Adıyaman'da 583 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Küçükören köy - Gölbaşı - Adıyaman
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yeşilyurt köy - Gölbaşı - Adıyaman
1917h 📖 Abbasiye + Şiroşanlı
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yeniköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Lordin [ Erm nordun "yeni konak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı köy Maraş Pazarcık'a bağlı Göçer mezrası veya mahallesi adıyla da kayıtlıdır. SN
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1917h 📖 İnekli
Y976 📖 Adatha [ Sür ]
A870 📖 Hadâth [ Sür "yeni" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 8. ve 9. yy'larda Arap seferleri bağlamında anılan Hadath/Hades hisarı olmalıdır. SN
  Kösüklü köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 Kösüklü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çatalağaç köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1870'lerde Çerkes muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
■ Çerkesler köy dışına göçtükten sonra köye Türkmenler yerleşmiştir. Köyün iki mezrasında ise Atmalı aşiretinden Kürt-Aleviler yaşamaktadır. metonio
  AşağıAzaplı köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914hk 📖 Azablı
Türkmen yerleşimi
  Hacılar köy - Gölbaşı - Adıyaman
Türkmen yerleşimi
  Savran köy - Gölbaşı - Adıyaman
Alevi yerleşimi
  Bağlarbaşı köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Kekikli
Türkmen yerleşimi
  Balkar bld - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Balkar
Sünni Türk yerleşimi
  Çelikköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Çelik
Alevi yerleşimi
  Belören bld - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Belveren
Sünni Türk yerleşimi
  Karaburun köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Azablı Köprü
Türkmen yerleşimi
  Çorak köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K 📖 Çilkan
1928 📖 Çorak
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çataltepe köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914hk 📖 Çataltepe
Türkmen yerleşimi
  Örenli köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Kinirli
Türkmen yerleşimi
  Suvarlı bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K 📖 Sarliyan
1928 📖 Suvarlı
1869s 📖 Hevidi (idari bölge) [ Kr hewêdî "aş." ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
■ 1844 tarihli nüfus sayımında Hevîdî cemaatinin yaşadıkları yerler “Hevîdî Nahiyesi”ne veya başka bir ifade ile “Hevîdî Aşireti Nahiyesi”ne dönüştürülmüş ve nahiye kapsamına 19 köy alınmıştır. Bunlar; Birişme, Boncuk, Cencere, Eskiköye tabi Birişme (ayrı bir köy), Gedikli, Karakuyu, Kevcâllı, Berekâtlı, Eskiköy, Kızoğlan, Kitiş, Kocapîrlî, Mâmadik, Nâsırlı, Sarıyaprak, Sîvârlı (Suvarlu), Sugözü, Uzunkuyu ve Zirce köyleridir. Besnili Haco
  AşağıNasırlı köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Nasırlı aş.
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Karalar köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kerkan [ Kr "sağırlar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gölbaşı ilçe - Gölbaşı - Adıyaman
1914hk 📖 Bayamlık [ Tr "bademlik" ]
1869s 📖 Gölbaşı (idari bölge)
Türkmen yerleşimi
■ İdari bölge adını Gölbaşı gölünden alır. Dizi halinde sıralı üç gölün ilki olduğu için göle Gölbaşı adı verilmiştir. 1953'te ilçe oldu. SN
  Meydan köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Meydan
Türkmen yerleşimi
  YukarıKarakuyu köy - Gölbaşı - Adıyaman
K 📖 Hewêdî [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Hevidi) yerleşimi
■ 'Kilis Kürtleri' adı verilen Hevedi/Hevidi aşiretine mensup köylerdendir. Daha önce Hevidi Yaylası iken sürekli iskân edilmiştir. SN
  Pınarbaşı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kilisecik
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Eskıden ermenı manastırı varmıs burda ve Ermenı soykırımı ıle beraber Suvarlı hevedı göcerlerı buraya yerleşmiş. 30 yada 40 hanelık bır mezra. Besnili Haco
  Gedikli köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Gedikli
