Şehitkamil'de 74 yerleşim bulundu.
sırala 
  Atalar mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şeyxlicerit
Türkmen (Cerit ) yerleşimi
■ Cerid boyunun yirmi dört Oğuz boyundan hanginse dahil olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bununla beraber Anadolu'da yerleşim esnasındaki konumu, sosyal yaşantıları ve kültür birikimine bakıldığında Cerid boyunun 24 Oğuz boyundan Avşarlar'dan geldiğini söylemek mümkündür. Cerid Aşireti Dulkadirli ulusuna, Dulkadirli de Avşar boyuna bağlıdır. Ama bunu bu şekilde ifade etmek çok zordur. Orta Asya'dan yapılan göçler esnasında Ceridler hangi tarihte ve nereden Anadolu'ya doğru göç etmişlerdir bunları aydınlatabilecek kesin belge ve kaynaklar henüz mevcut değildir. Özellikle Moğolların acımasız ve hızlı talanlarında Anadolu; Cerid gibi Türk topluluklarının korunağı ve barınağı konumuna gelmiş çok sayıda göç almıştır. Bu göçler esnasında ortalık ana-baba gününe dönmüştür. Türk boyları arasındaki müthiş dalgalanmalar bu dönem ve sonrası için Aşiret ve göçebe topluluklar hakkında kesin bilgilere ulaşılmasını neredeyse imkansız hale getirmiştir. Zaten bunları araştırmak da çok manalı değildir. Çünkü Türk boylarının Anadolu'da yaşadıkları kültür ve yaşam biçimleri onların köklerinin aynı olduğunu ispatlayan en önemli delildir. Cerid boyunun Anadolu'ya gelişi Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemine denk gelmektedir. Büyük bir olasılıkla da Avşar boyuyla beraber hareket edilmiştir. XV. ve XVI. Yüz yıllarda Anadolu'da Kayı boyundan sonra en fazla yer adlarına sahip olan Avşar boyu, Anadolu'nun fethinde ve iskanında önemli roller üstlenmiştir. Anadolu'ya muhtelif yollardan gelen Cerid boyu Ceyhan nehrinin sol yakasında kışlayıp yazları ise; Bulanık (Bahçe) kazasında geçerek, Gavurdağı'nı(Nurdağı) aşarlar ve Maraş ovasında Uzunyayla'ya giderlerdi. Cerid Aşireti uzun yıllar bu şekilde yaşamını sürdürürken Osmanlı Devleti'nin iç ve dış bünyesi olabildiğince bozulmuştur. Bu durum ise iç kargaşa ve güvensizlik doğurmuştur. Antepli
  Bayatlı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1917h 📖 Bayatlı [ Tr "aş." ]
■ Türkmen Bayat Yerleşimi Antepli
  Yamaçoba mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Yamaçtepe mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Semavin yk.
1928 📖 Semavin yk.
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Sarılar mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Sofalıcı mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Eskişarkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şarkaya
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Acaroba mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Yenişarkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Diğer Şarkaya
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Dımışkılı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dımışklı
1911hk 📖 Dımışki [ Ar "Şam'lı" ]
Türkmen yerleşimi
■ Rışvan Aşiretinin Bir Kolu Olan Dımışkılı Aşireti Mensubu Olduğu Düşünülüyor Antepli
  Karadede mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Zülfikar mah - Şehitkamil (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Zülfikar
Türkmen yerleşimi
  Durnalık mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Durnalık
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Işıklı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Çarpın
Türkmen yerleşimi
  Serintepe mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Kirlialıcı
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Üçgöze mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Şöhme
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yeşilce mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
  Karpuzkaya mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Tilhüyük [ Kr/Tr "höyüktepe" ]
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Köksalan mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Mertmenge
1543t 📖 Merdemengi
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Boyno mah - Şehitkamil - Gaziantep
1960 📖 Ağaçlı
1928 📖 Boyno Obası
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Ülkerli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Arabdar yk.
