Şemdinli'de 81 yerleşim bulundu.
sırala 
  Umurlu köy - Şemdinli - Hakkari
1946k: Gırana [ Kürd giran "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Ayranlı köy - Şemdinli - Hakkari
1928k: Bêdaw [ Süry ]
1916hb: Bedawa
Kürd yerleşimi
  Koçyiğit mz - Şemdinli - Hakkari
1946k: Kelit
Kürd yerleşimi
  Öntepe mz - Şemdinli - Hakkari
Eski adı: Helkêşki
Kürd yerleşimi
  Anadağ köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Bêruh [ Süry bêth rûHo "esenyurt" ]
1946k: Beruh
Kürd yerleşimi
  Meşelik köy - Şemdinli - Hakkari
1928k: Herki [ Kürd herkî "göçebe (aş.)" ]
1916hb: Heriki
Kürd (Herki) yerleşimi
■ © 06.07.1887 Musul Vilayeti aşairinden olup Gevar sancağına Yaylak kastıyla gelen ikibin haneye yakın Hereki Aşireti'nin iskanıyla göçerlikden çıkarılmalarının istendiği. deyar heyran
  Derecik bld - Şemdinli - Hakkari
Kr: Rûbaruk [ Kürd "derecik" ]
1916hb: Dereyazar
Kürd (Gerdi) yerleşimi
■ Rubaruk `derecik` deresi yakınındaki birkaç köy ve mezranın birleştirilmesiyle kurulan yeni belediyeye Derecik adı verilmiştir. Gerdi aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
  Çevre x - Şemdinli - Hakkari
1928k: Bay [ Kürd bayê "yelli" ]
Kürd yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Konur köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Nuxawila
1916hb: Nogeylan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Yeşilbayır mz - Şemdinli - Hakkari
1928k: Bêzeno [ Süry Beth Zeno? ]
1916hb: Barzan
■ Şemdinan kökenli olan Barzani ailesinin yurdu olması ihtimal dahilindedir. SN
  Uğuraçan köy - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Beitkara
S1840: Bêkare [ Süry beth Kare ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Şalita kilisesi vardı. SN
  Ortaklar köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Bisosin
1916hb: Beisosen [ Süry bêth susîn "at yurdu" ]
Kürd yerleşimi
  Ormancık mz - Şemdinli - Hakkari
1928k: Bégalte [ Süry "kurak yer" ]
1916hb: Begalto
Kürd yerleşimi
  Gelişen köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: GerdiŞapatan [ Süry şabathâ "aşiret" ]
Kürd (Gerdi) yerleşimi
  Beyyurdu köy - Şemdinli - Hakkari
1946k: Bedevi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Yuhanan Mamdana ve Mar Quryaqus kiliseleri vardı. SN
  Bozyamaç köy - Şemdinli - Hakkari
1928k: Bêmbo [ Süry "mbo (?) yurdu" ]
Kürd (begzade) yerleşimi
  Yaylapınar köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Salaran
1928k: Salara
S1840: Sararu
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mart Maryam kilisesi vardı. SN
  Boğazköy köy - Şemdinli - Hakkari
1928k: Bêguzan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Güleç mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Ruya
1916hb: Ruan
  Çubuklu köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Bentur
1928k: Bemtur
S1877: Bawtur [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Güncel Asuri kaynaklarında görünen Bemtur adına karşılık, Cutts'ın 1877'de Bawtur şeklinde verdiği yerleşim burası olmalıdır. SN
  Öveç köy - Şemdinli - Hakkari
1928k: Sirûnıs
S1840: Sarunis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Mordağ mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Dêrik [ Kürd "kilise" ]
Kürd yerleşimi
  Balova mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Golan [ Kürd "göller" ]
  Elmalı mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Nerduşa
S1840: Nêrdûşâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Korgan köy - Şemdinli - Hakkari
1946k: Gülenk [ Kürd gulanik "çiçeklice" ]
Kürd yerleşimi
  Tütünlü köy - Şemdinli - Hakkari
1928k: Evliyan [ Kürd "evliyalar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Meşeli mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Bemlate
Eski adı: Bimlotta
  Güzelkaya mz - Şemdinli - Hakkari
