Akçadağ'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Darıca köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Tariciyan [ Kürd toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kozluca bld - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
k1946 MYK: Aşağıkozluca
k1928 K: Kozluca
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. Aralarında Türkleşmiş birkaç Kürd kabilesi de bulunmaktadir. Çevre Kürt köyleri "Qozilce" diyor... yalcin
  Harunuşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Harûnan [ Kürd "Harunlar " ]
k1928 K: Harunuşağı
Eski adı: Zırnak
S1190 Mih: Zarnuqa
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1075-76 yılı olaylarında patrik Markos'un defin yeri olarak andığı Zarnuqa Manastırı burası olmalıdır. 19. yy'da Ermeni köyü iken daha sonra Harunan aşireti yerleşmiştir. Zırnak halen köyün arkasındaki dağın adı olarak kullanılır. SN
  Yenipınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Çirliyan
h1916: Çirlavik [ Kürd "Çir oğulları" ]
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Bekiruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
k1928 K: Bekiruşağı
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Kürecik bld - Akçadağ - Malatya
Kr: Şeran
k1928 K: Kürecik (idari bölge) [ Tr küre "maden ocağı" ]
■ Adını Kurecîkan/Kureciyan = "küreciler, demirciler" aşiretinden almıştır. Kurecîkan aşiretinin Akçadağ merkezine yakın köylerine 'Şînî Jêr' "aşağı topluluk", Elbistan ilçesine yakın köylerine ise 'Şînî Jor' "yukarı topluluk" deniliyor. yalcin
■ Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazasına bağlı Kürecik Nahiyesinin merkezi Körsüleymanlı Köyünden Kepez Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Kürecik olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
  Güneşli köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
k1968 K2: Düvencik
k1928 K: Şemsik/Şemsikan [ Kürd "şemsiler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
  Çevirme köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Xidiran [ Kürd "Hıdırlar" ]
k1946 MYK: Çevürme
■ 20 yüzyılın ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Türkce "Çevirme" ismi geç köylestiği için resmi makamlar tarafindan verilmiştir. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşevler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Amokan [ Kürd ]
k1928 K: Amuklu [ Kürd/Tr amikî "aş." ]
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşolar köy - Akçadağ - Malatya
Kr: Taşikan
■ Kürdcede özel isim "Taşo". Resmi kaynaklarda "Bektaş" olarak yazılmıştır... Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Dutlu köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Haciyan [ Kürd "Hacilar" ]
k1928 K: Balohacı [ Kürd balo "abdal?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenbey köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Kalikan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Kalolar
Kürd yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken, bundan bir asır önce köyün yarısı Sünniliğe dönmüştür. Köyün hem Dedeleri hem Hocalari varolduğu söylenir. Ama köy içindeki hoşgörü dillere destandır... yalcin
  Kepez köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1869, k1928 S-Di, K: Kürecik [ Kürd kurê Cikan "Cik (?) oğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır.Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Demirciler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr birn: Hesinkar [ Kürd "demirci" ]
k1928 K: Demirciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ortaköy köy - Akçadağ - Malatya
Kr: Memedliyan [ Kürd "Mehmetler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kahyalı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Kêxayan [ Kürd "kahyalar" ]
k1928 K: Kahyalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayadibi köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
h1916: Gezhacı
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Kolköy köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Kalik/Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
h1916: Kol
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Gürkaynak köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
k1928 K: Kelanlı [ Kürd kelân "koçlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tataruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Qubatan [ Kürd "Kubatlar" ]
h1916: Tataruşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 15.11.1906 Tatar ve Kubad uşağı karyeleri ahalisi namına Mustafa ve üç refiki imzaları ile Jandarma Binbaşısı Ali Rıza Efendi'nin tecavüzatından şikayeti deyar heyran
  Çobanuşağı köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Karxan
k1928 K: Çobanuşağı
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Köyün birkaç mahallesi Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
  Çatalbahçe köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
k1928 K: Samax
Sünni Türk yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Kürt yerleşimi olarak gösterildiği halde köy halkı Kürtçe bilmemektedir. SN
  Dümüklü köy - Akçadağ - Malatya
Kr: Timikan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Dümüklü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bayramuşağı köy - Akçadağ - Malatya
Kr: Bayraman [ Kürd "Bayramlar" ]
k1928 K: Bayramuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mezra köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
k1928 K: Mezra
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Küçükkürne köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
Kr: Kurniyan/Qurniyan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Küçükkürne
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Kürnelilerin kökeni tartışmalıdır. metonio
