haritada ara :   km  
Ağrı Merkezde 109 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Arslangazi köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Qaziyê Zêdkan [ Kr "Zeydikan (Eleşkirt) Kadıköyü" ]
1928 📖 Kazî [ Kr/Tr "kadı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Cemaldini, Çıxuri) yerleşimi
■ 1932 yılında Eleşkirt ilçesinden ayrılarak Ağrı Merkez ilçeye bağlanan Aşağı Bavine köyünün burası olması gerekir. SN
Badıllı köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Badıllı [ Kr "aş." ]
■ Kürt Badıllı aşireti ile Türkmen Beğdili aşireti arasındaki ilişki (varsa) muğlaktır. SN
Yayla köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Bubê
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Soğan köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Soğan
Sarıca köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Sarê
1928 📖 Sarıca
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Eyşan, Ferat Beg ve Goma Reşo isimli üç mezrası var. Mar(d)astan
Çayır köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Qas
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Söğütlü köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Karacehennem
Karasu köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Karasu
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
Güvendik köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Azrail
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 25.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
Kayabey köy - Ağrı_m - Ağrı
1902a 📖 Kayabey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 22.09.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
Anakaya köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Molla Osman
1901hb 📖 Molla Eleşkirt
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt'e bağlı idi. SN
Yığıntepe köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Yeğnitepe
E1902 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesini yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
Çatalipaşa köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Çatalipaşa
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 5. yy'a ait Lazar Parpetsi vekayinamesinde zikredilen Artsak köyü ve Berdkunk/Pertgunk kalesi bu köy civarında olmalıdır. SN
Taştekne köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Hamzikan [ Kr "Hamzalar" ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
Akbulgur köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Keşîşê Elibegê [ Kr "Alibey Keşiş köyü" ]
1928 📖 Keşiş
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Ağrı'da iki Keşiş köyü olduğundan, buna Keşişê Eli Begê, diğerine ise Keşişê Nehiyê deniliyor. Keşişê Eli Begê'nin çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kısmı da Êli aşiretidir. Qazi
Konuktepe köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Babînan [ Kr bavînan "babalıklar (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 20.yy başlarına kadar Kürt, Ermeni, Yezidi yerleşimi. Şimdi Dılxeyri, Bekiran aşireti. bedros
■ Köy'de ''Mala Şeyh Aşuri Arabi'' isimli sülaleden insanlar yaşamıştır. Aslen Güneydoğu'da ''Ğezali'' ovasından olan bu aile ''Mala Pir Bahyeddin'' olarak ta bilinir...Bu aile'nin seyyidlik şeceresi köy muhtarında mevcuttur. Bilgi
Ahmetbey köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Ahmetbey
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipki (Sipkan) aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
Dedemaksut köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Dedemaksut
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 08.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
Yurtpınar köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Mîrange [ Kr "beyler yurdu" ]
Ağılbaşı köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Hacixano [ Kr hecîxano "hacıevi" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Arakonak köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Kasor [ Erm kartsor "taşlı dere" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Tezeren köy - Ağrı_m - Ağrı
E1902 📖 Amat
1865 📖 Amad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün çeyrek saat kuzeyinde Norelug adlı bir ziyaretgâh ve doğusunda bir tepe üzerinde Sasman Xaç adlı bir anıt taşı olduğunu Eprigyan aktarır. 19. yy sonunda tümü Ermeni olmak üzere 113 hane nüfusu vardı. 1865'te nahiye idi. SN
■ Kürd (Redkan), Terekeme yerleşimi. Buradaki Redkanlılar, komşu Yukarı Darebi'den göç etmişler. Darebi'de halen akrabaları mevcuttur. Mar(d)astan
Yolugüzel köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Boşik [ Kr "bolluca" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Gelturi) ve Terekeme yerleşimi. Mar(d)astan
Çobanbeyi köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Goma Dawo [ Kr "Davut ağılı" ]
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Goma Ereb ve Once isimli iki mezrası vardır. SN
Ziyaret köy - Ağrı_m - Ağrı
1960 📖 Karaboğa
E1912 📖 Varantsik
E1902 📖 Feran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Yorgunsöğüt köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Gıjminik [ Kr "salkımsöğüt" ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Talorik ve Goma Şemo isimli iki mezrası var. Goma Şemo mezrası Kürd (Gelturi) yerleşimi. Mar(d)astan
Çukurçayır köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Yekmal [ Kr "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Sarıtaş x - Ağrı_m - Ağrı
1946 📖 Gevrigejo
1928 📖 Gevrigezo [ Kr kevırêgezo "sarıtaş" ]
■ Daha önce Eleşkirt'e bağlı iken 1947'de Ağrı Merkez ilçesine bağlandı. Redkan aşiretine ait köy iken güvenlik güçlerince boşaltıldı. SN
■ Köye Kejo ve Kevırê Kejo diyorlar. Köy halkı Ağrı Darebi (Aşağı Yoldüzü) köyüne yerleştirilmiş. Qazi
Eğribelen köy - Ağrı_m - Ağrı
E1902 1928 📖 📖 Zado
■ Eprigyan I.730 köyün tepesinde büyük Ermeni mezarlığı, kilise harabesi ve çok sayıda haçkar olduğunu bildirir. 1828 veya 1878 olaylarında terk edilmiş olmalıdır. SN
Tellisırt köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Cimikani Eleşkirt [ Kr cimikan "ikizler (aş.)" ]
Suçatağı köy - Ağrı_m - Ağrı
1946 📖 Demizhan
1928 📖 Demisxan
Yolluyazı köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Dambat [ Kr ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Hacısefer köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Hacısefer
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
Güvenli köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Şeˁbo [ Kr "Şaban" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Dawan isimli bir mezrası da var. Mar(d)astan
Yukarısaklıca köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Veretik yk. [ Erm ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Aşkale köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Aşkale
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Sabuncu köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Sabuncu
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
AşağıSaklıca köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Wêretega Jêrê
1928 📖 Veretek aş.
