haritada ara :   km  
Ahlat'da 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Bahçe mz - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖 Bağçe
Kürt (Sünni) yerleşimi
Alakır köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kuştiyan [ Kr kuştiyan? "kan davasından dolayı yeni kurulan köy" ]
E1902 📖 Guşdyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Güzelsu köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
E1848 1928 📖 📖 Dapavank [ Erm "düz manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Nazik köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Nazük
E1848 📖 Nazug (göl)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Burcukaya köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖 Mezik
E1902 📖 Medzk [ Erm "büyükler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 1404 Ermeni nüfusu, bir kilisesi ve bir manastırı vardı. (VanV). SN
Dilburnu köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖 Cizrok [ Kr ]
E1902 📖 Cizerok / Cizren
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Serinbayır köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖 Soğurt
E1902 📖 Sğort [ Erm "soğanlı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ H.F.B. Lynch 16 Temmuz 1898'de buradan geçiyor. Köyün adının "Seghurt" ya da "Teghurth" olduğunu belirtiyor (Armenia Travels and Studies II: 299). sumela
Ovakışla bld - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
E1671 📖 Pırxus Փրխուս [ Erm ]
1556b 📖 Pîrxus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başlarında Van Gölü batı yakasının en büyük Ermeni yerleşimi idi. 1671 tarihli kitabesi olan Surp Sdepannos kilisesi halen cami olarak kullanımdadır. SN
Kırıkkaya köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1556b 1925h 📖 📖 Gers / Girs [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Taşharman köy - Ahlat - Bitlis
1556b 📖 Tîğut
E700~ 📖 Teğud Թեղուտ [ Erm "karaağaçlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy yakınındaki Vaftizci Yahya manastırının yazıtı 7. yy'a aittir. Vartan Areveltsi'nin 1267 tarihli vekâyinamesine göre Hz. Yahya'nın kemeri bu manastırda bulunmaktaydı. 20. yy başında 174 hanede 1475 Ermeni nüfusu olan büyük bir yerleşimdi. SN
■ 16 Temmuz 1898'de buradan geçen H.F.B. Lynch köyün adının "Seghurt" ya da "Teghurth" olarak kaydeder. sumela
■ Ermenilerin köyden gidişinden sonra köyü Türkmenler iskan etmişlerdir, lakin bu Türklerin büyük bir kısmı Ahlat ve Tatvan'a göçmüş, bir kısmı ise Batıya göçmüştür. Köyün halihazırda %95i Kürt kökenlidir. Bir kısmı Ağrıdan, bir kısmı Cizreden gelmiştir, geri kalanı ise çevre köylerdendir. metonio
Gölgören köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1946 📖 Hıyartank
E1902 📖 Xiyartank [ Erm "? manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Kınalıkoç köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖 Sifrasor
E1848 📖 Spratsor [ Erm "saçıkdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Eskiden Türk nüfus varken günümüzde büyük çoğunluğu Kürttür. SN
Saka köy - Ahlat - Bitlis
1556b 📖 Vştonik / Vştunk [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Evvelce Türk nüfus varken şimdi tümüyle Kürt yerleşimidir. 16. yy tahririnde gayrimüslim (Ermeni) köyüdür. SN
Seyrantepe köy - Ahlat - Bitlis
E1848 📖 Dzağgé
1556b 📖 Zağgi [ Erm "çiçekli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeniköprü köy - Ahlat - Bitlis
1556b 📖 Karmuç
E905 📖 Gamurç [ Erm "köprü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 724 Ermeni nüfusu ile Meryemana ve Surp Taniel adında iki kilisesi vardı. (VanV). SN
Otluyazı köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Xulig [ Erm "sağırca? kulecik?" ]
1556b 📖 Xulik
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ 1912'de 670 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Daha sonra Asetin (Oset) muhacirler iskan edildi. SN
Harabeşehir mah Ahlat - Ahlat - Bitlis
1902a 📖 Harabeşehir
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çatalağzı köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖 Xnîn
E1848 📖 Xnun [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Tahtısüleyman mah Ahlat - Ahlat - Bitlis
1928 📖 Tahtısüleyman
İkikubbe mah Ahlat - Ahlat - Bitlis
1928 📖 İkikubbe
1925h 📖 İkikale
Akçaören köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖 Ağcaviran
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
Kırkdönüm köy - Ahlat - Bitlis
1556b 1925h 📖 📖 Xasük
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yoğurtyemez köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1925h 📖 Yoğurtyemez
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Kulaksız x - Ahlat - Bitlis
1925h 📖 Kulaksız
1556b 📖 Madnavanis
E905 📖 Madnavank Մատավանք [ Erm "yakın manastır" ]
■ 1348 veya 1490 yılından itibaren kaydedilen `Onbir Mihraplı Meryemana` veya Madnavank (tamlayan hali Madnavants) manastırından adını alan köy 20. yy'a dek meskûn bir mağara yerleşimi idi. Eski yerleşim alanı 1930'lardan sonra terkedilerek halkı yakındaki Kulaksız mezrasına taşındı. SN
Yuvadamı köy - Ahlat - Bitlis
1946 📖 Ersonk
E1902 📖 Hersonk [ Erm ]
1556b 📖 İrsonk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 397 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
Ahlat ilçe - Ahlat - Bitlis
Y952 📖 Xliát
A870 A1220 📖 📖 Xilâṭ / Xalat
E788 📖 Xılat Խլաթ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Erken Ermeni kayıtlarında Pıznunyats Kağak adıyla Pıznunik ilinin merkezidir. 12. yy'da Şah-ı Armen unvanlı İslam beylerinin başkenti idi. 1556 tarihli Osmanlı tahririnde Ahlat kasabası İslam-Ermeni karışık, köylerin ise üçü İslam ve diğerleri gayrimüslim görünür. 20. yy başında nüfusun yarıdan biraz azı Ermeni idi. Şimdi ilçe merkezi ağırlıkla Türk, köyler Kürttür. ■ Adın `yaban armudu` anlamında ahlatla ilişkisi yoktur. İslam kaynaklarında Arapça axlat `karışıklar` olarak yorumlanır. SN
■ Çoğunluk Türklerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Kürt ve Çerkesler mevcuttur.
■ Ukraynadan getirtilen 72 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
Develik köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Develik
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Tunus mah Ahlat - Ahlat - Bitlis
E1900~a 📖 Dunıs
1556b 📖 Dunk / Dunik [ Erm "haneler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 280 nüfuslu Ermeni köyü idi. (VanV). O devirde ünlü bir Hıristiyan dinî ziyareti olan Surp Hatzbuzit manastırı halen `Abdurrahman Gazi türbesi` adıyla ziyaret edilmektedir. Gerek Ermeni geleneğindeki Aziz Hatsbuzit'in, gerek Abdurrahman Gazi'nin mitolojik şahsiyetler olduğu aşikârdır. SN
Cemalettin köy - Ahlat - Bitlis
1556b 📖 Cemaldin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912'de 175 Ermeni nüfusu ve kilisesi vardı. (VanV). SN
Çukurtarla köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖 Xanik [ Kr "hancık" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
Uludere köy - Ahlat - Bitlis
1925h 📖 Sor aş. + yk.
1556b 📖 Sor [ Erm tsor "vadi" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı topluca Nakşibendi tarikatine bağlıdır. SN
Kuşhane köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖 Kuşhane
Kürt (Sünni) yerleşimi
Soğanlı mz - Ahlat - Bitlis
1928 📖 Patnos [ Erm patnots? badnots? "çevreli?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.