Ağrı'da 595 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946k: Bölükbaş
1928k: Bölükbaşı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: XalyazCilikan [ Kürd cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Kaskan [ Kürd qasikan "Kasımlar (aş.)" ]
■ Köy halkı Qazka der. Qazi
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Karpalu [ Kürd "keçiyamacı" ]
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Tahir
E1901: Xalyaz (idari bölge) [ Tr xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
  Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
Kr: Elxiz
1911ht: Kavman [ Kürd qewman "akrabalar" ]
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928k: Çelo [ Kürd "kaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928k: Adakend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Geliyan [ Kürd geliya "boğazlar" ]
Kürd yerleşimi
■ Köyün eski ismi Geliya olup, bir kaç hane Redkan aşiretidir. Qazi
  Kesik köy - Tutak - Ağrı
Kr: Kesûka
1911ht: Kesik
  Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
Kr: Seyid [ Kürd/Tr "öz." ]
  Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
1928k: Nuxtilî [ Kürd "Nuh tepe" ]
Kürd yerleşimi
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Sévik [ Kürd sêvik "elmalık" ]
Kürd (Heyderi) yerleşimi
  Karacan köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Karacan
Kürd yerleşimi
  Yağmurlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Şincan
■ Şêxa (Yağmurlu) köyünün Goma Eyibê Çepê isimli bir mezrası var. Qazi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928k: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Alacahan köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Alacaxan
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Abdi
  Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
1928k: Mezrea [ Kürd/Tr ]
Kürd yerleşimi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960k: Dikendere
1928k: Kürdaliyan [ Kürd "Kürt Aliler" ]
■ Köy halkı Kurdaliya der. Qazi
  Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
1928k: Muşiyan [ Kürd mûşiyan "Muşlular" ]
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Dotan
E1912: TotoyiKeğ
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Ebuzeyt/Abuzeyit [ Kürd/Tr ebû zeyd? "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Kesan
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Pîrabad
E1902: Pürabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Günümüzde Kürt yerleşimi. Alan
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
E1902, 1911ht: Xeve/Xîve
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Aykan [ Kürd ]
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Çerkes
Kürd yerleşimi
■ Eski adı Çerkes olmakla birlikte halen Kürtleşmiştir. SN
  Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
1928k: Hacibotî [ Kürd hecîbotî "Botanlı hacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Elho
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Kopal [ Erm gopal "tokmak, başı topuzlu değnek" ]
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
1928k: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
Kr: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928k: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bahçe köy - Tutak - Ağrı
Kr: Hêbo
1911ht: Bağçe | Hevo
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Bedîr
Kürd yerleşimi
■ Kürtçe Bêdir olarak telaffuz edilir. Sürmeli Mehmet Paşa, kendi divanında dengbejlik yapan ünlü Kürt halk ozanı Evdalê Zeynikê ye bu köyü hediye eder. Fakat Evdal bu teklifi kabul etmez. Alan
  Hacıyusuf köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Haciyusuf
  Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
1928k: Kalî
E1902: Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
Kr: QerxeliqaŞêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928k: Kargalık aş. [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Gapır [ Kürd gapir "öküz köprüsü" ]
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Şahnezar [ Kürd şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Mızrak köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Mızrak
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Birîsko [ Kürd birûsko "yıldırım" ]
  Azizler köy - Tutak - Ağrı
Kr: Çirê [ Kürd "akarsu, pınar" ]
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
  Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
1928k: Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Pozmüezzin
E1912: Pozmezin [ Kürd "kocaburun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
Kr: Topê
1911ht: Gölantab [ Tr "Antab (Tutak) gölü" ]
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Zêdkan/Zeydikan [ Kürd "aş." ]
1660eç: Eleşkird (idari bölge)
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan köyü Cumhuriyet döneminde ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
■ Kürd dostu Ermeni yazar Siras, buralıdır. Buradan Ermenistan'a göç ettikten sonra, kendisini katliamdan kurtaran Kürd halkı için iki Kürtçe kitap yazar. Memê u Eyşê ve Letife (1932 ve 1934). Qazi
  Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Mîrza [ Kürd mîrze "bey oğlu" ]
  Dibelek köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Koran/Kuran
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karahan köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Karaxan
  Yukarıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
Kr: Seydoya
1928k: Kopuz yk.
Kürd yerleşimi
■ Seydo, köy halkının tamamının dedesidir. Günümüzde köye Qopıza Jorê deniliyor. Qazi
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Asef
  Zincirkale köy - Patnos - Ağrı
1925ht: Avağan [ Kürd avaxan "hansuyu?" ]
  Koçaklar köy - Patnos - Ağrı
1928k: Marmus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kızıltepe köy - Patnos - Ağrı
1925ht: KeresorTepesi (dağ)
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Şadiyan [ Kürd "aş." ]
  Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
1928k: Karakuyu
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928k: Ğubik [ Kürd qûbik "kümbetçik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
1928k: Bado [ Kürd bado "esen?" ]
  Aşağıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
Kr: Çaçan
1928k: Kopuz aş.
Kürd yerleşimi
■ Çaçan, bu köyde yaşayan Kurdki aşiretinden ailelerin dedelerinin ismidir. Sanatçı Burhan Çaçan'ın ailesi, dedelerinin ismini soy isim olarak almıştır. Eskiden köye Çaçan, günümüzde ise Qopıza Jêrin deniliyor. Mar(d)astan
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
Kr: Qundîn
1911ht: Ğundîn
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
1928k: Matar
1911ht: Meter
  AşağıKülecik köy - Tutak - Ağrı
Kr: Tetkan
1911ht: Dadikân [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
Kr: Şemê
1911ht: Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
Kr: XirbêSorik [ Kürd "kızılcaören" ]
1928k: Ahmedabad
Kürd yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Gevirgevrik [ Kürd kevirgewrik "aktaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928k: Mollaşemdin [ Kürd meleşemdîn "Molla Şemsettin" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
1928k: Birço [ Kürd birco "burç" ]
  Düzceli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1928k: Pinanişan [ Kürd "yayalar, yörükler" ]
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1901hb: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Xanzir
E1902: Xasdur/Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  Doğansu köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1925ht: Sultanmut
Kürd (Berjêri) yerleşimi
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928k: Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Xaşyan [ Kürd ]
1901hb: Xoşek
■ 20. yy başında yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Redkan aşiretinden bir kaç hane yaşar. Qazi
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
Kr: DêrikaHecîîso [ Kürd "Hacı İsa kilisesi" ]
1928k: İsaabat
Karapapak yerleşimi
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km