Akçadağ'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Darıca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Tariciyan [ Kr toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kozluca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1946 📖 Kozluca aş.
1928 📖 Kozluca
Sünni Türk yerleşimi
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. SN
  Harunuşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Harûnan [ Kr "Harunlar " ]
1928 📖 Harunuşağı
S1190 📖 Zarnuqa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1075-76 yılı olaylarında patrik Markos'un defin yeri olarak andığı Zarnuqa Manastırı burası olmalıdır. 19. yy'da Ermeni köyü iken daha sonra Harunan aşireti yerleşmiştir. Zırnak halen köyün arkasındaki dağın adı olarak kullanılır. SN
  Yenipınar mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Çirliyan
1916h 📖 Çirlavik [ Kr çîl lawik "kırk yiğitler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Bekiruşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Bekiran [ Kr "Bekirler" ]
1928 📖 Bekiruşağı
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Doğantepe mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖 Palanga
  Kürecik mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Şeran
1919h 📖 Şeronun Damı
■ Adını Kurecîkan/Kureciyan = "küreciler, demirciler" aşiretinden almıştır. Kurecîkan aşiretinin Akçadağ merkezine yakın köylerine 'Şînî Jêr' "aşağı topluluk", Elbistan ilçesine yakın köylerine ise 'Şînî Jor' "yukarı topluluk" deniliyor. yalcin
■ Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazasına bağlı Kürecik Nahiyesinin merkezi Körsüleymanlı Köyünden Kepez Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Kürecik olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
  Güneşli mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1968 📖 Düvencik
1928 📖 Şemsik / Şemsîkan [ Kr "şemsiler (aş.)" ]
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
  Çevirme mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Xidiran [ Kr "Hıdırlar" ]
1946 📖 Çevürme
■ 20. yy ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. yalcin
■ Cevirme adi bolgede yasamis kizik asireti doneminde verilmis olup sonrasinda bolgeye sirasiyla alxas daha sonrasinda kurecik asiretine mensup aileler yerlesmistir Alxasi
  Taşevler mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Amokan [ Kr ]
1928 📖 Amuklu [ Kr/Tr amikî "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşolar mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Taşikan
■ Kürdcede özel isim "Taşo". Resmi kaynaklarda "Bektaş" olarak yazılmıştır... Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Dutlu mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Haciyan [ Kr "Hacilar" ]
1928 📖 Balohacı [ Kr balo "abdal?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenbey mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K 📖 Kalikan [ Kr "dedeler" ]
1928 📖 Kalolar
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy içinde Ermeni aileler rastlamak mümkün olsa da kendilerine Kürt demenin yanında Kürtçe konuşmaktadırlar. Ermeni kıyımında köye sığınmışlardır fakat köyün yerlileri Kürt olduğu için büyük ölçüde Kürtlüğü benimsemişlerdir. Reş Fer
■ Tarihsel olarak Alevi iken, bundan bir asır önce köyün yarısı Sünniliğe dönmüştür. Köyün hem Dedeleri hem Hocalari varolduğu söylenir. Ama köy içindeki hoşgörü dillere destandır... yalcin
  Aksüt mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1928 📖 Tapkin / Tapkiniyan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kepez mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1919h 📖 Kepez
1869s 📖 Kürecik [ Kr kurê Cikan "Cik (?) oğulları" ]
■ Kürecik adı verilen eski idari birimin merkez köyüdür. Kürecik'in Alevi-Kürt aşiretleri 1813'te eski valilerden Veli Paşa'nın isyanını desteklemiş, isyanın bastırılmasından sonra köyleri yerle bir edilerek halkı Anadolu ve Rumeli'nin dört bir yanına sürülmüştür. SN
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır. Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. yalcin
  Demirciler mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K1997 📖 Hesinkar [ Kr "demirci" ]
1928 📖 Demirciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çakılpınar mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Bileman [ Kr "Bilemler" ]
1928 📖 Bilamuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ortaköy mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Memedliyan [ Kr "Mehmetler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kasımuşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Qasiman [ Kr "Kasımlar (aş.)" ]
1928 📖 Kasımuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kahyalı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Kêxayan [ Kr "kahyalar" ]
