Afşin'de 63 yerleşim bulundu.
sırala 
  Topaktaş mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Topaktaş
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Binboğa mah - Afşin - Kahramanmaraş
1946 📖 Binboğa
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Binboğa bunlardan birisidir. metonio
  Koçaş mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 -
  Kamalak mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kamalaklı
  Türkçayırı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Serkis Çayırı [ Erm Sarkis "öz." ]
  Türksevin mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Kilisecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kilisecik adlı Ermeni yerleşiminin 20. yy'da zaptı nedeniyle `Türksevin` adı verildiği anlaşılmaktadır. SN
  Çukurpınar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Çukurpınar
  Ağcaşar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1523t 📖 Ağcaşar [ Tr "akçaşehir" ]
■ 19. yy sonlarında Dersim-Pertek Karaveliyan köyünden gelen Molla Veli, daha önce Ermeni yerleşimi olan köyü satın almış veya elde etmiştir. Köy halkının bir kısmı Pilvenk, diğeri Şadili aşiretine mensup olup tümü Kürt-Alevidir. SN
  Yazıköy mah - Afşin - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖 Janbolatey
1523t 📖 Yazıkilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Dağlıca mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Marabuz
Y150 📖 Márôga akk. Márôgous [ AnaD ]
■ Karş. Ramsay HG 273, Hild Kapp. 92, Zgusta II.371. Hurman Kalesi (Hısn-ı Rummân) bu kasabanın yakınındadır. SN
  İncirli mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 İncirli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Örenderesi mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Örenderesi
  Deveboynu mah - Afşin - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖 Anzorey Şkurtakey
1918h 📖 Deveboynu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Kaberdey) yerleşimi
■ Köye bağlı Yeşildere mahallesi Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kargabükü ve Deveboynu köyünün adları Çerkezce Anzurey olarak geçmektedir
  Göllüce mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Göllüce
  Büyüksevin mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Sevin
  Armutalanı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Armutalan
  Kargabükü mah - Afşin - Kahramanmaraş
Ç1920~ 📖 Anzorey
1918h 📖 Kargabükü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1860'lı yıllarda Rusya'dan göç eden Çerkesler (Kabardey) tarafından kurulmuştur.
  Arıtaş mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Xunu
E1136 📖 Xoni
Y912 📖 Xônios [ Yun ]
■ Xônion adıyla 10. yy'da piskoposluk makamı idi. Anna Komnena 12. yy'da bu yeri Xónios olarak adlandırır. SN
  Gözpınarı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Ramil?
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kötüre mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kötüre
  Hurman kale - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1484 📖 Hurman
1282 📖 Hısn Rummân
A870 📖 Qal'a Hurmân
■ Hérmon/Hurman çayı 11. yy'a ait Rumca Digenês Akritas destanında zikredilir. Kalenin 1481-2'de Sultan Bayezid tarafından Memluklardan fethini Aşıkpaşazade anlatır. Honigmann s. 72-73'e göre Arapların Hısn Karyet Rummân dedikleri köy Afşin-Elbistan santralinin olduğu Yazıdere köyü olmalıdır. SN
  Başüstü mah - Afşin - Kahramanmaraş
E1902 📖 Nışenud [ Erm "bademli" ]
■ Köyün Ağcakoyunlu Türkmenlerince kurulduğu sanılmaktadır.
  Eshabıkehf mv - Afşin - Kahramanmaraş
1902hk 📖 Yotn Manuk [ Erm "yedi gençler (yedi uyurlar)" ]
■ Kuran'da zikredilen Ashabı Kehf öyküsünün orijinal Süryanice versiyonu olayın Efesos kentine yakın bir mağarada geçtiğini belirtir. Buradaki Efesos şimdiki Efsun/Afşin kenti olmalıdır. SN
  Söğütdere mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Söğütderesi
  Ördek mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Ördek
  Altınelma mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Lorşun
1918h 📖 Lorşin
  Dokuztay mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kerevin
  Esence mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Ketiz / Kitiz
  Birecik mah - Afşin - Kahramanmaraş
1917h 📖 Alimpınarı | Birecik
  Emirli mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Emirli
Eski adı: Çobanpınarı
  Emirilyas mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 İmireles
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Emirilyas bunlardan birisidir, lakin köyde Sünni Türkler de bulunmaktadır. metonio
  Gerger mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Gerger
  Çobanbeyli mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Melikir
1918h 📖 Merikil
  Afşin ilçe - Afşin - Kahramanmaraş
1665 📖 Efsus [ Ar A(r)fsûs ]
1525 1914hk 📖 📖 Yarpuz [ Yun Arbsos ]
E1077 📖 Apşun Ափշուն [ Yun A(r)bson ]
Y238y Y610 📖 📖 Arabissós akk. Arabissón [ AnaD ]
■ İmp. III. Gordianus (234-238) devrinde Urfa'dan göçen Arap aşiretleri iskân edilmiştir; Arabissos adının bu vesileyle verildiği düşünülebilir. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 1989]. Aslen buralı olan imp. Maurikios'un (582-602) adı `Arapoğlu` anlamına gelir. Urfalı Mateos Vekayinamesinde 1076/77 olayları meyanında anılan Apşun adı Arabson > A(r)bşon biçiminden türemiş olmalıdır; `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` ile ilgili olması düşünülemez. Türkçe resmi belgelerde 1944'e dek kullanılan Efsus adı orijinal ismin Arapça yazımı, Yarpuz ise aynı adın yerel Türkmen ağzındaki biçimidir. Afşin adı Cumhuriyet döneminde verilmiş olup mitolojiktir. SN
  Tanır mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Tanır
Y180 Y400 📖 📖 Ptandaris / Ptandara [ AnaD ]
■ Tanır/Tanur adı, geç Roma dönemine ait yol rehberlerinde kaydedilen Ptandaris'ten türemiştir. SN
  Höyüklü mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Tell Afşun [ Ar/Tr "Afşin höyük" ]
  Kangal mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kangal
■ Türkmenistan muhacirleri iskan edilmiştir. SN
  İnci mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Türk Poskoflu
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ 1878 Posof muhacirleri tarafından kurulmuşken nüfus kompozisyonu değişmiştir. SN
■ Köy 1878 Osmanlı-Rus savaşında Ardahan'ın Posof ilçesinden gelenler tarafından kurulan bir köydür.
