Şirvan'da 83 yerleşim bulundu.
sırala 
  İkizler köy - Şirvan - Siirt
1946 📖 Baytorun
1928 📖 Beyt Harun [ Ar "Harun yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında 4 hane Ermeni ve 6 hane Kürt nüfusu ile kilisesi vardı. SN
  Kömürlü köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Sırs
  Ayranlı mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Panser
  Boylu köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Mudus / Mıdus
Kürd (Hevêdî) yerleşimi
  Hörgüç mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Kânizozan [ Kürd "yayla pınarı" ]
  Kumlu mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 -
  Bayındır köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Kavmik [ Kürd qewmik "kabile, oymakçık" ]
  Yelken mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 -
  Banahan mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Banahan / Banican?
  Ormanbağı köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 İskanbo
■ Cumhuriyet dönemine dek nahiye merkezi idi. SN
  Kırtepe mah Şirvan - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Salus
  Şirvan ilçe - Şirvan - Siirt
K1597 📖 Kifrê [ Süry kefrê "köy" ]
K1597 📖 Şêrwan (idari bölge) [ Kürd "aş. (sütçüler?)" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Şêrwan Şerefnamede (16. yy) aşiret adı olarak anılır. Osmanlı döneminde idari bölge adı Şirvan, kasaba adı Kefre/Küfrê'dir. 20 yy başında yarı yarıya Keldani (Nasturi) ve Kürt nüfusu vardı. SN
  Karaca köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Tasil
  Damlı köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Puli
E1912 📖 Pul փուլ [ Erm "harabe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çeltikyolu köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Haskü / Hesko [ Kürd hesko? "kepçe" ]
  Demirkapı köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Herçin
  Gözlüce köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Ürek / Örek [ Erm urek "korucuk" ]
1917h 📖 Ölek / Olek
  Özyurt köy - Şirvan - Siirt
1968 📖 Suludere
1917h 📖 Gundîdizan [ Kürd gundê dizan "haramiköyü" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ 20. yy başında Ermenice konuşan 15 Keldani ailesi vardı. SN
  Derinçay köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Kelmux
  Ördekli mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Kuriskan
  Suluyazı köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Merc / Mercî [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ormanlı köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Avsiyak
  Tüylüce mz - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Dîrgen
  İncekaya köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Kurmas
  Soğanlı köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Miskin [ Kürd mizgîn "müjde" ]
  Taşlı köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Gundê Keyfir [ Kürd "uğraşköy?" ]
1865h 📖 Keyver
  Söbetaş mz - Şirvan - Siirt
1928 📖 Kurişgân
  Maden köy - Şirvan - Siirt
1665 📖 Maden
  Tatlıpayam köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Nivin [ Kürd nivîn "yatak" ]
E1912 📖 Nibin / Nabayn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bertürk mz - Şirvan - Siirt
1928 📖 Bertûk
  Elmadalı köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Firyar
  Nallıkaya köy - Şirvan - Siirt
1917h 📖 Hart [ Erm "saman" ]
  Otluk köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Kalenz
  Kirazlı köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Hevkes / Hevkis
  Taşyaka köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Pay
  Durankaya köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Gelî [ Kürd "boğaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde 8 hane Ermeni ve 2 hane Nasturi ailesi ile Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). SN
  Pirinçli köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Mavît
■ Bitlis-Norşin'deki türbesinde medfun olan Şeyh Abdurrahman Et-Tahî aslen bu köylüdür. SN
  Akyokuş köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Züzaxt
  Yamaçlı köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
1928 📖 Bervar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akgeçit köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Kuvant
  Kapılı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Mazoran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Meşecik köy - Şirvan - Siirt
K 📖 Maweka
1916hb 📖 Mavekan yk.
  Kesmetaş köy - Şirvan - Siirt
1928 📖 Serğos
  Bardacık mz - Şirvan - Siirt
1928 📖 Halenze
E1912 📖 Halındze
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Deyrhevrîl [ Kürd/Süry "... kilisesi" ]
E1912 📖 Daravil
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçayır köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Mezreşeyxan [ Kürd mezrê şêxan "şeyhler mezrası" ]
  Hürmüz köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Hürmiz / Hürmüz [ Kürd "Hürmüz (öz.)" ]
  YarımTepe köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Deştadeyri [ Kürd "kilise düzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Cevizlik köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
1928 📖 Bımbat
  Yaylacı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Mariyan
  Kayahisar köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
E1912 📖 Derik
K1597 1928 ▸İrun
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şerefname'de Şêrwan beyliğinin bölündüğü üç alt beylikten biri olarak anılır. Yakın döneme dek nahiye idi. SN
  Çınarlı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Havîl / Avîl [ Kürd ]
  Oya köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Zizık
E1912 📖 Siserk [ Erm "nohutlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 181 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Özpınar köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Hasras
  Yolbaşı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
K 📖 Kewûja
1928 📖 Kevîjan [ Kürd gevîjan "alıçlı" ]
E1912 📖 Kavijan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Adıgüzel köy - Şirvan (Özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Punzor [ Erm "yuvadere" ]
  Gümüş köy - Şirvan - Siirt
1941ha 📖 Comış
1928 📖 Cewmîş
  Doğruca köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 And [ Erm ant "ekinlik" ]
  Sarıdana köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Simxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 44 Ermeni ve bir miktar İslam nüfusu vardı. SN
  Yedikapı köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Salanzo
1916hb 📖 Sawanzi
  ? mz - Şirvan - Siirt
K 📖 Korsunç
1928 📖 Kursınc
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yayladağ köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Sa'raz
E1912 📖 Sahrus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyün Ermeni halkının 1895 olayları esnasında Müslümanlığı kabul ettiği kaydedilmiştir. SN
  Derecik mz - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Zîve
  Belençay köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Hezmîn / Hizmîn
  İnecik mz - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Xındik
  Dişlinar köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Zivzik [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yalkaya köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Deyna / Dayina
  Asmalıdere köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Asik
  Yağcılar köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
K 📖 Sisem
1916hb 📖 Sisam
  Kalkancık köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Matlit
  Soğuksu köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1916hb 📖 Avzind [ Kürd "canlısu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 400 hane Ermeni ve 300 hane Sünni Kürt nüfusu vardı. SN
  Daltepe köy - Şirvan (özpınar bucağı) - Siirt
1928 📖 Hertavus
1916hb 📖 Hertvîş
  Sırçalı köy - Şirvan - Siirt
1916hb 📖 Papur
■ Soğuksu/Ewzind köyüne bağlı mezra iken 2006'da köy statüsü verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km