S1877: Begardi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Karaağaç mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Derian
S1877: Dâra/Dariyan
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar İsqiyil kilisesi vardı. SN
  Bağlar köy - Şemdinli - Hakkari
1928k: Nehri [ Süry "dereler" ]
S1877: Neri
Kürd yerleşimi
■ Muhtemelen MÖ 1. binyıl başında Asur kaynaklarında belirtilen Nairi kenti burasıdır. 1925'ten önce Şemdinan kazasının merkez kasabası ve Seyyid Taha soyundan gelen seyyidlerin makamı idi. Cuinet'ye göre 1891'de 2200 Kürt, 500 Türk ve 200 Yahudi nüfusu vardı. SN
  Altınsu köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Şebetan
S1877: Şapatan [ Süry şabathâ "aşiret" ]
Kürd yerleşimi
  Şemdinli ilçe - Şemdinli - Hakkari
Kr: Nûşar [ Kürd "yenikent" ]
1928k: Şemdinan (idari bölge) [ Kürd Şamdînan "Şemsettin oğulları?" ]
Kürd yerleşimi
■ Bölge adı olan Şemdinan/Şemdinli bir rivayete göre 11. yy'da yaşamış olan Şeyh Şemseddin Abbasî adından gelir. Asırlarca Nehri (Bağlar) kasabasında olan ilçe merkezi cumhuriyetten sonra Nuşar köyüne taşındı. SN
  Suçıktı mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Belutyan [ Kürd "meşeler" ]
Kürd yerleşimi
  Güzelkonak mz - Şemdinli - Hakkari
1946k: Haruna
S1877: Harûnan [ Kürd "Harun'lar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mart Maryam ve Mar Xristafor kiliseleri vardı. SN
  Yaylak mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Dêrareş [ Kürd "karakilise" ]
S1840: Marİşo [ Süry "Aziz Yeşua (öz.)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Bu mevkide bulunan Mor Yeşu/Mar İşu manastırı, Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mar Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. Türkçe eski kaynaklarda Karakilise adı da görülür. SN
  Çatalca köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Diman
1916hb: Diman [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Soğuksu mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Tisê
S1877: Tis
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Quryaqos kilisesi vardı. SN
  Günyazı köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Kaleşk [ Kürd kelaşik ]
Kürd yerleşimi
  Olgunlar mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Bêbab [ Süry ]
1916hb: Beybob
  Erdemli mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Melyan
■ Nasturi/Süryani köyleri haritasında bu yer yanlışlıkla Halânâ ve bugünkü Alan (Helânê) köyü Talânâ olarak işaretlenmiştir. Eski adı Talânâ olabilir. SN
  Yeşilöz mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Feqiyan [ Kürd "hocalar" ]
1916hb: Faxian
  Üçgöze mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Girkê [ Kürd "tepecik" ]
1916hb: Gewrik
  Üstünağaç mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Şawutha [ Süry şawitha ]
  Sarıca mz - Şemdinli - Hakkari
Kr: Zêrik [ Kürd "sarıca" ]
  Tekeli köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Gare
1946k: Gara
Kürd yerleşimi
  Kayalar köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Katüne
S1877: Kâtuna [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Şemdinan kazasının en büyük Nasturi yerleşimlerinden biri idi. 100 hane nüfus ve Mar Şimun kilisesi vardı. SN
  Tanyolu mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Geleşin [ Kürd gelêşin "yeşilvadi" ]
  Erikli mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Bali
  Mağaraönü mz - Şemdinli - Hakkari
1916hb: Şikevtan [ Kürd "mağaralar" ]
  Alan köy - Şemdinli - Hakkari
Kr: Helane
S1840: Halana [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Şemdinan'ın Rustaka (Navçiya) bölgesinin başlıca Nasturi yerleşimi idi. Mar Geworgis kilisesi vardı. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Bağlıca x - Şemdinli - Hakkari
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km