haritada ara :   km  
��sk��p' 6 yerleşim bulundu.
sırala 
Yundalan köy - Kırklareli Merkez (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 : Yundalan [ Türkçe "at alanı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 43' 39'' D, 27° 20' 27'' K
Bayramdere köy - Kırklareli Merkez (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1928 📖 : Kızılcıkdere
Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Nüfusun büyük bölümü Amuca adı verilen Bektaşi toplumuna mensuptur. SN
■ Koord: 41° 38' 36'' D, 27° 20' 42'' K
Üsküpdere köy - Kırklareli Merkez (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 : Üskübdere
1877hk 📖 : Sadiye Tatarköy
■ Koord: 41° 41' 13'' D, 27° 21' 45'' K
Üsküp belediye - Kırklareli Merkez (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1890hk 📖 : Skopo | Üsküb
Y1877 📖 : Skópos / Skópia [ Yunanca "bakanak, kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Balkan harpleri neticesinde Dramanın boşalan dağlık Pomak köylerinden biri olan Kajinče köyünden buraya konan muhâcirlerden, 10 sene sonra çıkan mübâdele kanunu kapsamında arazi ve mesken edinebilmek için Bursa, Mihaliç (Karacabey) ve İnegöl'e nakil talep edenler olmuştur. Manav
■ Üsküp çoğunluğu pomaklardan oluşan bir beldedir. Balkan savaşı ve mübadelede Yunanistan Drama ilinin kayınçalı dışında Poçan, uştitsa, glum, karadere, naipli (Buynova) köylerinden pomaklar vardır. Ayrıca Doyran göçmenleri de vardır. orhan biricik
■ Üskübü / Üsküp gibi adlar "gözetleme kulesi", "hisar" anlamlarına gelen σκοπή (skopi) veya σκοπιά (skopia) adlarından Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
■ Cevatpaşa ve Gündoğdu mahallelerinin yüzde doksanı Pomak, yüzde onu göçmen Türktür. Mehmetçavuş ve Kemalpaşa mahallelerinin ise yüzde yetmiş beşi göçmen Türk, yüzde yirmi beşi Pomaktır. metonio
■ Koord: 41° 44' 12'' D, 27° 24' 1'' K
Çukurpınar köy - Kırklareli Merkez (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 : Sazera / Sazara
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 50' 13'' D, 27° 28' 10'' K
Beypınar köy - Kırklareli Merkez (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 : Beypınar
■ Koord: 41° 48' 0'' D, 27° 30' 23'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.