Şenkaya'da 71 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dörtyol mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928k: Zedrekom
Kürd yerleşimi
  Karataş mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889: Karataş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sarıyar mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946k: Cakos
1928k: Cakosi
R1889: Caxkos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Turnalı mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928k: Kotik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oyuktaş mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928k: Üskühat [ Erm vosgehad "altınekin" ]
  Zümrüt mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928k: Pertus
E1902: Pertıs [ Erm pertk, pertıs "kaleler" ]
E666: PertatsPor Բերդաց փոր (idari bölge) [ Erm "kaleler çukuru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Pertats Por adı verilen yörenin merkezi olan Pertk/Pertig hisarıdır. Pertıs aynı ismin çoğul belirtme halidir. SN
  Alıcık mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928k: Alıcık
R1889: Alacug
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Aşağıbakraçlı mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946k: Merinis aş.
R1889: Merines [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yukarıbakraçlı mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946k: Merinis yk.
R1889: Merines
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Paşalı mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Berdik [ Erm pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Susuz mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889: Susuz
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Gözalan mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928k: Hékesor
R1889: Ekadzor [ Erm ayketsor "bağdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Balkaya mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889: Balkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köyün ilk kurucusu Muş'a bağlı bir Kürt köyünden yerleşmiş olan bir ağadır. Bu ağa ve eşrafı 93 Harbi sonrasında köyde kalmakta ısrar edince bizzat Rus hükümeti tarafından etkisini azaltmak amacıyla farklı çevrelerden Kürtler getirilip köye yerleştirilmişlerdir. Halen Kürt köyüdür. metonio
  Bereketli mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Dölgâh
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Teketaş mah - Şenkaya - Erzurum
1928k: Katris
R1889: KotrisKışla
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Şexbizin) yerleşimi
■ Köydeki üç sülalenin ikisi Türk, biri Kürttür. metonio
■ K'at'ari (კატარი), Gürcüce sarıçam ağacıdır. K'at'ris, ismi bu köyde bu ağacın bulunduğunu işaret eden yapım eki almış bir addır. meriç
  Beykaynak mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928k: Pertuvan
E1902: Pertavank [ Erm "kalemanastır" ]
  Esenyurt mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928k: Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
  Timurkışla mah - Şenkaya - Erzurum
R1889: Timurkışla
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Uğurlu mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Hanımkom
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi.
  Gezenek mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928k: Posik [ Erm po'sig "çukurca" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Penek mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889: Penek
E666: PanagArkuni [ Erm "kral ordugâhı" ]
■ 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Tayk/Dayk ilinin (Yusufeli'ndeki İşxan ile birlikte) yönetim makamı ve 3. yy'dan itibaren Mamikonyan bey sülalesinin ordugâhı idi. Kasaba yakınında halen harabe olan devasa kilise 7. yy'da Gatoğigos Nerses Şinoğ tarafından inşa ettirilmiştir. SN
  Yünören mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Kerkılox [ Erm k'arklux "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Göllet mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1960, 2000: Kömürlü
1928k: Göllet
■ Göllet adı yakın tarihte iade edildi. SN
  Yanıkkaval mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928k: Kemis
R1889: Kyamis
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi.
■ Şenkaya'da 15 Alevi köyünün tamamı Türkmendir ve Türkçe anadillidir. metonio
  İnceçay mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946k: Pancırot
E1902, 1928k: Pançırud [ Erm բանջար "sebzeli, pancarlı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Söğütler mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Libi
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hoşköy mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889: Hoşköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Evbakan mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Soğomonkale [ Erm soğomon pert "Süleyman kalesi" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Yaymeşe mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928k: Tecirik [ Erm dacarig "kilisecik" ]
  Tütenocak mah - Şenkaya - Erzurum
1928k: Erhiz/Ehriz
R1889: Axris [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yoğurtçular mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Zuvart [ Erm zıvart "sevinçli, şen" ]
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi.
  Çatalelma mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Nüsünk [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeşilkaya mah - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928k: Mitinder [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Taht mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889: Taht
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şenkaya ilçe - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928k: Örtülü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Özyurt mah - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Barik [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gaziler mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928k: Bardız
R1889: Bardus
E666: Bardéz | BardizatsPor Պարտիզաց փոր [ Erm "bahçeler çukuru" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Bardizats Por (`Bahçeler çukuru`) adı verilen yörenin merkez kasabası idi. SN
■ Kars ili Sarıkamış ilçesine bağlı bucakken 1946 yılında Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlanmıştır. emjan
  Akşar mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Kosor
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  İğdeli mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889: İğdeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sındıran mah - Şenkaya - Erzurum
1928k: Ekrek
R1889: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gülveren mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928k: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yelkıran mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928k: Morxél
R1889: Moxrel [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Göreşken mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Güreşken
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dokuzelma mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Şamkos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Nişantaşı mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Keyvank [ Erm keğvank' "güzelmanastır" ]
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi.
■ Köyde yıkık halde bir manastır bulunmaktadır. deniz
  Şenpınar mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Zakim
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Doğanköy mah - Şenkaya - Erzurum
1928k: Eğidkom
R1889: Agitkom
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kayalısu mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928k: Çaksor
R1889: Çaxtsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi.
  Atyolu mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Kod/Koğud [ Erm k'oğud ]
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi.
  Yeşildemet mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928k: İğnaki [ Erm ]
Alevi yerleşimi
■ Zahuranlı Alevileridir. Yazılı köyüne bakınız. SN
  Ormanlı mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928k: Ersinek
R1889: Arsenik [ Erm "Arsen'cik (öz.)" ]
■ 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi.
  Kaynak mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
Eski adı: Çornik
1928k: Çermik [ Erm çermug "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kürkçü mah - Şenkaya - Erzurum
R1889: Kürkçü
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi.
  Aktaş mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Vartanud [ Erm vartenud? "güllü" ]
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi.
■ Veya <> `Vartanlı (öz.)`. SN
  Sarıkayalar mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Muşéğkışla [ Erm muşeğ "öz." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
  Çamlıalan mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928k: Armaşén [ Erm armaşén/armenaşén "Arim/Armen (?) köyü" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) (Dedekargın) yerleşimi
  Yazılı mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1960k: Ildır
1928k: Nazırvanıs
R1889: Nazirvank [ Erm ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Yazılı, Yeşildemet ve Beşpınarlar köylerinin Alevi halkı Zahuranlı olarak tanımlanır ve Bitlis'in Zahuran köyünden geldikleri anlatılır. Aslen Kürt oldukları söylenirse de Türkçe konuşurlar. SN
■ Bitlis ili genelinde Alevi-Bektaşi yerleşimi yoktur. Ayrıca bu bölgedeki Kürtlerin bile Bitlis ile herhangi bir bağlantısı yokken Şenkayanın 15 köyünü oluşturan ve aslen Sivas-Maraş arasından gelen bu Alevi Türkmenlerin ana bağlantısı Kürt olarak belirlemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. metonio
  Aydoğdu mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928k: Muşéğ
R1889: Mşex [ Erm mşeğ "dumanlı" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Esence mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1946k: Pegir
R1889: Pager [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Yürekli mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928k: Zadgerek [ Erm zadakrag "yalınçiftlik" ]
  Değirmenlidere mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928k: Avındir
R1889: Ağundir [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Beşpınarlar mah - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889: Vağaver [ Erm vağaver "eskiören" ]
Y1900~: Vafiá [ Yun βαφειά "boyacılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Yunan iç savaşının ünlü liderlerinden Kapetan Markos Vafiadis bu köylüdür. ■ Köyün şimdiki halkı Zahuranlı Alevileridir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km