Adilcevaz'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Cihangir köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 Cihangir
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bahçedere köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 Xaskündürk
E1848 📖 Hatsgıntrug [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İpekçayır köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Murxus [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gölüstü köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Manik [ Erm "konacık" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karakol köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 Karakol
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Danacı köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Uri [ Erm "söğütlü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Ermenilerin göçünden sonra Adilcevaz'ın içinden Türkler yerleşmiştir. Günümüzde halen Türk çoğunluklu bir köydür. metonio
  Dizdar köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 Dizdar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kilise mv - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 Iskançelakorz Manastırı [ Erm skançelakordz "Mucize Gösteren" ]
  Çanakyayla köy - Adilcevaz - Bitlis
1946 📖 Virangazi
1928 📖 Virankadı
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
  Adilcevaz ilçe - Adilcevaz - Bitlis
1282 📖 Âdelcewz
E1075 📖 Ardzge [Artske] Արծկե
A947 📖 ḍât el-Cewz [ Ar "ceviz düzü" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Ermenice kaynaklarda Artske/Ardzge adı kullanılır. Arapça isim 890 yılı dolayında kısa ömürlü bir beylik adı olarak belirmiştir. SN
■ Çoğunluk Kürtlerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Türk ve Çerkezler mevcuttur. Türk
■ İlçe merkezinin şu anki haliyle %65i Türk/Türkmen, %35i Kürd kökenlidir. Danacı/Uri ve Yıldız/Mastafa köyleri halen Türk çoğunlukludur, Çanakyayla, Harmantepe ve Süphan köyleri bir dönem Türk nüfusluyken Kürtleşmiştir. Erikbağı ise İran kökenli Küresünnilerle meskunken yine Kürtler çoğunluk haline gelmiştir. Ayrıca Yıldız köyünün Türkleşmiş Kürt veya Çerkes olduğu iddiası yanlıştır. Kürt çoğunluklu kırsal bölgede Kürtler nasıl Türkleşsin? Ya da Yolçatı ve Aygırgölü'deki Çerkesler Çerkes benliğini korurken Yıldız köyündekiler nasıl birden Türkleşip Türküm desin? metonio
  Harmantepe köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 Norşincik
E1902 📖 Norşnag [ Erm "yeniköycük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aygırgölü köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 Aygırgölü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Adilcevaz yerlisi ve toprak sahibi bir kaç Türk-Sünni aile tarafından Osmanlı döneminde muhacir Çerkeslerin iskânı için satılmış arsalar üzerine kurulmuş bir Şapsığ köyüdür. metonio
  Yolçatı köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 Keğos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yıldız köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 Mastafa
  Yukarısüphan köy - Adilcevaz - Bitlis
E1848 1925h 📖 📖 Sipan yk. [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
  Aşağısüphan köy - Adilcevaz - Bitlis
E1848 1925h 📖 📖 Sipan aş. [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Erikbağı köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖 Koceri
E1902 📖 Gocer [ Erm "tomruklar (veya tomurcuklar)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Küresünni azınlık dışındaki nüfus genel olarak Kürttür. metonio
  Gültepe mah Aydınlar - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 Gültepe
  Aydınlar bld - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 Gâzux
E1902 📖 Kozox / Gârzux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yazlık mah Kömürlü - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 Marnik aş. + yk.
  Karşıyaka köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖 Horanis
E1848 📖 Xorants [ Erm "çukurgeçit?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Belki 8. yy'a dek bölgede etkin olan Xoruni/Xorxoruni hanedan adından. SN
  Mollafadıl köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖 Mollafadıl
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karaşeyh köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖 Karaşeyh
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Örentaş köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 Xarabe Sor [ Kr "kızılören" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akyazı köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖 Akkilise
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kömürlü köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1946 📖 Peşnekömür
1925h 📖 Peşnetor
E1848 📖 Béşnakomer [ Erm "beşin (?) ağılları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Esenkıyı köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 Berket / Perket
E1902 📖 Pargad
E1848 📖 Pargaşad [ Erm "ekşili, acısu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gümüşdöven köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 1928 📖 📖 Hekesor / Yekesor
E1902 📖 Ékétsor [ Erm ayketsor "bağdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1956'da eski köy terkedilerek köy sınırları içinde bulunan Zilket mevkiine taşındı. SN
  Göldüzü köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Arin [ Erm ar'in "kıyı, yamaç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
■ Buradaki gölün adı halen Arin veya Aren olarak söylenir. SN
  Gölbaşı mah - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 Arcıra aş.
  Heybeli köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 Norşîn
E1848 📖 Norşén | Gıjinorşén [ Erm norşén "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kavuştuk köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖 Arıncikos
E1902 📖 Arinçguys [ Erm "arinç (?) yanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akçıra köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 Arcıra yk.
E1848 📖 Arçıra [ Erm "suönü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yarımada köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖 Karakeşiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km