haritada ara :   km  
Şebinkarahisar'da 87 yerleşim bulundu.
sırala 
Hocaoğlu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Hocaoğlu
Arslanşah köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Arslanşa
Yumurcaktaş köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Yumrucaktaş
Subak mah Dereköy - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖 Subak
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Tepeltepe köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Depeltepe
Dereköy köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Dereköy
Taşçılı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Taşçılı
Yedikardeş köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Darabul / Tarabul [ Yun ]
Güvercinlik köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Güvercinlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Uğurca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 İskona [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Duman köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Duman
Lapa mah Duman - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Lapa
Hacıköy mah Çağlayan - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖 Hacıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Aluç mah Evcili - Şebinkarahisar - Giresun
Y1895 📖 Aluçya | Músmules [ Yun músmules "alıçlar" ]
1643b 📖 Aluç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Akçaviran köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Akviran
Tönük köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Dönük [ Tr "aş." ]
Çağlayan köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 İsrail
Ahırcık köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Axurcuk
Saraycık köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Saraycık
Evcili köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Keylik / Keylek
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Baltaşı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Künük / Günük
Güzelyurt köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Yalman
■ Saraycık köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
Karacaören köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Karacaviran aş. + yk.
Çakır köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Çakır
Yalnızdam mah Kınık - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Yalnızdam
Yeşilyurt köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Dona / Tona
Kınık köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Kınık aş. + yk.
Ozanlı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Ozanlı
Ovacık köy - Şebinkarahisar - Giresun
1900~ 📖 Ovacık
1643b 📖 Etir
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köye bağlı Armutlu mahallesi Alevidir. metonio
Leylek mah Tokluağıl - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Leylek
Ekecek köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Karaşenşe
1643b 📖 Kara Şehinşeh
■ Karaşenşe ve Buseyit mahallelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. SN
Diler köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Üreğir / Üregil [ Tr "aş." ]
Fındıklı mah Diler - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Meykel
Buseyit mah Ekecek - Şebinkarahisar - Giresun
E1901 1916h 📖 📖 Buseyit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin tehcirinden sonra Alucra'nın Koman ve Aktepe köylerinden gelen aileler tarafından iskân edilmiştir. Merkez mahallesi (Karaşenşe) nüfusu eskiden beri Türktü. SN
Tokluağıl köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Tokluağıl
Alevi yerleşimi
Bayhasan köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Bayhasan
Erentepe köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Kule / Büyükkule
Yaycı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Yaycı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in babası Dacat Derderyan bu köylüdür. SN
Asarcık mah Şaplıca - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Licese [ y? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Şebinkarahisar yöresine özgü olan Licese, Gelcese, Aslasa, Görese gibi yeradlarının kaynağı anlaşılamadı. SN
Gündoğdu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Karaköy
Alevi yerleşimi
Kozluca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Kozluca
Çiledar mah Suboyu - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Çiledar
Bayram köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Bayram
Suboyu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Biga / Biğa
Alevi yerleşimi
Göynük mah Şaplıca - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖 Göynük [ Tr "yanık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Şarki Karahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
1484 📖 Şabın Karahisar [ Tr "şaplı Karahisar" ]
1282 📖 Köğonya
E1075 📖 Koğonya
A870 📖 Koloniya
Y17 📖 Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. Daha önce resmi dilde tercih edilen Şarki Karahisar adı 1924'te Atatürk'ün önerisiyle Şebin Karahisar olarak düzeltildi. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
Karaağaç köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Karaağaç
Şahinler köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Köpekli
Yakınca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Görene
■ Asıl Görene köyü şimdiki merkez mahallenin 2 km kuzeyindedir. SN
Akbudak mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
E1902 📖 Dziberi
1643b 📖 Ziberi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 60 hane Ermeni nüfus vardı. 16. yy öncesi bir tarihte inşa edilen Karasun Mangants (`Kırk şehitler`) Manastırı köy kilisesi olarak kullanılmaktaydı. SN
Tamzara mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Tamzara
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1901 yılında 135 erkek öğrencisi olan Aramyan Ermeni ilkokulu mevcuttu. Köyün Rum nüfusu mübadelede Kavala’nın Georgiani köyüne iskân edildi. Tamzara adının kaynağı meçhuldür. SN
■ Bir kaç Alevi aile hariç köyün tamamına yakını Sünnidir. metonio
Karlı mah Buzkeçi - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Karlı
Şaplıca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Kedexor / Gedexor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Licese (Asarcık) köyünün aşağı mahallesi iken köy merkezi buraya taşındı. SN
Çırdak mah Tekkaya - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Çırdak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1954 yılında heyelan sonucunda haritadan silindikten sonra yeniden inşa edildi. SN
Buzkeçi köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Buzkeçi
Avutmuş mah - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Avutmuş
Biroğul mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
hl 📖 Norşun [ Erm norşen "yeniköy" ]
1916h 📖 Biroğul
Doğanyuva köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Ardut [ Erm ardud "tarlalı" ]
Tekkaya köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Cüc / Coc
■ Asıl Cüc köyü şimdiki köy merkezinin 2 km güneydoğusundadır. SN
Yıltariç köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Yıltariç [ Erm ]
Eskiköy mah Hacıömer - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖 Eskiköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Hacıömer köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Hacıömer
Kayadibi mah Sarıyer - Şebinkarahisar - Giresun
Eski adı: Hahavla
1860 📖 Kayadibi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yüzyıla ait Meryemana (Theotokos) kaya manastırı 19. yy'da Ermeni toplumu tarafından kullanılmış ve 1915 yılında terkedilmiştir. Kilisesi Aziz Filippos'a adanmıştır. Ancak köyün eski adı tespit edilemedi. SN
Hasanşeyh köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Hasanşeyh
Çamlıbel köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Bildor
Sultankonağı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Xanege / Xaneye [ Tr xanegâh "yurtluk" ]
Kayalı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Kezanç
Yeşilyayla köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Gelcese [ y? ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Konak köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Göreze
Y1895 📖 Goretse Maden
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Sarıyer köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Xaxavla
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Gürpınar köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 İstrefi [ Yun stréfi "bük" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Ocaktaşı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Gölve
Yeniyol köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Arına
Sipahi köy - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖 Sipahi
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Turpçu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖 Turpçu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Kalecik gibi burası da Helen yerleşimiydi. Boşalan köye Ptolemaidalı (Kayalar) muhacirlerin 1927'de ulaştığı kaydedilmiş. Manav
Toplukonak köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Karagevezid
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Dönençay köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Bilagdis
Kabaklı mah - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Kabaklı
Altınova köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Balcana
■ Eski Balcana (Altınçevre) köyünden ayrıldı. SN
Kalecik mah Turpçu - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖 Kalecik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Alişar köy - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖 Alişar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Altınçevre köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Balcana
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Kestane mah - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖 Kestane
Güneygören köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 İsola / Esola
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Fehlere mah Alişar - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Fehlere
Y1895 📖 Feylere | Anô Katoxôra [ Yun anô katoxôra "yukarı aşağıköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Gökçetaş köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖 Manastır
Örencik köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Muxara


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.