Aşkale'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tecer mah - Aşkale - Erzurum
1960 📖 Delihacılar
1928 📖 Tecer [ Tr Tecer/Tecir "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
  Ardıçyayla mah - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Bekolar
1928 📖 Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Karasu mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖 Ağveyishanı
Alevi (Türk) yerleşimi
  Kurtmahmut mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kurtmahmut
Alevi (Türk) yerleşimi
  Altıntaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Altıntaş
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
■ Eskiden Alevi (Türkmen) yerleşimi. Lâkin şimdi köyde hiç kimse yoktur. Köyde kimse kalmayınca köyün idârî merkezi köye bağlı Dumanoğlu (komuna) mezrâına kaydırılmıştır. Üstte bahsedilen Haymanaʼdan gelenler köye bağlı Dumanoğlu mezraına yerleşmiş orada yaşamaktadırlar. ZeMahşer
  Dumanoğlu mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Dumanoğlu Komu
Kürt (Sünni) (Şêxbızın) yerleşimi
  Özler mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Şoyuk
E1902 📖 Şoğik [ Erm "özlüce (ıslak yer)" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Dallı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Sosı
E1902 📖 Sôs [ Erm "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
  Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Liç
E1902 📖 Lic [ Erm "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
  Gürkaynak mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Balimpertek [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
1916h 📖 Balınpetek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Eski Ermenice birkaç kale adında görülen Balin/Bağin sözcüğünün anlamı açık değildir. Dersim-Mazgirt Bağin'de bulunan Urartu yapısı kale, sözcüğün Ermenice-öncesi bir dilden kalıntı olabileceğini düşündürür. SN
  Taşlıçayır mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Taşlıçayır
Alevi (Türk) yerleşimi
  Güneyçam mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Bacaburt / Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Saptıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Saptıran
  Yaylımlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Çırmıt
E1902 📖 Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçe arkının duvar altından geçen kanalı) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Gülabi Komu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ZeMahşer
  Koçbaba mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kabunduruk
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün ismi (Ga+Bonduruk) Zazacaʼda öküz ma'nâsına gelen “Ga” kelimesi ile Türkçeʼde çift sürerken öküzlerin boynunun üzerine koyulan tahta parçası ma'nâsına gelen “Boyunduruk” kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur. [Şüpheli bilgi - SN] ZeMahşer
  Pırnakapan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Bırnakaban
E1900~ E1900~Pırnagaban [ Erm "derbent" ]
Y553 📖 Kleisura [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermenice Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios'un imp. Jüstinyen'in inşaatları arasında saydığı Kleisura'nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Alevi (Türk) + Sünni (Türk) yerleşimi. Köyde Alevî Türkmenler ile Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer
  Çatalbayır mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Penek
1514 📖 Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Topalçavuş mah - Aşkale - Erzurum
1902a 📖 Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sos
E1902 📖 Sôs [ Erm "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kapıkale mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Dinçik / Dencik
E1902 📖 Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
  Hacıbekir mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 HacıbekirHanı
  Akören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kükürtlü mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kükürtlü
Alevi (Türk) yerleşimi
  Ovacık mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ovacık
  Eyüpoğlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1946 📖 Eyüpoğlu Komu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Ocaklı mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Persor
E1902 📖 Pirtsor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Taşağıl mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Taşağıl
  Musadanışman mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Musadanişmend
  Hacıhamza mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Hacıhamza
Alevi (Türk) yerleşimi
  Çiftlik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
  Sarıbaba mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Sarıbaba
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
  Tozluca mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Tozluca
■ Kureyşan aşireti çoğunluğu Zaza kökenli olan, fakat bazı yerleşimlerinde Türk/Türkmen veya Ermeni kökenli ailelerin de bulunduğu bir Alevi topluluğudur. SN
  Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Arab Komu
■ Kısmen Alevi (Abdalan) yerleşimi
  Gümüşseren mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Şıxviran
Alevi (Türk) yerleşimi
  Demirkıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Danzut
E1902 📖 Dantsud [ Erm "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
  Çatören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Çatviran
