haritada ara :   km  
��ak��rh��y��k' 19 yerleşim bulundu.
sırala 
Köseceli belediye - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Köseceli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğu ileri sürülürse de buna dair bir belge/veri yok, köyde hala Ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 27'' D, 37° 43' 44'' K
Tetirli mahalle (Köseceli bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 : Tetriyan
1928 📖 : Tetirli
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Jan
■ Koord: 37° 32' 49'' D, 37° 44' 56'' K
Yukarısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 : Bekanê Jor [ Kürtçe "yukarı Bekan" ]
1928 📖 : Söğütlü yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Bu köyün yakınında Surp Hagop Ermeni manastırının kalıntıları olması gerekir. SN
■ Koord: 37° 31' 1'' D, 37° 46' 2'' K
Aşağısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 : Bekanê Jêr
1928 📖 : Söğütlü aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
■ Kürdçe Bekan jer (Aşağı Bekan) Köyün girişinde bir kayaya Ermenice harflerle kürdçe Hevedi Bekane Jer yazılıdır. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 59'' D, 37° 46' 59'' K
Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Çakallı Mamibiş [ Kürtçe/Türkçe "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
Kürt-Sünni (Çakallı) yerleşimi
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Esasen Türkmen'dir. Celal Toprak
■ Türkmen değildir, Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 37° 30' 26'' D, 37° 47' 23'' K
Kargalı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Kargalı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 50'' D, 37° 48' 44'' K
Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 : Gundê Bîre [ Kürtçe "kuyu köyü" ]
1928 📖 : Çakallı Torunlar [ Türkçe "aş." ]
Eski adı: Yusufağa
Türkmen yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. Garmir Vank Ermeni manastırının kalıntıları bu köyde veya civarında olmalıdır. SN
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Köken olarak Türkmen'dir. Celal Toprak
■ Besni'de iki adet Akkuyu yerleşimi bulunur. Çakırhüyük bucağındaki köy Sünni-Türkmen, Şambayat yakınındaki köy ise Alevi-Kürt'tür. metonio
■ Koord: 37° 31' 12'' D, 37° 49' 33'' K
İnce mahalle (Kesmetepe bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1835g 1928 📖 📖 : Araplar
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Atman-Turuş) yerleşimi
■ Eski Arap köyüdür. Günümüzde Türkmen/Kürt karışık yerleşim metonio
■ Koord: 37° 32' 54'' D, 37° 49' 39'' K
Kesmetepe belediye - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kr : Memoliyo
1928 📖 : Mihmanlı
■ Kısmen Türkmen (Mihmanlı) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 43'' D, 37° 50' 27'' K
Camuzcu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kr : Çemuçiyan [ Kürtçe "dağlar deresi?" ]
1928 📖 : Çamuşçu
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 56'' D, 37° 50' 47'' K
Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K 📖 : Koso
1928 📖 : Köseyanlı [ Kürtçe/Türkçe köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
■ Rişvanların Çakallı kolundan Sünni-Hanefi Kürtler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 29' 2'' D, 37° 52' 51'' K
Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Hasamlı [ Kürtçe Hasamam "Hasan amca" ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Hasanlı yazılır. SN
■ Koord: 37° 35' 44'' D, 37° 53' 0'' K
Levzin mahalle (Çakırhöyük bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 : Levzin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürdçe Levzin (acele yer, sabit olmayan yer) Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 34'' D, 37° 54' 25'' K
Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Mırıxtil [ Kürtçe ]
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil. Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 13'' D, 37° 54' 28'' K
İznik mezra - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 : Hiznik [ Kürtçe "yaslılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki ) yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy. Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 59'' D, 37° 55' 19'' K
Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1946 📖 : Yusufa
1928 📖 : Yusifa
1914hk 📖 : Yusıfoğlu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 0'' D, 37° 55' 59'' K
Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Yazıbeğdilli [ Türkçe Beğdili "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy ismini bir Türk oymağından alıyor ama köyde çok eskiden beri yaşayanlar Kürdler. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 27'' D, 37° 57' 29'' K
Kutluca köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Fal
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Fal (Kuyu yolu) Reşvan aşireti ve 84 harbi sonrasında Vandan gelen ve bölgede adlarına muhacir denılen toplulukların yerleştiği bır köy, Aynı şekilde benzer nedenlerle kurulmuş ve köyün tam karşısında Halfetıye bağlı Vaney (Vanlı) köyü bulunur, Besnili Haco
■ Köyün yerlileri Avşar Türkmenidir, Kürtler köye daha sonradan yerleşmişlerdir ve 30-35 hane civarındadırlar. metonio
■ Koord: 37° 35' 34'' D, 37° 58' 36'' K
Çomak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Çomak
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 26'' D, 37° 59' 21'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.