haritada ara :   km  
Aşkale'de 80 yerleşim bulundu.
sırala 
Tecer mah - Aşkale - Erzurum
1960 📖 Delihacılar
1928 📖 Tecer [ Tr Tecer/Tecir "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
Ardıçyayla mah - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Bekolar
1928 📖 Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Karasu mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖 Ağveyishanı
Alevi (Türk) yerleşimi
Altıntaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Altıntaş
■ Eskiden Alevi (Türk) yerleşimi. Lâkin şimdi köyde hiç kimse yoktur. Köyde kimse kalmayınca köye bağlı Dumanoğlu mezrasına muhtarlık verilmiştir. Mezra sakinleri Ahıska kökenlidir. ...
Kurtmahmut mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kurtmahmut
Alevi (Türk) yerleşimi
Dumanoğlu mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Dumanoğlu Komu
Özler mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Şoyuk
E1902 📖 Şoğik [ Erm "özlüce (ıslak yer)" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Dallı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Sosı
E1902 📖 Sôs [ Erm "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Liç
E1902 📖 Lic [ Erm "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Gürkaynak mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Balimpertek [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
1916h 📖 Balınpetek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Eski Ermenice birkaç kale adında görülen Balin/Bağin sözcüğünün anlamı açık değildir. Dersim-Mazgirt Bağin'de bulunan Urartu yapısı kale, sözcüğün Ermenice-öncesi bir dilden kalıntı olabileceğini düşündürür. SN
Taşlıçayır mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Taşlıçayır
Alevi (Türk) yerleşimi
Güneyçam mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Bacaburt / Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Saptıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Saptıran
Yaylımlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Çırmıt
E1902 📖 Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçe arkının duvar altından geçen kanalı) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bozburun mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Gülabi Komu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ...
Koçbaba mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kabunduruk
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ silindi ...
Pırnakapan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Bırnakaban
E1900~ E1900~Pırnagaban [ Erm "derbent" ]
Y553 📖 Kleisura [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermenice Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios'un imp. Jüstinyen'in inşaatları arasında saydığı Kleisura'nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Alevi (Türk) + Sünni (Türk) yerleşimi. Köyde Alevî Türkmenler ile Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ...
Çatalbayır mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Penek
1514 📖 Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Topalçavuş mah - Aşkale - Erzurum
1902a 📖 Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sos
E1902 📖 Sôs [ Erm "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Kapıkale mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Dinçik / Dencik
E1902 📖 Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
Hacıbekir mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 HacıbekirHanı
Akören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Kükürtlü mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kükürtlü
Alevi (Türk) yerleşimi
Ovacık mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ovacık
Eyüpoğlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1946 📖 Eyüpoğlu Komu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Ocaklı mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Persor
E1902 📖 Pirtsor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Taşağıl mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Taşağıl
Musadanışman mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Musadanişmend
Hacıhamza mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Hacıhamza
Alevi (Türk) yerleşimi
Çiftlik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Sarıbaba mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Sarıbaba
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ...
Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
Tozluca mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Tozluca
■ Kureyşan aşireti çoğunluğu Zaza kökenli olan, fakat bazı yerleşimlerinde Türk/Türkmen veya Ermeni kökenli ailelerin de bulunduğu bir Alevi topluluğudur. SN
Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Arab Komu
■ Kısmen Alevi (Abdal) yerleşimi
Gümüşseren mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Şıxviran
Alevi (Türk) yerleşimi
Demirkıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Danzut
E1902 📖 Dantsud [ Erm "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
Çatören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Çatviran
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 24 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Eskiden Tercan kazasına bağlı olan Çatören bu değildir. Diğeri yani Nahiye Çatören köyü Tercan kazasına bağlıdır. ...