1928 📖 Kahyalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayadibi mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1916h 📖 Gezhacı
Kürt (Sünni) (Kurne) yerleşimi
  Kolköy mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K 📖 Kalik / Kalikan [ Kr "dedeler" ]
1916h 📖 Kol
Kürt (Sünni) (Kurne) yerleşimi
  Durulova mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Korsilêmanan
1928 📖 Körsüleymanlı
  Gürkaynak mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1928 📖 Kelanlı [ Kr kelan ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tataruşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Qubatan [ Kr "Kubatlar (aş.)" ]
1906z 📖 Tataruşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 15.11.1906 Tatar ve Kubad uşağı karyeleri ahalisi namına Mustafa ve üç refiki imzaları ile Jandarma Binbaşısı Ali Rıza Efendi'nin tecavüzatından şikayeti deyar heyran
  Çobanuşağı mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K 📖 Karxan
1928 📖 Çobanuşağı
Kürt (Sünni) (Kurne) yerleşimi
■ Köyün birkaç mahallesi Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
  Kurtuşağı mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖 Kurtuşağı
Kürt (Sünni) (Kurne) yerleşimi
  Çatalbahçe mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖 Samax
Sünni Türk yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Kürt yerleşimi olarak gösterildiği halde köy halkı Kürtçe bilmemektedir. SN
  Dümüklü mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Tîmikan [ Kr "engebeler" ]
1928 📖 Dümüklü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bayramuşağı mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Bayraman [ Kr "Bayramlar" ]
1928 📖 Bayramuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mezra mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖 Mezra
Kürt (Sünni) (Kurne) yerleşimi
  Küçükkürne mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K 📖 Kurniyan / Qurniyan [ Kr "aş." ]
1928 📖 K. Kürne
Kürt (Sünni) (Kurne) yerleşimi
  Levent mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖 Levend
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Levent Karakeçili Türkmen köyüdür. Karahasanlar, Kürneliler ve Levendoğulları Malatya Karakeçililerini oluşturuyor. tarkan
  Hançerli mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Hançerli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıhacı mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Sarıhacı
Sünni Türk yerleşimi
  Büyükköy mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖 B. Köy
Kürt (Sünni) (Kurne) yerleşimi
  Sakalıuzun mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖 Sakalıuzun
Sünni Türk yerleşimi
  Yalınkaya mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Penik
Sünni Türk yerleşimi
■ Yöre çoğunlukla Kürt olduğu için, buradaki birkaç Türk köyünün konuştuğu Türkçe içinde bol miktarda Kürtçe kelime serpildigi göze çarpıyor.. yalcin
  Keller mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Kelan [ Kr ]
1928 📖 Keller
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bölüklü mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Beksemere
Sünni Türk yerleşimi
  Develi mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Develi
Sünni Türk yerleşimi
  Bağköy mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖 Bağköy
Sünni Türk yerleşimi
  Yaylımlı mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Qajikan [ Kr "çamlar" ]
1916h 📖 Kazıklı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kozalak mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖 Xartut [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Ören mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Ören
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1808 yılında Asaf Bey tarafından kurulmuş Alevi köyüdür. SN
■ Akçadağ ilçesine bağlı üç Türkmen-Alevi yerleşimden biridir. metonio
■ Türk-Kürt karışık Alevi yerleşimidir. Kalkolitik Çağdan kalma höyük bulunur. 1700 lü yıllarda Ermeni yerleşimidir. Mark Skeys in 1905 te Darul İslam eserinde bahsettiği tarihi yerleşimdir. ören akçadağ
  İkinciler mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Kerran [ Kr "taşlık" ]
1928 📖 İkinciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Doğanlar mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Doğanlar
Sünni Türk yerleşimi
  Büyükçimiş mah - Akçadağ - Malatya
1902hb 📖 Büyükçimiş
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1950 lerde Keller Köyünden ayrıldı. yalcin
■ 18.yy'da köylüler Malatya'nın Eğin, Karakavak veya Yağmurlu köyleri civarında göçerek buraya yerleşmiştir. Horasan kökenli oldukları rivayet edilir. osmankarahan
  Aliçeri mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Aliçeri
