haritada ara :   km  
Akçadağ'da 81 yerleşim bulundu.
sırala 
Darıca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Tariciyan [ Kr toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kozluca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1946 📖: Kozluca aş.
1928 📖: Kozluca
Sünni Türk yerleşimi
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. SN
Harunuşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Harûnan [ Kr "Harunlar " ]
1928 📖: Harunuşağı
S1190 📖: Zarnuqa
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1075-76 yılı olaylarında patrik Markos'un defin yeri olarak andığı Zarnuqa Manastırı burası olmalıdır. 19. yy'da Ermeni köyü iken daha sonra Harunan aşireti yerleşmiştir. Zırnak halen köyün arkasındaki dağın adı olarak kullanılır. SN
Yenipınar mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Çirliyan
1916h 📖: Çirlavik [ Kr çîl lawik "kırk yiğitler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
Karaçakıl mah - Akçadağ - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
Bekiruşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Bekiran [ Kr "Bekirler" ]
1928 📖: Bekiruşağı
Alevi-Kürt/Zaza (Kurecîkan) yerleşimi
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
Çevirme mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Xidiran [ Kr "Hıdırlar" ]
1946 📖: Çevürme
Alevi-Kürt/Zaza (Kurecîkan) yerleşimi
■ 20. yy ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. yalcin
■ Cevirme adi bolgede yasamis kizik asireti doneminde verilmis olup sonrasinda bolgeye sirasiyla alxas daha sonrasinda kurecik asiretine mensup aileler yerlesmistir Alxasi
Doğantepe mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖: Palanga
Kürecik mah - Akçadağ - Malatya
K 📖: Şeran
1919h 📖: Şeronun Damı
■ Adını Kurecîkan/Kureciyan = "küreciler, demirciler" aşiretinden almıştır. Kurecîkan aşiretinin Akçadağ merkezine yakın köylerine 'Şînî Jêr' "aşağı topluluk", Elbistan ilçesine yakın köylerine ise 'Şînî Jor' "yukarı topluluk" deniliyor. yalcin
■ Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazasına bağlı Kürecik Nahiyesinin merkezi Körsüleymanlı Köyünden Kepez Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Kürecik olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
Dutlu mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Haciyan [ Kr "Hacilar" ]
1928 📖: Balohacı [ Kr balo "abdal?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Taşevler mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Amokan [ Kr ]
1928 📖: Amuklu [ Kr/Tr amikî "aş." ]
■ Köy halkının Arapkir'den göçtüğü anlatılır. SN
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir. yalcin
Taşolar mah - Akçadağ - Malatya
K 📖: Taşikan
■ Kürdcede özel isim "Taşo". Resmi kaynaklarda "Bektaş" olarak yazılmıştır... yalcin
Demirciler mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K1997 📖: Hesinkar [ Kr "demirci" ]
1928 📖: Demirciler
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Güneşli mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1968 📖: Düvencik
1928 📖: Şemsik / Şemsîkan [ Kr "şemsiler (aş.)" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şemsikan) yerleşimi
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
Esenbey mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K 📖: Kalikan [ Kr "dedeler" ]
1928 📖: Kalolar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken, bundan bir asır önce köyün yarısı Sünniliğe dönmüştür. Köyün hem Dedeleri hem Hocalari varolduğu söylenir. Ama köy içindeki hoşgörü dillere destandır... yalcin
■ Köyde Kalıkan, Kolıkân aşireti meskûndur. Bu aşiret Irak'da ve Türkiye' nin çeşitli şehirlerinde yerleşiktir. Köken olarak Ezîdî bir aşirettir, keza Irak Şengal'de yaşayan Kolıkânlar günümüzde hâlâ Ezîdî inancına mensuplardır, Sincar Dağları dolaylarında yerleşiklerdir. Köyde sonradan köye yerleşmiş Ermeni ailelere rastlamak mümkündür. Miran
Kepez mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1919h 📖: Kepez
1869s 📖: Kürecik [ Kr kurê Cikan "Cik (?) oğulları" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kurecîkan) yerleşimi
■ Kürecik adı verilen eski idari birimin merkez köyüdür. Kürecik'in Alevi-Kürt aşiretleri 1813'te eski valilerden Veli Paşa'nın isyanını desteklemiş, isyanın bastırılmasından sonra köyleri yerle bir edilerek halkı Anadolu ve Rumeli'nin dört bir yanına sürülmüştür. SN
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır. Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. yalcin
Çakılpınar mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Bileman [ Kr "Bilemler" ]
1928 📖: Bilamuşağı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kahyalı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Kêxayan [ Kr "kahyalar" ]