1928 📖 K. Arabdar
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Karakesek mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yığınlı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 B. Arabdar
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Sülüklü mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Bağbaşı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Cibekir
1543t 📖 Cubakir
Türkmen yerleşimi
  Oyumsöğüt mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Oyumsögüd
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Aktoprak mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Gücüge
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Erikli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Ceyde
1543t 📖 Cegde
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Büyükpınar mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 B. Pınar
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  İncesu mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 İncesu
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Akçagöze mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Cuba
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Samköy mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Sam
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Köy kısmen Türkmen kısmen 19.yy'da Doğu Türkistandan gelen Yagnobi, Karluk (Özbek ve Tacik) ve Uygurlardır. Sami
  Akçaburç mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Ağcaburç
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Karacaburç mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karacaburç
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Seğmenli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dulisa / Duleyse
1543t 📖 Dul-'isa
Türk yerleşimi
■ Köye bağlı İmolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Şehitkamil ilçe - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: -
■ Merkez-Şehitkamil ilçesinde yerli olarak Beyreli, Boyluca, Kabasakız, Seğmenli-İmolar, Koçlu (mezralar), Suboğazı ve Karayusuflu köylerinde Kürt nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Türk ve Kürt Yerleşimi ilçe merkezi Siirt Urfa Adıyaman Van Şırnak Diyarbakır Hakkari Mardin Batman Bitlis Bingöl ve Muştan baya bir Kürt göçü almıştır İlçe, adını; 21 Ocak 1920'de, Antep Savunması sırasında, 14 yaşındayken annesinin yüzündeki peçeyi indirmek isteyen sarhoş Fransız askerlerine karşı çıkan ve bu yüzden süngü darbesi ile öldürülen Mehmet Kâmil'den almaktadır.[3] Antep Savunması'nın ilk kaybı olarak nitelendirilen Mehmet Kâmil, olaydan sonra Şehit Kâmil ismini almıştır.[4] Antepli
  Dülük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Dülük
A892 📖 Dulûk
Y150 📖 Dolíxê [ Yun "uzun?" ]
Türkmen yerleşimi
■ Helenistik devirde kuruldu; muhtemelen Tesalya'daki Dolixê kentinin adı verildi. Zeus Dolixênos mabedi ünlü idi. 4. ila 11. yy'larda piskoposluk makamı oldu; 12. yy'a doğru önemini yitirdi. ■ Yer adının 'Dülük Baba' adlı bir sahabiden alındığına dair yerel inanış mesnetsizdir. SN
  Göksüncük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Göksüncük
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kızıkhamurkesen mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Türkmen Kızık Yerleşimi Antepli
  Tekirsin mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Tekirsin
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Yukarıbeylerbeyi mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Beylerbeyi
Türkmen yerleşimi
  Karacaören mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karacaviran
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Çıksorut mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: - [ Tr "çık dikil" ]
■ 'Sorutmak' halk ağızlarında `ayakta durmak, dikilmek` anlamında kullanılır. Aydın ilinde üç, Yozgat'ta bir Çıksorut mahallesi veya mevkii bulunur. SN
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Karahöyük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karaöyük
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yalankoz mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Yalangoz / Yalankoz
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Atabek mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Atabeg
Türkmen yerleşimi
  Medegöz mah - Şehitkamil - Gaziantep
1980 📖 Altınova
1543t 📖 Medegöz
Türkmen (Kızık) yerleşimi
■ Bir ara Altınova adı verildiyse de Medegöz adı iade edildi. SN
  Yayıktaş mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Üçkilise
