haritada ara :   km  
Ağın'da 32 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağın ilçe - Ağın - Elazığ
E1902 📖: Vağaver [ Ermenice "eski ören" ]
1643a 📖: Ağın [ Türkçe "ak in" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ağin Türkçedir. Kasabanın Ermenice adı `eski ören`, komşu Şenpınar’ınki ise `eski mamur` anlamına gelir. SN
■ İlçe halkı, merkezi ve köyleri ile beraber Oğuz boylarına mensup oldukları ileri sürülenTürkmenler'den oluşmaktadır. Erkan Akman
■ Koord: 38° 56' 43'' D, 38° 42' 46'' K
Akpınar mahalle (Ağın bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Anderi
1643a 📖: Andîri/Andırı [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ermeniler ile Türkmen nüfusun beraber yaşadığı bir köydü. Akpınar günümüzde ilçe merkezinin bir parçası olup, Türkmen nüfusun ikamet ettiği bir mahalledir. Erkan Akman
■ Koord: 38° 56' 55'' D, 38° 41' 1'' K
Altınayva köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Ağdunut [ Ermenice ağdnud "bataklı, şor" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 28'' D, 38° 36' 31'' K
Armutlu mahalle (Samançay bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Ecüzi? Ancüzi?
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 28'' D, 38° 38' 57'' K
Aşağıyabanlı köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Aşağı Yabanlı
1914hk 📖: Aşağı Yaban
Türkmen (Yabanlı) yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 46'' D, 38° 38' 7'' K
Ayvacık ölü yerleşim - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Koxpiniklü [ Kürtçe "aş." ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
■ Koord: 38° 53' 36'' D, 38° 42' 7'' K
Bademli köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Payamlı [ Türkçe "bademli" ]
1643a 📖: Bademlü
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkının ataları Tebriz'den gelen Avşar Türkmenleri'dir. Erkan Akman
■ Koord: 39° 0' 25'' D, 38° 40' 10'' K
Bahadırlar köy - Ağın - Elazığ
E1902 📖: Dzabılvar
1643a 📖: Zabılbar / Zalbar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yervant Odyan’ın Ermeni mizah edebiyatının başyapıtı sayılan Yoldaş Pançuni öyküleri (1909-1923) Dzabılvar’lı kurnaz ve saf bir köylünün serüvenlerini anlatır. Eski köy baraj gölü altında kalmış ve yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Keban barajı yapılması sebebiyle köy sular altında kalmıştır. Fakat Ağın ilçe merkezinin kuzeydoğusunda baraja yakın bir mesafede tekrardan köy kurulmuştur. Erkan Akman
■ Koord: 38° 59' 40'' D, 38° 45' 13'' K
Balcılar mahalle (Ağın bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Apuşma
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 59'' D, 38° 41' 18'' K
Balkayası köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Şeyhli
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 32'' D, 38° 35' 30'' K
Başpınar mahalle (Ağın bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Ekrek [ Ermenice akarag "çiftlik" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 45'' D, 38° 40' 39'' K
Beyelması köy - Ağın - Elazığ
1902hk 📖: Xozağpür [ Ermenice "domuzpınar" ]
1643a 📖: Xozaxpur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köyün eski adı Ermenice bir isim olan Hozakpur'dur. Eskiden Ermeniler'inde yaşadığı köy günümüzde soyu Kerkük'e dayanan Bayat Türkmenlerin'den oluşuyor. Erkan Akman
■ Koord: 38° 58' 28'' D, 38° 41' 54'' K
Demirçarık köy - Ağın - Elazığ
■ Koord: 38° 54' 53'' D, 38° 39' 5'' K
Dibekli köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Dengdar [ Kürtçe "sesli, ünlü" ]
Alevi-Türk (Koçan) yerleşimi
■ Köy halkı, Kerkük'ün Taze Nahiyesinden gelen Bayat Türkmeni olduğunu iddia ediyor ve Arapgir'deki Onar köyünün talibiler. Ayrıca Dibekli köyü, Ağın'ın tek Alevi yerleşimidir. Mursallı
■ Burası Kürt değil. Ağın ilçesinde köy bazında Kürt yerleşimi yok. Türk-Alevi köyüdür. MCB
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 38° 37' 6'' K
Eskidemirçarık mahalle (Demirçarık bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Gemuxi [ Ermenice ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Demirçarık köyü Keban köprüsüne yakın yeni yerleşime taşınmıştır. SN
■ Köy 300-320 yıl önce Kerkük'ten gelen Türkmen ailelerce kurulan bir köydür. Günümüzde Türkmen gelenekleri halen yaşatılmaktadır. Erkan Akman
