haritada ara :   km  
Afyon'da 17 ilçe bulundu.
sırala 
Dazkırı ilçe - Dazkırı - Afyon
1928 📖 Kocaoluk
1905hk 📖 Bolatlı (idari bölge) [ Tr "demirli" ]
1665 📖 Dazkırı (idari bölge) [ Tr "kel alan" ]
■ Bölge adı olarak Osmanlı döneminde Dazkırı veya Bolatlı kullanılmıştır. 1964'ten sonra Kocaoluk kasabası Dazkırı adıyla anılmaya başladı. SN
Evciler ilçe - Evciler - Afyon
1891c 📖 Evciler
Hocalar ilçe - Hocalar - Afyon
1928 📖 Hocalar
Başmakçı ilçe - Başmakçı - Afyon
1912h 📖 Paşmakçı [ Tr başmak/paşmak "ayakkabı" ]
Kızılören ilçe - Kızılören - Afyon
1928 📖 Kızılviran
Dinar ilçe - Dinar - Afyon
1530t 📖 Geyikler
Y-189 📖 Apámeia Kybotos [ Yun "sandıklı Apáma (öz.) kenti" ]
Y-450 📖 Kelainaí Κελαιναί [ Yun "kara yer" ]
1907hk 📖 Geyikler | Dinar (idari bölge)
■ Antik yazarlara göre Menderes ırmağının çıkış yerinde (şimdi Suçıkan Parkı) kurulu olan Kelainai kentinin bitişiğinde MÖ 189'dan önce Apameia kenti kurulmuştu. Batı Anadolu'nun Roma imp. yörüngesine girmesine yol açan Apameia antlaşması MÖ 188'de burada imzalandı. ■ Osmanlı döneminde kasaba ve nahiye adı Geyikler olarak geçer. 20. yy başlarında beliren Dinar adının kaynağı anlaşılamadı. SN
Sinanpaşa ilçe - Sinanpaşa - Afyon
1665 📖 Sinanpaşa
1928 📖 Sincanlı (idari bölge)
1665 📖 Sıçanlı (idari bölge)
■ 15. yy'dan beri Sıçanlı (Sincanlı) ovanın ve idari birimin, Sinanpaşa ise merkez kasabanın adı idi. 2005'te çıkarılan kanunla Sinanpaşa adı hem idari birimin hem kasabanın adı olarak benimsendi. Kasabaya adını veren Sinan Paşa Akkoyunlu beylerinden olup 1473 tarihinde Osmanlı devletine sığınmış ve burayı arpalık olarak almıştır. SN
Sandıklı ilçe - Sandıklı - Afyon
1282 📖 Sandıklı
■ Sandıklı adı muhtemelen Apameía Kybótos `Sandıklı Apameia` çevirisidir. Antik Çağ'da bu adı taşıyan kent bugünkü Dinar kasabasıdır; ancak Osmanlı döneminde bölgenin idari merkezi bugünkü Sandıklı kasabasına taşındığı için Sandıklı adı da buraya aktarıldı. SN
İhsaniye ilçe - İhsaniye - Afyon
1928 📖 İhsaniye
1910h 📖 Belce Meşe (mv)
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1877-78 Bulgaristan muhacirlerinin iskan edildiği İhsaniye istasyonu yakınında oluşmuş yeni yerleşimdir. 1959'da ilçe oldu. SN
Şuhut ilçe - Şuhut - Afyon
1928 📖 Şuhud [ Tr "şehitler" ]
1919hb 📖 Çıfıt Kasaba [ Tr çıfıt "Yahudi" ]
1282 📖 Cuhud [ Tr "Yahudiler" ]
Y17 📖 Synnada Σύνναδα [ AnaD ]
■ 740 yılında Süleyman b. Hişam komutasındaki Arap ordusu burada kılıçtan geçirildi. Şühud (`şehitler`) adı bu olayla ilgili olabilir. 13. yy'dan itibaren Selçuklu ve Osmanlı kaynaklarında görülen Cühûd/Çıfıt (`Yahudiler`) adının kaynağı açık değildir. Evliya Çelebi'ye göre `Halk arasında bu şehre Cufud kasabası derler amma galatı meşhurdur; aslı Şuhud'dur.` SN
İscehisar ilçe - İscehisar - Afyon
1919hb 📖 İzce Karahisar
Y17 Y640 📖 📖 Dokimeíon / Dokimía [ Yun "Dokimos (öz.) kenti" ]
■ Mermer yatakları ünlü olan antik Dokimeion kenti adını İskender'in generallerinden Dokimos'tan alır. SN
Çobanlar ilçe - Çobanlar - Afyon
1919hb 📖 B. Çobanlar
Bayat ilçe - Bayat - Afyon
1928 📖 Bayat
Çay ilçe - Çay - Afyon
1928 📖 Çay
■ Hitit kraliyet kayıtlarında Ulama, Antik Çağ'da Holmoi adıyla zikredilen yer olması güçlü olasılıktır. Barjamovic 338. SN
Bolvadin ilçe - Bolvadin - Afyon
1665 📖 Bolvadin
Y535 📖 Polýbotos akk. Polýboton [ Yun "münbit, bereketli" ]
Emirdağ ilçe - Emirdağ - Afyon
1919hb 📖 Aziziye
1844y : Cırgın
Y17 📖 Amórion (başka yer) [ AnaD ]
■ Eski Cırgın köyü 19. yy sonlarında Kafkas ve Rumeli muhacirlerinin iskanından sonra Aziziye adıyla kaza merkezi oldu. Cumhuriyet döneminde ilçe adı güneyindeki Emir Dağına atfen değiştirildi. Dağa ve ilçeye adını veren asıl Emirdağ/Amorion şimdiki Hisar köyüdür. Açıklama için Hisarköy maddesine bakınız. SN
Sultandağı ilçe - Sultandağı - Afyon
1912hk 📖 İshaklı
■ 1958'de Sultan Dağının adı ilçe adı olarak benimsendi. İlçe merkezi eski İshaklı köyüdür. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.