Ağrı_M'da 109 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Arslangazi köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: QaziyêZêdkan [ Kürd "Zeydikan (Eleşkirt) Kadıköyü" ]
1928k: Kazî [ Tr/Kürd kazî "kadı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1932 yılında Eleşkirt ilçesinden ayrılarak Ağrı Merkez ilçeye bağlanan Aşağı Bavine köyünün burası olması gerekir. SN
  Yayla köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: Bubê
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sarıca köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: Sarê
1928k: Sarıca
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Eyşan, Ferat Beg ve Goma Reşo isimli üç mezrası var. Mar(d)astan
  Çayır köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Qas
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karasu köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Karasu
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Güvendik köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Azrail
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 25.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Kayabey köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902: Kayabey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 22.09.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Anakaya köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Mollaosman
Eski adı: Mollaeleşkirt
Kürd yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt'e bağlı idi. SN
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
  Yığıntepe köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Yeğnitepe
E1900~: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürd/Karapapak yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesini yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
  Çatalipaşa köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Çatalipaşa
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 5. yy'a ait Lazar Parpetsi vekayinamesinde zikredilen Artsak köyü ve Berdkunk/Pertgunk kalesi bu köy civarında olmalıdır. SN
  Taştekne köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Hamzikan [ Kürd hamzikan "Hamzacıklar" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Akbulgur köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: KeşîşêElibegê [ Kürd "Alibey Keşiş köyü" ]
1928k: Keşiş
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ağrı'da iki Keşiş köyü olduğundan, buna Keşişê Eli Begê, diğerine ise Keşişê Nehiyê deniliyor. Keşişê Eli Begê'nin çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kısmı da Êli aşiretidir. Qazi
  Konuktepe köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Babînan [ Kürd bavînan "babalıklar (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20.yy başlarına kadar Kürt, Ermeni, Yezidi yerleşimi. Şimdi Dılxeyri, Bekiran aşireti. bedros
■ Köy'de ''Mala Şeyh Aşuri Arabi'' isimli sülaleden insanlar yaşamıştır. Aslen Güneydoğu'da ''Ğezali'' ovasından olan bu aile ''Mala Pir Bahyeddin'' olarak ta bilinir...Bu aile'nin seyyidlik şeceresi köy muhtarında mevcuttur. Bilgi
  Ahmetbey köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Ahmetbey
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipki (Sipkan) aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Dedemaksut köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Dedemaksut
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 08.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Yurtpınar köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Mîrangi [ Kürd mîrangê "beyler yurdu" ]
  Ağılbaşı köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Hacixano [ Kürd hecîxano "hacıevi" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Arakonak köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Kasor [ Kürd kasor "kızılsaman?" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tezeren köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902: Amat
1865, 1928k: Amad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Köyün çeyrek saat kuzeyinde Norelug adlı bir ziyaretgâh ve doğusunda bir tepe üzerinde Sasman Xaç adlı bir anıt taşı olduğunu Eprigyan aktarır. 19. yy sonunda tümü Ermeni olmak üzere 113 hane nüfusu vardı. 1865'te nahiye idi. SN
  Yolugüzel köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Boşik [ Kürd boşik "bolluca" ]
■ Kısmen Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Çobanbeyi köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: GomaDawo [ Kürd "Davut çiftliği" ]
Kürd (Moti) yerleşimi
■ Goma Ereb ve Once isimli iki mezrası vardır. SN
  Ziyaret köy - Ağrı_M - Ağrı
1960k: Karaboğa
E1900~, 1928k: Feran
E1912: Varantsik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yorgunsöğüt köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Gijminik [ Kürd gijminik "salkımsöğüt" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Talorik ve Goma Şemo isimli iki mezrası var. Goma Şemo mezrası Kürd (Gelturi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Çukurçayır köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Yekmal [ Kürd "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Sarıtaş x - Ağrı_M - Ağrı
1946k: Gevrigejo
1928k: Gevrigezo [ Kürd kevırêgezo "sarıtaş" ]
■ Daha önce Eleşkirt'e bağlı iken 1947'de Ağrı Merkez ilçesine bağlandı. Redkan aşiretine ait köy iken güvenlik güçlerince boşaltıldı. SN
■ Köye Kejo ve Kevırê Kejo diyorlar. Köy halkı Ağrı Darebi (Aşağı Yoldüzü) köyüne yerleştirilmiş. Qazi
  Eğribelen köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902, 1928k: Zado
■ Eprigyan I.730 köyün tepesinde büyük Ermeni mezarlığı, kilise harabesi ve çok sayıda haçkar olduğunu bildirir. 1828 veya 1878 olaylarında terk edilmiş olmalıdır. SN