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Mamık isimli bir mezrası vardır. SN
Beşbulak köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Mollaosman, Sabuncu, Beşbulak (Kanisıpi), Davan mezrası, Mamık mezrası, Zorava mezrası, Güvenli (Şebo), Yukarıyoldüzü (Darebiya Jorê), Aşağıyoldüzü (Darebiya Jêrê), Sırdo (Gümüşyazı) ve Dormeli köylerini içine alan bölgeye Mêrgezer denilir. Mêrgezer'in Türkçe anlamı; sarı çimenlik. Redkanlıların yoğun olduğu bir bölgedir. Qazi
Mollaosman köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Gomika Xelîfe Mûsa [ Kr "Halife Musa ağılcığı" ]
1912h 📖 Mollaosman
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Duavan (Tr: Konak) isimli mezrasında da Redkanlılar yaşar. Mar(d)astan
Ozanlar köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 İranos
E1902 📖 Yeranos [ Erm hüranots "konuk evi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Dumanlı köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1960 📖 Akdana
1946 📖 Gezgez
1928 📖 Gezgezik [ Kr "ısırgan" ]
■ Erm «gésgés» (`yarı dönme`) ihtimali de gözardı edilemez. SN
Aşağıyoldüzü köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Darebiya Jêrê
1928 📖 Darabî aş. [ Kr darabî "söğüt" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Yakınca köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Şêrwêran
1928 📖 Şolviran
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Delki, Banoki) yerleşimi. Mar(d)astan
Baloluk köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Keşişê Nehiyê [ Kr "Keşiş nahiyesi" ]
1928 📖 Keşiş
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Mamik mz - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Mamik
Kumlugeçit köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Cimikanı Hamur [ Kr cimikan "ikizler" ]
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
AşağıPamuktaş köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Zeyt
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gundık isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Yukarıyoldüzü köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Darabî yk. [ Kr darabî "söğüt" ]
■ Darap esasen buradan geçen derenin adıdır. SN
Çamurlu köy - Ağrı_m - Ağrı
E1918 📖 İritsu Keğ [ Erm "keşişköy" ]
1912h 📖 Çamurlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Aşağıdürmeli köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Dürmeli aş.
Bölükbaşı köy - Ağrı_m - Ağrı
1902a 📖 Bölükbaşı
Kürt (Sünni) (Şahkurdi) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre Hasan Han harplerine dek (?) büyük ve zengin bir Ermeni yerleşimi idi; 19. yy sonunda henüz Ermeni mezarlığı ve kilise harabesi mevcuttu. SN
Yukarıdürmeli köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Dürmeli yk.
