haritada ara :   km  
��z��ml��' 13 yerleşim bulundu.
sırala 
Denizdamı köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Denizdamı
Sünni yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde görünmemektedir. Muhtemelen sonradan kurulmuş bir Sünni Türk köyü. metonio
■ Koord: 39° 40' 26'' D, 39° 38' 0'' K
Çadırtepe köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : Radık
1917h 📖 : İraduh
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde 20 Müslüman hane, 4 Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli bulunuyor. Kayıtta "Radak" olarak geçer. metonio
■ Koord: 39° 42' 36'' D, 39° 39' 23'' K
Geyikli mahalle (Üzümlü bağ) - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Kârtax [ Ermenice ker'tağ "bacı mahallesi?" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukrayna'dan Ahıskalılar iskân edildi. Bursa'da kalan bir başka 116 âile de Erzincana iskân edilmiş olabilir. Manav
■ 1642 tarihli avârız defterinde 29 Müslüman hane, 3 din görevlisi, 7 askeri görevli kaydedilmiş. Yerli halkı Sünni Türk olup dört yıl önce ek olarak Ukrayna üzerinden gelen Ahıska Türkleri de iskân edilmiştir. metonio
■ Koord: 39° 43' 17'' D, 39° 39' 34'' K
Süleymanlı mahalle - Erzincan Merkez (Üzümlü bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Süleymanlı [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 59'' D, 39° 40' 0'' K
Altınbaşak belediye - Üzümlü - Erzincan
E1902 1928 📖 📖 : Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
■ Koord: 39° 39' 57'' D, 39° 40' 41'' K
Üzümlü ilçe - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Çimin
E474 📖 : Çırmes
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde bir süre kral Diran’ın konağı olduğunu tarihçi Xorenli Movses aktarır. 6. yy’dan itibaren anılan Çimin/Çumima adının Türkçe ’çimen’ ile alakalı olması ihtimali yoktur. SN
■ Ukraynadan getirtilen 605 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
■ 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 46 Müslüman hane, 2 dini görevli, 20 askeri görevli ve 2 fakir Müslüman kaydedilmiştir. Günümüzde kasaba halkı Sünni Türktür. metonio
■ Koord: 39° 42' 39'' D, 39° 42' 7'' K
Bayırbağ belediye - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Peteriç
E1902 📖 : Pıtaric Բթառիճ [ Ermenice "kör aric (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 50 Ermeni, 80 Türk ve 20 kadar Kürt evi bulunmaktaydı. Köy içinde Aziz Sarkis kilisesi, 10 km kadar kuzeybatıda 1367’den beri kayıtlarda olan Surp Nikoğayos Manastırı vardı. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı bizce meçhuldür. SN
■ Zazaca telaffuzu "Pıtarıc ~ Pıtarız. Aslen Zaza Alevi bir yerleşimi olup sonradan din ve dil değiştirerek Sünni olup Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
■ 1642 tarihli avârız defterinde 9 Müslüman hane, 18 Gayrimüslim hane bulunuyor. Günümüzde Sünni Türk yerleşimidir. metonio
■ Koord: 39° 41' 52'' D, 39° 43' 13'' K
Büyükkadağan mahalle (Altınbaşak bağ) - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : By. Kadağan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 40'' D, 39° 43' 28'' K
Karakaya belediye - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : Keleriç [ Ermenice kaylar'ic "kurt aric(?)" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Zazaca telaffuzu "Kelarıc ~ Kelarız". Aslen Zaza Alevi yerleşimi olup, köy sakinleri dil ve din değiştirerek Sünni olup Türkçe konuşmaktadır. Erm. գայլառիճ (?) asmen
■ Köyün merkezi Sünni Türk yerleşimi olup bağlı mahallesi Çınarlı Alevi Zaza yerleşimidir.* 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 12 Müslüman hane, 1 din görevlisi ve 2 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 40' 56'' D, 39° 45' 13'' K
Pişkindağ köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : Peşkidağ
E1902 📖 : Pışgatağ [ Ermenice "dikencik? mahallesi" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 1642 tarihli avârız defterinde yalnızca 10 Müslüman hane bulunur ve adı Pişkitax olarak geçer. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 39° 40' 4'' D, 39° 45' 37'' K
Göller köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Göller
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Köyün tamamı merkezi Tokat Almus'ta bulunan Kul Himmet Ocağına bağlı Türkmen Alevilerdir. Çevredeki Alevi-Zaza köylerinden gelen bir kaç aile de katılırsa "Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi" demek daha makul olur. metonio
■ Koord: 39° 40' 5'' D, 39° 47' 3'' K
Demirpınar köy - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖 : Sorpiran [ Ermenice tsorperan "dereağzı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erm «tsor» `dere, vadi` ve «peran» `ağız` anlamındadır. SN
■ Koord: 39° 37' 59'' D, 39° 47' 33'' K
KureyşliSarıkaya köy - Üzümlü - Erzincan
1928 📖 : Kureyşli [ Kürtçe Korêş "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 41'' D, 39° 49' 46'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.