  TelliSırt köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: CimikaniEleşkirt [ Kürd cimikî/cimikan "Cumalar (aş.)" ]
Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
  Suçatağı köy - Ağrı_M - Ağrı
1946k: Demizhan
1928k: Demisxan
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Yolluyazı köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Dambat [ Kürd dambat "madensuyu" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hacısefer köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Hacısefer
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Güvenli köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Şeˁbo [ Kürd "Şaban" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Dawan isimli bir mezrası da var. Mar(d)astan
  YukarıSaklıca köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Veretik yk. [ Erm ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Aşkale köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Aşkale
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sabuncu köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Sabuncu
Kürd (Redkan) yerleşimi
  AşağıSaklıca köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Veretek aş.
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Mamık isimli bir mezrası vardır. SN
  Beşbulak köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Kanisipi [ Kürd kanêsipî "akpınar" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mollaosman köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: GomikaXelîfeMûsa [ Kürd Halife Musa mezracığı ]
1911ht: Mollaosman
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Duavan (Tr: Konak) isimli mezrasında da Redkanlılar yaşar. Mar(d)astan
  Ozanlar köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: İranos
E1902: Yeranos [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dumanlı köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1960k: Akdana
1946k: Gezgez
1928k: Gezgezik [ Kürd gezgezik "ısırgan? " ]
■ Erm <> (`yarı dönme`) ihtimali de gözardı edilemez. SN
  AşağıYoldüzü köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Darabi aş. [ Kürd darabî "söğütağacı" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yakınca köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Şolviran
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Delki, Banoki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Baloluk köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: KeşişêNehiyê [ Kürd "Keşiş nahiyesi" ]
1928k: Keşiş
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kumlugeçit köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: CimikanıHamur [ Kürd cimikî/cimikan "Cumalar (aş.)" ]
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  AşağıPamuktaş köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928k: Zeyt
Kürd yerleşimi
■ Gundık isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Yukarıyoldüzü köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Darabi yk. [ Kürd darabî "söğüt ağacı?" ]
■ Darap esasen buradan geçen derenin adıdır. SN
  Çamurlu köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Çamurlu
E1918: İritsuKeğ [ Erm "keşişköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bölükbaşı köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902: Bölükbaşı
Kürd (Şahkurdi) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre Hasan Han harplerine dek (?) büyük ve zengin bir Ermeni yerleşimi idi; 19. yy sonunda henüz Ermeni mezarlığı ve kilise harabesi mevcuttu. SN
  Çukuralan köy - Ağrı_M - Ağrı
Kr: Hêliksan
1911ht: ˁAliksan [ Kürd "Ali İhsan" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Eskiharman köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Gevirgevrik/Gurgurik [ Kürd kewirgewrik "akçataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Az miktarda Karapapak aileler yaşamakla birlikte çoğunluğu Kürttür. seyyah
  Murathan köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Muradxan
Kürd (Banoki) yerleşimi
■ Bölge halkı Mıradxan der. Mar(d)astan
  Taypınar köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
Kr: Qisqancka [ Kürd "böcek" ]
1928k: Kıskanç
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yoncalı köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902: Yoncalı
E1918: Aravüdk/Aravüdots [ Erm "yoncalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bilahere Karapapak göçmenlerin yerleştirilmesiyle bir Türk köyü olarak yeniden kurulmuş daha sonra aldığı Kürt göçüyle büyük ölçüde kürtleşmiştir. seyyah
  Eliaçık köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Navik [ Kürd "orta" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Newala Xıdır ve Kıro isimli iki mezrası var. Mar(d)astan
  Kavacık köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: ˁAliˁarab
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güven mz - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
Kr: Tillo [ Kürd "tepecik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yazıcı köy - Ağrı_M - Ağrı
1928k: Yazıcı
■ Bölge halkı Yaçî der. Mar(d)astan
  Gümüşyazı köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1911ht: Sirdo [ Kürd sirdo "ayazlı" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bezirhane köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Bezirxane [ Kürd/Tr "yağhane" ]
Kürd yerleşimi
  Altınçayır x - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1911ht: DodiKarakilise [ Kürd Dodi/Dodan "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Akçay köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928k: Akçay
Kürd yerleşimi
■ Köyün ismi Tujo'dur. Bu köyden göç edip Tutak ve Karayazı köylerine dağılmış çok sayıda aile var. Hepsine Tujoyi (Türkçesi Tujolu, Tujodan olan kimse) denilir. Mar(d)astan
  AşağıAğadeve köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Ağadeve aş.
