Adana'da 643 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Ömerli mah - Pozantı - Adana
1919hb: Ömerli
Y334: Kaina?
■ 334 yılına ait İtinerarium Burdigalense'de Pozantı-Niğde yolu üzerinde gösterilen Caena (Kaínê) menzili bu köyde veya yakınında olmalıdır. SN
  Pozantı ilçe - Pozantı - Adana
A870 y: Badandûn [ Yun acc. *podandón ]
Y150, Y535: Padyandá / Podandós
H: Padwanda [ Luw ]
  Belemedik mah - Pozantı - Adana
1919hb: Belemecik | Polemedi (neh)
■ Adını Belemedik ırmağından (Çakır Suyu) alan yeni yerleşimdir. SN
  Fındıklı mah - Pozantı - Adana
1919hb: Funduklu Han [ Tr funduk "konaklama yeri, otel" ]
  Kamışlı mah - Pozantı (Kamışlı bucağı) - Adana
1928: İrikler yk.
1919hb: Kamışlıhan
■ İrikler köyüne yakın Kamışlı Han mıntıkasında Cumhuriyet döneminde oluşan yerleşimdir. Bir dönem bucak merkezi idi. SN
  Murtçukuru mah - Karaisalı - Adana
1925h: Murtçukuru (mv) [ Tr murt "mersin bitkisi" ]
  Durak mah - Karaisalı - Adana
1928: Durak
1890hk: Doruk
  Demirçit mah - Karaisalı - Adana
1928: Ebülhadi [ Ar ebûl hâdî ]
  Kıralan mah - Karaisalı - Adana
Eski adı: Hacıkırı
Alevi yerleşimi
  Hamidiye mah - Pozantı (Kamışlı bucağı) - Adana
Eski adı: Koçakboğazı
Alevi yerleşimi
  Karakılıç mah - Karaisalı - Adana
E1199: Molevon
Y961, Y1057: Meloûos Kástron
1928 y: Milvan (kale)
■ 14. yy'dan itibaren Latince «Mons Leoni» (`Leon dağı`) ve Ermenice «Môlevon» kaydedilmiştir. Kilikya hükümdarı I. Levon/Leon (1189-1219) mevzubahis olmalıdır. SN
  Dağdibi mah - Pozantı (Kamışlı bucağı) - Adana
1928: Perakende Solaklı [ Tr "dağınık Solaklı (aş.) göçerleri" ]
  Gülüşlü mah - Karaisalı - Adana
1872s: Gülüş
■ Taş ocakları 19. yy'da işletilmekteydi. SN
  Çakıt neh - Karaisalı - Adana
1890hk: Çakıt
■ Bazen Belemedik adı da verilir. SN
  Kapıkaya mah - Karaisalı - Adana
1928: Arapali
1890hk: Araplar
  AşağıBelemedik mah - Karaisalı - Adana
1890hk: Belemencioğlu
1872s: Menemenci (nahiye)
■ Karaisalı bölgesi ve başlıca akarsuyu, Belemedik veya Belemenci/Melemenci olarak adlandırılır. SN
  Altınova mah - Karaisalı - Adana
1890hk, 1928: Hacıaraplar
  Kocaveliler mah - Karaisalı - Adana
1928: Kocaveliler
1890hk, 1925h: Hocaevliya
  Nergizlik mah - Karaisalı - Adana
1925h: Tahtacı
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Karaisalı ilçe - Karaisalı - Adana
1890hk: Cecerli
1872s: Ceceli
1791z: Karaisalı (idari bölge)
■ Karaisalı idari birim adı, Ceceli kasaba adıdır. Karaisalı cemaati, 18. yy'da Güney Anadolu'nun çeşitli bölgelerine terör saçan Karahacılu konargöçer cemaatinden ayrılan bir zümredir. 19. yy sonlarında Karaisalı kazası, Karaisalı, Menemenci, Aşağı Dindarlı ve Yukarı Dindarlı olmak üzere dört nahiye idi. SN
■ Yazın Niğde civarında Üçkapılı sahrada yaylaya çıkan kişinin Tarsus civarında Karaisalı kazasında kışlayan Melemenci Aşireti Beyi Seyyid Ahmed'in şekavetine ... (1206 Hicri) deyar heyran
  Çevlik mah - Karaisalı - Adana
1928: Çevlikli [ Tr çevlik "etrafı çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Aktaş mah - Karaisalı - Adana
1890hk: Aktaş
  Tuzla mah - Karataş (Tuzla bucağı) - Adana
■ Muhacir yerleşimidir. Naşidiye mahallesi Hakkıbey, Hayriye mahallesi Uğurkaya adını almıştır. SN
  Gökçeler mah - Seyhan - Adana
1928: Gerdan
Y334: Kaina?
■ 334 yılına ait İtinerarium Burdigalense'de Tarsus-Adana yolunun yarısında gösterilen Pargais menzili bu köyde veya yakınında olmalıdır. SN
  Salbaş mah - Çukurova - Adana
1890hk: Salbaş
  Tabur mah - Karataş (Tuzla bucağı) - Adana
Eski adı: Tapur [ Tr "işlenmemiş toprak" ]
  Zeytinli mah - Seyhan - Adana
1928: Zeytun
  Saklı mah - Karaisalı - Adana
1890hk: Saklı
  Gökhasanlı mah - Karaisalı - Adana
1890hk: Gökhasan
Eski adı: Tımraş
  Kaşoba mah - Çukurova - Adana
1890hk: Kaşoba
  Yolgeçen mah - Seyhan - Adana
1928: Yolgeçen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapı mah - Karataş - Adana
Eski adı: -
  Şambayadı mah - Çukurova - Adana
1825z: Şambayadı (aş.)
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti şurut-ı hilâf tekâlif tahmili ile rencide edilmekle men'i hakkında. (g. tt) © »»» 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak [= Zülkadriye eyâleti Bozok' a bağlıydı (Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Gemerek’in Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi) ] ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek Şambeyadı aşiretlerinin nüfuslarının ümera-yı askeriye marifetiyle nüfuslarının yazdırıldığı. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km