Adana'da 637 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Akçatekir bld - Pozantı - Adana
k1968 K2: Akçaköy
k1928 K: Şeyhli
  Ömerli köy - Pozantı - Adana
hy1919: Omarlı
  Eskikonacık köy - Pozantı - Adana
k1946 MYK: EskiAnahşa
k1928 K: Anahşa
  Pozantı ilçe - Pozantı - Adana
OYu: Podandos
Ar: Badandûn [ Yun Padantôn "Padanda'lılar" ]
Y150 Pt: Padyandá
Hit: Padwanda [ Luw ]
  Gökbez köy - Pozantı - Adana
k1928 K: Göbez
  Belemedik köy - Pozantı - Adana
■ Adını Belemedik ırmağından (Çakır Suyu) alan yeni yerleşimdir. SN
  Fındıklı köy - Pozantı - Adana
hy1919: FundukluHan [ Tr funduk "konaklama yeri, otel" ]
  Kamışlı köy - Pozantı (Kamışlı bucağı) - Adana
k1928 K: Yukarıİrikler
hy1919: KamışlıHan
■ İrikler köyüne yakın Kamışlı Han mıntıkasında Cumhuriyet döneminde oluşan yerleşimdir. Bir dönem bucak merkezi idi. SN
  Murtçukuru köy - Karaisalı - Adana
hy1915: MurtÇukuru (mv) [ Tr murt "mersin bitkisi" ]
  Durak köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Durak
  Demirçit köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Ebülhadi [ Ar ebûl hâdî ]
  Kıralan köy - Karaisalı - Adana
Eski adı: Hacıkırı
Alevi yerleşimi
  Hamidiye köy - Pozantı (Kamışlı bucağı) - Adana
Eski adı: Koçakboğazı
Alevi yerleşimi
  Karakılıç köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Milvankale
E1400-: Molevon
Y1050 Ked, Zg 798: MeloûosKástron
■ 14. yy'dan itibaren Erm Môlevon ve Lat Mons Leoni “Leon dağı” kaydedilmiştir. Muhtemelen Yunanca veya daha eski bir adın, Ermeni egemenliği döneminde Kilikya hükümdarı I. Levon/Leon (1189-1219) adına uyarlanmış yorumudur. Daha eski biçimi bulunamadı. SN
  Dağdibi köy - Pozantı (Kamışlı bucağı) - Adana
k1928 K: Perakendesolaklı [ Tr Solaklı "aş." ]
■ `Perakende` burada `dağınık şekilde yaşayan` anlamındadır. SN
  Çakıt nehir - Karaisalı - Adana
Eski adı: Belemedik
  Bozcalar köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Bozcalar
  Kapıkaya köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: ArapAli
  Nergizlik köy - Karaisalı - Adana
hy1915: Tahtacı
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Gildirli köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Gildirli
  Karaisalı ilçe - Karaisalı - Adana
1895, k1928 S, K: Ceceli/Çeceli
1791: Karaisalı (idari bölge)
■ Karaisalı idari birim adı, Ceceli kasaba adıdır. SN
■ Yazın Niğde civarında Üçkapılı sahrada yaylaya çıkan kişinin Tarsus civarında Karaisalı kazasında kışlayan Melemenci Aşireti Beyi Seyyid Ahmed'in şekavetine ... (1206 Hicri) deyar heyran
  Çevlik köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Çevlikli [ Tr çevlik "etrafı çitle çevrilmiş yer, bostan" ]
  Çamlıbel köy - Pozantı - Adana
k1968 K2: Karakuz
  Kuzgun köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Kuzgun
  Fadıl köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Fadıl
  Güvenç köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Güvenç
  Aktaş köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Aktaş
  Tuzla bld - Karataş (Tuzla bucağı) - Adana
■ Muhacir yerleşimidir. Naşidiye mahallesi Hakkıbey, Hayriye mahallesi Uğurkaya adını almıştır. SN
  Gökkuyu köy - Karaisalı - Adana
■ Eski liste ve haritalarda Çakıt Fellahlar köyü olarak gösterilen yer olmalıdır. SN
  Çukur köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Çukur
  Başkıf köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Başkıf
  Kuyucu köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Kuyucu
  Gökçeler köy - Seyhan - Adana
k1928 K: Gerdan
  Salbaş bld - Karaisalı - Adana
k1928 K: Salbaş
  Ayakkıf köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Ayakkıf
  Tabur köy - Karataş (Tuzla bucağı) - Adana
Eski adı: Tapur [ Tr "işlenmemiş toprak" ]
  Zeytinli köy - Seyhan - Adana
k1928 K: Zeytun
  Karakuyu köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Karakuyu
  Beydemir köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Rumkuş
  Pirili köy - Çukurova - Adana
k1928 K: Pirili
  Kuyumcular köy - Seyhan - Adana
k1928 K: Kuyumcular
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Hacılı köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Hacılı
  Dörtağaç köy - Seyhan - Adana
k1928 K: Dörtağaç
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Gökhasanlı köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: GökHasanlı
Eski adı: Tımraş
  Emelcik köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Emelcik
  Çorlu köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Çorlu
  Akçalı köy - Karaisalı - Adana
k1928 K: Akçalı
  Yolgeçen köy - Seyhan - Adana
k1928 K: Yolgeçen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapı köy - Karataş - Adana
Eski adı: -
  Şambayadı köy - Seyhan - Adana
k1928 K: Şambayadı [ Tr Şam Bayadı "aş." ]
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti şurut-ı hilâf tekâlif tahmili ile rencide edilmekle men'i hakkında. (g. tt) © »»» 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak [= Zülkadriye eyâleti Bozok' a bağlıydı (Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Gemerek’in Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi) ] ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek Şambeyadı aşiretlerinin nüfuslarının ümera-yı askeriye marifetiyle nüfuslarının yazdırıldığı. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km