haritada ara :   km  
Şişli'de 13 yerleşim bulundu.
sırala 
Kurtuluş mv - Şişli - İstanbul
1866h 📖: Tatavla [ Yun ta Táula "at ahırları" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bölgedeki ilk yerleşimin tarihi 1600'lü yıllara değin uzanmaktadır. Çeşitli Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanan haritalarda Aya Dimitri / St. Dimitri adının da yer aldığı görülmektedir. Aya Dimitri esasen bugün Kurtuluş Son Durak ve Aya Dimitri Kilisesi'nin bulunduğu tepenin adıdır. yusuftatavlalı
Bomonti mah - Şişli - İstanbul
1900~ 📖: Bomonti
■ Adını İsviçreli Bomonti biraderlerin 1890 dolayında kurduğu Türkiye'nin ilk bira fabrikasından alır. SN
Feriköy mah - Şişli - İstanbul
Y1900~ 📖: Ayios Dimitrios [ Yun "Aziz Dimitri" ]
1866h 📖: Feriköy + Ayadimitri
■ Rivayete göre Feriköy adı Ermenice %bVeriköy ("Yukarı Köy") ifadesinden türemiştir. inan olgar
Pangaltı mah - Şişli - İstanbul
1866h 📖: Pankaldi
■ Pancaldi adlı bir İtalyan'ın girişimiyle kurulmuş İstanbul'un ilk planlı konutlaşma projesidir. SN
Osmanbey mah - Şişli - İstanbul
■ 1878'de Matbaa-i Osmaniye'yi kurarak ilk kez Kuran tab'eden Matbaacı Osman Bey'in konağından ötürü 20. yy başlarından itibaren Osmanbey adı kullanılmıştır. SN
Şişli ilçe - Şişli - İstanbul
1897h : Şişli
■ Şişli adının nihai kaynağı açık değildir. 1913'te açılan tramvay hattının son durağına bu ad verildikten sonra popülerlik kazandı. SN
Harbiye mah - Şişli - İstanbul
1866h 📖: Mekteb-i Harbiye
■ 1846 ile 1862 yılları arasında inşa edilen Harbiye Mektebi (şimdi Harbiye Müzesi) binasının adı semte verilmiştir. SN
Maçka mah - Şişli - İstanbul
1866h 📖: Maçka
■ Trabzon'daki Maçka ilçesinin adı 20. yy ilk çeyreğinde verilmiş olmalıdır. SN
Teşvikiye mah - Şişli - İstanbul
1866h 📖: Teşvikiye
■ 1854'te Sultan Abdülmecid'in inşa ettirdiği Teşvikiye Camiinden. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.