Ağrı'da 595 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946k: Bölükbaş
1928k: Bölükbaşı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: XalyazCilikan [ Kürd cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Kaskan [ Kürd qasikan "Kasımlar (aş.)" ]
■ Köy halkı Qazka der. Qazi
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Karpalu [ Kürd "keçiyamacı" ]
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Tahir
E1901: Xalyaz (idari bölge) [ Tr xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
  Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
Kr: Elxiz
1911ht: Kavman [ Kürd qewman "akrabalar" ]
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928k: Çelo [ Kürd "kaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928k: Adakend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Geliyan [ Kürd geliya "boğazlar" ]
Kürd yerleşimi
■ Köyün eski ismi Geliya olup, bir kaç hane Redkan aşiretidir. Qazi
  Kesik köy - Tutak - Ağrı
Kr: Kesûka
1911ht: Kesik
  Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
Kr: Seyid [ Kürd/Tr "öz." ]
  Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
1928k: Nuxtilî [ Kürd "Nuh tepe" ]
Kürd yerleşimi
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Sévik [ Kürd sêvik "elmalık" ]
Kürd (Heyderi) yerleşimi
  Karacan köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Karacan
Kürd yerleşimi
  Yağmurlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Şincan
■ Şêxa (Yağmurlu) köyünün Goma Eyibê Çepê isimli bir mezrası var. Qazi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928k: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Alacahan köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Alacaxan
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Abdi
  Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
1928k: Mezrea [ Kürd/Tr ]
Kürd yerleşimi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960k: Dikendere
1928k: Kürdaliyan [ Kürd "Kürt Aliler" ]
■ Köy halkı Kurdaliya der. Qazi
  Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
1928k: Muşiyan [ Kürd mûşiyan "Muşlular" ]
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Dotan
E1912: TotoyiKeğ
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Ebuzeyt/Abuzeyit [ Kürd/Tr ebû zeyd? "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Kesan
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Pîrabad
E1902: Pürabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
E1902, 1911ht: Xeve/Xîve
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Aykan [ Kürd ]
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Çerkes
Kürd yerleşimi
■ Eski adı Çerkes olmakla birlikte halen Kürtleşmiştir. SN
  Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
1928k: Hacibotî [ Kürd hecîbotî "Botanlı hacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Elho
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Kopal [ Erm gopal "tokmak, başı topuzlu değnek" ]
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
1928k: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
Kr: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928k: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bahçe köy - Tutak - Ağrı
Kr: Hêbo
1911ht: Bağçe | Hevo
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Bedîr
Kürd yerleşimi
  Hacıyusuf köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Haciyusuf
  Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
1928k: Kalî
E1902: Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
Kr: QerxeliqaŞêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928k: Kargalık aş. [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Gapır [ Kürd gapir "öküz köprüsü" ]
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Şahnezar [ Kürd şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Mızrak köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Mızrak
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Birîsko [ Kürd birûsko "yıldırım" ]
  Azizler köy - Tutak - Ağrı
Kr: Çirê [ Kürd "akarsu, pınar" ]
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
  Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
1928k: Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Pozmüezzin
E1912: Pozmezin [ Kürd "kocaburun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
Kr: Topê
1911ht: Gölantab [ Tr "Antab (Tutak) gölü" ]
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Zêdkan/Zeydikan [ Kürd "aş." ]
1660eç: Eleşkird (idari bölge)
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan köyü Cumhuriyet döneminde ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
■ Kürd dostu Ermeni yazar Siras, buralıdır. Buradan Ermenistan'a göç ettikten sonra, kendisini katliamdan kurtaran Kürd halkı için iki Kürtçe kitap yazar. Memê u Eyşê ve Letife (1932 ve 1934). Qazi
  Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Mîrza [ Kürd mîrze "bey oğlu" ]
  Dibelek köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Koran/Kuran
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karahan köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Karaxan
  Yukarıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
Kr: Seydoya
1928k: Kopuz yk.
Kürd yerleşimi
■ Seydo, köy halkının tamamının dedesidir. Günümüzde köye Qopıza Jorê deniliyor. Qazi
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Asef
  Zincirkale köy - Patnos - Ağrı
1925ht: Avağan [ Kürd avaxan "hansuyu?" ]
  Koçaklar köy - Patnos - Ağrı
1928k: Marmus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kızıltepe köy - Patnos - Ağrı
1925ht: KeresorTepesi (dağ)
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Şadiyan [ Kürd "aş." ]
  Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
1928k: Karakuyu
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928k: Ğubik [ Kürd qûbik "kümbetçik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
1928k: Bado [ Kürd bado "esen?" ]
  Aşağıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
Kr: Çaçan
1928k: Kopuz aş.
Kürd yerleşimi
■ Çaçan, bu köyde yaşayan Kurdki aşiretinden ailelerin dedelerinin ismidir. Sanatçı Burhan Çaçan'ın ailesi, dedelerinin ismini soy isim olarak almıştır. Eskiden köye Çaçan, günümüzde ise Qopıza Jêrin deniliyor. Mar(d)astan
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
Kr: Qundîn
1911ht: Ğundîn
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
1928k: Matar
1911ht: Meter
  AşağıKülecik köy - Tutak - Ağrı
Kr: Tetkan
1911ht: Dadikân [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
Kr: Şemê
1911ht: Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
Kr: XirbêSorik [ Kürd "kızılcaören" ]
1928k: Ahmedabad
Kürd yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Gevirgevrik [ Kürd kevirgewrik "aktaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928k: Mollaşemdin [ Kürd meleşemdîn "Molla Şemsettin" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
1928k: Birço [ Kürd birco "burç" ]
  Düzceli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1928k: Pinanişan [ Kürd "yayalar, yörükler" ]
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1901hb: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Xanzir
E1902: Xasdur/Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  Doğansu köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1925ht: Sultanmut
Kürd (Berjêri) yerleşimi
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928k: Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Xaşyan [ Kürd ]
1901hb: Xoşek
■ 20. yy başında yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Redkan aşiretinden bir kaç hane yaşar. Qazi
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
Kr: DêrikaHecîîso [ Kürd "Hacı İsa kilisesi" ]
1928k: İsaabat
Karapapak yerleşimi
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km