haritada ara :   km  
Ağrı Merkezde 112 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
? mezra (Mollaosman bağ) - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Devavan
E1902 📖: Tivavan [ Ermenice "cin kent" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 39° 54' 13'' D, 43° 4' 15'' K
Ağılbaşı köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Hacixano [ Kürtçe hecîxano "hacıevi" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arpaçaylı 4 Terekeme aile tarafından kurulmuştu. 90'lı yıllardan beri bir tane bile Terekeme yaşamıyor. metonio
■ Koord: 39° 41' 25'' D, 42° 58' 8'' K
Ağrı il - Ağrı Merkez - Ağrı
1946 📖: Ağrı
1928 📖: Karaköse
1891z 📖: Karakilise
1850 📖: Şorbulak [ Türkçe "tuzlupınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karakilise köyü 1860 yılı dolayında Pakrevand (Üçkilise) piskoposu Hovhannes önderliğinde Bitlisli bir grup Ermeni tarafından, karayolu üzerinde kiliseye vakfedilmiş bir mülkte 10-15 dükkan olarak kuruldu. Daha önce bu yere Şorbulak (Türkçe `tuzlupınar`) adı verildiği söylenir. 1877-78 Rus harbinden sonra Türk ve Karapapak muhacirler iskân edildi. 1890 civarında askeri garnizon kuruldu. Milli Mücadele esnasında 1919 yılında adı Kazım Karabekir’in önerisiyle Karaköse olarak değiştirildi. ■ Merkezi Ağrı dağı gölgesindeki Bayezid (Doğubeyazıt) kasabası olan Bayezid vilayetine 1927’de Ağrı Vilayeti adı verildi. Ertesi sene il merkezi Karaköse kasabasına nakledildi. ■ Ağrı Dağının adı, dağın kuzey yamacında 2300 m rakımda bulunan ve 1840’ta bir heyelanda yok olan Ağori köyünden gelir. Iğdır-Aralık-Yenidoğan maddesine bakınız. SN
■ © 13.08.1891 Rusya'dan Karakilise'ye hicret etmiş Hemedanlı, Şeykanlı ve Zeylanlı Aşiretlerinin iskanları için ... deyar heyran
■ Çoğunlukla Kürtler ve azınlık olarak Türkler (Karapapak) yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 42' 40'' D, 43° 2' 54'' K
Ahmetbey köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Ahmetbey
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipki (Sipkan) aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 50' 43'' D, 42° 57' 11'' K
Akbulgur köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Keşîşê Elibegê [ Kürtçe "Alibey Keşiş köyü" ]
1928 📖: Keşiş
E1902 📖: Yeritsu Keğ [ Ermenice "keşiş köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni (Katolik) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ağrı merkezde iki Keşişköy (Erm. Yeritsu Keğ) vardır. Buraya, 19. yüzyılda halkı Katolik Ermeni olduğu için Frenk Yeritsu, Merkez nahiyeye bağlı olduğu için Keşişê Nehiye adı verilirdi. SN
■ Ağrı'da iki Keşiş köyü olduğundan, buna Keşişê Eli Begê, diğerine ise Keşişê Nehiyê deniliyor. Keşişê Eli Begê'nin çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kısmı da Êli aşiretidir. Qazi
■ Koord: 39° 48' 17'' D, 42° 56' 46'' K
Akçay köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K 📖: Tujo
1928 📖: Akçay
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde sınır köyü olan köyün o dönemde geliştiği anlaşılıyor. SN
■ Bu köyden göç edip Tutak ve Karayazı köylerine dağılmış çok sayıda aile var. Hepsine Tujoyi denilir. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 56' 47'' D, 43° 10' 14'' K
Altınçayır köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Dodi Karakilise [ Kürtçe Dodi "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 39° 47' 20'' D, 43° 10' 4'' K
Anakaya köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Molla Osman
1901hb 📖: Molla Eleşkirt
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt’e bağlı idi. SN
■ Koord: 39° 44' 26'' D, 42° 55' 44'' K
Arakonak köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Kasor [ Ermenice kartsor "taşlı dere" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 3'' D, 42° 58' 14'' K
Arslangazi köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Qaziyê Zêdkan [ Kürtçe "Zeydikan (Eleşkirt) Kadıköyü" ]
1960 📖: Keçigüden
1928 📖: Kazî [ Kürtçe/Türkçe "kadı" ]
■ 1932 yılında Eleşkirt ilçesinden ayrılarak Ağrı Merkez ilçeye bağlanan Aşağı Bavine köyünün burası olması gerekir. SN
■ 1940 yılı: 60 Kürt metonio
■ Koord: 39° 45' 12'' D, 42° 52' 39'' K
Aşağıağadeve köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Ağadeve aş.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti ile birlikte bu köyde Başımi ve Banoki aşiretleri de yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 36' 36'' D, 43° 10' 17'' K
Aşağıdürmeli köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Dürmeli aş.
