Ağın'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1790z: Modanlı (aş.) [ Kürd/Tr "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
  Altınayva köy - Ağın - Elazığ
1643a: Ağdunut [ Erm ]
  Dibekli köy - Ağın - Elazığ
1643a: Dengdar [ Kürd "sesli, ünlü" ]
Alevi yerleşimi
  Yedibağ köy - Ağın - Elazığ
1643a: Paşikli [ Kürd "aş." ]
  Gümüşsuyu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1643a: Havna
  Yenipayam köy - Ağın - Elazığ
1928: Hasdek
1643a: Hasudek
  Bademli köy - Ağın - Elazığ
1928: Payamlı [ Tr "bademli" ]
1643a: Bademlü
  Akpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Enderi
1643a: Andéri [ Erm ]
  Pulköy köy - Ağın - Elazığ
1643a: Pul [ Erm "harabe" ]
  Başpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Ekirek [ Erm akarag "çiftlik" ]
  Beyelması köy - Ağın - Elazığ
1902hk: Xozağpür [ Erm "domuzpınar" ]
1643a: Xozaxpur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Öğrendik köy - Ağın - Elazığ
E1902: Gırani
1643a: Gırani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tarlabaşı mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
E1902: Hatskıni [ Erm "ekmek pahası?" ]
1643a: Haskini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ayvacık x - Ağın - Elazığ
1643a: Koxpiniklü [ Erm ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Ağın ilçe - Ağın - Elazığ
E1912: Vağaver [ Erm "eski harap" ]
1643a: Ağın [ Tr "ak in" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ağin Türkçedir. Kasabanın Ermenice adı `harap Vağ` (eskiköy?), komşu Şenpınar'ınki ise `mamur Vağ` anlamına gelir. SN
  Balcılar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Apuşma
  MüderrisHüseyin mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Lololar [ Kürd/Tr "aş." ]
  Uzunyol x - Ağın - Elazığ
1928: Bahadin
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Kaşpınar köy - Ağın - Elazığ
Eski adı: - (-)
■ Baraj gölü altında kalan Pağnik köyü yerine kurulan yeni yerleşim. SN
■ Eski adı Pağnik olan köy yörede Supağniki (Su Pağniği) olarak adlandırılır. Köy Keban Baraj gölü altında kalmıştır. Sonuç olarak Pağnik (Supağniği) diye bir köy halen bulunmamaktadır.. Köy ahalisi sünni Türkmenlerden oluşmakta iken daha yüksek de Pağnik yerleşkesine 4-5 km mesafede Kaşpınar adıyla yeni yerleşim yeri oluşturulmuştur. Ahmet Karahan
  Harabe x - Ağın - Elazığ
E1901: Kuşna
1643a: Küşne
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş ve harap durumdadır. SN
■ Terkedilmiş Ermeni yerleşkesi. Bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin bir duvarı yarısına kadar yıkılmış, yerden iki metre yüksekliğe kadar sağlam durumdadir. Fotoğrafını bir kaç yıl önce çekmiştim, bulabildiğim takdirde ve bu sayfada paylaşma mümkün olursa, paylaşıma koyabilirim. Ahmet Karahan
  Supağniği x - Ağın - Elazığ
1643a: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ Eski adı Pağnik veya Supağniki olan köy Keban Baraj gölü altında kalmış, 4-5 km mesafede Kaşpınar adıyla yeni yerleşim oluşturulmuştur. SN
  Kurtuluş mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
1928: Hini / Hünü [ Erm ]
  Bahadırlar x - Ağın - Elazığ
E1902: Dzabılvar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yervant Odyan'ın Ermeni mizah edebiyatının başyapıtı sayılan Yoldaş Pançuni öyküleri (1909-1923) Dzabılvar'lı kurnaz ve saf bir köylünün serüvenlerini anlatır. Eski köy baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Şenpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Vağşîn
E1901: Vağşén [ Erm "eski mamur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Armutlu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1928: Ecüzi
  Salkımlı mah Yenipayam - Ağın - Elazığ
1928: Venk
1902hk: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km