haritada ara :   km  
Aşkale'de 83 yerleşim bulundu.
sırala 
Tecer mah - Aşkale - Erzurum
1960 📖: Delihacılar
1928 📖: Tecer [ Tr Tecer/Tecir "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
Ardıçyayla mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
hl 📖: Bekolar
Alevi-Türk yerleşimi
Karasu mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖: Ağveyishanı
Alevi-Türk yerleşimi
Altıntaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Altıntaş
■ Eskiden kısmen Alevi (Türk) yerleşimi. ZeMahşer
Kurtmahmut mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Kurtmahmut
Alevi-Türk yerleşimi
Özler mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Şoyuk
E1902 📖: Şoğik [ Erm "özlüce (ıslak yer)" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1530ʼlu yıllarda Aşkale bölgesinde Şoğayn kazasına (sanırım idari birim) bağlı olarak Şoğayn nahiyesi diye bir yer adı bulunuyor. Bu nahiyenin bugünkü Şoğik köyü olduğu tahmin ediliyor. Çünkü köy yakınlarında bir mıntıkaya Şoğayn Deresi deniyor... İbrahim Ahıskalı
Dallı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Sosı
E1902 📖: Sôs [ Erm "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Liç
E1902 📖: Lic [ Erm "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
Gürkaynak mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Balimpertek [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
1916h 📖: Balınpetek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski Ermenice birkaç kale adında görülen Balin/Bağin sözcüğünün anlamı açık değildir. Dersim-Mazgirt Bağin'de bulunan Urartu yapısı kale, sözcüğün Ermenice-öncesi bir dilden kalıntı olabileceğini düşündürür. SN
Taşlıçayır mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Taşlıçayır
Alevi-Türk yerleşimi
Güneyçam mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Bacaburt / Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Saptıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Saptıran
Yaylımlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Çırmıt
E1902 📖: Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçe arkının duvar altından geçen kanalı) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bozburun mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Gülabi Komu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ZeMahşer
Koçbaba mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kabunduruk
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ silindi ZeMahşer
Pırnakapan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Bırnakaban
E1900~ E1900~Pırnagaban [ Erm "derbent" ]
Y553 📖: Kleisura [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermenice Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios'un imp. Jüstinyen'in inşaatları arasında saydığı Kleisura'nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Alevi (Türk) + Sünni (Türk) yerleşimi. Köyde Alevî Türkmenler ile Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer
Çatalbayır mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Penek
1514 📖: Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Topalçavuş mah - Aşkale - Erzurum
1902a 📖: Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ova kazâsının 1896 târihli nüfûs defterine göre 327 Müslüman, 74 Hristiyan nüfûs bulunmaktadır. ZeMahşer
Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Sos
E1902 📖: Sôs [ Erm "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Kapıkale mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Dinçik / Dencik
E1902 📖: Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
Akören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Kükürtlü mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Kükürtlü
Alevi-Türk yerleşimi
Ocaklı mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Persor
E1902 📖: Pirtsor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Taşağıl mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Taşağıl
Hacıhamza mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Hacıhamza
Alevi-Türk yerleşimi
■ “Hacıhamza” ismi 16. asır sonlarında bölgede meskûn görünen Bozulus Türkmenleri tayfasından olan Hacıhamzalı aşîretinden gelmektedir. ZeMahşer
Çiftlik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Sarıbaba mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Sarıbaba
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ZeMahşer
Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
Tozluca mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Tozluca
Alevi-Kürt/Zaza (Kureyşan) yerleşimi
■ Kureyşan aşireti çoğunluğu Zaza kökenli olan, fakat bazı yerleşimlerinde Türk/Türkmen veya Ermeni kökenli ailelerin de bulunduğu bir Alevi topluluğudur. SN
Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖: Arab Komu
■ Kısmen Alevi (Abdal) yerleşimi
Gümüşseren mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Şıxviran
Alevi-Türk yerleşimi
Demirkıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Danzut
E1902 📖: Dantsud [ Erm "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
Çatören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Çatviran
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 24 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Eskiden Tercan kazasına bağlı olan Çatören bu değildir. Diğeri yani Nahiye Çatören köyü Tercan kazasına bağlıdır. ZeMahşer
Haydarhacı mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Haydarhacı
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün büyük çoğunluğu 93 Harbinde Ardahan/Göle/Samandöken (Sinot) köyünden göçmüş Ahıska Türkleridir. Bir kısım aileler de Yozgat, Erzurum-Narman ve Aşkalenin Yayla köyünden gelmiştir. Günümüzde Samandöken-Sinot köyünün bir kaç Ahıskalı aile hariç tamamı Çarlık döneminde yerleşmiş Kürttür. metonio
Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865 📖: Aşkale [ Tr ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
Yeniköy mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Yeniköy
Hatuncuk mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Hatuncuk
■ 1951 yılına ait kayıtta 34 Müslüman hanenin bulunduğu bir köydür. Günümüzde Sünni Türk köyü olup Ahıska ile bir bağları bulunmamaktadır. metonio
■ Köyde yerli aileler halen var mıdır bilmiyorum lâkin köye sonradan Kars muhacirleri de yerleşmiştir. Bu Kars muhacirleri ise Ahıska Türkü olduklarını söylerler. ZeMahşer
Karahasan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
Yumruveren mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Yumruviran
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Ballıtaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Kâror
E1902 📖: Karvor [ Erm karvor/karor "taşlı" ]
Güllüdere mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Pırtın
E1902 📖: Pertgunk
1854h 📖: Pertonk [ Erm pertvank "kalecik manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Küçükgeçit mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Kağdariç yk.