■ Koord: 38° 55' 1'' D, 38° 36' 21'' K
Gümüşsuyu mahalle (Samançay bağ) - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Havna
■ Koord: 38° 59' 58'' D, 38° 38' 45'' K
Harabe ölü yerleşim (Beyelması bağ) - Ağın - Elazığ
E1901 📖: Kuşna
1643a 📖: Küşne
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy terk edilmiştir; tarihi Küşne kilisesi harabesinden geriye bir şey kalmamıştır. SN
■ Terkedilmiş Ermeni yerleşkesi. Bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin bir duvarı yarısına kadar yıkılmış, yerden iki metre yüksekliğe kadar sağlam durumdadir. Fotoğrafını bir kaç yıl önce çekmiştim, bulabildiğim takdirde ve bu sayfada paylaşma mümkün olursa, paylaşıma koyabilirim. Ahmet Karahan
■ Koord: 38° 59' 6'' D, 38° 43' 34'' K
Kaşpınar köy - Ağın - Elazığ
Sünni Türk yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalan Pağnik köyü yerine kurulan yeni yerleşim. SN
■ Keban barajı yapılınca eski köy sular altında kaldı. Köyün merası konumundanki Darunağacı denilen yerde ise yeni köy kuruldu. Köy halkı günümüzde Türkmen'dir. Erkan Akman
■ Koord: 38° 55' 35'' D, 38° 43' 22'' K
Kurtuluş mahalle (Öğrendik bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Hini [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Thomas Aved'in (Avedisyan) Hini köyündeki çocukluk anılarını içeren eseri 'Toomas, Childhood Reminiscence of Turkish-Armenia' (1979) köyde 1915 olaylarına ilişkin geniş bilgi verir. SN
■ Koord: 39° 0' 2'' D, 38° 44' 19'' K
Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1790z 📖: Modanlı (aş.) [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
■ Modanlı Aşireti'nden adını alan köy ve halkı Türkmen'dir. Modanlılar Elazığ, Şanlıurfa, Ankara, Adıyaman gibi illerde köy ve nüfusa sahip bir Türkmen aşiretidir. Erkan Akman
■ Koord: 38° 56' 0'' D, 38° 36' 11'' K
Müderrishüseyin mahalle (Ağın bağ) - Ağın - Elazığ
1928 📖: Lololar [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Türkmenler tarafından kurulmuş bir mahalledir. Çok eski bir maziye sahip olup, tarihi bir yerdir. Erkan Akman
■ Koord: 38° 56' 39'' D, 38° 43' 0'' K
Öğrendik köy - Ağın - Elazığ
1643a E1902 📖 📖: Grani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 53'' D, 38° 42' 23'' K
Pulköy köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Pul [ Ermenice "harabe" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 1'' D, 38° 40' 32'' K
Salkımlı mahalle (Yenipayam bağ) - Ağın - Elazığ
1902hk 1928 📖 📖: Vank [ Ermenice "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 19'' D, 38° 39' 20'' K
Samançay köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Küzne
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 9'' D, 38° 39' 23'' K
Saraycık köy - Ağın - Elazığ
1916h 📖: Saracık
1643a 📖: Saraycık
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Kayı boyunun Karakeçili Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Osmanlı devrindeki İskan Kanunu sebebiyle Abdülaziz döneminde Karacadağ bölgesinden Elazığ'a gelerek köyü kurmuşlardır. Erkan Akman
■ Koord: 38° 51' 23'' D, 38° 39' 16'' K
Supağniği ölü yerleşim - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Pağnik [ Ermenice "ılıca" ]
■ Eski adı Pağnik veya Supağniki olan köy Keban Baraj gölü altında kalmış, 4-5 km mesafede Kaşpınar adıyla yeni yerleşim oluşturulmuştur. SN
■ Koord: 38° 55' 52'' D, 38° 44' 4'' K
Şenpınar mahalle (Ağın bağ) - Ağın - Elazığ
E1901 1928 📖 📖: Vağşén/Vaxşén [ Ermenice vağşén "eski köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 3'' D, 38° 44' 14'' K
Tarlabaşı mahalle (Öğrendik bağ) - Ağın - Elazığ
E1902 📖: Hatskni [ Ermenice "ekmek pahası?" ]
1643a 📖: Haskini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 0' 32'' D, 38° 41' 38'' K
Uzunyol ölü yerleşim - Ağın - Elazığ
1928 📖: Bahadin
boş yerleşimi
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
■ Koord: 38° 54' 31'' D, 38° 41' 2'' K
Yedibağ köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Paşikli [ Kürtçe "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Avşar Türkmenler'inden oluşmaktadır. Erkan Akman
■ Koord: 38° 53' 38'' D, 38° 37' 37'' K
Yenipayam köy - Ağın - Elazığ
1643a 1928 📖 📖: Hasudek/Hasdek
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 39'' D, 38° 39' 47'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.