haritada ara :   km  
Ahlat'da 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Ahlat ilçe - Ahlat - Bitlis
Y952 📖: Xliát
A870 A1220 📖 📖: Xilâṭ / Xalat
E788 📖: Xılat Խլաթ
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erken Ermeni kayıtlarında Pıznunyats Kağak adıyla Pıznunik ilinin merkezidir. 12. yy’da Şah-ı Armen unvanlı İslam beylerinin başkenti idi. 1556 tarihli Osmanlı tahririnde Ahlat kasabası İslam-Ermeni karışık, köylerin ise üçü İslam ve diğerleri gayrimüslim görünür. 20. yy başında nüfusun yarıdan biraz azı Ermeni idi. Şimdi ilçe merkezi ağırlıkla Türk, köyler Kürttür. ■ Adın `yaban armudu` anlamında ahlatla ilişkisi yoktur. İslam kaynaklarında Arapça axlat `karışıklar` olarak yorumlanır. SN
■ Çoğunluk Türklerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Kürt ve Çerkesler mevcuttur.
■ Ukraynadan getirtilen 72 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
■ 20. yüzyılın başında Ahlat'ın merkez mahallesindeki 200 haneden 185'i Müslim, 15'i Ermeni'dir. metonio
■ İlçe merkezi yaklaşık eşit oranlarda Türk ve Kürt nüfustan oluşmaktadır gölge
■ Koord: 38° 45' 19'' D, 42° 29' 38'' K
Akçaören köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖: Ağcaviran
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Oset kökenli bir sülale tarafından 19. yüzyılın sonlarına doğru kurulan bir Müslüman köyüdür. Bugün çoğu Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 54' 30'' D, 42° 27' 41'' K
Alakır köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kuştiyan [ Kürtçe kuştiyan? "kan davasından dolayı yeni kurulan köy" ]
E1902 📖: Guşdyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy 1927 yılında boştur, 1935 yılında 148 Kürt nüfusu bulunur. Köylülerin dediği 1929 yılında Mutki'den yerleşme olayı muhtemelen doğru. metonio
■ Koord: 38° 48' 14'' D, 42° 10' 56'' K
Bahçe mezra - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖: Bağçe
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 33'' D, 42° 5' 34'' K
Burcukaya köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖: Mezik
E1902 📖: Medzk [ Ermenice "büyükler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ 1912’de 1404 Ermeni nüfusu, bir kilisesi ve bir manastırı vardı. (VanV). SN
■ Ermenilerin köyü terk etmesinden sonra Ağrı üzerinden gelen ve Celali aşiretine mensup olan dört Kürt aile yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 38° 48' 44'' D, 42° 13' 18'' K
Cemalettin köy - Ahlat - Bitlis
1556b 📖: Cemaldin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 175 Ermeni nüfusu ve kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 49' 20'' D, 42° 31' 21'' K
Çatalağzı köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖: Xnîn
E1848 📖: Xnun [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde iki aile Ahlat merkez kökenli Türk olup köyün gerisi Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 47' 40'' D, 42° 26' 23'' K
Çukurtarla köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖: Xanik [ Kürtçe "hancık" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Çerkes Sürgünü neticesinde gelen iki Şapsığ sülale tarafından kurulmuştur. metonio
■ Koord: 38° 55' 7'' D, 42° 32' 36'' K
Develik köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Develik
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 38° 54' 19'' D, 42° 30' 50'' K
Dilburnu köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖: Cizrok [ Kürtçe ]
E1902 📖: Cizerok / Cizren
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 18'' D, 42° 15' 47'' K