■ Koord: 39° 53' 51'' D, 43° 6' 13'' K
Aşağıkent köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖: ExtaJêrê [ Kürtçe "Aşağı Axt/Ext" ]
1928 📖: Aşağı Kend
Eski adı: AşağıAhta
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Bu çevrede üç tane Ext var; Ext, Exta Jorê ve Exta Jêrê. Üçünde de Celali (Saki kabilesi Peyale sülelesi) aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ 1960 sayım bülteninde eski ismi parantez içinde "AşağıAhta" olarak kaydedilmiştir. ishak levent
■ Koord: 39° 57' 14'' D, 43° 16' 37'' K
Aşağıküpkıran mezra (Yukarıküpkıran bağ) - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Kopqıranê Eceman
1928 📖: Küpkıran aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Evvelce Karapapak yerleşimi iken şimdi Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Kürt nüfus, mahalle olan yeni kısımda yaşar. Köy kısmı Karapapaktır. metonio
■ Koord: 39° 42' 10'' D, 43° 15' 37'' K
Aşağıpamuktaş köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Zeyt
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gundık isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 55' 56'' D, 43° 5' 47'' K
Aşağısaklıca köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Wêretega Jêrê
1928 📖: Veretek aş.
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Mamık isimli bir mezrası vardır. SN
■ Koord: 39° 50' 40'' D, 43° 2' 45'' K
Aşağıyoldüzü köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Darebiya Jêrê
1928 📖: Darabî aş. [ Kürtçe darabî "söğüt" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1940 yılı: 177 Kürt metonio
■ Koord: 39° 46' 43'' D, 43° 4' 15'' K
Aşkale köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Aşkale [ Türkçe ağaç kale? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1940 yılı: 716 Karapapak metonio
■ Koord: 39° 47' 43'' D, 43° 2' 7'' K
Badıllı köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Badıllı [ Kürtçe "aş." ]
■ Kürt Badıllı aşireti ile Türkmen Beğdili aşireti arasındaki ilişki (varsa) muğlaktır. SN
■ Koord: 39° 42' 25'' D, 42° 53' 13'' K
Balıksu köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Balıksu | Avamasiya [ Kürtçe avamasiya "balıksu" ]
Kürt-Sünni (Dilkî) yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 5'' D, 43° 18' 6'' K
Balkaynak köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Kanistirî [ Kürtçe "dikenli pınar" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 44'' D, 43° 15' 1'' K
Ballıbostan köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Qazer
E1918 📖: Ğazaraküğ
■ Köyün ismi Qezer'dir. Burada Memani, Başımi, Redki aşiretleri yaşar. Derler ki Qezer ile Qazi iki kardeşmiş. Murat nehrinin iki yakasına, iki köy kurmuşlar. Büyüklerimiz anlatır, yedi tane peri gelip Murat nehrinde yıkanırmış. Köyün ağası, papazdan büyü yapıp, bir periyi alıkoyar. Sonrasında perinin arkadaşları gelip onu kurtarır. Eskiden o perileri gördüm diyen bir çok yaşlı varmış. Qazi
■ Köyün esas yerlisi olan Polat ve Aslan aileleri Karapapak kökenli olup köy nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 40' 31'' D, 43° 11' 13'' K
Baloluk köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Keşişê Nehiyê [ Kürtçe "Nahiye Keşiş köyü" ]
1928 📖: Keşiş
E1902 📖: Yeritsu Keğ [ Ermenice "keşiş köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 3'' D, 43° 4' 36'' K
Başçavuş köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Şeko [ Kürtçe "çevikler (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Azizi) yerleşimi
■ Goma Şeko isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 48' 57'' D, 43° 11' 27'' K
Başkent köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖: Ext
1928 📖: Başkend
E1902 📖: Axda
Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Axt (Kürtçe Ext) Köyleri adı verilen beş Kürt köyünün başlıcasıdır. SN
■ Koord: 39° 57' 10'' D, 43° 19' 49'' K