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti ile birlikte bu köyde Başımi ve Banoki aşiretleri de yaşar. Mar(d)astan
  Hıdır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Xıdır/Xızır
E1912: XıdriKeğ [ Erm "Hıdır köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Halihazırda bir Karapapak köyüdür, nüfusunun az bir miktarı Kürtlerden oluşur. seyyah
■ Burada Xaro [Garo] isimli meşhur bir Ermeni yaşarmış. Xaro'nun değirmenleri varmış. Köyde halende Gola Xaro (Türkçe anlamı Xaro'nun gölü) isimli küçük bir gölet vardır. Iğdır Yukarı Civanlı (Ciwani) ve Kağızman Axwêran (Akören) köyünden Redkan aşireti bu köye geldiğinde, köy boşmuş. Karapapaklar sonradan devlet tarafından iskan edilmişler. Son yıllarda çoğu batıya göç etti. Qazi
  Doğutepe köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Girekol [ Kürd girêkol "küttepe" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Gırekolê Pıçuk isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Ballıbostan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Qazer
E1918: Ğazaraküğ [ Erm "Lazar (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köyün ismi Qezer'dir. Burada Memani, Başımi, Redki aşiretleri yaşar. Derler ki Qezer ile Qazi iki kardeşmiş. Murat nehrinin iki yakasına, iki köy kurmuşlar. Büyüklerimiz anlatır, yedi tane peri gelip Murat nehrinde yıkanırmış. Köyün ağası, papazdan büyü yapıp, bir periyi alıkoyar. Sonrasında perinin arkadaşları gelip onu kurtarır. Eskiden o perileri gördüm diyen bir çok yaşlı varmış. Qazi
  Başçavuş köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928k: Şeko [ Kürd şekî/şekakan "aş." ]
Kürd (Azizi ) yerleşimi
■ Goma Şeko isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Otlubayır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Mezire/Mezrea [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Cumaçay köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928k: Çemiçeto [ Kürd çemêçeto "Çeto kaynağı" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kanireşan ve Gomık isimli iki mezrası vardır. SN
  Kazlı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Kazî [ Kürd/Tr "kadı" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qazî köyü halkı Erivan muhaciri Redkan aşiretinden olduğundan, köyün eski sakinleri ve köyün tarihi hakkında bilgileri yoktur. Köyün ortasında köylülerin "şehit" dediği, üzerinde haç işareti olan bir mezar var. Köy halkı buraya çok büyük saygı duyar. Ama içinde yatan kimdir, ne zaman ölmüş? Köy halkı birşey bilmiyor. Ama hamile kadınlar şehidin yanından geçince, bilmeden nerelerine dokunurlarsa, çocuk doğunca orasında kırmızı renkte bir işaret olur. Köyde kırmızı işaretli bir çok insan var. Qazi
■  © 28.01.1905 Sened-i Hakani ile sahip oldukları araziyi Tarılık karyesiyle paylaştıkları halde köy halkının meralarını zapt ettiğinden şikayetçi olan Kazi karyesi ahalisinden Abdülkadir'in müracaatı hakkında gerekenin yapılması. Mar(d)astan
  Yazılı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Mengeser
E1918: Mangasar [ Erm "yavrucuk (İsacık) dağı" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mangasar esasen buranın 16 km kuzrydoğusunda bulunan dağın (Ziyaret Tepesi) ve o dağdan doğan ırmağın (Körsu Deresi) adıdır. SN
■ Êzdi Kürtlerin köyüydü. Daha sonra Êzdiler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Ermenistan'dan Müslüman Redkan aşireti gelip bu köye yerleşti. Daha sonra devlet Azerileri bu köye yerleştirip, bu köye daha önce yerleşmiş olan Redkan Kürtlerini köyün ilerisinde olan Qelender (Kalender) köyüne gönderdi. Mengeser'de Qelenderlilerin dedelerinin mezarları var. Ayrıca sonra yıllarda Mengeser köyüne bir kaç Kürt evi de göç etti. Qazi
  Kocataş köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1911ht: Gevirgevrik [ Kürd kevirgewrik "akçataş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kalender köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Qalender
