandır... yalcin
■ Köy halkı tamamiyle Kürttür Alevi-Sünni dir Doğantepe bu köyden sonradan ayrılmıştır. Köy içinde Ermeni aileler rastlamak mümkün olsa da kendilerine Kürt demenin yanında Kürtçe konuşmaktadırlar. Ermeni kıyımında köye sığınmışlardır fakat köyün yerlileri Kürt olduğu için büyük ölçüde Kürtlüğü benimsemişlerdir. Reş Fer
  Kepez mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1869s, 1928k: Kürecik [ Kürd kurê Cikan "Cik (?) oğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır.Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Aksüt mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ortaköy mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Memedliyan [ Kürd "Mehmetler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kahyalı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Kêxayan [ Kürd "kahyalar" ]
1928k: Kahyalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayadibi mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1916ht: Gezhacı
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Kolköy mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Kalik/Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
1916ht: Kol
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Gürkaynak mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1928k: Kelanlı [ Kürd kelân "koçlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tataruşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Qubatan [ Kürd "Kubatlar" ]
1916ht: Tataruşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 15.11.1906 Tatar ve Kubad uşağı karyeleri ahalisi namına Mustafa ve üç refiki imzaları ile Jandarma Binbaşısı Ali Rıza Efendi'nin tecavüzatından şikayeti deyar heyran
  Çobanuşağı mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Karxan
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Köyün birkaç mahallesi Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
  Çatalbahçe mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928k: Samax
Sünni Türk yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Kürt yerleşimi olarak gösterildiği halde köy halkı Kürtçe bilmemektedir. SN
  Dümüklü mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Timikan [ Kürd "aş." ]
1928k: Dümüklü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bayramuşağı mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Bayraman [ Kürd "Bayramlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mezra mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928k: Mezra
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Küçükkürne mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Kurniyan/Qurniyan [ Kürd "aş." ]
1928k: K. Kürne
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Kürnelilerin kökeni tartışmalıdır. metonio
  Levent mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928k: Levend
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Levent Karakeçili Türkmen köyüdür. Karahasanlar, Kürneliler ve Levendoğulları Malatya Karakeçililerini oluşturuyor. tarkan
  Büyükköy mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928k: B. Köy
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Yalınkaya mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Penik [ Kürd "yassıca?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Yöre çoğunlukla Kürt olduğu için, buradaki birkaç Türk köyünün konuştuğu Türkçe içinde bol miktarda Kürtçe kelime serpildigi göze çarpıyor.. yalcin
  Keller mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Kelan [ Kürd "keller" ]
1928k: Keller
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bölüklü mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Beksemere
Sünni Türk yerleşimi
  Develi mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Develi
Sünni Türk yerleşimi
  Yaylımlı mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Qajikan [ Kürd "kargacıklar?" ]
1916ht: Kazıklı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ören mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Ören
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ 1808 yılında Asaf Bey tarafından kurulmuş Alevi köyüdür. SN
■ Mezralar sayılmazsa Akçadağ ilçesine bağlı üç Türkmen-Alevi yerleşimden biridir. metonio