Sünni Türk yerleşimi
  Şekeroba mz - Akçadağ - Malatya
1916h 📖 Ğalıkâseler
Alevi (Türk) yerleşimi
  Muratlı mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Muratlı
Sünni Türk yerleşimi
  Derinboğaz mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Ancar
Sünni Türk yerleşimi
  Akçadağ ilçe - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Arga
S1190 📖 Arqa
Y180 Y535 📖 📖 Árka
1764z 📖 Akçadağ (idari bölge)
■ Daha önce Levend köyünde olan Akcadağ kaza merkezi 1876'da Arga'ya taşındı. Árka/Arga adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. SN
■ © 17.07.1764 Fırat Nehri kurbünde Murad Dağı'nda zuhur eden cevher mağaralarının cevherleri bereketli ve imale salih olmağla işletilmesi için lazım gelen sermayenin ve Keban madeni için Gümüşhane'den amele ve pir üstat sevkine ve Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair... deyar heyran
  Resuluşağı mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Resuluşağı
Sünni Türk yerleşimi
  Kadıibrahim mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖 Kadiribrahim
Sünni Türk yerleşimi
  Yalınbudak mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Şemşik
Sünni Türk yerleşimi
  Dedeköy mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Dedeköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hisardere mz - Akçadağ - Malatya
1946 📖 Kalikasa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kömekavak mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Kömek Kavak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karamağara mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Karamağara
Sünni Türk yerleşimi
  Kotangölü mah Akçadağ - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Kotangölü
Sünni Türk yerleşimi
  Altınlı mah - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Kiremis
Y961 📖 Keramísion [ Yun "çömlekçili" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bizans imp. II. Basil'in 873 yılında konaklaması vesilesiyle anılan Keramísion olmalıdır. SN
■ Gülpınar Köyünden ayrılarak köy olmuştur. yalcin
  Keklikpınarı mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖 Kürtaplar
Sünni Türk yerleşimi
■ 12.05.1954'te Keklikpınarı adı verildi. SN
  Mihmanlı mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Mihmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Mihmandlu/Mihmanlu yörüklerinin yazlak olarak kullandığı köy. araz
  Güzyurdu mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Eğin [ Erm agn "çeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Sahilköy mah - Akçadağ - Malatya
K 📖 Sincik [ Kr "iğde" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gülpınar mah - Akçadağ - Malatya
1902hb 📖 Gölpınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski Erkanı Harbiye haritalarında Kiliseköyü olarak görülen mahallesi Sultansuyu barajı altında kalmıştır. SN
■ Köyün üç mahallesinden ikisi Kürt-Alevi Balyan Aşireti (Atmiyan/Atmali asiretinin bir kolu), biri ise Türk-Sünnidir. yalcin
■ Evrim Alataş ve Teslim Töre'nin köyüdür. Deniz Gezmiş bir dönem bu köye misafir olmuş. Evrim Alataş, Her Dağın Gölgesi Deniz’e Düşer, adlı kitabında bahseder. Mar(d)astan
  Yukarıörükçü mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Örükçü yk.
Sünni Türk yerleşimi
  Esenli mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖 Ahsenli
Sünni Türk yerleşimi
  Ilıcak mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖 Ilıcak
Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıörükçü mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Örükçü aş.
Sünni Türk yerleşimi
  Karapınar mah - Akçadağ - Malatya
1933 📖 Karapınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sultansuyu mv - Akçadağ - Malatya
■ Ünlü at yetiştirme çiftliği vardır. SN
  Yağmurlu mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Yağmurlu
Eski adı: Sultanhanı
Sünni Türk yerleşimi
  Bahri mah - Akçadağ - Malatya
1968 📖 Çatyol
1928 📖 Bahri [ Kr bahro "hisse" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çatyol (Bahri) köyünün belediye olmasıyla birlikte Pınarlıgeçit ve Sultansuyu köyleri de belediyeye katılmıştır. SN
■ Sünni Zirikanlı ve İzollu aşireti üyeleri meskûndur. araz
  Aydınlar mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Karanlıkdere
Sünni Türk yerleşimi
  Pınarlıgeçit mah Bahri - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Heküge [ Erm (h)akuka "taşoluk" ]
  Aksaray mah - Akçadağ - Malatya
1902hb 📖 Zîve
Sünni Türk yerleşimi
  Şeyhler mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Şıhlar
Sünni Türk yerleşimi
■ 1940'larda 'Şıhlar' oldu, daha sonra ise 'Şeyhler' halini aldı. yalcin
  Fatih mah - Akçadağ - Malatya
1960 📖 Kesmece
1928 📖 Tevik
Sünni Türk yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km