Beşbulak köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Mollaosman, Sabuncu, Beşbulak (Kanisıpi), Davan mezrası, Mamık mezrası, Zorava mezrası, Güvenli (Şebo), Yukarıyoldüzü (Darebiya Jorê), Aşağıyoldüzü (Darebiya Jêrê), Sırdo (Gümüşyazı) ve Dormeli köylerini içine alan bölgeye Mêrgezer denilir. Mêrgezer'in Türkçe anlamı; sarı çimenlik. Redkanlıların yoğun olduğu bir bölgedir. Qazi
■ Koord: 39° 54' 38'' D, 43° 3' 4'' K
Beşiktepe köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Kanisor [ Kürtçe "kızılpınar" ]
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Bölge halkı Kanisi der. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 42' 29'' D, 43° 19' 4'' K
Bezirhane köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Bezirxane [ Kürtçe/Türkçe "yağhane" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 23'' D, 43° 10' 0'' K
Boztoprak köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Xanereşk [ Kürtçe xanêreşik "karacahan" ]
■ Koord: 39° 36' 35'' D, 43° 12' 40'' K
Bölükbaşı köy - Ağrı Merkez - Ağrı
E1902 📖: Bölükbaşı
Kürt-Sünni (Şahkurdi) yerleşimi
■ Eprigyan’a göre Hasan Han harplerine dek (?) büyük ve zengin bir Ermeni yerleşimi idi; 19. yy sonunda henüz Ermeni mezarlığı ve kilise harabesi mevcuttu. SN
■ Koord: 39° 46' 10'' D, 43° 6' 19'' K
Cumaçay köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Çemi Çeto [ Kürtçe çemêçeto "Çeto pınarı" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kanireşan ve Gomık isimli iki mezrası vardır. SN
■ Koord: 39° 55' 16'' D, 43° 11' 36'' K
Çakıroba köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Sofiyan [ Kürtçe "sûfiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken Türk nüfusun göçüyle büyük oranda kürtleşmiştir. seyyah
■ Üç hane Karapapak nüfus kaldı. metonio
■ Koord: 39° 39' 43'' D, 43° 14' 27'' K
Çamurlu köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Çamurlu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 12'' D, 43° 5' 52'' K
Çatalipaşa köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Çat Alipaşa
E1902 📖: Çat
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 5. yy’a ait Lazar Parpetsi vekayinamesinde zikredilen Artsak köyü ve Berdkunk/Pertgunk kalesi bu köy civarında olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 57' 8'' D, 42° 56' 15'' K
Çayırköy köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Qas
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 21'' D, 42° 54' 59'' K
Çobanbeyi köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Goma Dawo [ Kürtçe "Davut ağılı" ]
Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
■ Goma Ereb ve Once isimli iki mezrası vardır. SN
■ Koord: 39° 54' 7'' D, 42° 58' 57'' K
Çukuralan köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Hêliksan
1912h 📖: Aliksan [ Kürtçe "Ali İhsan" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İsmini Ermeni Aleksan‘dan aldığı söylenir. Hatem Ağa oğlu Ali Ağa’nın köyü olarak tanınır. Çoğunluk nüfusu Spikan aşiretinin bir kolu olan Manki aşiretine mensuptur. Hah
■ Koord: 39° 47' 58'' D, 43° 6' 32'' K
Çukurçayır köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 27'' D, 42° 59' 11'' K
Dedemaksut köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Dedemaksut
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 08.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
■ Koord: 39° 53' 0'' D, 42° 57' 34'' K
Doğutepe köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Girekol [ Kürtçe girêkol "küttepe" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Gırekolê Pıçuk isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 37' 44'' D, 43° 11' 9'' K
Dönerdere köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Alomilo [ Kürtçe "Ali kolu" ]
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Elomılo (Dönerdere) köyünün Goma Çerkes isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 46' 59'' D, 43° 14' 11'' K
