Şirvan'da 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  İkizler köy - Şirvan - Siirt
1946k: Baytorun
1928k: BeytHarun [ Ar "Harun yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 4 Ermeni ve 6 Sünni Kürt nüfusu ile kilisesi vardı. SN
  Kömürlü köy - Şirvan - Siirt
1928k: Sirs
  Boylu köy - Şirvan - Siirt
1928k: Mıdus
■ hevedi (hevedan Veya hevidi ) yusuf
  Bayındır köy - Şirvan - Siirt
1928k: Kavmik [ Kürd qewmik "kabile, oymakçık" ]
  Ormanbağı köy - Şirvan - Siirt
1928k: İskanbo
■ Cumhuriyet dönemine dek nahiye merkezi idi. SN
  Kırtepe mah Şirvan - Şirvan - Siirt
  Şirvan ilçe - Şirvan - Siirt
Kr: Şêrwan
1928k: Kufre [ Süry kefrê "köy" ]
1869s, 1928k: Şiran/Şivan (idari bölge) [ Kürd şîran? "aslanlar" ]
■ 20. yy başında /Kürd yerleşimi.
■ Şîran veya Şêrwan idari bölge adı, Kefre/Küfrê kasaba adıdır. 20 yy başında yarı yarıya Keldani (Nasturi) ve Kürt nüfusu vardı. SN
  Karaca köy - Şirvan - Siirt
1928k: Tasil
  Damlı köy - Şirvan - Siirt
1928k: Puli
E1912: Pul [ Erm pul փուլ "harabe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 45 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Çeltikyolu köy - Şirvan - Siirt
1928k: Hesko [ Kürd hesko "kepçe" ]
  Gözlüce köy - Şirvan - Siirt
1928k: Ürek/Örek [ Erm urek "korucuk" ]
  Özyurt köy - Şirvan - Siirt
1968k: Suludere
1928k: Gundo/Gundedizan [ Kürd gundê dizan "haramiköyü" ]
■ Ermenice konuşan 15 Keldani ailesi vardı. SN
  Derinçay köy - Şirvan - Siirt
1928k: Kelmîx
  Suluyazı köy - Şirvan - Siirt
Kr: Merce
1928k: Mırcé [ Kürd merc "çayır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ormanlı köy - Şirvan - Siirt
1928k: Osyak
  İncekaya köy - Şirvan - Siirt
1928k: Kurmas
  Soğanlı köy - Şirvan - Siirt
1928k: Miskin [ Kürd mizgîn "müjde" ]
  Taşlı köy - Şirvan - Siirt
1928k: Gundekêfir [ Kürd ]
1865h: Keyver
  Tatlıpayam köy - Şirvan - Siirt
1928k: Nivin [ Kürd nivîn "yatak" ]
E1912: Nibin/Nabayn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Nallıkaya köy - Şirvan - Siirt
1928k: Harat
  Otluk köy - Şirvan - Siirt
1928k: Kalenz
  Kirazlı köy - Şirvan - Siirt
1928k: Hevkés
  Taşyaka köy - Şirvan - Siirt
1928k: Pay
  Durankaya köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
E1912: Gelî [ Kürd gelî "boğaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde 8 hane Ermeni ve 2 hane Nasturi ailesi ile Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). SN
  Pirinçli köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928k: Mavît
■ Bitlis-Norşin'deki türbesinde medfun olan Şeyh Abdurrahman Et-Tahî aslen bu köylüdür. SN
  Akyokuş köy - Şirvan - Siirt
1928k: Zozaht
  Yamaçlı köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
1928k: Bervar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akgeçit köy - Şirvan - Siirt
Eski adı: Ganet
  Kapılı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928k: Mazoran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kesmetaş köy - Şirvan - Siirt
1928k: Serğos
  ? mz - Şirvan - Siirt
1928k: Derhavil
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçayır köy - Şirvan - Siirt
1928k: Mezreşeyxan [ Kürd mezrêşêxan "şeyhler mezrası" ]
  Hürmüz köy - Şirvan - Siirt
1928k: Hurmiz [ Kürd hormiz "Hürmüz (öz.)" ]
  YarımTepe köy - Şirvan - Siirt
1928k: Deştedêri [ Kürd deştêdêrî "kilisealan" ]
  Bardacık mz - Şirvan - Siirt
1928k: Halenze
E1912: Halındze
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kayahisar köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
1928k: İrun
E1912: Derik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çınarlı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928k: Avîl [ Kürd avîl "sulak" ]
  Oya köy - Şirvan - Siirt
1928k: Zizik
E1912: Siserk [ Erm "nohutlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 181 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yolbaşı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
Kr: Kewûja
1928k: Kevîjan [ Kürd gevîjan "alıçlı" ]
E1912: Kavijan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gümüş köy - Şirvan - Siirt
1941ha: Comış
1928k: Cewmîş
  Doğruca köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928k: And [ Erm ant "ekinlik" ]
  Sarıdana köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1946k: Simkor
E1912: Sımxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 44 Ermeni ve bir miktar Kürt nüfusu vardı. SN
  ? mz - Şirvan - Siirt
Kr: Korsunç
1928k: Kursınc
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yayladağ köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928k: Saraz
E1912: Sahrus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyün Ermeni halkının 1895 olayları esnasında Müslümanlığı kabul ettiği kaydedilmiştir. SN
  Dişlinar köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928k: Zivzik/Zıvzık [ Kürd zivzik ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Asmalıdere köy - Şirvan - Siirt
1941ha: Asık
  Soğuksu köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928k: Evzind [ Kürd avzind "canlısu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 400 hane Ermeni ve 300 hane Sünni Kürt nüfusu vardı. SN
  Sırçalı köy - Şirvan - Siirt
1928k: Bapur
■ Soğuksu/Ewzind köyüne bağlı mezra iken 2006'da köy statüsü verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km