Adıyaman_M' 142 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Yaylakonak bld - Adıyaman_M - Adıyaman
1946: Balyan [ Kürd "yukarılar" ]
1815z: Balyanlu
  Şerefli köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Şerefli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Büklüm köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Büklüm
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yayladamı köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1919h: Kom [ Kürd kom "mezra" ]
  Başpınar köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Küllüm
Kürd yerleşimi
  Akhisar köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1946: Mağara
■ Börgenek köyünden ayrılmıştır. SN
  Uzunköy köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
K: Dilikan [ Kürd "aş." ]
1928: Tilkiyan [ Kürd "tepecikliler? (aş.)" ]
  Çamyurdu köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928: Gomikan [ Kürd "ağılcıklar" ]
  Kuşakkaya köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928: Şeyxler yk.
1928: Aydıneli (idari bölge)
■ 1920'li yılların genel eğilimi doğrultusunda 'Şeyhler' adı 'Aydıneli' olarak değiştirilmiş ise de bu isim yaygınlık kazanmamıştır. SN
  Karagöl köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Ağdikan [ Erm ağdik "tuzlacık" ]
  Yazıbaşı köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928: Azikan [ Kürd "Azolar (aş.)" ]
1560t: Azko
Kürd yerleşimi
  Tekpınar köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Külükreş [ Kürd ]
1914hk: Çokpınar [ Tr "seslipınar" ]
(Balyan) yerleşimi
■ Özel mülkiyette olan bir köydür. 1914 tarihli Kiepert haritasında Çokpınar adı görülür. SN
  Ulubaba köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1968: Kütüklü
1919h: Çinarik
Kürd (Xisor) yerleşimi
  Yarmakaya köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Çakal [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
  Kayaönü köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Faxrikan [ Kürd "Fahriler" ]
  Durak köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1919h: Gemerik
1560t: Gemrik [ Erm gamarig? "kemercik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kavak köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1919h: -
  Bağdere köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1919h: Mezgitli [ Tr "camili?" ]
  Atakent bld - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1560t: Karıcık [ Tr karıcık "küçük ihtiyar" ]
  Ahmethoca köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
K: Malibava [ Kürd malabavê "babaevi" ]
Kürd yerleşimi
  Toybelen mah Adıyaman - Adıyaman_M - Adıyaman
1919h: Tümrüz
  Kuyulu köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1914hk: Truş
1560t: Turuş
Y180: Tharse [ Luw ]
Türkmen yerleşimi
  Oluklu köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Haciverd [ Ar hecîwerd "gülhacı" ]
  Esentepe mah Adıyaman - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Kerkişin
  İndere köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Zeğ / Zey
Sünni Türk yerleşimi
  Bağlıca köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928: Bûbikan [ Kürd "gelincikler" ]
Kürd yerleşimi
  Kayatepe köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1919h: Rezib
yerleşimi
  Koru köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Koru
yerleşimi
  Vartan mah - Adıyaman_M - Adıyaman
1919h: Vartan [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gökçay köy - Adıyaman_M (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928: Kerikan [ Kürd ]
yerleşimi
■ Rivayete göre Xoşikan soyunun kurucusu olan Şeyxo Mîr'in oğlu Kerivo'dan dolayı Kerikan adı verilmiştir. SN
  Örenli mah Adıyaman - Adıyaman_M - Adıyaman
1543t: Pirin
Y180, Y451: Pérrê
■ Bugünkü Adıyaman'ın (Hısnımansur) kuruluşundan önce yörenin başlıca kenti idi. SN
  Ormaniçi köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928: Alğan
yerleşimi
  Varlık köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928: Kürab [ Kürd ]
yerleşimi
  Palanlı köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1919h: Palanlı
yerleşimi
  Taşgedik köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928: Haydaran [ Kürd "Haydarlar" ]
yerleşimi
  Akyazı köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928: Xolxolik [ Kürd xolxolik "seslipınar" ]
1914hk: Holholk
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ 2000 yılında Akdere köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
  Karakoyun mz - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928: Ağikan [ Kürd "ağacıklar" ]
yerleşimi
  Beşyol mz - Adıyaman_M - Adıyaman
1919h: Axçik [ Erm "kızköyü?" ]
■ Belki aslı Ermenice «ağçırik» `küçük şorak` (tuzlu su birikintisi). SN
  Bağpınar köy - Adıyaman_M (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928: Çalkan/Çalxan [ Kürd "çukurlar? kabir?" ]
Kürd yerleşimi
  Yazlık köy - Adıyaman_M (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1919h: Kerdiz
■ Muhtemelen Süry «*kferdîz» veya benzeri bir isimden. Kürtçe «Kerdiz» `eşekçalan` halk etimolojisidir. SN
  Yenigüven köy - Adıyaman_M - Adıyaman
1928: Müsürkan [ Kürd misurkî/misuran "aş." ]
  Ağaçkonak köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928: Kürimilli [ Kürd kurêmilî "Milli (aş.) uşağı" ]
yerleşimi
  Çamlıca köy - Adıyaman_M (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928: Dol [ Kürd "vadi, boğaz" ]
  Çobandede köy - Adıyaman_M (Bağpınar bucağı) - Adıyaman
1928: İzdik [ Kürd îzdik "yezidili" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km