Şemdinli'de 81 yerleşim bulundu.
sırala 
  Umurlu köy - Şemdinli - Hakkari
1946: Gırana [ Kürd giran "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Ayranlı köy - Şemdinli - Hakkari
1928: Bêdaw
1916hb: Bedawa [ Süry ]
Kürd yerleşimi
■ Köy 19. yüzyılın sonlarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Köydeki nüfusun tamamı Herikli Aşireti'ne mensuptur. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Koçyiğit mz - Şemdinli - Hakkari
1946: Kelit
Kürd yerleşimi
  Öntepe mz - Şemdinli - Hakkari
Eski adı: Helkêşki
Kürd yerleşimi
  Anadağ köy - Şemdinli - Hakkari
K: Bêruh [ Süry bêth rûHo "esenyurt" ]
1946: Beruh
Kürd yerleşimi
  Meşelik köy - Şemdinli - Hakkari
1928: Herki
1887z: Heriki (aş.) [ Kürd herkî "göçebe, yörük (aş.)" ]
Kürd (Herki) yerleşimi
■ © 06.07.1887 Musul Vilayeti aşairinden olup Gevar sancağına Yaylak kastıyla gelen ikibin haneye yakın Hereki Aşireti'nin iskanıyla göçerlikden çıkarılmalarının istendiği. deyar heyran
■ Köy 19. yüzyılın sonlarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Türkmenler'den ve Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Köydeki nüfusun tamamı Herikli Aşireti'ne mensuptur. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Derecik bld - Şemdinli - Hakkari
K: Rûbaruk [ Kürd "derecik" ]
1916hb: Dereyazar
Kürd (Gerdi) yerleşimi
■ Rubaruk `derecik` deresi yakınındaki birkaç köy ve mezranın birleştirilmesiyle kurulan yeni belediyeye Derecik adı verilmiştir. Gerdi aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
  Çevre x - Şemdinli - Hakkari
1928: Bay [ Kürd bayê "yelli" ]
Kürd yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Konur köy - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Nogeylan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
■ Köy 19. yüzyılın sonlarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Türkmenler'den ve Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Köydeki nüfusun tamamı Herikli Aşireti'ne mensuptur. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilbayır mz - Şemdinli - Hakkari
1928: Bêzeno [ Süry Beth Zeno? ]
1916hb: Barzan
■ Şemdinan kökenli olan Barzani ailesinin yurdu olması ihtimal dahilindedir. SN
  Uğuraçan köy - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Beitkara
S1840: Bêkare [ Süry beth Kare ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Şalita kilisesi vardı. SN
  Ortaklar köy - Şemdinli - Hakkari
K: Bisosin
1916hb: Beisosen [ Süry bêth susîn "at yurdu" ]
Kürd yerleşimi
  Ormancık mz - Şemdinli - Hakkari
1928: Bégalte
1916hb: Begalto [ Süry "kurak yer" ]
Kürd yerleşimi
  Gelişen köy - Şemdinli - Hakkari
K: Gerdi Şapatan [ Süry şabathâ "aşiret" ]
Kürd (Gerdi) yerleşimi
  Beyyurdu köy - Şemdinli - Hakkari
1946: Bedevi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Yuhanan Mamdana ve Mar Quryaqus kiliseleri vardı. SN
■ Köy 19. yüzyılın sonlarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Köydeki nüfusun tamamı Herikli Aşireti'ne mensuptur. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Bozyamaç köy - Şemdinli - Hakkari
1928: Bêmbo [ Süry "mbo (?) yurdu" ]
Kürd (begzade) yerleşimi
  Yaylapınar köy - Şemdinli - Hakkari
K: Salaran
1928: Salara
S1840: Sararu
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mart Maryam kilisesi vardı. SN
■ Köy 19. yüzyılın sonlarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Türkmenler'den ve Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Köydeki nüfusun tamamı Herikli Aşireti'ne mensuptur. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Boğazköy köy - Şemdinli - Hakkari
1928: Bêguzan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Güleç mz - Şemdinli - Hakkari
K: Ruya
1916hb: Ruan
  Çubuklu köy - Şemdinli - Hakkari
K: Bentur
1928: Bemtur
S1877: Bawtur [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Güncel Asuri kaynaklarında görünen Bemtur adına karşılık, Cutts'ın 1877'de Bawtur şeklinde verdiği yerleşim burası olmalıdır. SN
  Öveç köy - Şemdinli - Hakkari
1928: Sirûnıs
S1840: Sarunis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Mordağ mz - Şemdinli - Hakkari