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 24 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Eskiden Tercan kazasına bağlı olan Çatören bu değildir. Diğeri yani Nahiye Çatören köyü Tercan kazasına bağlıdır. ZeMahşer
  Haydarhacı mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Haydarhacı
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün büyük çoğunluğu 93 Harbinde Ardahan/Göle/Samandöken (Sinot) köyünden göçmüş Ahıska Türkleridir. Bir kısım aileler de Yozgat, Erzurum-Narman ve Aşkalenin Yayla köyünden gelmiştir. Günümüzde Samandöken-Sinot köyünün bir kaç Ahıskalı aile hariç tamamı Çarlık döneminde yerleşmiş Kürttür. metonio
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865 📖 Aşkale [ Tr ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Yeniköy mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Yeniköy
  Hatuncuk mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Hatuncuk
■ 1951 yılına ait kayıtta 34 Müslüman hanenin bulunduğu bir köydür. Günümüzde Sünni Türk köyü olup Ahıska ile bir bağları bulunmamaktadır. metonio
■ Köyde yerli aileler halen var mıdır bilmiyorum lâkin köye sonradan Kars muhacirleri de yerleşmiştir. Bu Kars muhacirleri ise Ahıska Türkü olduklarını söylerler. ZeMahşer
  Tosunlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kandal Komu [ Kr goma kandal "bayırağıl" ]
  Karahasan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
  Nahiyeçatören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çatviran
  Yumruveren mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yumruviran
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Küçükova mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 KortiKarakilisesi
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Hacımahmut mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Hacımahmut
  Ballıtaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kâror
E1902 📖 Karvor [ Erm karvor/karor "taşlı" ]
  Yaylaköy mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yaylaköy
  Güllüdere mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Pırtın
E1902 📖 Pertgunk
1854h 📖 Pertonk [ Erm "kalecik manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Nahiyegölören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1946 📖 Gölveren
1928 📖 Gölviran
  Küçükgeçit mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Kağdariç yk.
E1075 E1902 📖 📖 Xağdoyaric [ Erm "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Alibey mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Gılénın Komu
Kürt (Sünni) (Pisyanlı) yerleşimi
  Dereköy mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Dereköy
  Koşapınar mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Koşapınar
  Büyükgeçit mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Kağdariç aş.
E1662 📖 Xağdaric
E1075 📖 Xağdoyaric Խաղտոյառիճ [ Erm "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir ve Artvin bölgelerini Fırat havzasına bağlayan başlıca rotanın başıdır. Xald ( > Erm Xağd ) Gümüşhane bölgesinin halkına verilen isimdir. SN
  Abdalcık mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur. Türk
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. ZeMahşer
  Turaç mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kızılşorak
  Mezra mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Mezra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaylayolu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kilisecik
Kürt (Sünni) (Pisyanlı) yerleşimi
  Çay mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ergemansur
E1902 📖 Erganmsur [ Erm "uzun Msur (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aşkale ilçesindeki Ergan Mısur/Mansur (Çay) köyü ile Aziziye ilçesi sınırları içindeki Medz Mısur/Mansur köyü komşudur. Mısur/Mansur sözcüğü anlaşılamadı. Ermenice `kuşburnu` anlamına gelen Masur düşünülebilir. SN
  Merdiven mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Merdivan / Nerdüvan [ Tr "merdiven" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Düzyurt mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Düzyurt
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Gökçebük mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şegav
E1902 📖 Şéggav [ Erm "kırmızıkil" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karabıyık mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Karabıyık
  Gölören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖 Gölveren
1928 📖 Gölviran
  Kandilli mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Karabıyıkhanları
Sünni yerleşimi
■ Kandilli, Karabıyık Hanları mevkiinde 1938'de inşa edilen demiryolu istasyonunun adıdır. 1960'lara doğru istasyon çevresinde yeni yerleşim ortaya çıktı. SN
  Dağyurdu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şıxbizinyurdu [ Kr şêxbizin "aş." ]
■ 1878 Rus Savaşından sonra Sarıkamış’ın Ilica Köyünden gelen Türk aileler yerleşmiştir. SN
■ Türk yerleşimi. Eskiden bir müddet Şeyhbızın aşireti burada konaklamış ve sonra Oltu Topkaynak mahallesine göç etmişlerdir. Mert Çakmak
  Ortabahçe mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1665 📖 Cînis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `yüz elli haneli Ermeni köyü` olarak tanımlar. SN
  Kavurmaçukuru mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kavurmaçukuru
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Esentepe mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Bağırsak
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Tazegül mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Tazegül
  Tepsicik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Tepsicik
"Ahıska Türkü" yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km