Şereflikoçhisar'da 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aktaş mah - Şereflikoçhisar - Ankara
Kr: Mihin [ Kürd mihîna "kısrak" ]
1928k: Aktaş
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Şeker mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Şeker
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Doğankaya mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Abdülgediği
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Halkının tamamını Nogaylar oluşturmaktadır. Doğankaya köyündeki Nogay aileleri şu soyadlarını taşımaktadırlar: Açıkel, Adaş, Akay, Akıcı, Akın, Atılgan, Aytar, Başaran, Çetin, Eryiğit, Eyetem, Günay, Güven, Kılıç, Kutlu, Özkan, Polat, Sondoğan, Uyar, Yeltekin ve Yılmaz. Mert Çakmak
  Akarca mah - Şereflikoçhisar - Ankara
Kr: Gera
1928k: Akarca
Kürd (Bêlikan) yerleşimi
  Akin mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Akin
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yusufkuyusu mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Taxtalı [ Kürd taxtaliya "ileri köy?" ]
Kürd (Bêlikan ) yerleşimi
■ Tek ağacı olmayan bir yere Tahtalı adı verilmesi kuşku uyandırıcıdır. SN
  Acıkuyu mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Acıkuyu
Türkmen (Kurutlu) yerleşimi
  ŞanlıKışla mah - Şereflikoçhisar - Ankara
Kr: KaniyaQışla [ Kürd "kışlapınarı" ]
1968k: Kanlıkışla
Kürd (Bêlikan ) yerleşimi
  Kurutlutepe mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk: Tepeköy
Türkmen (Kurutlu) yerleşimi
  Vayvay mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk: Vayvay
Türkmen (Kurutlu) yerleşimi
  Şereflikoçhisar ilçe - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Şereflikoçhisar [ Tr Şereflü "aş." ]
1867d: Koçhisar
■ 18. yy'dan önce bölgeye iskan edilen Kürt veya Türkmen Şerefli/Şereflü aşireti ilçe merkezinde ve yakın köylerde egemen konumdadır. SN
■  © »»» 07.10.1867 Konya sancağında Koçhisar mahallesi civarında Ömeranlı [Omeran] aşiretinden olup çadırda kalan Şeyho, Molla Hasan ve rüfekasının deyar heyran
■ Şereflikoçhisar Sehir merkezi yaklaşık % 95 Türklerden ve geriye kalanı Kürtlerden oluşmaktadır. Kürt köyleri genelde Bala sınırına yakin bölgede olduğu icin Şereflikoçhisar Sehir merkezine Kürt göcü pek olmamıştır. Kürtler genelde yurtdışına (Danimarka, Isvec, Norveç) yerleşmiştir. Mert Çakmak
  YazıSöğüt mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Derevenk [ Erm Diravank? Տիրավանք "İsa manastırı" ]
  Değirmenyolu mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Parlasan
■ Polybios, Ptol. Coğrafya ve Hieroklês (6. yy) tarafından anılan Parnassós adlı yerdir. Yunanistan'daki ünlü Parnassós dağıyla aynı adı taşır. Hititçe ve Luwice `ev` anlamına gelen parn- kökünden `ev-yeri` anlamı çıkarsanabilir. ■ 4. yy'da İncili Goth (Germen) diline çeviren Wulfila aslen buralı bir savaş esiri idi. Eseri Alman dilinin bilinen ilk yazılı kaynağıdır. SN
  Musular mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Musıblar [ Tr "isabetliler" ]
  Karandere mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk: KaraNudra
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Seymenli mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk: Sekmanlı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Fadıllı mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk: Fadıllı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çalören mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Mezgit [ Tr "cami" ]
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Baltalı mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Baltalı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  AliUşağı mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1912hk: Aliuşağı
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
■ © 28.02.1772 Ekradlık nam-ı diğer Çorum Kürdü Aşireti'nden Karacalar ve Seyyidbend cemaatlerinin meralarına vukubulduğu iddia olunan tecavüz... © 10.02.1860 Kırşehir kazası Boynuinceli Aşireti'nin Karacakürd mahallelerinden Hacı Veli, Rıdvan ve Kürd Ali Uşağı mahallelerinin ... deyar heyran
  Eley mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Eley
Türkmen (Şerefli) yerleşimi
  Yalnızpınar mah - Şereflikoçhisar - Ankara
1928k: Mamalı [ Kürd maman "amcalar (aş.)" ]
Türkmen (Şerefli) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km