  İkinciler mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Kerran [ Kürd "sağırlar" ]
1928k: İkinciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Doğanlar mah - Akçadağ - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Büyükçimiş mah - Akçadağ - Malatya
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ 1950 lerde Keller Köyünden ayrıldı. yalcin
■ 18.yy'da köylüler Malatya'nın Eğin, Karakavak veya Yağmurlu köyleri civarında göçerek buraya yerleşmiştir. Horasan kökenli oldukları rivayet edilir. osmankarahan
  Aliçeri mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Aliçeri
Sünni Türk yerleşimi
  Muratlı mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Muratlı
Sünni Türk yerleşimi
  Derinboğaz mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Ancar
Sünni Türk yerleşimi
  Akçadağ ilçe - Akçadağ - Malatya
1928k: Arga
S1190: Arqa
Lt180 Y535: Árka
1764d: Akçadağ (idari bölge)
■ Daha önce Levend köyünde olan Akcadağ kaza merkezi 1876'da Arga'ya taşındı. Árka/Arga adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. SN
■ © 17.07.1764 Fırat Nehri kurbünde Murad Dağı'nda zuhur eden cevher mağaralarının cevherleri bereketli ve imale salih olmağla işletilmesi için lazım gelen sermayenin ve Keban madeni için Gümüşhane'den amele ve pir üstat sevkine ve Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair... deyar heyran
■ Nüfusun büyük bölümü Alevi-Sünni Kürtlerden oluşur lehçeleri Kurmanci dir. Reş Fer
  Kadıibrahim mah - Akçadağ - Malatya
1916ht: Kadiribrahim
Sünni Türk yerleşimi
  Yalınbudak mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Şemşik
Sünni Türk yerleşimi
  Altınlı mah - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Kiremis
Y950: Keramísion [ Yun "çömlekçili" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ En erken 873 yılında Bizans imp. II. Basil'in konaklaması vesilesiyle anılan Keramísion olmalıdır. SN
■ Gülpınar Köyünden ayrılarak köy olmuştur. yalcin
  Karamağara mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Karamağara
Sünni Türk yerleşimi
  Kotangölü mah Akçadağ - Akçadağ - Malatya
1928k: Kotangölü
  Keklikpınarı mah - Akçadağ - Malatya
1916ht: Kürtaplar
Sünni Türk yerleşimi
■ 12.05.1954'te Keklikpınarı adı verildi. SN
  Mihmanlı mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Mihmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Mihmandlu/Mihmanlu yörüklerinin yazlak olarak kullandığı köy. araz
  Güzyurdu mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Eğin [ Erm agn "çeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Sahilköy mah - Akçadağ - Malatya
Kr: Sincik [ Kürd "iğde" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gülpınar mah - Akçadağ - Malatya
1946k: Gölpınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün üç mahallesinden ikisi Kürt-Alevi Balyan Aşireti (Atmiyan/Atmali asiretinin bir kolu), biri ise Türk-Sünnidir. yalcin
■ Evrim Alataş ve Teslim Töre'nin köyüdür. Deniz Gezmiş bir dönem bu köye misafir olmuş. Evrim Alataş, Her Dağın Gölgesi Deniz’e Düşer, adlı kitabında bahseder. Mar(d)astan
  Esenli mah - Akçadağ - Malatya
1916ht: Ahsenli
Sünni Türk yerleşimi
  Ilıcak mah - Akçadağ - Malatya
1916ht: Ilıcak
Sünni Türk yerleşimi
  Yağmurlu mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Yağmurlu
Eski adı: Sultanhanı
Sünni Türk yerleşimi
  Bahri mah - Akçadağ - Malatya
1968k: Çatyol
1928k: Bahri [ Kürd bahro "hisse" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Çatyol (Bahri) köyünün belediye olmasıyla birlikte Pınarlıgeçit ve Sultansuyu köyleri de belediyeye katılmıştır. SN
■ Sünni Zerikanlı aşireti üyeleri meskûndur. Malatya'nın büyükşehir olmasından sonra sultansuyu ve pınarlıgeçit köylerinin köy statüsü kaldırılmıştır.Tek muhtarlık olarak yönetilmektedir. araz
  Aydınlar mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Karanlıkdere
Sünni Türk yerleşimi
  Pınarlıgeçit mah Bahri - Akçadağ - Malatya
1928k: Heküge [ Erm (h)akuka "taşoluk" ]
  Aksaray mah - Akçadağ - Malatya
Kürd yerleşimi
  Şeyhler mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Şeyhler
Sünni Türk yerleşimi
■ 1940'larda 'Şıhlar' oldu, daha sonra ise 'Şeyhler' halini aldı. yalcin
  Fatih mah - Akçadağ - Malatya
1960k: Kesmece
1928k: Tevik
Sünni Türk yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km