haritada ara :   km  
Ağın'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
Balkayası köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Şeyhli
Sünni Türk yerleşimi
Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1790z 📖: Modanlı (aş.) [ Kr/Tr "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
■ Modanlı Aşireti'nden adını alan köy ve halkı Türkmen'dir. Modanlılar Elazığ, Şanlıurfa, Ankara, Adıyaman gibi illerde köy ve nüfusa sahip bir Türkmen aşiretidir. Erkan Akman
Demirçarık köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Gemuxi [ Erm ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Köy 300-320 yıl önce Kerkük'ten gelen Türkmen ailelerce kurulan bir köydür. Günümüzde Türkmen gelenekleri halen yaşatılmaktadır. Erkan Akman
Altınayva köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Ağdunut [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Dibekli köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Dengdar [ Kr "sesli, ünlü" ]
Alevi (Koçuşağı) yerleşimi
■ Köy halkı, Kerkük'ün Taze Nahiyesinden gelen Bayat Türkmeni olduğunu iddia ediyor ve Arapgir'deki Onar köyünün talibiler. Ayrıca Dibekli köyü, Ağın'ın tek Alevi yerleşimidir. Mursallı
Yedibağ köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Paşikli [ Kr "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Avşar Türkmenler'inden oluşmaktadır. Erkan Akman
Aşağıyabanlı köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Aşağı Yabanlı
1914hk 📖: Aşağı Yaban
Türkmen (Bayat) yerleşimi
Gümüşsuyu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Havna
Armutlu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1928 📖: Ecüzi
Türk yerleşimi
Saraycık köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Saraycık
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Kayı boyunun Karakeçili Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Osmanlı devrindeki İskan Kanunu sebebiyle Abdülaziz döneminde Karacadağ bölgesinden Elazığ'a gelerek köyü kurmuşlardır. Erkan Akman
Salkımlı mah Yenipayam - Ağın - Elazığ
1928 📖: Venk
1902hk 📖: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Samançay köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Küzne
Sünni Türk yerleşimi
Yenipayam köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Hasdek
1643a 📖: Hasudek
Türk yerleşimi
Bademli köy - Ağın - Elazığ
1928 📖: Payamlı [ Tr "bademli" ]
1643a 📖: Bademlü
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkının ataları Tebriz'den gelen Avşar Türkmenleri'dir. Erkan Akman
Pulköy köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Pul [ Erm "harabe" ]
Sünni Türk yerleşimi
Başpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖: Ekirek [ Erm akarag "çiftlik" ]
Türkmen yerleşimi
Akpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖: Enderi
1643a 📖: Andîri [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Ermeniler ile Türkmen nüfusun beraber yaşadığı bir köydü. Akpınar günümüzde ilçe merkezinin bir parçası olup, Türkmen nüfusun ikamet ettiği bir mahalledir. Erkan Akman
Balcılar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖: Apuşma
Türk yerleşimi
Uzunyol x - Ağın - Elazığ
1928 📖: Bahadin
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
Tarlabaşı mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
E1902 📖: Hatskıni
1643a 📖: Haskini [ Erm "ekmek pahası?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Beyelması köy - Ağın - Elazığ
1902hk 📖: Xozağpür [ Erm "domuzpınar" ]
1643a 📖: Xozaxpur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Köyün eski adı Ermenice bir isim olan Hozakpur'dur. Eskiden Ermeniler'inde yaşadığı köy günümüzde soyu Kerkük'e dayanan Bayat Türkmenlerin'den oluşuyor. Erkan Akman
Öğrendik köy - Ağın - Elazığ
E1902 📖: Gırani
1643a 📖: Gırani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Ayvacık x - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Koxpiniklü [ Kr "aş." ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
Ağın ilçe - Ağın - Elazığ
E1912 📖: Vağaver [ Erm "eski ören" ]
1643a 📖: Ağın [ Tr "ak in" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ağin Türkçedir. Kasabanın Ermenice adı `eski ören`, komşu Şenpınar'ınki ise `eski mamur` anlamına gelir. SN
■ İlçe halkı, merkezi ve köyleri ile beraber Oğuz boylarına mensup oldukları ileri sürülenTürkmenler'den oluşmaktadır. Erkan Akman
MüderrisHüseyin mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖: Lololar [ Kr/Tr "aş." ]
Türk yerleşimi
■ Türkmenler tarafından kurulmuş bir mahalledir. Çok eski bir maziye sahip olup, tarihi bir yerdir. Erkan Akman
Kaşpınar köy - Ağın - Elazığ
Eski adı: - (-)
Türkmen yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalan Pağnik köyü yerine kurulan yeni yerleşim. SN
■ Keban barajı yapılınca eski köy sular altında kaldı. Köyün merası konumundanki Darunağacı denilen yerde ise yeni köy kuruldu. Köy halkı günümüzde Türkmen'dir. Erkan Akman
Harabe x - Ağın - Elazığ
E1901 📖: Kuşna
1643a 📖: Küşne
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş ve harap durumdadır. SN
■ Terkedilmiş Ermeni yerleşkesi. Bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin bir duvarı yarısına kadar yıkılmış, yerden iki metre yüksekliğe kadar sağlam durumdadir. Fotoğrafını bir kaç yıl önce çekmiştim, bulabildiğim takdirde ve bu sayfada paylaşma mümkün olursa, paylaşıma koyabilirim. Ahmet Karahan
Supağniği x - Ağın - Elazığ
1643a 📖: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ Eski adı Pağnik veya Supağniki olan köy Keban Baraj gölü altında kalmış, 4-5 km mesafede Kaşpınar adıyla yeni yerleşim oluşturulmuştur. SN
Kurtuluş mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
1928 📖: Hini / Hünü [ Erm ]
Türk yerleşimi
Şenpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖: Vağşîn
E1901 📖: Vağşén [ Erm "eski mamur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Bahadırlar x - Ağın - Elazığ
E1902 📖: Dzabılvar
1643a 📖: Zabılbar / Zalbar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yervant Odyan'ın Ermeni mizah edebiyatının başyapıtı sayılan Yoldaş Pançuni öyküleri (1909-1923) Dzabılvar'lı kurnaz ve saf bir köylünün serüvenlerini anlatır. Eski köy baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Keban barajı yapılması sebebiyle köy sular altında kalmıştır. Fakat Ağın ilçe merkezinin kuzeydoğusunda baraja yakın bir mesafede tekrardan köy kurulmuştur. Erkan Akman


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.