Çukuralan köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Hêliksan
1912h 📖 ˁAliksan [ Kr "Ali İhsan" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İsmini Ermeni Aleksan‘dan aldığı söylenir. Hatem Ağa oğlu Ali Ağa’nın köyü olarak tanınır. Çoğunluk nüfusu Spikan aşiretinin bir kolu olan Manki aşiretine mensuptur. Hah
Eskiharman köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Gevirgevrik / Gurgurik [ Kr kewir gewrik "bozcataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Az miktarda Karapapak aileler yaşamakla birlikte çoğunluğu Kürttür. seyyah
Yukarıpamuktaş köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Ebuzeyd
Murathan köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Muradxan
Kürt (Sünni) (Banoki) yerleşimi
■ Bölge halkı Mıradxan der. Mar(d)astan
Taypınar köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Qisqancik [ Kr "bir tür böcek" ]
1928 📖 Kıskanç
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Yoncalı köy - Ağrı_m - Ağrı
E1918 📖 Aravüdk / Aravüdots [ Erm "yoncalı" ]
1902a 📖 Yoncalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Bilahere Karapapak göçmenlerin yerleştirilmesiyle bir Türk köyü olarak yeniden kurulmuş daha sonra aldığı Kürt göçüyle büyük ölçüde kürtleşmiştir. seyyah
Eliaçık köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 Navik [ Kr "orta" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Newala Xıdır ve Kıro isimli iki mezrası var. Mar(d)astan
Mollaali köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Mollaali
Kavacık köy - Ağrı_m - Ağrı
1912h 📖 ˁAli ˁArab
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Güven mz - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Tillo [ Kr "höyükçe" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Yazıcı köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Yazıcı
■ Bölge halkı Yaçî der. Mar(d)astan
Gümüşyazı köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Sirdo [ Kr "ayazlı" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Bezirhane köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Bezirxane [ Kr/Tr "yağhane" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Altınçayır x - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Dodi Karakilise [ Kr Dodi "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Akçay köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Akçay
K 📖 Tujo
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde sınır köyü olan köyün o dönemde geliştiği anlaşılıyor. SN
■ Bu köyden göç edip Tutak ve Karayazı köylerine dağılmış çok sayıda aile var. Hepsine Tujoyi denilir. Mar(d)astan
Özveren köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Karanebi
AşağıAğadeve köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Ağadeve aş.
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti ile birlikte bu köyde Başımi ve Banoki aşiretleri de yaşar. Mar(d)astan
Hıdır köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Xıdır / Xızır
E1912 📖 Xıdri Keğ [ Erm "Hıdır köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halihazırda bir Karapapak köyüdür, nüfusunun az bir miktarı Kürtlerden oluşur. seyyah
■ Burada Xaro [Garo] isimli meşhur bir Ermeni yaşarmış. Xaro'nun değirmenleri varmış. Köyde halende Gola Xaro (Türkçe anlamı Xaro'nun gölü) isimli küçük bir gölet vardır. Iğdır Yukarı Civanlı (Ciwani) ve Kağızman Axwêran (Akören) köyünden Redkan aşireti bu köye geldiğinde, köy boşmuş. Karapapaklar sonradan devlet tarafından iskan edilmişler. Son yıllarda çoğu batıya göç etti. Qazi
Doğutepe köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Girekol [ Kr girêkol "küttepe" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Gırekolê Pıçuk isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Ballıbostan köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Qazer
E1918 📖 Ğazaraküğ [ Erm "Lazar (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün ismi Qezer'dir. Burada Memani, Başımi, Redki aşiretleri yaşar. Derler ki Qezer ile Qazi iki kardeşmiş. Murat nehrinin iki yakasına, iki köy kurmuşlar. Büyüklerimiz anlatır, yedi tane peri gelip Murat nehrinde yıkanırmış. Köyün ağası, papazdan büyü yapıp, bir periyi alıkoyar. Sonrasında perinin arkadaşları gelip onu kurtarır. Eskiden o perileri gördüm diyen bir çok yaşlı varmış. Qazi
Başçavuş köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Şeko [ Kr "çevikler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Azizi ) yerleşimi
■ Goma Şeko isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Otlubayır köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Mezire / Mezrea [ Kr/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Cumaçay köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Çemi Çeto [ Kr çemêçeto "Çeto pınarı" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Kanireşan ve Gomık isimli iki mezrası vardır. SN
Kazlı köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Kazî [ Kr/Tr "kadı" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Qazî köyü halkı Erivan muhaciri Redkan aşiretinden olduğundan, köyün eski sakinleri ve köyün tarihi hakkında bilgileri yoktur. Köyün ortasında köylülerin "şehit" dediği, üzerinde haç işareti olan bir mezar var. Köy halkı buraya çok büyük saygı duyar. Ama içinde yatan kimdir, ne zaman ölmüş? Köy halkı birşey bilmiyor. Ama hamile kadınlar şehidin yanından geçince, bilmeden nerelerine dokunurlarsa, çocuk doğunca orasında kırmızı renkte bir işaret olur. Köyde kırmızı işaretli bir çok insan var. Qazi