Gölgören köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1946 📖: Hıyartank
E1902 📖: Xiyartank [ Ermenice "? manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 27'' D, 42° 21' 36'' K
Güzelsu köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1933 📖: Dabavank
E1848 1928 📖 📖: Dapavank [ Ermenice dapavank "düz manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erm dap տափ `düz yer, ova`, vank վանք `manastır` anlamındadır. SN
■ Koord: 38° 45' 29'' D, 42° 11' 12'' K
Harabeşehir mahalle (Ahlat bağ) - Ahlat - Bitlis
E1902 📖: Harabeşehir
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ahlat'ın Müslüman Türk çoğunluklu mahallelerinden biriydi, Ermeniler dışında 24 Türk sülale bulunuyordu. metonio
■ Koord: 38° 45' 4'' D, 42° 26' 2'' K
İkikubbe mahalle (Ahlat bağ) - Ahlat - Bitlis
1928 📖: İkikubbe
1925h 📖: İkikale
■ Ahlat'ın Müslüman Türk mahallelerinden biri olup 28 sülale bulunuyordu. metonio
■ Koord: 38° 44' 24'' D, 42° 27' 27'' K
Kınalıkoç köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖: Sifrasor
E1848 📖: Spratsor [ Ermenice "saçıkdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eskiden Türk nüfus varken günümüzde büyük çoğunluğu Kürttür. SN
■ Bugün köyde yalnızca bir sülale Türktür. Gerisi Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 48' 50'' D, 42° 22' 12'' K
Kırıkkaya köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1556b 1925h 📖 📖: Gers / Girs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 26'' D, 42° 19' 36'' K
Kırkdönüm köy - Ahlat - Bitlis
1556b 1925h 📖 📖: Xasük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 10'' D, 42° 27' 50'' K
Kulaksız ölü yerleşim - Ahlat - Bitlis
1925h 📖: Kulaksız
1556b 📖: Madnavanis
E905 📖: Madnavank Մատավանք [ Ermenice "yakın manastır" ]
■ 1348 veya 1490 yılından itibaren kaydedilen `Onbir Mihraplı Meryemana` veya Madnavank (tamlayan hali Madnavants) manastırından adını alan köy 20. yy’a dek meskûn bir mağara yerleşimi idi. Eski yerleşim alanı 1930’lardan sonra terkedilerek halkı yakındaki Kulaksız mezrasına taşındı. SN
■ Ahlat'ın Müslüman Türk mahallelerinden biri olup 3 sülale bulunuyordu. metonio
■ Koord: 38° 45' 46'' D, 42° 28' 7'' K
Kuşhane köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖: Kuşhane
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 9'' D, 42° 35' 49'' K
Nazik köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
E1848 📖: Nazug (göl)
1556b 📖: Nazük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 32'' D, 42° 11' 57'' K
Otluyazı köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Xulig [ Ermenice "sağırca? kulecik?" ]
1556b 📖: Xulik
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ 1912’de 670 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. (VanV). Daha sonra Asetin (Oset) muhacirler iskan edildi. SN
■ Bugün burada yaşayan Kürtler aslen Ağrı/Doğubayazıt kökenli olup çoğunlukla Celali aşiretine mensupturlar. Osetlerin tamamına yakını köyü terk etmiştir. metonio
■ Koord: 38° 54' 29'' D, 42° 25' 38'' K
Ovakışla belediye - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
E1671 📖: Pırxus Փրխուս [ Ermenice ]
1556b 📖: Pîrxus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başlarında Van Gölü batı yakasının en büyük Ermeni yerleşimi idi. 1671 tarihli kitabesi olan Surp Sdepannos kilisesi halen cami olarak kullanımdadır. SN
■ Koord: 38° 49' 23'' D, 42° 19' 32'' K
Saka köy - Ahlat - Bitlis