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Yarbaşı köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Kulaksız [ Kr çalxan "kuyular" ]
Kürt (Sünni) (Balyan) yerleşimi
  Hamzalar köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Hamzalar
Türkmen yerleşimi
  Ozan köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Ozan
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Eski köy 1986 depreminden sonra tamamen terkedilerek halkı yakındaki Maltepe mezrasına yerleşti. SN
  Aktoprak köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Seski Abdalları
Alevi yerleşimi
  Akçakaya köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Pexnik
1560t 📖 Pağnik [ Erm "ılıca, hamam" ]
Türkmen yerleşimi
  Kuzevleri köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Keşişpınar
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Çöplü köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Çöplü aş. + yk. [ Tr Çepni/Çepli "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Uzunkuyu
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşireti Osmanli kaynaklarinda Kürd yani Ekrad Taifesi olarak tanımlanmis ve aşiretin, Behisni dışında, merkezi olarak Diyarbekir (Silvan ve Kulp), bunun yaninda gunumuzdeki Besni Hevedi bölgesinin o dönemde Malatya, Maraş ve Ayıntab bölgelerine yayilan kesimi, Kilis, Rakka, Cizre (Mardin Sancağı) ve Halep Eyaletine (Afrin ve Kürddağı) bölgelerindeki varlığı kayıt edilmiştir, Hevedilerin en geç 1519 yılından itibaren Besni ve havalisinde yaşadıkları görülmektedir. Besnili Haco
  Yayıklı mah Sarıyaprak - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K 📖 Rustekan
1928 📖 Zîrce [ Tr "alçakça" ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Çaykaya köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Kevcallı [ Kr kevjal "yengeç" ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Kuzevleri köy - Besni - Adıyaman
K 📖 Mala Kûzê
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Köseceli bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Köseceli
■ Karakeçili aşireti olduğu ileri sürülürse de buna dair bir belge/veri yok, köyde hala Ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
  Eyerli köy - Besni - Adıyaman
K 📖 Xerkan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Cencere
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt aşiretinin Herkan kabilesi tarafindan kurulmuş köy. Diger butun Hevedi köyleri gibi Irak Süleymaniyeden Besniye ilk yerlesen ve Uzunkuyu cevresi uzerine kurulu köy. Jan
  Sarıyaprak bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K 📖 Şeynan
1928 📖 Sarıyaprak
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşiretinin Suvarlidan sonraki en buyuk köyu. Köy hevedi asiretinin iki buyuk kabilesi Mala Musê reş ve Mala Xane tarafindan Uzunkuyu'dan gelerek kurulmustur. Yezidi inançlarının etkisi olan tek Hevedi köyüdür.
  Harmanlı bld - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Perveri [ Kr ]
Türkmen yerleşimi
■ Eskiden Perveri nahiyesi merkez köyü idi. Adını Beydilli/Badıllı Türkmen aşireti reislerinden Muhammed Pervarî'den aldığına ilişkin rivayet kuşkuyla karşılanmalıdır. SN
■ Perveri adı, yörede yaşayan Türkmenlerin ağzında "Pavralı" şekline dönüşmüştür. Murat KINACI
  Tetirli mah Köseceli - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 Tetriyan
1928 📖 Tetirli
Alevi/Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Yörede Alevi inancından olan tek köydür. Jan
■ Yerleşim halkı Alevi Türkmenlerden ve Sünni Hevedi Kürtlerinden oluşur. metonio
■ Türkmen Bayat Âşireti Mensupları Sünni/Hanefi Mezhepindendir Antepli
  Kalemkaş mah Harmanlı - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 K. Perveri
Türkmen yerleşimi
  Bereketli mah - Besni - Adıyaman
1928 📖 Bereketli
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akpınar köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 Çalğan
Alevi (Türk) yerleşimi
  Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Kitiş
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Köken olarak yezidi olan Hevêdi aşireti Besni'de 32 köyde yaşarlar.