■  © 28.01.1905 Sened-i Hakani ile sahip oldukları araziyi Tarılık karyesiyle paylaştıkları halde köy halkının meralarını zapt ettiğinden şikayetçi olan Kazi karyesi ahalisinden Abdülkadir'in müracaatı hakkında gerekenin yapılması. Mar(d)astan
Yazılı köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Mengeser
E1918 📖 Mangasar [ Erm "yavrucuk (İsacık) dağı" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mangasar esasen buranın 16 km kuzeydoğusunda bulunan dağın (Ziyaret Tepesi) ve o dağdan doğan ırmağın (Körsu Deresi) adıdır. SN
■ Êzdi Kürtlerin köyüydü. Daha sonra Êzdiler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Ermenistan'dan Müslüman Redkan aşireti gelip bu köye yerleşti. Daha sonra devlet Azerileri bu köye yerleştirip, bu köye daha önce yerleşmiş olan Redkan Kürtlerini köyün ilerisinde olan Qelender (Kalender) köyüne gönderdi. Mengeser'de Qelenderlilerin dedelerinin mezarları var. Ayrıca sonra yıllarda Mengeser köyüne bir kaç Kürt evi de göç etti. Qazi
Kocataş köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Gevirgewka Şêxa
1912h 📖 Gevirgevrik [ Kr kevir gewrik "boztaş" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Kalender köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Qalender
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Boztoprak köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Xanereşk [ Kr xanêreşik "karacahan" ]
Sarıdoğan köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Poxana
1928 📖 Poxan [ Kr "mesken, yurt" ]
E1912 📖 Poxantsik [ Erm "Poxan'lılar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde üç tane kale kalıntısı vardır. Bunlardan birinin ismi Kela Memo'dur. Mar(d)astan
Uzunveli köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Uzunveli
Dönerdere köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 ˁAlomilo [ Kr "Ali kolu" ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Elomılo (Dönerdere) köyünün Goma Çerkes isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Özbaşı köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Pîrikan [ Kr "dedeler" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Çakıroba köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Sofiyan [ Kr "sûfiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken Türk nüfusun göçüyle büyük oranda kürtleşmiştir. seyyah
Soğaneleşkirt köy - Ağrı_m - Ağrı
1928 📖 Soğaneleşkirt
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken Ağrı merkeze bağlandı. SN
Murat köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
E1918 📖 Dzirav
E1902 1928 📖 📖 Ziro
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1880'de 40-50 hane Ermeni, 10 hane Yezidi nüfusu vardı. SN
■ Ziro'nun Yekmal (Tr: Üçevler) isimli bir mezrası var. Ziroda Redkinin bir kabilesi, Yekmal de ise başka bir kabilesi yaşar. Hepsi Erivan kökenlidir. Qazi
Sağırtaş köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Sağırtaş
E1902 📖 Zağonk [ Erm ]
Yukarıküpkıran köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Kopqiranê Eyûbpaşa
1928 📖 Küpkıran yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde Kela Pazi isimli bir kale kalıntısı vardır. Ayrıca Cizreli Bedirhan Paşa'nın bir kızı, bu köye ilk yerleşen Redkanlılardan Eyüp Paşa'nın karısıdır. Mar(d)astan
Oğlaklı köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Kurik Etman [ Kr "Atmanuşağı (aş.)" ]
1912h 📖 Korko
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Başımi) yerleşimi
■ Köyün Çem isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Aşağıküpkıran köy - Ağrı_m - Ağrı
K2009 📖 Kopqıranê Eceman
1928 📖 Küpkıran aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Evvelce Karapapak yerleşimi iken şimdi Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
Balkaynak köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Kanistirî [ Kr "dikenli pınar" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Esen köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Botî [ Kr "oluk? Botanlı?" ]
Kürt (Sünni) (Başımi) yerleşimi
■ Botiya Jorê isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Sarıharman köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Açma / Aşma
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt (Celali) yerleşimi. Açme (Sarıharman) köyünün Selbendê Mıstefa isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
Uçarkaya köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Curuh
Aşağıkent köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖 ExtaJêrê [ Erm ağd "tuzla" ]
1928 📖 Kent aş.
Kürt (Sünni) (Celali) yerleşimi
■ Bu çevrede üç tane Ext var; Ext, Exta Jorê ve Exta Jêrê. Üçünde de Celali (Saki kabilesi Peyale sülelesi) aşireti yaşar. Mar(d)astan
Hanoba köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Kari [ Kr qerê ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
Geçitalan köy - Ağrı_m (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Gerger [ Erm gargar "yığmataş, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Karapapak köyü iken halihazırda büyük ölçüde Kürtleşmiştir. seyyah
Kovancık köy - Ağrı_m (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Hacidodo [ Kr "hacı turna" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Heci Dodo (Kovancık) köyünün, Selbendê Mahır, Selbendê Heci Ecem, Goma Şewıti, Goma Yemo, Kaniya Qut, Gundê Romi ve Gundê Ruta isimli yedi mezrası var. Mar(d)astan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.