Dumanlı köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1960 📖: Akdana
1946 📖: Gezgez
1928 📖: Gezgezik [ Kürtçe "ısırgan" ]
■ Erm «gésgés» (`yarı dönme`) ihtimali de gözardı edilemez. SN
■ Koord: 39° 56' 42'' D, 43° 4' 12'' K
Eğribelen köy - Ağrı Merkez - Ağrı
E1902 1928 📖 📖: Zado
■ Eprigyan I.730 köyün tepesinde büyük Ermeni mezarlığı, kilise harabesi ve çok sayıda haçkar olduğunu bildirir. 1828 veya 1878 olaylarında terk edilmiş olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 39' 48'' D, 42° 59' 55'' K
Eliaçık köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Navik [ Kürtçe "orta" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1829 Ermeni göçünde terk edilen köyde 1880'li yıllara dek ayakta olan kiliseden 20. yy başlarında iz kalmamıştı. SN
■ Newala Xıdır ve Kıro isimli iki mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 44' 12'' D, 43° 8' 38'' K
Esenköy köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Botî [ Kürtçe "oluk? Botanlı?" ]
Kürt-Sünni (Başımi) yerleşimi
■ Botiya Jorê isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 33' 57'' D, 43° 16' 0'' K
Eskiharman köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Kevirgevrik / Gurgurik [ Kürtçe kewir gewrik "aktaş" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Az miktarda Karapapak aileler yaşamakla birlikte çoğunluğu Kürttür. seyyah
■ Koord: 39° 39' 28'' D, 43° 7' 7'' K
Geçitalan köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Gerger [ Ermenice gargar "yığmataş, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karapapak köyü iken halihazırda büyük ölçüde Kürtleşmiştir. seyyah
■ Koord: 39° 39' 47'' D, 43° 16' 59'' K
Gümüşyazı köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Sirdo [ Kürtçe "ayazlı" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 37'' D, 43° 9' 37'' K
Güneysu köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Xarabegul [ Kürtçe xirbêgul "gülören" ]
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 35'' D, 43° 18' 48'' K
Güven mezra (Gümüşyazı bağ) - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖: Tillo [ Kürtçe "höyükçe" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 54'' D, 43° 9' 12'' K
Güvendik köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Azrail
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 25.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
■ Koord: 39° 53' 28'' D, 42° 55' 23'' K
Güvenli köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Şeˁbo [ Kürtçe "Şaban" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Dawan isimli bir mezrası da var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 53' 15'' D, 43° 1' 13'' K
Hacısefer köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Hacısefer
■ 20. yy başında Ermeni/Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 57'' D, 43° 0' 57'' K
Hanoba köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Kari [ Kürtçe qerê ]
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 59'' D, 43° 16' 45'' K
Hıdır köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
E1912 📖: Xıdri Keğ [ Ermenice "Hıdır köyü" ]
1912h 📖: Xıdır / Xızır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halihazırda bir Karapapak köyüdür, nüfusunun az bir miktarı Kürtlerden oluşur. seyyah
■ Burada Xaro [Garo] isimli meşhur bir Ermeni yaşarmış. Xaro'nun değirmenleri varmış. Köyde halende Gola Xaro (Türkçe anlamı Xaro'nun gölü) isimli küçük bir gölet vardır. Iğdır Yukarı Civanlı (Ciwani) ve Kağızman Axwêran (Akören) köyünden Redkan aşireti bu köye geldiğinde, köy boşmuş. Karapapaklar sonradan devlet tarafından iskan edilmişler. Son yıllarda çoğu batıya göç etti. Qazi
■ Koord: 39° 43' 8'' D, 43° 10' 24'' K
Kalender köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Qalender
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 23'' D, 43° 12' 40'' K
Karasu köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Karasu
