haritada ara :   km  
Afşin'de 63 yerleşim bulundu.
sırala 
Topaktaş mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Topaktaş
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Binboğa mah - Afşin - Kahramanmaraş
1946 📖 Binboğa
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Binboğa bunlardan birisidir. metonio
Koçaş mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 -
Kamalak mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kamalaklı
Türkçayırı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Serkis Çayırı [ Erm Sarkis "öz." ]
Türksevin mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Kilisecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Kilisecik adlı Ermeni yerleşiminin 20. yy'da zaptı nedeniyle `Türksevin` adı verildiği anlaşılmaktadır. SN
Çukurpınar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Çukurpınar
Sünni Türk yerleşimi
Ağcaşar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1523t 📖 Ağcaşar [ Tr "akçaşehir" ]
■ 19. yy sonlarında Dersim-Pertek Karaveliyan köyünden gelen Molla Veli, daha önce Ermeni yerleşimi olan köyü satın almış veya elde etmiştir. Köy halkının bir kısmı Pilvenk, diğeri Şadili aşiretine mensup olup tümü Kürt-Alevidir. SN
Yazıköy mah - Afşin - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖 Janbolatey
1523t 📖 Yazıkilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi.
Dağlıca mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Marabuz
Y150 📖 Márôga akk. Márôgous [ AnaD ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Karş. Ramsay HG 273, Hild Kapp. 92, Zgusta II.371. Hurman Kalesi (Hısn-ı Rummân) bu kasabanın yakınındadır. SN
■ Halk arasında Marabuz adıyla bilinir. Kasaba halkı soy olarak Avşar Türkmeni'dir. Faik Erat
İncirli mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 İncirli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Örenderesi mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Örenderesi
Deveboynu mah - Afşin - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖 Anzurey Şkurtakey
1918h 📖 Deveboynu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köye bağlı Yeşildere mahallesi Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kargabükü ve Deveboynu köyünün adları Çerkezce Anzurey olarak geçmektedir
■ Köy halkı halen Çerkez'dir. Fakat köye bağlı mahalle veya mezralarda başka kesimden insanlar olabilir. Faik Erat
Göllüce mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Göllüce
Büyüksevin mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Sevin
Türkmen yerleşimi
Armutalanı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Armutalan
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Kargabükü mah - Afşin - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖 Anzorey
1918h 📖 Kargabükü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ 1860'lı yıllarda Rusya'dan göç eden Çerkesler (Kabardey) tarafından kurulmuştur.
Arıtaş mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Xunu
E1136 📖 Xoni
Y912 📖 Xônios [ Yun ]
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Xônion adıyla 10. yy'da piskoposluk makamı idi. Anna Komnena 12. yy'da bu yeri Xónios olarak adlandırır. SN
■ Eski adı Hunu'dur. Tanır kasabası ile birlikte Afşin'in en büyük kasabasıdır. Alevi ve Sünni Türkmenler'in beraber yaşadığı bir kasabadır. Faik Erat
Gözpınarı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Ramil?
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kötüre mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kötüre
Hurman kale - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1484 📖 Hurman
1282 📖 Hısn Rummân
A870 📖 Qal'a Hurmân
■ Hérmon/Hurman çayı 11. yy'a ait Rumca Digenês Akritas destanında zikredilir. Kalenin 1481-2'de Sultan Bayezid tarafından Memluklardan fethini Aşıkpaşazade anlatır. Honigmann s. 72-73'e göre Arapların Hısn Karyet Rummân dedikleri köy Afşin-Elbistan santralinin olduğu Yazıdere köyü olmalıdır. SN
■ Marabuz kasabası sınırları içinde kalan sarp kayaların üstünde bulunan bir kaledir. Kale içinde yaşam yoktur. Faik Erat
Başüstü mah - Afşin - Kahramanmaraş
E1902 📖 Nışenud [ Erm "bademli" ]
Türkmen (Akçakoyunlu) yerleşimi
■ Köyün Ağcakoyunlu Türkmenlerince kurulduğu sanılmaktadır.