  Bakraç mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Aristil
  Koçovası mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Koçova
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Soğucak mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Soğucak
Ç1920~ 📖 Astemirey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yazıbelen mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Tepebaşı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Nadirköy mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Natır [ Ar "tarla muhafızı, korkuluk" ]
  Oğlakkaya mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Oğlakkaya
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
  Erçene mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Erçin
  Berçenek mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1968 📖 Tarlacık
1928 📖 Berçenek [ Kr berçemik ]
1914hk 📖 Berçin [ Kr berçem "ırmakyanı" ]
yerleşimi
■ Aşık Mahzuni Şerif'in köyüdür. 1840 ile1860 yılları arasında Elbistan'ın Hasankendi köyünden gelen Türkmen Aleviler tarafından kurulduğu anlatılır. SN
■ Afşin'de 3 Türkmen Alevisi köy vardır. Tarlacık bunlardan birisidir. metonio
  Altaş mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Altaş
  Büyüktatlı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Çöllolar [ Kr çelo "aş." ]
1914hk 📖 B. Tatlar
Türkmen yerleşimi
■ Halkı aslen Nurhak ilçesinin Kullar Tatlar köyünden gelme Çöplü, Avşar ve Yörük Türkmenidir. Remzi
  İğdemlik mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Sinekli
  Çağılhan mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Çarğan
  Büğet mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
■ 1893 harbinde Erzurum Horasandan göç eden gurup, Büget köyünü kurmuşlardır. İsminin anlamı "Bent" demektir.
  Karagöz mah - Afşin - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Karagöz
  Yazıdere mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Poskoflu
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
■ 1878 Harbinde Posof (eski Posxov) muhacirleri tarafından kurulmuştur. SN
  Tatlar mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 K. Tatlar
  Çomudüz mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kızçomu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Kürt, Türk, Alevi ve Sünni bulunmaktadır.
  Kaşanlı mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kaşanlı
■ Kaşanlı köyü Atmi (Etmaneki ) Aşiretine baglidir. Alxasli yoktur köyde. Kaşanlilarin aslen Iran´in Kashan sehrinden geldikleri icin Kaşan´lı ismi verildigi söylenir. Firat imirza
  Çoğulhan mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Çoluxan
1914hk 📖 Çoğulxan
  Ortaklı mah - Afşin - Kahramanmaraş
1928 📖 Mehre
1914hk 📖 Möxre
  Kabaağaç mah - Afşin - Kahramanmaraş
1946 📖 B. Kabaağaç
  Alemdar mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Alemdar
  Kuşkayası mah - Afşin - Kahramanmaraş
1918h 📖 Kuşkayası
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
■ Köyün kuruluşu Osmanlı-Rus Savaşı'na dayanmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra (93 Harbi) Ardahan ve Muş dolaylarından göç edenler, bu günkü köyün bulunduğu yere yerleşmişlerdir
  Haticepınar mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Gundê Jorî [ Kr "yukarı köy" ]
1918h 📖 -
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Etmaneki) yerleşimi
■ Aslen Ermeni köyüdür. Ermenice ismini kimse bilmez fakat Hrant Dink'in dedesinin orali oldugunu söylerler ve onlara köyde Molê Avadîk (Avedik ailesi) derlermis. Dedesi daha sonra Gürün'e sonra da Malatya'ya göc etmis. Daha köyde evleri duriyor. Şu an orada Kaşanlı´lar kaliyorlar. Firat imirza
  Örenli mah - Afşin (Tanır bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Gundê Vêron | Gundê Orte [ Kr "viran köy, orta köy" ]
1918h 📖 Örenli
■ Kaşan köyüne bağlı Örenli ve Haticepınarı mahalleleri 12.08.1949'da Örenli adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu. SN
■ Ermeni köyüdür aslen. Kaşanlı toplumu oraya vardiginda yikilmis bir köy olarak görüyorlar ve oraya yaşlilar Gunde Vêron derler. Köyün meydaninda bir kilise varmis zamaninda, Hz. İsa´nin mozaigini hatirliyorlar orta yaslilar. Şu an Gundê Ortê derler (orta köy). Haticepinarina Gundê jori (yukari köy ) derler. Firat imirza


Grafik harita göster     haritada ara : km