1928 📖: Kahyalı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ortaköy mah - Akçadağ - Malatya
K 📖: Memedliyan [ Kr "Mehmetler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kasımuşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Qasiman [ Kr "Kasımlar (aş.)" ]
1928 📖: Kasımuşağı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gürkaynak mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1928 📖: Kelanlı [ Kr kelan ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kayadibi mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1916h 📖: Gezhacı
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
Kolköy mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K 📖: Kalik / Kalikan [ Kr "dedeler" ]
1916h 📖: Kol
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
Çobanuşağı mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K 📖: Karxan
1928 📖: Çobanuşağı
■ Köyün birkaç mahallesi Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
■ Türk-Kürt, Alevi-Sünni karışık yaşamaktadır. Türk nüfusu genelde şehirlere göç etmektedir.. Haydar
Tataruşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖: Qubatan [ Kr "Kubatlar (aş.)" ]
1906z 📖: Tataruşağı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ © 15.11.1906 Tatar ve Kubad uşağı karyeleri ahalisi namına Mustafa ve üç refiki imzaları ile Jandarma Binbaşısı Ali Rıza Efendi'nin tecavüzatından şikayeti deyar heyran
Çatalbahçe mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖: Samax
Sünni Türk yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Kürt yerleşimi olarak gösterildiği halde köy halkı Kürtçe bilmemektedir. SN
Dümüklü mah - Akçadağ - Malatya
K 📖: Tîmikan [ Kr "engebeler" ]
1928 📖: Dümüklü
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bayramuşağı mah - Akçadağ - Malatya
K 📖: Bayraman [ Kr "Bayramlar" ]
1928 📖: Bayramuşağı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Levent mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖: Levend
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Levent Karakeçili Türkmen köyüdür. Karahasanlar, Kürneliler ve Levendoğulları Malatya Karakeçililerini oluşturuyor. tarkan
■ Kurne aşireti ile karakeçili aşiretinin alâkası yoktur. Miran
Mezra mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖: Mezra
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
Küçükkürne mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K 📖: Kurniyan / Qurniyan [ Kr "aş." ]
1928 📖: KüçükKürne
Kürt-Sünni (Kurne) yerleşimi
Hançerli mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Hançerli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sarıhacı mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Sarıhacı
Sünni Türk yerleşimi
Yalınkaya mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Penik
Sünni Türk yerleşimi
■ Yöre çoğunlukla Kürt olduğu için, buradaki birkaç Türk köyünün konuştuğu Türkçe içinde bol miktarda Kürtçe kelime serpildigi göze çarpıyor.. yalcin
Bölüklü mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Beksemere
Sünni Türk yerleşimi
Keller mah - Akçadağ - Malatya
K 📖: Kelan [ Kr ]
1928 📖: Keller
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kozalak mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖: Xartut [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Develi mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Develi
Sünni Türk yerleşimi
Bağköy mah - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 📖: Bağköy
Sünni Türk yerleşimi
Yaylımlı mah - Akçadağ - Malatya
K 📖: Qajikan [ Kr "çamlar" ]
1916h 📖: Kazıklı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ören mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Ören
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1808 yılında Asaf Bey tarafından kurulmuş Alevi köyüdür. SN
■ Akçadağ ilçesine bağlı üç Türkmen-Alevi yerleşimden biridir. metonio
■ Türk-Kürt karışık Alevi yerleşimidir. Kalkolitik Çağdan kalma höyük bulunur. 1700 lü yıllarda Ermeni yerleşimidir. Mark Skeys in 1905 te Darul İslam eserinde bahsettiği tarihi yerleşimdir. ören akçadağ
İkinciler mah - Akçadağ - Malatya
K 📖: Kerran [ Kr "taşlık" ]
1928 📖: İkinciler
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Büyükçimiş mah - Akçadağ - Malatya
1902hb 📖: Büyükçimiş
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1950 lerde Keller Köyünden ayrıldı. yalcin
■ 18.yy'da köylüler Malatya'nın Eğin, Karakavak veya Yağmurlu köyleri civarında göçerek buraya yerleşmiştir. Horasan kökenli oldukları rivayet edilir. osmankarahan
Doğanlar mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Doğanlar
Sünni Türk yerleşimi
Aliçeri mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Aliçeri
Sünni Türk yerleşimi
Şekeroba mz - Akçadağ - Malatya