Eshabıkehf mv - Afşin - Kahramanmaraş
1902hk 📖 Yotn Manuk [ Erm "yedi gençler (yedi uyurlar)" ]
■ Kuran'da zikredilen Ashabı Kehf öyküsünün orijinal Süryanice versiyonu olayın Efesos kentine yakın bir mağarada geçtiğini belirtir. Buradaki Efesos şimdiki Efsun/Afşin kenti olmalıdır. SN
Söğütdere mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Söğütderesi
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski Adı: Söğütlü
■ Osmanlı döneminde Dulkadirli beyleri tarafından avlak olarak kullanılan bir bölge olduğu anlatılır. Faik Erat
Ördek mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Ördek
Türkmen yerleşimi
Altınelma mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Lorşun
1918h 📖 Lorşin
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Günümüzde halen Lorşun adıyla anılır. Alevi ve Sünni Türkmen kasabasıdır. Faik Erat
Dokuztay mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kerevin
Sünni Türk yerleşimi
Esence mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kitiz
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Kitiz adıyla bilinir. Kasaba halkı Sünni Avşar Türkmeni'dir. Faik Erat
Alimpınar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1917h 📖 Alimpınarı | Birecik
Sünni Türk yerleşimi
■ Emirli köyünden ayrılarak muhtarlık almış ve köy olmuştur. Faik Erat
Emirli mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Emirli
Eski adı: Çobanpınarı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Emirilyas mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 İmireles
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Emirilyas bunlardan birisidir, lakin köyde Sünni Türkler de bulunmaktadır. metonio
Gerger mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Gerger
Çobanbeyli mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Melikir
1918h 📖 Merikil
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Afşin ilçe - Afşin - Kahramanmaraş
1665 📖 Efsus [ Ar A(r)fsûs ]
1525 1914hk 📖 📖 Yarpuz [ Yun Arbsos ]
E1077 📖 Apşun Ափշուն [ Yun A(r)bson ]
Y238y Y610 📖 📖 Arabissós akk. Arabissón [ AnaD ]
■ İmp. III. Gordianus (234-238) devrinde Urfa'dan göçen Arap aşiretleri iskân edilmiştir; Arabissos adının bu vesileyle verildiği düşünülebilir. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 1989]. Aslen buralı olan imp. Maurikios'un (582-602) adı `Arapoğlu` anlamına gelir. Urfalı Mateos Vekayinamesinde 1076/77 olayları meyanında anılan Apşun adı Arabson > A(r)bşon biçiminden türemiş olmalıdır; `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` ile ilgili olması düşünülemez. Türkçe resmi belgelerde 1944'e dek kullanılan Efsus adı orijinal ismin Arapça yazımı, Yarpuz ise aynı adın yerel Türkmen ağzındaki biçimidir. Afşin adı Cumhuriyet döneminde verilmiş olup mitolojiktir. SN
■ Afşin ilçe merkezinin yaklaşık 50.000 nüfusu vardır. Afşin-Elbistan Termik Santralleri sebebiyle Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar yaşamaktadır. Lakin ilçenin yerlisi olarak kabul edeceğimiz temel unsur Avşar boyu başta olmak üzere Yıva, Bayat ve diğer Oğuz boylarına mensup Türkmen obaları ve aşiretleridir. Faik Erat
Tanır mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Tanır
Y180 Y400 📖 📖 Ptandaris / Ptandara [ AnaD ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Tanır/Tanur adı, geç Roma dönemine ait yol rehberlerinde kaydedilen Ptandaris'ten türemiştir. SN
■ Eskiden yaklaşık 10 bin nüfusu olan bir belde idi. Tanır, Sünni Avşar Türkmenleri'nin yerleştiği ve halen yaşamakta olduğu bir beldedir. Faik Erat
Höyüklü mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Til Afşun [ Ar/Tr "Afşin höyük" ]
Türkmen yerleşimi
■ Köye adını veren prehistorik höyük köy halkı tarafından Selçuklu kumandanlarından Afşin'in mezarı olarak tanınır. SN
■ Til Afşin adıyla da bilinir. İlçeye ismini veren Afşin Bey'in mezarı da burada bulunmaktadır. Köy halkı günümüzde Sünni mezhebinden olup, Avşar Türkmeni'dir. Faik Erat
Kangal mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kangal
■ Türkmenistan muhacirleri iskan edilmiştir. SN
İnci mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Türk Poskoflu
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ 1878 Posof muhacirleri tarafından kurulmuşken nüfus kompozisyonu değişmiştir. SN
■ Köy 1878 Osmanlı-Rus savaşında Ardahan'ın Posof ilçesinden gelenler tarafından kurulan bir köydür.