■ Adıyaman genelinde* 26 köyde yaşarlar. Bu köylerin üçü Gölbaşı, gerisi Besni ilçesindedir. metonio
■ 1570 yıllarında Hevedi asireti cemaati Besni, Araban ve Rumkale’de yaşamakta olup, iki büyük şubeye ayrılmıştır. Birincisi Derviş Kethüda’ya, ikincisi Ekrâd-u Balanlu olarak bilinen ve İlyas Kethüda’ya bağlı olan cemaatlerdir. Derviş Kethüda’ya bağlı olanlar Besni’nin Cinciye , Uzunkuyu, Bayırca ve Tatarlu köylerine, Rumkale’nin Araban nahiyesine bağlı Ebu Sa’d, Kadı, Terbizek, Kabaağaç ve Elvan köylerine dağılmış bulunmaktadır. Balanlu olarak bilinen Hevedi cemaatleri ise Besni’nin Kitiş, Ardıl ve Cilik köyleri ile Sahra ve Hamikî mezralarına yayılmışlardır. Besnili Haco
  Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Mamadikli [ Kr/Tr "Küçükmehmetler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Karabahşılı köy - Gölbaşı - Adıyaman
1919h 📖 Karabahşılı
Türkmen yerleşimi
  Yukarısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 Bekanê Jor [ Kr "yukarı Bekan" ]
1928 📖 Söğütlü yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Bu köyün yakınında Surp Hagop Ermeni manastırının kalıntıları olması gerekir. SN
  Beşkoz köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Beşkoz
Türkmen yerleşimi
  Kızılpınar köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 -
■ Kürdçe Qızılkan. Besnili Haco
■ Alevi ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. metonio
  Aşağısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 Bekanê Jêr
1928 📖 Söğütlü aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
■ Kürdçe Bekan jer (Aşağı Bekan) Köyün girişinde bir kayaya Ermenice harflerle kürdçe Hevedi Bekane Jer yazılıdır. Besnili Haco
  Sugözü bld - Besni - Adıyaman
1928 📖 Eskiköy
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi yada Hevidan asiretinin en eski köyu. Eski ismi Dikevn yani eski köy.
  Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Çakallı Mamibiş [ Kr/Tr "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
■ Kürt Yerleşimi Antepli
  Burunçayır köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Burunçayır
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Urfa merkeze bağlı Kısas köyüne göç etti. Besnili Haco
  Boncuk köy - Besni - Adıyaman
K 📖 Binçuk
1914hk 📖 Pancuk
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Kürdçe Bınçük (Kuşluk). Köy bostan tarımının yapıldığı tek yer olduğu için Bınçük/ Kuşluk olarak adlandırılımış olmalı, Besnili Haco
  Akçabel köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Pembegi [ Kr/Tr "pamukçu" ]
Türkmen yerleşimi
  Toklu köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Birişme [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
  Kargalı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Kargalı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Oyalı köy - Besni - Adıyaman
1946 📖 Hamziyan [ Kr "Hamzalar" ]
■ Kürd Hartavı aşireti, Besnili Haco
■ Alevi/Sünni Türkmen karışık yerleşimdir, Hartavi denilen aşiret ile hiçbir alakası yoktur. metonio
  Yaylacık köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir rivayete göre eski adı Gâvuristan imiş. SN
  Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 Gundê Bîre [ Kr "kuyu köyü" ]
1928 📖 Çakallı Torunlar [ Tr "aş." ]
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. Garmir Vank Ermeni manastırının kalıntıları bu köyde veya civarında olmalıdır. SN
■ Kürt Yerleşimi Antepli
  İnce mah Kesmetepe - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1835ç 1928 Araplar
■ Eski Arap köyüdür. Günümüzde Türkmen/Kürt karışık yerleşim metonio
  Cankara köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Cankara [ Tr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
  Güneykaş köy - Besni - Adıyaman
1946 📖 Gelbulasın
1928 📖 Gelbilasun
1914hk 📖 Yelpasin
Türkmen yerleşimi
■ Eski bir dilden devralınmış *Karmylassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Kesmetepe bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kr : Memoliyo
1928 📖 Mihmanlı
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Köy Halkı Malatyadan Gelen Mihmanlı Türkmen Aşireti Mensubudur Türkmen Nüfus Çoğunluğuktadir Antepli
  Oyratlı köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Oyratlı
Türkmen yerleşimi
  Camuzcu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kr : Çemuçiyan [ Kr "dağlar deresi?" ]
1928 📖 Çamuşçu
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
  Çakırhüyük bld - Besni (Çakırhöyük bucağı) - Adıyaman
E1136 📖 Keysun
Y1057 📖 Kaisón [ Ar Qays? "öz." ]
A892 📖 Kaysûm
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ 11.-12. yy'larda Hırsız Vasil adlı Ermeni serüvencinin beylik merkezi olan meşhur Keysun kalesidir. Rumca «Kaisós» adı, Muaviye zamanında bu bölgeye `büyük güruhlar halinde` yerleştiği anlatılan Arap Banu Qays aşiretiyle ilgili olsa gerekir. SN