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Koçlu mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çoğunluk Kürtlerden azınlık olarak Türklerden oluşmaktadır. Köydeki Kürtler Mahkanlı asiretine, Türklerde Mihmadlı Yörük Türkmen asiretine mensuptur. Mert Çakmak
■ Mahkanlıların Gaziantep/Şehitkâmil ve Araban ilçe sınırlarının kesiştiği noktalarda oturan köyleri şunlardır: 1-Zavrak Köyü( Muhtarı Tummo’nun oğlu Mehmet. Kara Yusupluya bağlı), 2-Kooperatif Köyü(Halil Zenginin Köyü), 3-Göllü Köyü(Vakkas Ruto), 4-Hasan Zengin Köyü, 5-Gedik Kuyu(Mehmet Zenginin Köyü), 6- Kırrıkon veya Karıkan Köyü, 7-Dirik Köyü, 8-Beyyurt Köyü, 9-Dıriston Köyü, 10-Taşlı Köyü, 11-Kırkpınar Köyü, 12-Terkesin Mezrası(Gaziantep), 13-Çamurlu(Gaziantep), 14-Gel Koçlu Mezrası(Gaziantep), 15-Yelbüken(Gaziantep), 16-Akkavur(Hürriyet) Antepli
  Övündük mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 KızıkKaradineği [ Tr Kızık "aş." ]
1543t 📖 Karadinğek
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Bedir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Beder
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Karayusuflu mah - Şehitkamil - Gaziantep
Türkmen (Mihmadlı ) yerleşimi
■ Köye bağlı Ilıca Obasi (Zevrek) Mahkanlı aşiretine mensup Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kürt Sünni Yerleşimi Yine Gaziantep Şeriyye sicillerinde başka bir çarpıcı örnek daha Abdulhaluk Çay tarafından tespit ediliştir. Mehmatlı Aşireti genellikle “Kürt Mehmatlı” olarak söylenmekte ve köken olarak Kürt kabul edilmektedir. Ama Şeriye sicillerinde bu aşiretten bahsedilirken “Türkmen taifesinden Kürt Mehmatlı” denilmektedir. Yine “Beğdelli” Oğuz boyunun Bekmişli oymağının bir obasının adı da Mihranlıdır. Kaynağımızda Mihmanlı ya da Mihmatlı oymaklarından bir yandan “Rişvan aşiretlerinden Kürt Mehmadlı ve Mahmanlı…”olarak, diğer yandan “…Mihmanlı Türkmanı…” şeklinde belirtilmektedir. Yine Kürd Mahmutlu oymakları Boz Ulus Türkmenlerine mensupturlar. Bunlardan bir grup 18. yüzyılda Aydın’ın Kuşadası ilçesine yerleşmişlerdir ve burada bir mahalle kurmuşlardır ki bu mahalle “Türkmen mahallesi” adını taşımaktadır. Aynı Mihmadlu oymakları Afyon-Dinar arasında yerleştirilen Danişmendlü Türkmenleri arasında görülmektedir Antepli
  Taşlıca mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Rumevlek
1917h 📖 Urumevlek
1543t 📖 Taşlıca?
■ Türkmen Kızık Yerleşimi Antepli
  Karasakal mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Karasakal
Türkmen (Kızık) yerleşimi
■ Kızık Karasakal köyü olarak da bilinmektedir. Mert Çakmak
  Uğurca mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Uğrıca [ Tr uğrı "haydut" ]
Türkmen (Kızık) yerleşimi
  Güngürge mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Güngürge
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Suboğazı mah - Şehitkamil - Gaziantep
1543t 📖 Suboğazı
■ Kabasakız ve Beyreli köylerinden gelen Kürtler yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kozluyazı mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Tuğlu mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Mavzid
1543t 📖 Mavzud
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
  Bilek mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Güreniz
1915hb 📖 Girenis
Türkmen yerleşimi
■ Bu köy ve devamındaki Türkmen köylerinin, Abbasiler zamanında yerleştikleri rivayet edilir. Cagitli
  Küllü mah - Şehitkamil - Gaziantep
■ Türkmen Kızık Yerleşimi Antepli
  Beyreli mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Romanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Rumiyanlı Yerleşimi Rumiyanlı Cemaati Rışvan Aşiretinin Bir Koludur Antepli
  Tokdemir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Toxtemür
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Bozobası mah - Şehitkamil - Gaziantep
K 📖 Gûnde Bozê
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Arıl mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Arul
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Günbulur mah - Şehitkamil - Gaziantep
1946 📖 Kefere Bostan
1915hb 📖 Kafiroda
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  İbrahimşehir mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Arim Köy
Türk yerleşimi
  Türkyurdu mah - Şehitkamil - Gaziantep
1915hb 📖 Gâvur Köy
1543t 📖 Kâfirkendi
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Battal mah - Şehitkamil - Gaziantep
1928 📖 Battal
1915hb 📖 Battal Öyüklü
■ Türkmen Yerleşimi Antepli


Grafik harita göster     haritada ara : km