haritada ara :   km  
��ak��rh��y��k' 19 yerleşim bulundu.
sırala 
Köseceli belediye - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Koçaliyan
1917h 📖 : Köseceli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Alevi-Kürt veya Zaza (Hevêdi) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğu ileri sürülürse de buna dair bir belge/veri yok, köyde hala Ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 27'' D, 37° 43' 44'' K
Tetirli mahalle (Köseceli bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Tetriyan
1917h 📖 : Tetirli
Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Urfa kökenli Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Jan
■ Koord: 37° 32' 49'' D, 37° 44' 56'' K
Yukarısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Bekanê Jorîn [ Kürtçe "yukarı Bekan" ]
1917h 📖 : Söğütlü yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Bu köyün yakınında Surp Hagop Ermeni manastırının kalıntıları olması gerekir. SN
■ Koord: 37° 31' 1'' D, 37° 46' 2'' K
Aşağısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Bekanê Jêr
1917h 📖 : Söğütlü aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ 20. yy başında Kürtçe konuşan Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
■ Kürdçe Bekan jer (Aşağı Bekan) Köyün girişinde bir kayaya Ermenice harflerle kürdçe Hevedi Bekane Jer yazılıdır. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 59'' D, 37° 46' 59'' K
Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Çakallı Mamibiş [ Kürtçe/Türkçe "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
Kürt-Sünni (Reşvan-Çakalan) yerleşimi
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Esasen Türkmen'dir. Celal Toprak
■ Türkmen değildir, Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 37° 30' 26'' D, 37° 47' 23'' K
Kargalı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Kırğıliyan
1917h 📖 : Kargalı
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 50'' D, 37° 48' 44'' K
Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Gundê Bîre [ Kürtçe "kuyu köyü" ]
1917h 📖 : Çakallı Torunlar [ Kürtçe/Türkçe Çakallı/Cakalan "aş." ]
Kürt-Sünni (Reşvan-Çakalan) yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. Garmir Vank Ermeni manastırının kalıntıları bu köyde veya civarında olmalıdır. SN
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Köken olarak Türkmen'dir. Celal Toprak
■ Besni'de iki adet Akkuyu yerleşimi bulunur. Çakırhüyük bucağındaki köy Sünni-Türkmen, Şambayat yakınındaki köy ise Alevi-Kürt'tür. metonio
■ Koord: 37° 31' 12'' D, 37° 49' 33'' K
İnce mahalle (Kesmetepe bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1835g 1928 📖 📖 : Araplar
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Atman-Turuş) yerleşimi
■ Eski Arap köyüdür. Günümüzde Türkmen/Kürt karışık yerleşim metonio
■ Koord: 37° 32' 54'' D, 37° 49' 39'' K
Kesmetepe belediye - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Mihmanlı/Mehmaniyan
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 43'' D, 37° 50' 27'' K
Camuşçu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Çemuçiyan [ Kürtçe "dağlar deresi?" ]
1928 📖 : Çamuşçu
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 56'' D, 37° 50' 47'' K
Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖 : Koso [ Kürtçe koso/kosan "köseler" ]
1917h 📖 : Köseyanlı [ Kürtçe/Türkçe köseyan "köseler" ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
■ Rişvanların Çakallı kolundan Sünni-Hanefi Kürtler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 29' 2'' D, 37° 52' 51'' K
Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Hasamlı/Hasamam [ Kürtçe Hasamam "Hasan amca?" ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Hasanlı yazılır. SN
■ Koord: 37° 35' 44'' D, 37° 53' 0'' K
Levzin mahalle (Çakırhöyük bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Lavzin [ Kürtçe "geçici yerleşim" ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Kürdçe Levzin "acele yer, sabit olmayan yer". Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 34'' D, 37° 54' 25'' K
Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Mırıxtil [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil. Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 13'' D, 37° 54' 28'' K
İznik mezra - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Hiznik/İznik [ Kürtçe "yaslılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni ( ) yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy. Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 59'' D, 37° 55' 19'' K
Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Yusufoğlu/Yusufan
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 0'' D, 37° 55' 59'' K
Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Beğdilli [ Türkçe Beğdili "aş." ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Köy ismini bir Türk oymağından alıyor ama köyde çok eskiden beri yaşayanlar Kürdler. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 27'' D, 37° 57' 29'' K
Kutluca köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 : Fal [ Kürtçe "ıssız yer" ]
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Reşvan aşireti ve 84 harbi sonrasında Vandan gelen ve bölgede adlarına muhacir denılen toplulukların yerleştiği bır köy, Aynı şekilde benzer nedenlerle kurulmuş ve köyün tam karşısında Halfetıye bağlı Vaney (Vanlı) köyü bulunur, Besnili Haco
■ Köyün yerlileri Avşar Türkmenidir, Kürtler köye daha sonradan yerleşmişlerdir ve 30-35 hane civarındadırlar. [Bu bilgi yerlilerce teyit edilmedi - SN] metonio
■ Koord: 37° 35' 34'' D, 37° 58' 36'' K
Çomak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖 : Çomak
Kürt-Sünni (Reşvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 28'' D, 37° 59' 29'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.