E774: Xars
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ 774 yılında Muşeğ Mamikonyan komutasındaki Ermeni kuvvetleri ile Araplar arasında meşhur bir savaşa tanık olan Xars köyüdür. Xarasu/Ğarasu adı eski isimden dönüşmüş olmalıdır. Büyük 1829 göçünden önce nüfusu büyük oranda Katolik Ermenilerden oluşmaktaydı. SN
■ Koord: 39° 42' 35'' D, 42° 55' 19'' K
Kavacık köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Ali Arab
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 57'' D, 43° 8' 41'' K
Kavakköy köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Kavak
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 27'' D, 43° 20' 42'' K
Kayabey köy - Ağrı Merkez - Ağrı
E1902 📖: Kayabey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 22.09.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
■ Koord: 39° 48' 51'' D, 42° 55' 41'' K
Kazlı köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Kazî [ Kürtçe/Türkçe "kadı" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Qazî köyü halkı Erivan muhaciri Redkan aşiretinden olduğundan, köyün eski sakinleri ve köyün tarihi hakkında bilgileri yoktur. Köyün ortasında köylülerin "şehit" dediği, üzerinde haç işareti olan bir mezar var. Köy halkı buraya çok büyük saygı duyar. Ama içinde yatan kimdir, ne zaman ölmüş? Köy halkı birşey bilmiyor. Ama hamile kadınlar şehidin yanından geçince, bilmeden nerelerine dokunurlarsa, çocuk doğunca orasında kırmızı renkte bir işaret olur. Köyde kırmızı işaretli bir çok insan var. Qazi
■ © 28.01.1905 Sened-i Hakani ile sahip oldukları araziyi Tarılık karyesiyle paylaştıkları halde köy halkının meralarını zapt ettiğinden şikayetçi olan Kazi karyesi ahalisinden Abdülkadir'in müracaatı hakkında gerekenin yapılması. Mar(d)astan
■ Karapapak çoğunluklu bir yerleşimken bugün yalnızca altı hane Karapapak nüfus var, gerisi Kürtlerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 39° 41' 9'' D, 43° 12' 13'' K
Kocataş köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖: Gevirgewka Şêxa
1912h 📖: Kevirgevrik [ Kürtçe kevir gewrik "aktaş" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 5'' D, 43° 12' 15'' K
Koçbaşı köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Gundik [ Kürtçe "köycük" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Ext Köyleri adı verilen beş köyden biridir. SN
■ Koord: 39° 56' 22'' D, 43° 19' 4'' K
Konuktepe köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Babînan [ Kürtçe bavînan "babalıklar (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20.yy başlarına kadar Kürt, Ermeni, Yezidi yerleşimi. Şimdi Dılxeyri, Bekiran aşireti. bedros
■ Köy'de ''Mala Şeyh Aşuri Arabi'' isimli sülaleden insanlar yaşamıştır. Aslen Güneydoğu'da ''Ğezali'' ovasından olan bu aile ''Mala Pir Bahyeddin'' olarak ta bilinir...Bu aile'nin seyyidlik şeceresi köy muhtarında mevcuttur. Bilgi
■ Koord: 39° 42' 20'' D, 42° 57' 5'' K
Kovancık köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Hacidodo [ Kürtçe "hacı turna" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Heci Dodo (Kovancık) köyünün, Selbendê Mahır, Selbendê Heci Ecem, Goma Şewıti, Goma Yemo, Kaniya Qut, Gundê Romi ve Gundê Ruta isimli yedi mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 49' 49'' D, 43° 17' 47'' K
Kumlugeçit köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Cimikanı Hamur [ Kürtçe cimikan "ikizler" ]
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 11'' D, 43° 5' 34'' K
Mamik mezra (Aşağısaklıca bağ) - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Mamik
■ Koord: 39° 50' 32'' D, 43° 4' 50'' K
Mollaali köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Mollaali
■ Koord: 39° 56' 34'' D, 43° 8' 40'' K
Mollaosman köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Gomika Xelîfe Mûsa [ Kürtçe "Halife Musa ağılcığı" ]
1912h 📖: Mollaosman
