Ağrı_M'da 109 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Arslangazi köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Qaziyê Zêdkan [ Kr "Zeydikan (Eleşkirt) Kadıköyü" ]
1928 📖 Kazî [ Kr/Tr "kadı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Cemaldini, Çıxuri) yerleşimi
■ 1932 yılında Eleşkirt ilçesinden ayrılarak Ağrı Merkez ilçeye bağlanan Aşağı Bavine köyünün burası olması gerekir. SN
  Badıllı köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Badıllı [ Kr "aş." ]
■ Kürt Badıllı aşireti ile Türkmen Beğdili aşireti arasındaki ilişki (varsa) muğlaktır. SN
  Yayla köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Bubê
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Soğan köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Soğan
  Sarıca köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Sarê
1928 📖 Sarıca
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Eyşan, Ferat Beg ve Goma Reşo isimli üç mezrası var. Mar(d)astan
  Çayır köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Qas
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Söğütlü köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Karacehennem
  Karasu köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Karasu
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  Güvendik köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Azrail
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 25.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Kayabey köy - Ağrı_M - Ağrı
1902a 📖 Kayabey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 22.09.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Anakaya köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Molla Osman
1901hb 📖 Molla Eleşkirt
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt'e bağlı idi. SN
  Yığıntepe köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Yeğnitepe
E1902 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesini yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
  Çatalipaşa köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Çatalipaşa
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 5. yy'a ait Lazar Parpetsi vekayinamesinde zikredilen Artsak köyü ve Berdkunk/Pertgunk kalesi bu köy civarında olmalıdır. SN
  Taştekne köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Hamzikan [ Kr "Hamzalar" ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
  Akbulgur köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Keşîşê Elibegê [ Kr "Alibey Keşiş köyü" ]
1928 📖 Keşiş
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Ağrı'da iki Keşiş köyü olduğundan, buna Keşişê Eli Begê, diğerine ise Keşişê Nehiyê deniliyor. Keşişê Eli Begê'nin çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kısmı da Êli aşiretidir. Qazi
  Konuktepe köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Babînan [ Kr bavînan "babalıklar (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 20.yy başlarına kadar Kürt, Ermeni, Yezidi yerleşimi. Şimdi Dılxeyri, Bekiran aşireti. bedros
■ Köy'de ''Mala Şeyh Aşuri Arabi'' isimli sülaleden insanlar yaşamıştır. Aslen Güneydoğu'da ''Ğezali'' ovasından olan bu aile ''Mala Pir Bahyeddin'' olarak ta bilinir...Bu aile'nin seyyidlik şeceresi köy muhtarında mevcuttur. Bilgi
  Ahmetbey köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Ahmetbey
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipki (Sipkan) aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Dedemaksut köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Dedemaksut
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 08.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Yurtpınar köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Mîrange [ Kr "beyler yurdu" ]
  Ağılbaşı köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Hacixano [ Kr hecîxano "hacıevi" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Arakonak köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Kasor [ Erm kartsor "taşlı dere" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Tezeren köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902 📖 Amat
1865 📖 Amad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün çeyrek saat kuzeyinde Norelug adlı bir ziyaretgâh ve doğusunda bir tepe üzerinde Sasman Xaç adlı bir anıt taşı olduğunu Eprigyan aktarır. 19. yy sonunda tümü Ermeni olmak üzere 113 hane nüfusu vardı. 1865'te nahiye idi. SN
■ Kürd (Redkan), Terekeme yerleşimi. Buradaki Redkanlılar, komşu Yukarı Darebi'den göç etmişler. Darebi'de halen akrabaları mevcuttur. Mar(d)astan
  Yolugüzel köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Boşik [ Kr "bolluca" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Gelturi) ve Terekeme yerleşimi. Mar(d)astan
  Çobanbeyi köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Goma Dawo [ Kr "Davut ağılı" ]
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Goma Ereb ve Once isimli iki mezrası vardır. SN
  Ziyaret köy - Ağrı_M - Ağrı
1960 📖 Karaboğa
E1912 📖 Varantsik
E1902 📖 Feran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yorgunsöğüt köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Gijminik [ Kr "salkımsöğüt" ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Talorik ve Goma Şemo isimli iki mezrası var. Goma Şemo mezrası Kürd (Gelturi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Çukurçayır köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Yekmal [ Kr "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Sarıtaş x - Ağrı_M - Ağrı
1946 📖 Gevrigejo
1928 📖 Gevrigezo [ Kr kevırêgezo "sarıtaş" ]
■ Daha önce Eleşkirt'e bağlı iken 1947'de Ağrı Merkez ilçesine bağlandı. Redkan aşiretine ait köy iken güvenlik güçlerince boşaltıldı. SN
■ Köye Kejo ve Kevırê Kejo diyorlar. Köy halkı Ağrı Darebi (Aşağı Yoldüzü) köyüne yerleştirilmiş. Qazi
  Eğribelen köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902 1928 📖 📖 Zado
■ Eprigyan I.730 köyün tepesinde büyük Ermeni mezarlığı, kilise harabesi ve çok sayıda haçkar olduğunu bildirir. 1828 veya 1878 olaylarında terk edilmiş olmalıdır. SN
  Tellisırt köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Cimikani Eleşkirt [ Kr cimikan "ikizler (aş.)" ]
  Suçatağı köy - Ağrı_M - Ağrı
1946 📖 Demizhan
1928 📖 Demisxan
  Yolluyazı köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Dambat [ Kr ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Hacısefer köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Hacısefer
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
  Güvenli köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Şeˁbo [ Kr "Şaban" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Dawan isimli bir mezrası da var. Mar(d)astan
  YukarıSaklıca köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Veretik yk. [ Erm ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Aşkale köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Aşkale
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Sabuncu köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Sabuncu
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  AşağıSaklıca köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Wêretega Jêrê
1928 📖 Veretek aş.