1916h 📖: Ğalıkâseler
Alevi-Türk yerleşimi
Muratlı mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Muratlı
Sünni Türk yerleşimi
Derinboğaz mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Ancar
Sünni Türk yerleşimi
Akçadağ ilçe - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Arga
S1190 📖: Arqa
Y180 Y535 📖Árka
1764z 📖: Akçadağ (idari bölge)
■ Daha önce Levend köyünde olan Akcadağ kaza merkezi 1876'da Arga'ya taşındı. Árka/Arga adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. ■ İlçe nüfusunun büyük bir bölümü Kurne ve Kurecikan aşiretlerine bağlı Alevi Kürtlerdir. SN
■ © 17.07.1764 Fırat Nehri kurbünde Murad Dağı'nda zuhur eden cevher mağaralarının cevherleri bereketli ve imale salih olmağla işletilmesi için lazım gelen sermayenin ve Keban madeni için Gümüşhane'den amele ve pir üstat sevkine ve Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair... deyar heyran
Fatih mah - Akçadağ - Malatya
1960 📖: Kesmece
1928 📖: Tevik
Sünni Türk yerleşimi
Resuluşağı mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Resuluşağı
Sünni Türk yerleşimi
Kotangölü mah Akçadağ - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Kotangölü
Sünni Türk yerleşimi
Kadıibrahim mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖: Kadiribrahim
Sünni Türk yerleşimi
Yalınbudak mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Şemşik
Sünni Türk yerleşimi
Dedeköy mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Dedeköy
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Hisardere mz - Akçadağ - Malatya
1946 📖: Kalikasa
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kömekavak mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Kömek Kavak
Eski adı: Büber
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karamağara mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Karamağara
Sünni Türk yerleşimi
Altınlı mah - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Kiremis
Y961 📖: Keramísion [ Yun "çömlekçili" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bizans imp. II. Basil'in 873 yılında konaklaması vesilesiyle anılan Keramísion olmalıdır. SN
■ Gülpınar Köyünden ayrılarak köy olmuştur. yalcin
Keklikpınarı mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖: Kürtaplar
Sünni Türk yerleşimi
■ 12.05.1954'te Keklikpınarı adı verildi. SN
Mihmanlı mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Mihmanlı
Türkmen (Mihmanlı) yerleşimi
■ Mihmandlu/Mihmanlu yörüklerinin yazlak olarak kullandığı köy. araz
■ Mihmanlı Türkmenlerinden Oluşur Hatta Adıyaman Besni yöresindeki Kesmetepe eski adıyla Mihmanlı köyü bu köyden gitmedir
Güzyurdu mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Eğin [ Erm agn "çeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
Sahilköy mah - Akçadağ - Malatya
K 📖: Sincik [ Kr "iğde" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gülpınar mah - Akçadağ - Malatya
1902hb 📖: Gölpınar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eski Erkanı Harbiye haritalarında Kiliseköyü olarak görülen mahallesi Sultansuyu barajı altında kalmıştır. SN
■ Köyün üç mahallesinden ikisi Kürt-Alevi Balyan Aşireti (Atmiyan/Atmali asiretinin bir kolu), biri ise Türk-Sünnidir. yalcin
■ Evrim Alataş ve Teslim Töre'nin köyüdür. Deniz Gezmiş bir dönem bu köye misafir olmuş. Evrim Alataş, Her Dağın Gölgesi Deniz’e Düşer, adlı kitabında bahseder. Mar(d)astan
Esenli mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖: Ahsenli
Sünni Türk yerleşimi
Ilıcak mah - Akçadağ - Malatya
1916h 📖: Ilıcak
Sünni Türk yerleşimi
Karapınar mah - Akçadağ - Malatya
1933 📖: Karapınar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sultansuyu mv - Akçadağ - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
■ Ünlü at yetiştirme çiftliği vardır. SN
Yağmurlu mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Yağmurlu
Eski adı: Sultanhanı
Sünni Türk yerleşimi
Bahri mah - Akçadağ - Malatya
1968 📖: Çatyol
1928 📖: Bahri [ Kr bahro "hisse" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çatyol (Bahri) köyünün belediye olmasıyla birlikte Pınarlıgeçit ve Sultansuyu köyleri de belediyeye katılmıştır. SN
■ Sünni Zirikanlı ve İzollu aşireti üyeleri meskûndur. araz
Aydınlar mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Karanlıkdere
Sünni Türk yerleşimi
Pınarlıgeçit mah Bahri - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Heküge [ Erm (h)akuka "taşoluk" ]
Aksaray mah - Akçadağ - Malatya
1902hb 📖: Zîve
Sünni Türk yerleşimi
Şeyhler mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖: Şıhlar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1940'larda 'Şıhlar' oldu, daha sonra ise 'Şeyhler' halini aldı. yalcin


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.