Ağaçören'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Avşar köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Afşar
  Göynük köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Göynük [ Tr "yanık" ]
  Abalı köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Abalı
  Hüsrev köy - Ağaçören - Aksaray
1895z: Hüsrev
■ © 23.11.1895 Şereflikoçhisar Kazası muzafatından Hacıahmedli Nahiyesi'nin Hüsrev Karyesi'nde na-tamam kalmış olan caminin ikmal-i nevakısı zımnında sarfına lüzum görünen kırk iki bin küsur kuruşun tesviyesine dair. deyar heyran
  Sarıağıl köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Sarıağıl
■ Merkez ilceye bağlı Sarıağıl köyü Kürtlerden oluşmaktadır. Ağaçören ilcesine bağlı Sarıağıl köyü Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Güzelöz köy - Ağaçören - Aksaray
1928: Çepni Şabanlı [ Tr Çepni "aş." ]
  Ağaçören ilçe - Ağaçören - Aksaray
1891z: Panlı
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın... deyar heyran
  Yenice köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Yenice
  HacıahmetliTepeköy köy - Ağaçören - Aksaray
1849z: Hacıahmedli (aş.)
■ © 03.04.1804 Konya, Karapınar ve Eskiil'den fazla güherçile tertip edildiği cihetle ötedenberi bunları nakleden Hotmuşlar Aşireti deve yetiştirmeyeceklerinden ve o havalide Acem ve Ekçek(Ekecik/Eğecik/Hilkecik) Kürdi Aşiretleri'nin külliyetli develeri bulunduğundan üç aşiretin birleşerek nakil etmeleri. © »»» 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. *** 20.10.1862 Aksaray Kazası'nda vaki Hacıahmedli, Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Şerefli aşiretlerinden yüz elliden fazla Kürd eşkiyasının Koçhisar ve tevabii memlahasından tuz çaldıklarına ve gereğine dair. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km