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Mamık isimli bir mezrası vardır. SN
  Beşbulak köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Mollaosman, Sabuncu, Beşbulak (Kanisıpi), Davan mezrası, Mamık mezrası, Zorava mezrası, Güvenli (Şebo), Yukarıyoldüzü (Darebiya Jorê), Aşağıyoldüzü (Darebiya Jêrê), Sırdo (Gümüşyazı) ve Dormeli köylerini içine alan bölgeye Mêrgezer denilir. Mêrgezer'in Türkçe anlamı; sarı çimenlik. Redkanlıların yoğun olduğu bir bölgedir. Qazi
  Mollaosman köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Gomika Xelîfe Mûsa [ Kr "Halife Musa ağılcığı" ]
1912h 📖 Mollaosman
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Duavan (Tr: Konak) isimli mezrasında da Redkanlılar yaşar. Mar(d)astan
  Ozanlar köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 İranos
E1902 📖 Yeranos [ Erm hüranots "konuk evi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Dumanlı köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1960 📖 Akdana
1946 📖 Gezgez
1928 📖 Gezgezik [ Kr "ısırgan" ]
■ Erm «gésgés» (`yarı dönme`) ihtimali de gözardı edilemez. SN
  AşağıYoldüzü köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Darebiya Jêrê
1928 📖 Darabî aş. [ Kr darabî "söğüt" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yakınca köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Şêrwêran
1928 📖 Şolviran
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan, Delki, Banoki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Baloluk köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Keşişê Nehiyê [ Kr "Keşiş nahiyesi" ]
1928 📖 Keşiş
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Mamik mz - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Mamik
  Kumlugeçit köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Cimikanı Hamur [ Kr cimikan "ikizler" ]
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  AşağıPamuktaş köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Zeyt
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gundık isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Yukarıyoldüzü köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Darabî yk. [ Kr darabî "söğüt" ]
■ Darap esasen buradan geçen derenin adıdır. SN
  Çamurlu köy - Ağrı_M - Ağrı
E1918 📖 İritsu Keğ [ Erm "keşişköy" ]
1912h 📖 Çamurlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  AşağıDürmeli köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Dürmeli aş.
  Bölükbaşı köy - Ağrı_M - Ağrı
1902a 📖 Bölükbaşı
Kürt (Sünni) (Şahkurdi) yerleşimi
■ Eprigyan'a göre Hasan Han harplerine dek (?) büyük ve zengin bir Ermeni yerleşimi idi; 19. yy sonunda henüz Ermeni mezarlığı ve kilise harabesi mevcuttu. SN
  YukarıDürmeli köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Dürmeli yk.
