Ağın'da 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1928k: Modanlı [ Kürd/Tr modan "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
  Demirçarık köy - Ağın - Elazığ
1928k: Gemuxi [ Erm ]
  Altınayva köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Ağdunut [ Erm ]
  Dibekli köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Dingidar [ Kürd dengdar "sesli, ünlü" ]
Alevi yerleşimi
  Yedibağ köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Paşikli [ Kürd paşkî/paşvan "aş." ]
  Aşağıyabanlı köy - Ağın - Elazığ
1928k: Yabanlı aş.
1914hk: Yaban aş.
Türkmen (Bayat) yerleşimi
  Gümüşsuyu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Havna
  Yenipayam köy - Ağın - Elazığ
1928k: Hasdek
1643ava: Hasudek
  Bademli köy - Ağın - Elazığ
1928k: Payamlı [ Tr "bademli" ]
1643ava: Bademlü
  Pulköy köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Pul [ Erm p'ul "harabe" ]
  Başpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928k: Ekirek [ Erm akarag "çiftlik" ]
  Beyelması köy - Ağın - Elazığ
E1900~: Xozağpür [ Erm "domuzpınar" ]
1643ava, 1928k: Xozaxpur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Öğrendik köy - Ağın - Elazığ
E1902: Gırani
1643ava: Gırani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tarlabaşı mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
E1902: Hatskıni [ Erm "ekmek pahası?" ]
1643ava: Haskini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ayvacık x - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Koxpınik [ Erm ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Ağın ilçe - Ağın - Elazığ
E1912: Vağaver [ Erm "eski ören" ]
1643ava: Ağın
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Belki Türkçe 'Ak-in' adından. SN
  Balcılar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928k: Apuşma
  Uzunyol x - Ağın - Elazığ
1928k: Bahadin
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Kaşpınar köy - Ağın - Elazığ
1643ava, 1928k: Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
■ Eski adı Pağnik olan köy yörede Supağniki (Su Pağniği) olarak adlandırılır. Köy Keban Baraj gölü altında kalmıştır. Sonuç olarak Pağnik (Supağniği) diye bir köy halen bulunmamaktadır.. Köy ahalisi sünni Türkmenlerden oluşmakta iken daha yüksek de Pağnik yerleşkesine 4-5 km mesafede Kaşpınar adıyla yeni yerleşim yeri oluşturulmuştur. Ahmet Karahan
  Harabe x - Ağın - Elazığ
E1901: Kuşna
1643ava, 1928k: Küşne
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş ve harap durumdadır. SN
■ Terkedilmiş Ermeni yerleşkesi. Bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin bir duvarı yarısına kadar yıkılmış, yerden iki metre yüksekliğe kadar sağlam durumdadir. Fotoğrafını bir kaç yıl önce çekmiştim, bulabildiğim takdirde ve bu sayfada paylaşma mümkün olursa, paylaşıma koyabilirim. Ahmet Karahan
  Kurtuluş mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
1928k: Hini/Hünü [ Erm ]
  Bahadırlar köy - Ağın - Elazığ
E1902: Dzabılvar
1643ava, 1928k: Zabılbar/Zalbar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yervant Odyan'ın Ermeni mizah edebiyatının başyapıtı sayılan Yoldaş Pançuni öyküleri (1909-1923) Dzabılvar'lı kurnaz ve saf bir köylünün serüvenlerini anlatır. SN
  Şenpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928k: Vağşén
E1901: Vağşén [ Erm "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928k: Enderi
1643ava: Andéri [ Erm "tarlalı" ]
  Armutlu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1928k: Ecüzi
  Salkımlı mah Yenipayam - Ağın - Elazığ
1928k: Venk
E19002: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km