Aşkale'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tecer köy - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Delihacılar
k1928 K: Tecer [ Erm dacar' "kilise" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Ardıçyayla köy - Aşkale - Erzurum
hl: Bekolar
k1928 K: Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karasu köy - Aşkale - Erzurum
k1946 MYK: Ağveyishan
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kurtmahmut köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Kurtmahmut
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Altıntaş köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Altıntaş
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
■ Eskiden Alevi (Türkmen) yerleşimi. Lâkin şimdi köyde hiç kimse kalmamıştır. Köyde kimse kalmayınca köyün idârî merkezi köye bağlı Dumanoğlu (komuna) mezrâına kaydırılmıştır. ZeMahşer
  Dumanoğlu mz - Aşkale - Erzurum
Kürd (Şêxbızın) yerleşimi
■ Altıntaş köyüne bağlı bir mezradır. Aslen Haymana'dan gelen Şêxbızın aşîretinden olan Dumanoğlu ailesi yaşamaktadır. ZeMahşer
  Özler köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Şoğik [ Erm ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Dallı köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Sos
E1902 Epr: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Sazlı köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Lic
E1902 Epr: Lic [ Erm lic "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Gürkaynak köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Balimpertek
E1900-: Balımpertik [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Güneyçam köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Bacaburt/Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yaylımlı köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Çirmit
E1902 Epr: Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçelerin sulanmasında kullanılan suyun duvar altından geçmesi için " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Gülabikomu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ZeMahşer
  Pırnakapan köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Pırnakapan
E1900-: Pırnagaban [ Erm "derbent, müstahkem geçit" ]
OYu Adontz 43: Kleisurai [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ve Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer
  Çatalbayır köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Penek
1514 Krz 106: Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Topalçavuş köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy Karakeçili Türkmenlerinin kurduğu târihî bir köydür. Sonradan farklı yerlerden göç almış büyük bir köydür. Eski adı Gideverek'tir. ZeMahşer
  Tokça köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Sos
E1902 Epr: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kapıkale köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Dencik
E1902 Epr: Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
  Akören köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Habiboğlu mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: HabiboğluKomu
■ Musatanışman (Musadanişmend) Köyü'ne bağlı bir mezradır. ZeMahşer
  Kükürtlü köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Kükürtlü
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Ocaklı köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Persor
E1902 Epr: Pirtsor [ Erm ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Hacıhamza köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Hacıhamza
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Çiftlik köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Sarıbaba köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Sarıbaba
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Tozluca köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Tozluca
■ Kureyşan aşiretinin Türkmen olduğuna dair iddialar da vardır. Alevi (Türkmen veya Zaza) (Kureyşan) dersek daha doğru olur diye düşünüyorum. Köy 18. yy başlarında Fransaʼya göçen [?? - SN] Sıvacıyan ailesinden satın alınmıştır. ZeMahşer
  Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl: Arabkomu
■ Kısmen Alevi (Abdalan) yerleşimi
■ Bu mezranın “Abdal” olarak adlandırılan Alevi grupla alâkası yoktur. Bu mezrada Dersimʼden göçenler yaşamaktadır. Alevi (Türkmen veya Zaza veya Kürt) olan “Abdalan” aşîretine mensûb olanlar yaşamaktadır. Hatta bir başka aşiret mensûbları da vardır. Bu yüzden kısmen Alevi (Türkmen veya Zaza veya Kürt) (Abdalan) yerleşimi diyebiliriz. ZeMahşer
  Gümüşseren köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Şıxviran
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Demirkıran köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Danzut
E1902 Epr: Dantsud [ Erm dantsud "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
■ Küçükova köyüne bağlı bir mezradır. Lâkin şimdi köyde kimse kalmamıştır. ZeMahşer
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865: Aşkale [ tr Ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
  Hatuncuk köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Hatuncuk
Ahıska Türkü yerleşimi
  Tosunlu köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kandalkomu [ Kürd komakandal "bayırağıl" ]
  Karahasan köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
  Ballıtaş köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Karor
E1902 Epr: K'arvor [ Erm k'arvor/k'aror "taşlı" ]
  Güllüdere köy - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
k1928 K: Pırtın
E1902 Epr: Pertgunk [ Erm "kalecikler" ]
E1900- HSH: Pırtonk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Küçükgeçit köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: KağdariçUlya
E1075 Last 20, Epr: XağdoAric [ Erm "Hald'lar köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Alibey mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Gılénınkomu
Kürd (Pisyanlı) yerleşimi
■ Güllüdere köyüne bağlı bir mezradır. Kürd asıllı bir aile yaşamaktadır. ZeMahşer
  Büyükgeçit köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: KağdariçSüfla
E1075 Last 20: Xağdaric/XağdoAric [ Erm "Hald'lar köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Xald ( > Erm Xağd ) Gümüşhane bölgesinin halkına verilen isimdir. SN
■ Tatar asıllı ve Türkmen (Karakeçili) asıllı aileler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Abdalcık köy - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
k1928 K: Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur. Türk
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. ZeMahşer
  Mezra köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Mezra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaylayolu köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kilisecik
Kürd (Pisyanlı) yerleşimi
■ Köy Şêxbızın aşiretine mensûb Kasımoğulları ailesi tarafından kurulmuştur ama onlardan kimse köyde kalmamıştır. Başka bir Pisyanlı (Kürd asıllı) aile yaşamaktadır. ZeMahşer
  Çay köy - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
k1928 K: Ergemansur
E1902 Epr: Erganmsur [ Erm "uzun Msur (?)" ]
E1900- HSH: YerganMansur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aşkale ilçesindeki Ergan Mısur/Mansur (Çay) köyü ile Aziziye ilçesi sınırları içindeki Medz Mısur/Mansur köyü komşudur. Mısur/Mansur sözcüğü anlaşılamadı. Ermenice `kuşburnu` anlamına gelen Masur düşünülebilir. SN
  Merdiven köy - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
k1928 K: Merdiven
E1900-: Nerdüven
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Düzyurt köy - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
k1928 K: Düzyurt
Karapapak yerleşimi
■ Köyde Karapapak Türklerinden olan Maral aşireti yaşamaktadır. ZeMahşer
  Gökçebük köy - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
k1928 K: Şegav
E1902 Epr: Şéggav [ Erm "kırmızıkil" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gölören(Merkez) köy - Aşkale - Erzurum
k1946 MYK: Gölveren
k1928 K: Gölviran
  Kandilli bld - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
Sünni yerleşimi
■ Kandilli, Karabıyık Hanları mevkiinde 1938'de inşa edilen demiryolu istasyonunun adıdır. 1960'lara doğru istasyon çevresinde yeni yerleşim ortaya çıktı. SN
  Dağyurdu köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Şıxbizinyurdu [ Kürd şêxbizin "aş." ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Türk yerleşimi. Eskiden bir müddet Şeyhbızın aşireti burada konaklamış ve sonra Oltu Topkaynak mahallesine göç etmişlerdir. Mahalleye daha sonra Sarıkamış’ın Ilica Köyünden gelen Türk aileler yerleşmişlerdir. Mert Çakmak
  Ortabahçe mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
E1900-: Cénis [ Erm ]
eç1660 k1928 , K: Cinis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `yüz elli haneli Ermeni köyü` olarak tanımlar. SN
  Kavurmaçukuru köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kavurmaçukuru
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Büyük Pergit (Büyükçatma), Meydancık, Okçuoğlu gibi köylerden gelerek buraya yerleşen Ahıska Türklerinin kurduğu bir köydür. ZeMahşer


Grafik harita göster     haritada ara : km