Şile'de 72 yerleşim bulundu.
sırala 
  Avcıkoru mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1909hb: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kömürlük mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h: Kömürlük
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Üvezli mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h: Üvezli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Kervansaray mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h: Kervansaray
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Bıçkıdere mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h: Bıçkıdere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Yeşilvadi mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h: Heciz
1909hb: Kaşbaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Oruçoğlu mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Ulupelit mah - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1915h: Ulupelid
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Korucu mah - Şile - İstanbul
1902hk: Korucu
  Darlık mah - Şile - İstanbul
1902hk: Darlık (başka yer)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1878 harbinden sonra Batum muhacirleri iskan edildi. Darlık Barajının yapımından sonra köy Kaşbaşı mevkiindeki yeni yerine taşındı. SN
  Ahmetli mah - Şile - İstanbul
1902hk: Ahmedli
  Şile ilçe - Şile - İstanbul
1484 y: Şili [ Yun ]
İt1296: Şilli
Y130: Xêlai | Xêlaita [ Yun xηλη "kıskaç, mendirek" ]
■ Yunanca xêlê Χηλη esasen `yengecin kıskacı` ve mecazen (şeklinden ötürü) `mendirek` anlamındadır. `Küçük mendirek` anlamına gelen Xêlaita belki aynı adı taşıyan Kefken limanına oranla kullanılan isim olabilir.. SN
  Yeniköy mah - Şile - İstanbul
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kilisesi hâla ayaktadır. Karadağlı yerleşimi. Aqua su şişeleme tesisleri bulunur. Rivâyete göre köyü kuranlar 1770 Orlov isyânından sonra Taşköprü köylerinde hâli hazırda oturan veya Moradan sürgün olan Rumların bir müddet oturduğu Taşköprüden sonra kurduğu köydür. Helence biliyor olmaları ikinci rivâyeti güçlendirir. Yukarı ve Aşağı mahallesi bulunan köyde konuşulan helence kaba geldiği için Şiledeki Rum cemaâti Yeniköylülere ''kenaya'' (dağlı) gibi dışlayıcı tâbirde bulunurmuş. 1914-1918 arası 7000 Rum Şileden Eskişehre sürülmüştü. Manav
  Çengilli mah - Şile - İstanbul
1902hk: Çengilli [ Tr "çingeneli" ]
  Yazımanayır mah - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy adı yakındaki Manhayır tepesinden gelir. Adın kökenine dair bilgi bulunamadı. SN
  Kabakoz mah - Şile - İstanbul
1902hk: Kabakos
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Akçakese mah - Şile - İstanbul
1915h: Akçakise
1902hk: Akçakilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy ile Karadeniz arasında bulunan ''Gevur harmanları'' mevkiinde beyaz taşlardan inşa edilmiş kilise kalıntıları hâlen bulunur. Manav
  İmrenli mah - Şile - İstanbul
1902hk: İmranlı [ Tr emiran? "emirler" ]
■ İmren/İmran adı genellikle a) umran (bayındırlık, yapılanma) veya b) emiran (beyler) anlamını taşır. SN
  Ubeyli mah - Şile - İstanbul
1902hk: Obeyli
  Davutlu mah - Şile - İstanbul
1902hk: Davutlu
  Kalem mah - Şile - İstanbul
1915h: Kalem
  Ağva mah - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1968: Yeşilçay
1902hk y: Ağva
İt1296 y: Dipotamos [ Yun "ikidere" ]
Y130: Melainos Ákrê (burun) [ Yun "kara burun? Melen burnu?" ]
■ Türkçe adı belki Akra > Ağra biçiminden evrilmiş olabilir. Türkçe Akova > Ağva mümkündür. İtalyanca Acqua (`su`) adından türetilmesi fantezidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km