Bakraç mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Aristil
Türkmen yerleşimi
Koçovası mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Koçova
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Soğucak mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Soğucak
Ç1920~ 📖 Astemirey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ 1860-70 yıllarında Çerkezler yerleşmiştir. Günümüzde halen Çerkez köyüdür. Faik Erat
Yazıbelen mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Hurman
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Yazıbelen Köyü; 1850'li yıllarda Maraş, Hatay, Kırşehir ve Kayseri illerinden göç eden aileler tarafından kurulmuştur. Köyün eski adı Hurman'dır. Tepebaşı ve Kabakulak adlarında ise iki mezrası bulunan köy, dağınık dokulu bir yerleşime sahiptir. Köy, Afşin ilçesine 17 km mesafede Hurman çayına yakın düz bir ovada kurulmuştur. Köy halkı kendini Sünni ve Avşar Türkmeni olarak tanımlamaktadır. Faik Erat
Nadirköy mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Natır [ Ar "tarla muhafızı, korkuluk" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Oğlakkaya mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Oğlakkaya
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
Erçene mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Erçin
Türkmen yerleşimi
Berçenek mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1968 📖 Tarlacık
1928 📖 Berçenek [ Kr berçemik ]
1914hk 📖 Berçin [ Kr berçem "ırmakyanı" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Aşık Mahzuni Şerif'in köyüdür. 1840 ile1860 yılları arasında Elbistan'ın Hasankendi köyünden gelen Türkmen Aleviler tarafından kurulduğu anlatılır. SN
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Tarlacık bunlardan birisidir. metonio
Altaş mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Altaş
Türkmen yerleşimi
Büyüktatlı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Çöllolar [ Kr çelo "aş." ]
1914hk 📖 B. Tatlar
Türkmen yerleşimi
■ Halkı aslen Nurhak ilçesinin Kullar Tatlar köyünden gelme Çöplü, Avşar ve Yörük Türkmenidir. Remzi
İğdemlik mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Sinekli
Çağılhan mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Çarğan
Türkmen yerleşimi
Büğet mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
■ 1893 harbinde Erzurum Horasandan göç eden gurup, Büget köyünü kurmuşlardır. İsminin anlamı "Bent" demektir.
■ Köye Kayseri, Elbistan, Malatya, Erzurum Çorum gibi birçok farklı şehirden göçler oldu. Ayrıca bilinmeyen bir tarihte muhacirler de gelmiştir. Faik Erat
Karagöz mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Karagöz
Türkmen yerleşimi
Yazıdere mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Poskoflu
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1878 Harbinde Posof (eski Posxov) muhacirleri tarafından kurulmuştur. SN
Tatlar mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Küçüktatlar
Alevi (Türk) yerleşimi
Çomudüz mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kızçomu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Kürt, Türk, Alevi ve Sünni bulunmaktadır.
Kaşanlı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kaşanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
■ Kaşanlı köyü Atmi (Etmaneki ) Aşiretine baglidir. Alxasli yoktur köyde. Kaşanlilarin aslen Iran´in Kashan sehrinden geldikleri icin Kaşan´lı ismi verildigi söylenir. Firat imirza
Çoğulhan mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Çoluxan
1914hk 📖 Çoğulxan
Türkmen yerleşimi
■ Eskiden 10 bin kişinin yaşadığı büyük bir kasabaydı. Afşin-Elbistan Termik Santralleri'nin tam ortasında yer aldığı için toprakları verimsizleşti, kanser vakaları ciddi oranda arttı. Günümüzde 1000 kişi yaşamaktadır. Faik Erat
Ortaklı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Mehre
1914hk 📖 Möxre
Türkmen yerleşimi
Kabaağaç mah - Afşin - Kahramanmaraş
1946 📖 B. Kabaağaç
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Alemdar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Alemdar
Türkmen yerleşimi
■ En kalabalık olduğu dönemde 7.000 kişinin yaşadığı bir kasabadır. Şimdi ise mahalledir. Faik Erat
Kuşkayası mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kuşkayası
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün kuruluşu Osmanlı-Rus Savaşı'na dayanmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra (93 Harbi) Ardahan ve Muş dolaylarından göç edenler, bu günkü köyün bulunduğu yere yerleşmişlerdir
■ Afşin'de Muhacir köyü diye bilinir. Ahıska Türk'ü oldukları doğrudur. Maraş'a yerleşen Ahıskalılar ise Maraş'ta Posof göçmeni diye bilinirler. Köy halkı Ahıska Türkü'dür. Faik Erat
Haticepınar mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Gundê Jorî [ Kr "yukarı köy" ]
1918h 📖 -
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
■ Aslen Ermeni köyüdür. Ermenice ismini kimse bilmez fakat Hrant Dink'in dedesinin orali oldugunu söylerler ve onlara köyde Molê Avadîk (Avedik ailesi) derlermis. Dedesi daha sonra Gürün'e sonra da Malatya'ya göc etmis. Daha köyde evleri duriyor. Şu an orada Kaşanlı´lar kaliyorlar. Firat imirza
Örenli mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Gundê Vêron | Gundê Orte [ Kr "viran köy, orta köy" ]
1918h 📖 Örenli
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
■ Kaşan köyüne bağlı Örenli ve Haticepınarı mahalleleri 12.08.1949'da Örenli adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu. SN
■ Ermeni köyüdür aslen. Kaşanlı toplumu oraya vardiginda yikilmis bir köy olarak görüyorlar ve oraya yaşlilar Gunde Vêron derler. Köyün meydaninda bir kilise varmis zamaninda, Hz. İsa´nin mozaigini hatirliyorlar orta yaslilar. Şu an Gundê Ortê derler (orta köy). Haticepinarina Gundê jori (yukari köy ) derler. Firat imirza


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.