■ Köyün Çoğunluğunu Türk Nüfus Oluşturmaktadır Antepli
  Meryemuşağı köy - Tut - Adıyaman
1928 📖 Meryemuşağı
Türkmen yerleşimi
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
1484 📖 Behisni
S1190 📖 Bêth Hesnê [ Sür "kale yurdu" ]
E1136 📖 Behesni
Türkmen yerleşimi
■ İlçenin yirmi kadar köyünde Hevêdi (Hüveydî, Hevîdi, Hevedik) Kürt aşireti mensupları yaşar. Kasaba merkezi ve 40 dolayında köy Türk/Türkmen kökenlidir. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
■ Şu anda Kürt Nüfus Yoğunluktadır Antepli
  Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 Koso
1928 📖 Köseyanlı [ Kr/Tr köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
Kürt (Sünni) (Reşvan) yerleşimi
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
  Çilboğaz köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 Çilboğaz
Türkmen yerleşimi
■ Besni'nin Türkmen köylerinden biridir. Üçgöz ve Geçitli köyleriyle akrabadırlar. metonio
  Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Hasamlı [ Kr Hasamam "Hasan amca" ]
Kürt (Sünni) (Şêxan) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Hasanlı yazılır. SN
  Çiftlik köy - Tut - Adıyaman
1928 📖 Çiftlik
Türkmen yerleşimi
  Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Çöplü aş. [ Tr Çepni ]
Türk yerleşimi
■ Besni ilçesinin Türk nüfusu olan tek köyüdür. SN
  Levzin mah Çakırhöyük - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Levzin
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürdçe Levzin (acele yer, sabit olmayan yer) Besnili Haco
  Kızılhisar köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖 Kızılhisar
Türkmen yerleşimi
  Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Mırıxtil [ Kr ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil. Besnili Haco
  Harmanardı köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Tilek [ Kr "höyücek" ]
Türkmen yerleşimi
  Havutlu köy - Tut - Adıyaman
1928 📖 Havutlu
Türkmen yerleşimi
  Yelbastı köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 B. Şamuşağı [ Kr/Tr "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
  Tut ilçe - Tut - Adıyaman
1928 📖 Tut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  İznik mz - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Hiznik [ Kr "yaslılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki ) yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy. Besnili Haco
  Güzelyurt köy - Besni - Adıyaman
1869s 📖 İzolî [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki ) yerleşimi
■ 1938'e dek göçer aşireti idi. 2004'te Akdurak'tan ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy, Türkücü Latif Doğan bu köylü, Besnili Haco
  Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1946 📖 Yusufa
1928 📖 Yusifa
1914hk 📖 Yusıfoğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aktepe köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Karnıaçık
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Boyundere köy - Tut - Adıyaman
1928 📖 Hüs
Türkmen yerleşimi
  Taşlıyazı köy - Besni - Adıyaman
1928 📖 Terbizek [ Erm tarbısag "saraycık" ]
■ Kürd yerleşimi, Köyün önemli bır kısmı Van muhacirlerınden oluşuyor Besnili Haco
■ Sünni Türk köyüdür. metonio
  Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Yazıbeğdilli [ Tr Beğdili "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy ismini bir Türk oymağından alıyor ama köyde çok eskiden beri yaşayanlar Kürdler. Besnili Haco
  Üçgöz bld - Besni - Adıyaman
1928 📖 Sofraz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Roma İmp. dönemine ait Sofraz Tümülüsü mevcuttur. SN
■ Köyün 3 te 2 si kürd Besnili Haco
■ Köy halkı 15-20 hane yerli olmayan Kürt hariç tamamen Türkmen (Karakeçili)dir. metonio
  Yaylımlı köy - Tut (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Sallak
Türkmen yerleşimi
  Kaşlıca köy - Tut - Adıyaman
1946 📖 Ernişdere
Türkmen yerleşimi
  Kutluca köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Fal
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Fal (Kuyu yolu) Reşvan aşireti ve 84 harbi sonrasında Vandan gelen ve bölgede adlarına muhacir denılen toplulukların yerleştiği bır köy, Aynı şekilde benzer nedenlerle kurulmuş ve köyün tam karşısında Halfetıye bağlı Vaney (Vanlı) köyü bulunur, Besnili Haco
■ Köyün yerlileri Avşar Türkmenidir, Kürtler köye daha sonradan yerleşmişlerdir ve 30-35 hane civarındadırlar. metonio
  Ünlüce köy - Tut - Adıyaman
Türkmen yerleşimi
■ Yaylımlı (Sallak) köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
  Atmalı köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖 Atmalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Nüfusun çoğunluğu karayolu üzerinde bulunan Özbağlar mahallesine taşınmıştır. SN
  Çomak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Çomak
Kürt (Sünni) (Reşvan ) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km