  Çukuralan köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Hêliksan
1912h 📖 ˁAliksan [ Kr "Ali İhsan" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Eskiharman köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Gevirgevrik / Gurgurik [ Kr kewir gewrik "bozcataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Az miktarda Karapapak aileler yaşamakla birlikte çoğunluğu Kürttür. seyyah
  YukarıPamuktaş köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Ebuzeyd
  Murathan köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Muradxan
Kürt (Sünni) (Banoki) yerleşimi
■ Bölge halkı Mıradxan der. Mar(d)astan
  Taypınar köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Qisqancik [ Kr "bir tür böcek" ]
1928 📖 Kıskanç
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yoncalı köy - Ağrı_M - Ağrı
E1918 📖 Aravüdk / Aravüdots [ Erm "yoncalı" ]
1902a 📖 Yoncalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Bilahere Karapapak göçmenlerin yerleştirilmesiyle bir Türk köyü olarak yeniden kurulmuş daha sonra aldığı Kürt göçüyle büyük ölçüde kürtleşmiştir. seyyah
  Eliaçık köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Navik [ Kr "orta" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Newala Xıdır ve Kıro isimli iki mezrası var. Mar(d)astan
  Mollaali köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Mollaali
  Kavacık köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 ˁAli ˁArab
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Güven mz - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Tillo [ Kr "höyükçe" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Yazıcı köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Yazıcı
■ Bölge halkı Yaçî der. Mar(d)astan
  Gümüşyazı köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Sirdo [ Kr "ayazlı" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Bezirhane köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Bezirxane [ Kr/Tr "yağhane" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Altınçayır x - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Dodi Karakilise [ Kr Dodi "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Akçay köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Akçay
K 📖 Tujo
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde sınır köyü olan köyün o dönemde geliştiği anlaşılıyor. SN
■ Bu köyden göç edip Tutak ve Karayazı köylerine dağılmış çok sayıda aile var. Hepsine Tujoyi denilir. Mar(d)astan
  Özveren köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Karanebi
  AşağıAğadeve köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Ağadeve aş.
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti ile birlikte bu köyde Başımi ve Banoki aşiretleri de yaşar. Mar(d)astan
  Hıdır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Xıdır / Xızır
E1912 📖 Xıdri Keğ [ Erm "Hıdır köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halihazırda bir Karapapak köyüdür, nüfusunun az bir miktarı Kürtlerden oluşur. seyyah
■ Burada Xaro [Garo] isimli meşhur bir Ermeni yaşarmış. Xaro'nun değirmenleri varmış. Köyde halende Gola Xaro (Türkçe anlamı Xaro'nun gölü) isimli küçük bir gölet vardır. Iğdır Yukarı Civanlı (Ciwani) ve Kağızman Axwêran (Akören) köyünden Redkan aşireti bu köye geldiğinde, köy boşmuş. Karapapaklar sonradan devlet tarafından iskan edilmişler. Son yıllarda çoğu batıya göç etti. Qazi
  Doğutepe köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Girekol [ Kr girêkol "küttepe" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Gırekolê Pıçuk isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Ballıbostan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Qazer
E1918 📖 Ğazaraküğ [ Erm "Lazar (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün ismi Qezer'dir. Burada Memani, Başımi, Redki aşiretleri yaşar. Derler ki Qezer ile Qazi iki kardeşmiş. Murat nehrinin iki yakasına, iki köy kurmuşlar. Büyüklerimiz anlatır, yedi tane peri gelip Murat nehrinde yıkanırmış. Köyün ağası, papazdan büyü yapıp, bir periyi alıkoyar. Sonrasında perinin arkadaşları gelip onu kurtarır. Eskiden o perileri gördüm diyen bir çok yaşlı varmış. Qazi
  Başçavuş köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Şeko [ Kr "çevikler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Azizi ) yerleşimi
■ Goma Şeko isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Otlubayır köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Mezire / Mezrea [ Kr/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Cumaçay köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Çemi Çeto [ Kr çemêçeto "Çeto pınarı" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Kanireşan ve Gomık isimli iki mezrası vardır. SN
  Kazlı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Kazî [ Kr/Tr "kadı" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Qazî köyü halkı Erivan muhaciri Redkan aşiretinden olduğundan, köyün eski sakinleri ve köyün tarihi hakkında bilgileri yoktur. Köyün ortasında köylülerin "şehit" dediği, üzerinde haç işareti olan bir mezar var. Köy halkı buraya çok büyük saygı duyar. Ama içinde yatan kimdir, ne zaman ölmüş? Köy halkı birşey bilmiyor. Ama hamile kadınlar şehidin yanından geçince, bilmeden nerelerine dokunurlarsa, çocuk doğunca orasında kırmızı renkte bir işaret olur. Köyde kırmızı işaretli bir çok insan var. Qazi
