Şehitkamil'de 74 yerleşim bulundu.
sırala 
  Atalar mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şeyxlicerit
Türkmen (Cerit ) yerleşimi
  Bayatlı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1917h 📖 Bayatlı [ Tr "aş." ]
  Yamaçoba mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Yamaçtepe mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Semavin yk.
1928 📖 Semavin yk.
  Eskişarkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şarkaya
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Acaroba mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Yenişarkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Diğer Şarkaya
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Dımışkılı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dımışklı
1911hk 📖 Dımışki [ Ar "Şam'lı" ]
Türkmen yerleşimi
  Zülfikar mah - Şehitkamil (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Zülfikar
Türkmen yerleşimi
  Durnalık mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Durnalık
  Işıklı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Çarpın
Türkmen yerleşimi
  Serintepe mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Kirlialıcı
  Üçgöze mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Şöhme
  Yeşilce mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
  Karpuzkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Tilhüyük [ Kr/Tr "höyüktepe" ]
  Köksalan mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Mertmenge
1543t 📖 Merdemengi
  Boyno mah - Şehitkamil - Gaziantep
1960 📖 Ağaçlı
1928 📖 Boyno Obası
  Ülkerli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Arabdar yk.
1928 📖 K. Arabdar
  Yığınlı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 B. Arabdar
  Bağbaşı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Cibekir
1543t 📖 Cubakir
Türkmen yerleşimi
  Oyumsöğüt mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Oyumsögüd
  Aktoprak mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Gücüge
  Erikli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Ceyde
1543t 📖 Cegde
  Büyükpınar mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 B. Pınar
  İncesu mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 İncesu
  Akçagöze mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Cuba
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Samköy mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Sam
Türkmen yerleşimi
■ Köy kısmen Türkmen kısmen 19.yy'da Doğu Türkistandan gelen Yagnobi,Karluk(Özbek ve Tacik) ve Uygurlardır. Sami
  Akçaburç mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Ağcaburç
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Karacaburç mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karacaburç
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Seğmenli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dulisa / Duleyse
1543t 📖 Dul-'isa
Türk yerleşimi
■ Köye bağlı İmolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Dülük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dülük
A892 📖 Dulûk
Y150 📖 Dolíxê [ Yun "uzun?" ]
Türkmen yerleşimi
■ Helenistik devirde kuruldu; muhtemelen Tesalya'daki Dolixê kentinin adı verildi. Zeus Dolixênos mabedi ünlü idi. 4. ila 11. yy'larda piskoposluk makamı oldu; 12. yy'a doğru önemini yitirdi. ■ Yer adının 'Dülük Baba' adlı bir sahabiden alındığına dair yerel inanış mesnetsizdir. SN
  Göksüncük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Göksüncük
  Tekirsin mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Tekirsin
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Yukarıbeylerbeyi mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Beylerbeyi
Türkmen yerleşimi
  Karacaören mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karacaviran
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Şehitkamil ilçe - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: -
■ Merkez-Şehitkamil ilçesinde yerli olarak Beyreli, Boyluca, Kabasakız, Seğmenli-İmolar, Koçlu (mezralar), Suboğazı ve Karayusuflu köylerinde Kürt nüfus bulunmaktadır. metonio
  Çıksorut mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: - [ Tr "çık dikil" ]
■ 'Sorutmak' halk ağızlarında `ayakta durmak, dikilmek` anlamında kullanılır. Aydın ilinde üç, Yozgat'ta bir Çıksorut mahallesi veya mevkii bulunur. SN
  Karahöyük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karaöyük
  Yalankoz mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Yalangoz / Yalankoz
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Atabek mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Atabeg
Türkmen yerleşimi
  Medegöz mah - Şehitkamil - Gaziantep
1980 📖 Altınova
1543t 📖 Medegöz
Türkmen (Kızık) yerleşimi
■ Bir ara Altınova adı verildiyse de Medegöz adı iade edildi. SN
  Yayıktaş mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Üçkilise
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Koçlu mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çoğunluk Kürtlerden azınlık olarak Türklerden oluşmaktadır. Köydeki Kürtler Mahkanlı asiretine, Türklerde Mihmadlı Yörük Türkmen asiretine mensuptur. Mert Çakmak
  Övündük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 KızıkKaradineği [ Tr Kızık "aş." ]
1543t 📖 Karadinğek
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Bedir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Beder
  Karayusuflu mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Mihmadlı ) yerleşimi
■ Köye bağlı Ilıca Obasi (Zevrek) Mahkanlı aşiretine mensup Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Taşlıca mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Rumevlek
1917h 📖 Urumevlek
1543t 📖 Taşlıca?
  Karasakal mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karasakal
Türkmen (Kızık) yerleşimi
■ Kızık Karasakal köyü olarak da bilinmektedir. Mert Çakmak
  Uğurca mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Uğrıca [ Tr uğrı "haydut" ]
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Güngürge mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Güngürge
  Suboğazı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Suboğazı
■ Kabasakız ve Beyreli köylerinden gelen Kürtler yerleşmiştir. Mert Çakmak
  Tuğlu mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Mavzid
1543t 📖 Mavzud
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
  Bilek mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Güreniz
1915hb 📖 Girenis
Türkmen yerleşimi
■ Bu köy ve devamındaki Türkmen köylerinin, Abbasiler zamanında yerleştikleri rivayet edilir. Cagitli
  Beyreli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Romanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tokdemir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Toxtemür
  Bozobası mah - Şehitkamil - Gaziantep
K 📖 Gûnde Bozê
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Arıl mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Arul
  Günbulur mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Kefere Bostan
1915hb 📖 Kafiroda
  İbrahimşehir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Arim Köy
Türk yerleşimi
  Türkyurdu mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Gâvur Köy
1543t 📖 Kâfirkendi
  Battal mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Battal
1915hb 📖 Battal Öyüklü


Grafik harita göster     haritada ara : km