1556b 📖: Vştonik / Vştunk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Evvelce Türk nüfus varken şimdi tümüyle Kürt yerleşimidir. 16. yy tahririnde gayrimüslim (Ermeni) köyüdür. SN
■ Üç sülale köyün yerlisi Türklerdendir, gerisi dışarıdan gelen Kürtlerdir. metonio
■ Koord: 38° 42' 3'' D, 42° 23' 52'' K
Serinbayır köy - Ahlat - Bitlis
1928 📖: Soğurt
E1902 📖: Sğort [ Ermenice "soğanlı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ H.F.B. Lynch 16 Temmuz 1898'de buradan geçiyor. Köyün adının "Seghurt" ya da "Teghurth" olduğunu belirtiyor (Armenia Travels and Studies II: 299). sumela
■ Koord: 38° 40' 5'' D, 42° 18' 14'' K
Seyrantepe köy - Ahlat - Bitlis
E1848 📖: Dzağgé
1556b 📖: Zağgi [ Ermenice "çiçekli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 48' 57'' D, 42° 24' 37'' K
Soğanlı mezra - Ahlat - Bitlis
1928 📖: Patnos [ Ermenice patnots? badnots? "çevreli?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 39'' D, 42° 36' 17'' K
Tahtısüleyman mahalle (Ahlat bağ) - Ahlat - Bitlis
1928 📖: Tahtısüleyman
■ Ahlat'ın Müslüman Türk mahallelerinden biri olup 16 yerel sülale bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 38° 45' 4'' D, 42° 27' 3'' K
Taşharman köy - Ahlat - Bitlis
1556b 📖: Tîğut
E700~ 📖: Teğud Թեղուտ [ Ermenice "karaağaçlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy yakınındaki Vaftizci Yahya manastırının yazıtı 7. yy’a aittir. Vartan Areveltsi’nin 1267 tarihli vekâyinamesine göre Hz. Yahya’nın kemeri bu manastırda bulunmaktaydı. 20. yy başında 174 hanede 1475 Ermeni nüfusu olan büyük bir yerleşimdi. SN
■ 16 Temmuz 1898'de buradan geçen H.F.B. Lynch köyün adının "Seghurt" ya da "Teghurth" olarak kaydeder. sumela
■ Ermenilerin köyden gidişinden sonra köyü Türkmenler iskan etmişlerdir, lakin bu Türklerin büyük bir kısmı Ahlat ve Tatvan'a göçmüş, bir kısmı ise Batıya göçmüştür. Köyün halihazırda %95i Kürt kökenlidir. Bir kısmı Ağrıdan, bir kısmı Cizreden gelmiştir, geri kalanı ise çevre köylerdendir. metonio
■ Koord: 38° 42' 10'' D, 42° 19' 54'' K
Tunus mahalle (Ahlat bağ) - Ahlat - Bitlis
E1900~a 📖: Dunıs
1556b 📖: Dunk / Dunik [ Ermenice "haneler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912’de 280 nüfuslu Ermeni köyü idi. (VanV). O devirde ünlü bir Hıristiyan dinî ziyareti olan Surp Hatzbuzit manastırı halen `Abdurrahman Gazi türbesi` adıyla ziyaret edilmektedir. Gerek Ermeni geleneğindeki Aziz Hatsbuzit’in, gerek Abdurrahman Gazi’nin mitolojik şahsiyetler olduğu aşikârdır. SN
■ Koord: 38° 45' 40'' D, 42° 31' 11'' K
Uludere köy - Ahlat - Bitlis
1925h 📖: Sor aş. + yk.
1556b 📖: Sor [ Ermenice tsor "vadi" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı topluca Nakşibendi tarikatine bağlıdır. SN
■ Koord: 38° 46' 33'' D, 42° 32' 41'' K
Yeniköprü köy - Ahlat - Bitlis
1556b 📖: Karmuç
E905 📖: Gamurç [ Ermenice "köprü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 724 Ermeni nüfusu ile Meryemana ve Surp Taniel adında iki kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 43' 44'' D, 42° 25' 0'' K
Yoğurtyemez köy - Ahlat (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Yoğurtyemez
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 38° 53' 14'' D, 42° 28' 3'' K
Yuvadamı köy - Ahlat - Bitlis
1946 📖: Ersonk
E1902 📖: Hersonk [ Ermenice ]
1556b 📖: İrsonk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 397 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Bir kaç hane Türk dışında köyün tamamı Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 49' 57'' D, 42° 28' 56'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.