■  © 28.01.1905 Sened-i Hakani ile sahip oldukları araziyi Tarılık karyesiyle paylaştıkları halde köy halkının meralarını zapt ettiğinden şikayetçi olan Kazi karyesi ahalisinden Abdülkadir'in müracaatı hakkında gerekenin yapılması. Mar(d)astan
  Yazılı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Mengeser
E1918 📖 Mangasar [ Erm "yavrucuk (İsacık) dağı" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Mangasar esasen buranın 16 km kuzeydoğusunda bulunan dağın (Ziyaret Tepesi) ve o dağdan doğan ırmağın (Körsu Deresi) adıdır. SN
■ Êzdi Kürtlerin köyüydü. Daha sonra Êzdiler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Ermenistan'dan Müslüman Redkan aşireti gelip bu köye yerleşti. Daha sonra devlet Azerileri bu köye yerleştirip, bu köye daha önce yerleşmiş olan Redkan Kürtlerini köyün ilerisinde olan Qelender (Kalender) köyüne gönderdi. Mengeser'de Qelenderlilerin dedelerinin mezarları var. Ayrıca sonra yıllarda Mengeser köyüne bir kaç Kürt evi de göç etti. Qazi
  Kocataş köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Gevirgewka Şêxa
1912h 📖 Gevirgevrik [ Kr kevir gewrik "boztaş" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Kalender köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Qalender
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Boztoprak köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Xanereşk [ Kr xanêreşik "karacahan" ]
  Sarıdoğan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Poxana
1928 📖 Poxan [ Kr "mesken, yurt" ]
E1912 📖 Poxantsik [ Erm "Poxan'lılar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde üç tane kale kalıntısı vardır. Bunlardan birinin ismi Kela Memo'dur. Mar(d)astan
  Uzunveli köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Uzunveli
  Dönerdere köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 ˁAlomilo [ Kr "Ali kolu" ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Elomılo (Dönerdere) köyünün Goma Çerkes isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Özbaşı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Pîrikan [ Kr "dedeler" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Çakıroba köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Sofiyan [ Kr "sûfiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken Türk nüfusun göçüyle büyük oranda kürtleşmiştir. seyyah
  Soğaneleşkirt köy - Ağrı_M - Ağrı
1928 📖 Soğaneleşkirt
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken Ağrı merkeze bağlandı. SN
  Murat köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
E1918 📖 Dzirav
E1902 1928 📖 📖 Ziro
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1880'de 40-50 hane Ermeni, 10 hane Yezidi nüfusu vardı. SN
■ Ziro'nun Yekmal (Tr: Üçevler) isimli bir mezrası var. Ziroda Redkinin bir kabilesi, Yekmal de ise başka bir kabilesi yaşar. Hepsi Erivan kökenlidir. Qazi
  Sağırtaş köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Sağırtaş
E1902 📖 Zağonk [ Erm ]
  YukarıKüpkıran köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Kopqiranê Eyûbpaşa
1928 📖 Küpkıran yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Bu köyde Kela Pazi isimli bir kale kalıntısı vardır. Ayrıca Cizreli Bedirhan Paşa'nın bir kızı, bu köye ilk yerleşen Redkanlılardan Eyüp Paşa'nın karısıdır. Mar(d)astan
  Oğlaklı köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
K2009 📖 Kurik Etman [ Kr "Atmanuşağı (aş.)" ]
1912h 📖 Korko
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Başımi) yerleşimi
■ Köyün Çem isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  AşağıKüpkıran köy - Ağrı_M - Ağrı
K2009 📖 Kopqıranê Eceman
1928 📖 Küpkıran aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Evvelce Karapapak yerleşimi iken şimdi Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
  Balkaynak köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Kanistirî [ Kr "dikenli pınar" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Esen köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Botî [ Kr "oluk? Botanlı?" ]
Kürt (Sünni) (Başımi) yerleşimi
■ Botiya Jorê isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Sarıharman köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Açma / Aşma
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt (Celali) yerleşimi. Açme (Sarıharman) köyünün Selbendê Mıstefa isimli bir mezrası var. Mar(d)astan
  Uçarkaya köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Curuh
  AşağıKent köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
K2009 📖 ExtaJêrê [ Erm ağd "tuzla" ]
1928 📖 Kent aş.
Kürt (Sünni) (Celali) yerleşimi
■ Bu çevrede üç tane Ext var; Ext, Exta Jorê ve Exta Jêrê. Üçünde de Celali (Saki kabilesi Peyale sülelesi) aşireti yaşar. Mar(d)astan
  Hanoba köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1928 📖 Kari [ Kr qerê ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
  Geçitalan köy - Ağrı_M (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖 Gerger [ Erm gargar "yığmataş, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Karapapak köyü iken halihazırda büyük ölçüde Kürtleşmiştir. seyyah
  Kovancık köy - Ağrı_M (Cumaçay bucağı) - Ağrı
1912h 📖 Hacidodo [ Kr "hacı turna" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Heci Dodo (Kovancık) köyünün, Selbendê Mahır, Selbendê Heci Ecem, Goma Şewıti, Goma Yemo, Kaniya Qut, Gundê Romi ve Gundê Ruta isimli yedi mezrası var. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km