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Boztoprak köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Xanereşk [ Kürd xanêreşik "karacadam" ]
  Sarıdoğan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
Kr: Poxana
1928k: Poxan [ Kürd poxan? "geçit, boğaz?" ]
E1912: Poxantsik [ Erm "Poxan'lılar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde üç tane kale kalıntısı vardır. Bunlardan birinin ismi Kela Memo'dur. Mar(d)astan
  Dönerdere köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1911ht: ˁAlomilo [ Kürd ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Elomılo (Dönerdere) köyünün Goma Çerkes isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Özbaşı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Pirîkan [ Kürd "dedeler" ]
Karapapak yerleşimi
  Çakıroba köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Sofiyan [ Kürd "sûfiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken Türk nüfusun göçüyle büyük oranda kürtleşmiştir. seyyah
  Soğaneleşkirt köy - Ağrı_M - Ağrı
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken Ağrı merkeze bağlandı. SN
  Murat köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
E1902, 1928k: Ziro
E1918: Dzirav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1880'de 40-50 hane Ermeni, 10 hane Yezidi nüfusu vardı. SN
■ Ziro'nun Yekmal (Tr: Üçevler) isimli bir mezrası var. Ziroda Redkinin bir kabilesi, Yekmal de ise başka bir kabilesi yaşar. Hepsi Erivan kökenlidir. Qazi
  YukarıKüpkıran köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde Kela Pazi isimli bir kale kalıntısı vardır. Ayrıca Cizreli Bedirhan Paşa'nın bir kızı, bu köye ilk yerleşen Redkanlılardan Eyüp Paşa'nın karısıdır. Mar(d)astan
  Oğlaklı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
Kr: Kuriketman [ Kürd "Atmanuşağı (aş.)" ]
1911ht: Korko
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd (Başımi) yerleşimi
■ Köyün Çem isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  AşağıKüpkıran köy - Ağrı_M - Ağrı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Evvelce Karapapak yerleşimi iken şimdi Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
  Balkaynak köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928k: Kanistirî [ Kürd kanîstirî "dikenliçeşme" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Esen köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1911ht: Boti [ Kürd botî "Botanlı?" ]
Kürd (Başımi) yerleşimi
■ Botiya Jorê isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Sarıharman köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928k: Açma/Aşma
Kürd yerleşimi
■ Açme (Sarıharman) köyünün Selbendê Mıstefa isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  AşağıKent köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
Kr: ExtaJêrê [ Erm ağd "tuzla" ]
1928k: Kent aş.
Kürd (Celali) yerleşimi
■ Bu çevrede üç tane Ext var; Ext, Exta Jorê ve Exta Jêrê. Üçünde de Celali (Saki kabilesi Peyale sülelesi) aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Hanoba köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928k: Kari [ Kürd Qerê ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Geçitalan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928k: Gerger [ Erm gargar' "yığmataş, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Karapapak köyü iken halihazırda büyük ölçüde Kürtleşmiştir. seyyah
  Kovancık köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1911ht: Hacidodo [ Kürd dodo/dodikan "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Heci Dodo (Kovancık) köyünün, Selbendê Mahır, Selbendê Heci Ecem, Goma Şewıti, Goma Yemo, Kaniya Qut, Gundê Romi ve Gundê Ruta isimli yedi mezrası var. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km