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Duavan (Tr: Konak) isimli mezrasında da Redkanlılar yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 53' 27'' D, 43° 3' 55'' K
Murat köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Zirav/Ziro
E1902 📖: Dzirav/Dziro
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Adını güneyindeki Dzirav dağından alan Zirav/Ziro nahiyesinin merkez köyü idi. Daha sonra nahiyeye Murat adı veridli. 1878’den önce 40-50 hane Ermeni, 10 hane Yezidi nüfusu vardı. SN
■ Ziro'nun Yekmal (Tr: Üçevler) isimli bir mezrası var. Ziroda Redkinin bir kabilesi, Yekmal de ise başka bir kabilesi yaşar. Hepsi Erivan kökenlidir. Qazi
■ Koord: 39° 40' 43'' D, 43° 14' 45'' K
Murathan köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Muradxan
Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
■ Bölge halkı Mıradxan der. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 46' 11'' D, 43° 7' 25'' K
Oğlaklı köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖: Kurik Etman [ Kürtçe "Atmanuşağı (aş.)" ]
1912h 📖: Korko
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Başımi) yerleşimi
■ Köyün Çem isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 36' 38'' D, 43° 15' 19'' K
Ortakent köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Ortakend
Eski adı: OrtaAhta
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Ext köylerinden biridir. SN
■ 1960 sayım bülteninde eski ismi parantez içinde "OrtaAhta" olarak kaydedilmiştir. ishak levent
■ Koord: 39° 57' 27'' D, 43° 19' 15'' K
Ortayokuş köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖: Qoto
1928 📖: Koto / Koti
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Qoto (Ortayokuş) köyünde Redkan aşireti ile birlikte, Celali aşireti de yaşar. Köyün Heftreng isimli bir mezrası var. Yaçî (Yazıcı) barajı bu köydedir. Baraja akan suya Çemê Sînegê deniliyor. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 45' 3'' D, 43° 18' 58'' K
Otlubayır köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 24'' D, 43° 11' 36'' K
Ozanlar köy - Ağrı Merkez - Ağrı
E1902 1928 📖 📖: Yeranos/İranos [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 11'' D, 43° 4' 2'' K
Özbaşı köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Pîrikan [ Kürtçe "dedeler" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 47'' D, 43° 14' 15'' K
Özveren köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Karanebi
■ Koord: 39° 55' 41'' D, 43° 10' 16'' K
Sabuncu köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Sabuncu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 34'' D, 43° 2' 42'' K
Sağırtaş köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Sağırtaş
E1902 📖: Zağonk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 53'' D, 43° 14' 57'' K
Sarıca köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Sarê
1928 📖: Sarıca
Kürt-Sünni (Moti) yerleşimi
■ Eyşan, Ferat Beg ve Goma Reşo isimli üç mezrası vardır. SN
■ Koord: 39° 55' 57'' D, 42° 54' 57'' K
Sarıdoğan köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖: Poxana
E1902 1928 📖 📖: Poxan
■ Pazgapert adı verilen eski Ermeni kalesi bulunur. SN
■ Bu köyde üç tane kale kalıntısı vardır. Bunlardan birinin ismi Kela Memo'dur. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 44' 44'' D, 43° 13' 42'' K
Sarıharman köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Açma / Aşma
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt (Celali) yerleşimi. Açme (Sarıharman) köyünün Selbendê Mıstefa isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 51' 40'' D, 43° 15' 57'' K
Sarıtaş köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1946 📖: Gevrigejo
1928 📖: Gevrigezo [ Kürtçe kevırêgezo "sarıtaş" ]
■ Daha önce Eleşkirt’e bağlı iken 1947’de Ağrı Merkez ilçesine bağlandı. Redkan aşiretine ait köy iken güvenlik güçlerince boşaltıldı. SN
■ Köye Kejo ve Kevırê Kejo diyorlar. Köy halkı Ağrı Darebi (Aşağı Yoldüzü) köyüne yerleştirilmiş. Qazi