K: Dêrik [ Kürd "kilise" ]
Kürd yerleşimi
  Balova mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Golan [ Kürd "göller" ]
  Elmalı mz - Şemdinli - Hakkari
S1840: Nêrdûşâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Korgan köy - Şemdinli - Hakkari
1946: Gülenk [ Kürd gulanik "kuşburnu, yaban gülü" ]
Kürd yerleşimi
  Tütünlü köy - Şemdinli - Hakkari
1928: Evliyan [ Kürd "evliyalar" ]
Kürd yerleşimi
  Güzelkaya mz - Şemdinli - Hakkari
S1877: Begardi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Karaağaç mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Derian
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar İsqiyil kilisesi vardı. SN
  Bağlar köy - Şemdinli - Hakkari
1928: Nehri [ Süry "dereler" ]
S1877: Neri
Kürd yerleşimi
■ MÖ 1250 dolayında Hititler ile Asur arasında savaşa sahne olan Nihriya kenti olması uzak olasılıktır. 1925'e dek Şemdinan beyliğinin başkenti ve Seyyid Taha soyundan gelen seyyidlerin makamı idi. Cuinet'ye göre 1891'de 2200 Kürt, 500 Türk ve 200 Yahudi nüfusu vardı. Şimdi büyük ölçüde metruk ve harabedir. SN
  Altınsu köy - Şemdinli - Hakkari
S1877: Şapatan [ Süry şabathâ "aşiret" ]
Kürd yerleşimi
  Şemdinli ilçe - Şemdinli - Hakkari
K: Nûşar [ Kürd "yenikent" ]
1928: Şemdînan (idari bölge) [ Kürd "Şemseddinler" ]
Kürd yerleşimi
■ Bölge adı olan Şemdinan/Şemdinli bir rivayete göre 11. yy'da yaşamış olan Şeyh Şemseddin Abbasî adından gelir. Asırlarca Nehri (Bağlar) kasabasında olan ilçe merkezi cumhuriyetten sonra Nuşar köyüne taşındı. SN
  Suçıktı mz - Şemdinli - Hakkari
K: Belutiyan [ Kürd "meşeler" ]
Kürd yerleşimi
  Güzelkonak mz - Şemdinli - Hakkari
1946: Haruna
S1877: Harûnan [ Kürd "Harun'lar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mart Maryam ve Mar Xristafor kiliseleri vardı. SN
  Yaylak mz - Şemdinli - Hakkari
K: Dêrareş [ Kürd "kara kilise" ]
S1840: Mar İşo [ Süry "Aziz Yeşua (öz.)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Bu mevkide bulunan Mor Yeşu/Mar İşu manastırı, Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mar Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. Türkçe eski kaynaklarda Karakilise adı da görülür. SN
  Çatalca köy - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Diman [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Soğuksu mz - Şemdinli - Hakkari
K: Tisê
S1877: Tis
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Quryaqos kilisesi vardı. SN
  Günyazı köy - Şemdinli - Hakkari
K: Kaleşk [ Kürd kelaşik ]
Kürd yerleşimi
  Erdemli mz - Şemdinli - Hakkari
K: Melyan
■ Nasturi/Süryani köyleri haritasında bu yer yanlışlıkla Halânâ ve bugünkü Alan (Helânê) köyü Talânâ olarak işaretlenmiştir. Eski adı Talânâ olabilir. SN
  Yeşilöz mz - Şemdinli - Hakkari
K: Feqiyan
1916hb: Faxian [ Kürd "hocalar" ]
  Üçgöze mz - Şemdinli - Hakkari
K: Girkê
1916hb: Gewrik [ Kürd "bozca" ]
  Üstünağaç mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Şawutha [ Süry şawitha ]
  Sarıca mz - Şemdinli - Hakkari
K: Zêrik [ Kürd "sarıca" ]
  Tekeli köy - Şemdinli - Hakkari
K: Gare
1946: Gara
Kürd yerleşimi
  Kayalar köy - Şemdinli - Hakkari
K: Katüne
S1877: Kâtuna [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Şemdinan kazasının en büyük Nasturi yerleşimlerinden biri idi. 100 hane nüfus ve Mar Şimun kilisesi vardı. SN
■ Köyde 20. yüzyılın başlarında Ermeniler yaşıyordu. 1915-1916 yılında Ermenilerin tehcir edilmesiyle köye Pinyanişi Aşireti'ne mensup Kurmanç Kürdler'i yerleşti. Berk Ulusoy
  Tanyolu mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Geleşin [ Kürd gelêşin "yeşil vadi" ]
  Erikli mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Bali
  Mağaraönü mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Şikevtan [ Kürd "mağaralar" ]
  Alan köy - Şemdinli - Hakkari
K: Helane
S1840: Halana [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Şemdinan'ın Rustaka (Navçiya) bölgesinin başlıca Nasturi yerleşimi idi. Mar Geworgis kilisesi vardı. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Bağlıca x - Şemdinli - Hakkari
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km