E1075 E1902 E190: Xağdoyaric [ Erm "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Alibey mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Gılénın Komu
Kürt-Sünni (Pisiyan) yerleşimi
Dereköy mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Dereköy
■ Tercan kazasının 1835 târihli nüfûs defterinde “Karye-i Dere Kendi” olarak geçmektedir. 44 Müslüman nüfûs bulunmaktadır. ZeMahşer
Koşapınar mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Koşapınar
Büyükgeçit mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖: Kağdariç aş.
E1662 📖: Xağdaric
E1075 📖: Xağdoyaric Խաղտոյառիճ [ Erm "Hald'lar aric'i (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir ve Artvin bölgelerini Fırat havzasına bağlayan başlıca rotanın başıdır. Xald ( > Erm Xağd ) Gümüşhane bölgesinin halkına verilen isimdir. SN
Abdalcık mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Abdalcık
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Köy Elazığ Palu'dan göçen ve köye yerleşen ve şu anda torunlarına NAZİR AĞA diye anılan aşiret tarafından kurulmuştur.
■ Kısmen Karapapak yerleşimi. 93 Harbiʼnden sonra, Kars'ın Selim kazasına bağlı Kekeş köyünden ve Kars merkeze bağlı Karakale köyünden gelen Karapapak Türkleri buraya yerleşmiştir. ZeMahşer
Mezra mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖: Mezra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çay mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ergemansur
E1902 📖: Erganmsur [ Erm "uzun Msur (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aşkale ilçesindeki Ergan Mısur/Mansur (Çay) köyü ile Aziziye ilçesi sınırları içindeki Medz Mısur/Mansur köyü komşudur. Mısur/Mansur sözcüğü anlaşılamadı. Ermenice `kuşburnu` anlamına gelen Masur düşünülebilir. SN
Merdiven mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Merdivan / Nerdüvan [ Tr "merdiven" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gökçebük mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şegav
E1902 📖: Şéggav [ Erm "kırmızıkil" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Karabıyık mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karabıyık
Gölören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖: Gölveren
1928 📖: Gölviran
Kandilli mah - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karabıyıkhanları
Sünni yerleşimi
■ Kandilli, Karabıyık Hanları mevkiinde 1938'de inşa edilen demiryolu istasyonunun adıdır. 1960'lara doğru istasyon çevresinde yeni yerleşim ortaya çıktı. SN
Dağyurdu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şıxbizinyurdu [ Kr şêxbizin "aş." ]
■ 1878 Rus Savaşından sonra Sarıkamış’ın Ilica Köyünden gelen Türk aileler yerleşmiştir. SN
■ Türk yerleşimi. Eskiden bir müddet Şeyhbızın aşireti burada konaklamış ve sonra Oltu Topkaynak mahallesine göç etmişlerdir. Mert Çakmak
Ortabahçe mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1665 📖: Cînis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `yüz elli haneli Ermeni köyü` olarak tanımlar. SN
■ Aşkaleʼnin en büyük ve en köklü köylerinden biridir. 18. yy başlarında köye Hacışamlugil (aşiretinden) olarak da bilinen Hacıömeroğulları (Meşhur Cinis Beyleri) yerleşmiştir. İbrahim Ahıskalı
Tazegül mah Kandilli - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tazegül
■ Köy halkının mühim kısmının kökeni köye Derviş Paşa zamanında yerleştirilen Bayat boyunun Canbeyli aşireti ile Avşar boyunun Kızıllu aşiretine dayanmaktadır. İbrahim Ahıskalı
Tepsicik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖: Tepsicik
Ahıska Türkü yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.