■ Koord: 39° 52' 36'' D, 42° 59' 39'' K
Soğancumaçay köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Soğan
■ Koord: 39° 45' 41'' D, 42° 54' 0'' K
Soğaneleşkirt köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Soğaneleşkirt
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken Ağrı merkeze bağlandı. SN
■ Koord: 39° 50' 25'' D, 43° 14' 28'' K
Söğütlü köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Karacehennem
■ Koord: 39° 54' 48'' D, 42° 55' 12'' K
Suçatağı köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1946 📖: Demizhan
1928 📖: Demisxan
■ Koord: 39° 42' 33'' D, 43° 0' 50'' K
Taştekne köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Hamzikan [ Kürtçe "Hamzalar" ]
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 13'' D, 42° 56' 45'' K
Taypınar köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖: Qisqancik [ Kürtçe "bir tür böcek" ]
1928 📖: Kıskanç
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 29'' D, 43° 7' 50'' K
Tellisırt köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Cimikani Eleşkirt [ Kürtçe cimikan "ikizler (aş.)" ]
■ Koord: 39° 46' 18'' D, 43° 0' 13'' K
Tezeren köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1865 E1902 📖 📖: Amad/Amat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün çeyrek saat kuzeyinde Norelug (`tez gelen`) adlı bir ziyaretgâh ve doğusunda bir tepe üzerinde Sasman Xaç adlı bir anıt taşı olduğunu Eprigyan aktarır. 19. yy sonunda tümü Ermeni olmak üzere 113 hane nüfusu vardı. 1865’te nahiye idi. SN
■ Kürd (Redkan), Terekeme yerleşimi. Buradaki Redkanlılar, komşu Yukarı Darebi'den göç etmişler. Darebi'de halen akrabaları mevcuttur. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 42° 58' 39'' K
Uçarkaya köy - Ağrı Merkez (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖: Curuh
■ Koord: 39° 46' 46'' D, 43° 16' 2'' K
Uzunveli köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Uzunveli
■ Koord: 39° 35' 32'' D, 43° 14' 7'' K
Yakınca köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Şêrwêran
1928 📖: Şolviran
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Delki, Banoki) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 39' 57'' D, 43° 4' 31'' K
Yalnızkonak köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖: Avizer
1928 📖: Abuzer [ Kürtçe/Türkçe "öz." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 34'' D, 43° 20' 49'' K
Yaylaköy köy - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Bubê
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 28'' D, 42° 53' 59'' K
Yazıcı köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1928 📖: Yazıcı
■ Bölge halkı Yaçî der. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 46' 21'' D, 43° 9' 29'' K
Yazılı köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Mengeser
E1918 📖: Mangasar [ Ermenice "yavrucuk dağı" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mangasar esasen buranın 16 km kuzeydoğusunda bulunan dağın (Ziyaret Tepesi) ve o dağdan doğan ırmağın (Körsu Deresi) adıdır. SN
■ Êzdi Kürtlerin köyüydü. Daha sonra Êzdiler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Ermenistan'dan Müslüman Redkan aşireti gelip bu köye yerleşti. Daha sonra devlet Azerileri bu köye yerleştirip, bu köye daha önce yerleşmiş olan Redkan Kürtlerini köyün ilerisinde olan Qelender (Kalender) köyüne gönderdi. Mengeser'de Qelenderlilerin dedelerinin mezarları var. Ayrıca sonra yıllarda Mengeser köyüne bir kaç Kürt evi de göç etti. Qazi
■ Koord: 39° 42' 20'' D, 43° 12' 14'' K
Yığıntepe köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Yeğnitepe
E1902 📖: Plur | Yaxnitepe [ Ermenice "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesini yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893’te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 46' 5'' D, 42° 56' 4'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.