Haydarhacı mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Haydarhacı
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün büyük çoğunluğu 93 Harbinde Ardahan/Göle/Samandöken (Sinot) köyünden göçmüş Ahıska Türkleridir. Bir kısım aileler de Yozgat, Erzurum-Narman ve Aşkalenin Yayla köyünden gelmiştir. Günümüzde Samandöken-Sinot köyünün bir kaç Ahıskalı aile hariç tamamı Çarlık döneminde yerleşmiş Kürttür. metonio
Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865 📖 Aşkale [ Tr ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ 1943 senesinin mart ve nisan ayları arasında Rum Ortodokslar burada zorla çalıştırıldı. Manav
Yeniköy mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Yeniköy
Hatuncuk mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Hatuncuk
■ 1951 yılına ait kayıtta 34 Müslüman hanenin bulunduğu bir köydür. Günümüzde Sünni Türk köyü olup Ahıska ile bir bağları bulunmamaktadır. metonio
■ Köyde yerli aileler halen var mıdır bilmiyorum lâkin köye sonradan Kars muhacirleri de yerleşmiştir. Bu Kars muhacirleri ise Ahıska Türkü olduklarını söylerler. ...
Tosunlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kandal/Gandal Komu
Karahasan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
Nahiyeçatören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çatviran
Yumruveren mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yumruviran
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Küçükova mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 KortiKarakilisesi
Ahıska Türkü yerleşimi
Hacımahmut mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Hacımahmut
Ballıtaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kâror
E1902 📖 Karvor [ Erm karvor/karor "taşlı" ]
Yaylaköy mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yaylaköy
Güllüdere mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Pırtın
E1902 📖 Pertgunk
1854h 📖 Pertonk [ Erm pertvank "kalecik manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Nahiyegölören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1946 📖 Gölveren
1928 📖 Gölviran
Küçükgeçit mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Kağdariç yk.
E1075 E1902 📖 📖 Xağdoyaric [ Erm "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Alibey mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Gılénın Komu
Kürt (Sünni) (Pisiyan) yerleşimi
Dereköy mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Dereköy
Koşapınar mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Koşapınar
Büyükgeçit mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Kağdariç aş.
E1662 📖 Xağdaric
E1075 📖 Xağdoyaric Խաղտոյառիճ [ Erm "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir ve Artvin bölgelerini Fırat havzasına bağlayan başlıca rotanın başıdır. Xald ( > Erm Xağd ) Gümüşhane bölgesinin halkına verilen isimdir. SN
Abdalcık mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur.
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. ...
Turaç mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kızılşorak
Mezra mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Mezra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yaylayolu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kilisecik
Kürt (Sünni) (Pisiyan) yerleşimi
Çay mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ergemansur
E1902 📖 Erganmsur [ Erm "uzun Msur (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aşkale ilçesindeki Ergan Mısur/Mansur (Çay) köyü ile Aziziye ilçesi sınırları içindeki Medz Mısur/Mansur köyü komşudur. Mısur/Mansur sözcüğü anlaşılamadı. Ermenice `kuşburnu` anlamına gelen Masur düşünülebilir. SN
Merdiven mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Merdivan / Nerdüvan [ Tr "merdiven" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Düzyurt mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Düzyurt
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Gökçebük mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şegav
E1902 📖 Şéggav [ Erm "kırmızıkil" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Karabıyık mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Karabıyık
Gölören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖 Gölveren
1928 📖 Gölviran
Kandilli mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Karabıyıkhanları
Sünni yerleşimi
■ Kandilli, Karabıyık Hanları mevkiinde 1938'de inşa edilen demiryolu istasyonunun adıdır. 1960'lara doğru istasyon çevresinde yeni yerleşim ortaya çıktı. SN
Dağyurdu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şıxbizinyurdu [ Kr şêxbizin "aş." ]
■ 1878 Rus Savaşından sonra Sarıkamış’ın Ilica Köyünden gelen Türk aileler yerleşmiştir. SN
■ Türk yerleşimi. Eskiden bir müddet Şeyhbızın aşireti burada konaklamış ve sonra Oltu Topkaynak mahallesine göç etmişlerdir. Mert Çakmak
Ortabahçe mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1665 📖 Cînis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `yüz elli haneli Ermeni köyü` olarak tanımlar. SN
Kavurmaçukuru mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kavurmaçukuru
Ahıska Türkü yerleşimi
Esentepe mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Bağırsak
Ahıska Türkü yerleşimi
Tazegül mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Tazegül
Tepsicik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Tepsicik
Ahıska Türkü yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.