  Levent köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
k1928 K: Levend
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Levent Karakeçili Türkmen köyüdür. Karahasanlar, Kürneliler ve Levendoğulları Malatya Karakeçililerini oluşturuyor. tarkan
  Büyükköy köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
k1928 K: Büyükköy
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Yalınkaya köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Penik [ Kürd "yassıca?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Yöre çoğunlukla Kürt olduğu için, buradaki birkaç Türk köyünün konuştuğu Türkçe içinde bol miktarda Kürtçe kelime serpildigi göze çarpıyor.. yalcin
  Keller köy - Akçadağ - Malatya
Kr: Kelan [ Kürd "keller" ]
k1928 K: Keller
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bölüklü köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Beksemere
Sünni Türk yerleşimi
  Develi köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Develi
Sünni Türk yerleşimi
  Yaylımlı köy - Akçadağ - Malatya
Kr: Qajikan [ Kürd "kargacıklar?" ]
h1916 DİE: Kazıklı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ören bld - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Ören
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ 1808 yılında Asaf Bey tarafından kurulmuş Alevi köyüdür. SN
■ Mezralar sayılmazsa Akçadağ ilçesine bağlı üç Türkmen-Alevi yerleşimden biridir. metonio
  İkinciler köy - Akçadağ - Malatya
Kr: Kerran [ Kürd "sağırlar" ]
k1928 K: İkinciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Doğanlar köy - Akçadağ - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Büyükçimiş köy - Akçadağ - Malatya
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ 1950 lerde Keller Köyünden ayrıldı. yalcin
■ 18.yy'da köylüler Malatya'nın Eğin, Karakavak veya Yağmurlu köyleri civarında göçerek buraya yerleşmiştir. Horasan kökenli oldukları rivayet edilir. osmankarahan
  Aliçeri köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Aliçeri
Sünni Türk yerleşimi
  Muratlı köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Muratlı
Sünni Türk yerleşimi
  Derinboğaz köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Ancar
Sünni Türk yerleşimi
  Akçadağ ilçe - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Arga
S1190 Mih: Arqa
EYu: Árka
1764 S-Di: Akçadağ (idari bölge)
■ Daha önce Levend köyünde olan Akcadağ kaza merkezi 1876'da Arga'ya taşındı. Árka/Arga adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. SN
■ © 17.07.1764 Fırat Nehri kurbünde Murad Dağı'nda zuhur eden cevher mağaralarının cevherleri bereketli ve imale salih olmağla işletilmesi için lazım gelen sermayenin ve Keban madeni için Gümüşhane'den amele ve pir üstat sevkine ve Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair... deyar heyran
  Kadıibrahim köy - Akçadağ - Malatya
h1916: Kadiribrahim
Sünni Türk yerleşimi
  Yalınbudak köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Şemşik
Sünni Türk yerleşimi
  Dedeköy köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Dedeköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Altınlı köy - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Kiremis
OYu TİB 2.204: Keramísion [ Yun "çömlekçili" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ En erken 873 yılında Bizans imp. II. Basil'in konaklaması vesilesiyle anılan Keramísion olmalıdır. SN
■ Gülpınar Köyünden ayrılarak köy olmuştur. yalcin
  Karamağara köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Karamağara
Sünni Türk yerleşimi
  Kotangölü mah Akçadağ - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Kotangölü
  Keklikpınarı köy - Akçadağ - Malatya
h1916: Kürtaplar
Sünni Türk yerleşimi
■ 12.05.1954'te Keklikpınarı adı verildi. SN
  Mihmanlı köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Mihmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Mihmandlu/Mihmanlu yörüklerinin yazlak olarak kullandığı köy. araz
  Güzyurdu köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Eğin [ Erm agn "çeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Sahilköy köy - Akçadağ - Malatya
Kr: Sincik [ Kürd "iğde" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gülpınar köy - Akçadağ - Malatya
k1946 MYK: Gölpınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün üç mahallesinden ikisi Kürt-Alevi Balyan Aşireti (Atmiyan/Atmali asiretinin bir kolu), biri ise Türk-Sünnidir. yalcin
■ Evrim Alataş ve Teslim Töre'nin köyüdür. Deniz Gezmiş bir dönem bu köye misafir olmuş. Evrim Alataş, Her Dağın Gölgesi Deniz’e Düşer, adlı kitabında bahseder. Mar(d)astan
  Esenli köy - Akçadağ - Malatya
h1916: Ahsenli
Sünni Türk yerleşimi
  Ilıcak köy - Akçadağ - Malatya
h1916: Ilıcak
Sünni Türk yerleşimi
  Yağmurlu köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Yağmurlu
Eski adı: Sultanhanı
Sünni Türk yerleşimi
  Bahri bld - Akçadağ - Malatya
k1968 K2: Çatyol
k1928 K: Bahri [ Kürd bahro "hisse" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Çatyol (Bahri) köyünün belediye olmasıyla birlikte Pınarlıgeçit ve Sultansuyu köyleri de belediyeye katılmıştır. SN
■ Sünni Zirikanlı ve İzollu aşireti üyeleri meskûndur. araz
  Aydınlar köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Karanlıkdere
Sünni Türk yerleşimi
  Pınarlıgeçit mah Bahri - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Heküge [ Erm (h)akuka "taşoluk" ]
  Aksaray köy - Akçadağ - Malatya
Kürd yerleşimi
  Şeyhler köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Şeyhler
Sünni Türk yerleşimi
■ 1940'larda 'Şıhlar' oldu, daha sonra ise 'Şeyhler' halini aldı. yalcin
  Fatih köy - Akçadağ - Malatya
1960 DİE: Kesmece
k1928 K: Tevik
Sünni Türk yerleşimi
  Duranlar köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Musturi


Grafik harita göster     haritada ara : km