Şebinkarahisar'da 87 yerleşim bulundu.
sırala 
  Subak mah Dereköy - Şebinkarahisar - Giresun
1860: Subak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Güvercinlik köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h: Güvercinlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uğurca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 y: İskona [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Lapa mah Duman - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Lapa
  Hacıköy mah Çağlayan - Şebinkarahisar - Giresun
1860: Hacıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Evcili köy - Şebinkarahisar - Giresun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Aluç mah Evcili - Şebinkarahisar - Giresun
Y1895: Aluçya | Músmules [ Yun músmules "alıçlar" ]
1643b: Aluç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ovacık köy - Şebinkarahisar - Giresun
1900~: Ovacık
1643b: Etir
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Köye bağlı Armutlu mahallesi Alevidir. metonio
  Ekecek köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928: Karaşenşe
■ Karaşenşe ve Buseyit mahallelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. SN
  Buseyit mah Ekecek - Şebinkarahisar - Giresun
E1901, 1916h: Buseyit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin tehcirinden sonra Alucra'nın Koman ve Aktepe köylerinden gelen aileler tarafından iskân edilmiştir. Merkez mahallesi (Karaşenşe) nüfusu eskiden beri Türktü. SN
  Tokluağıl köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928: Tokluağıl
Alevi yerleşimi
  Leylek mah Tokluağıl - Şebinkarahisar - Giresun
1928: Leylek
  Yaycı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928: Yaycı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in babası Dacat Derderyan bu köylüdür. SN
■ Fotoğra sanatçısı Ara Gülerin babası Dacat Derderyan 6 yaşında bu köyden ayrılmıştır. Manav
  Asarcık mah Şaplıca - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Licese
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Şebinkarahisar yöresine özgü olan Licese, Gelcese, Aslasa, Görese gibi yeradlarının kaynağı anlaşılamadı. SN
  Gündoğdu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Karaköy
Alevi yerleşimi
  Suboyu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Biga / Biğa
Alevi yerleşimi
  Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Şarki Karahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
1484: Şabın Karahisar [ Tr "şaplı Karahisar" ]
1282: Köğonya
E1075, : Koğonya
A870: Koloniya
Y17: Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. Daha önce resmi dilde tercih edilen Şarki Karahisar adı 1924'te Atatürk'ün önerisiyle Şebin Karahisar olarak düzeltildi. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
  Güzelyurt köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h: Yalman
■ Saraycık köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
  Yakınca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928: Görene
■ Asıl Görene köyü şimdiki merkez mahallenin 2 km kuzeyindedir. SN
  Akbudak mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
E1902: Dziberi
1643b: Ziberi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 60 hane Ermeni nüfus vardı. 16. yy öncesi bir tarihte inşa edilen Karasun Mangants (`Kırk şehitler`) Manastırı köy kilisesi olarak kullanılmaktaydı. SN
  Tamzara mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Tamzara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1901 yılında 135 erkek öğrencisi olan Aramyan Ermeni ilkokulu mevcuttu. Müslim nüfus hakkında bilgi edinilemedi. SN
■ Bir kaç Alevi aile hariç köyün tamamına yakını Sünnidir. metonio
■ Köyün Rum mahallesinin bir kısmı Kavalanın Georgiani köyüne iskân edilmiştir. Manav
  Karlı mah Buzkeçi - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Karlı
  Şaplıca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b y: Kedexor / Gedexor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Licese (Asarcık) köyünün aşağı mahallesi iken köy merkezi buraya taşındı. SN
  Göynük mah Şaplıca - Şebinkarahisar - Giresun
1860: Göynük [ Tr "yanık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çırdak mah Tekkaya - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Çırdak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1954 yılında heyelan sonucunda haritadan silindikten sonra yeniden inşa edildi. SN
  Biroğul mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
1916h: Biroğul
  Doğanyuva köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928: Ardut [ Erm ardud "tarlalı" ]
  Tekkaya köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Cüc / Coc
■ Asıl Cüc köyü şimdiki köy merkezinin 2 km güneydoğusundadır. SN
  Eskiköy mah Hacıömer - Şebinkarahisar - Giresun
1860: Eskiköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Yeşilyayla köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Gelcese
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Konak köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 y: Göreze
Y1895: Goretse Maden
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Sarıyer köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Xaxavla
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kayadibi mah Sarıyer - Şebinkarahisar - Giresun
1860: Kayadibi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yüzyıla ait Meryemana (Theotokos) kaya manastırı 19. yy'da Ermeni toplumu tarafından kullanılmış ve 1915 yılında terkedilmiştir. Kilisesi Aziz Filippos'a adanmıştır. Ancak köyün eski adı tesbit edilemedi. SN
  Gürpınar köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b y: İstrefi [ Yun stréfi "bük" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Yeniyol köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928: Anna
■ Hagop Mintzuri'nin 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında adı ''Arına' olarak geçer. Murat U
  Sipahi köy - Şebinkarahisar - Giresun
1860: Sipahi
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Kıpçak Türkleri ile Rumlar'dan oluşuyordu. Rumlar 1923 senesinde Türk-Yunan nüfus mübadelesi ile Yunanistan'a gönderildi. Köy de sadece Kıpçak Türkler'i yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Toplukonak köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Karagevezid
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Altınova köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928: Balcana
■ Eski Balcana (Altınçevre) köyünden ayrıldı. SN
  Kalecik mah Turpçu - Şebinkarahisar - Giresun
1860: Kalecik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alişar köy - Şebinkarahisar - Giresun
1860: Alişar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Kıpçak Türkleri ile Rumlar'dan oluşuyordu. Rumlar 1923 senesinde Türk-Yunan nüfus mübadelesi ile Yunanistan'a gönderildi. Köy de sadece Kıpçak Türkler'i yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Altınçevre köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b: Balcana
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Güneygören köy - Şebinkarahisar - Giresun
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Fehlere mah Alişar - Şebinkarahisar - Giresun
1928: Fehlere
Y1895: Feylere | Anô Katoxôra [ Yun anô katoxôra "yukarı aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Kıpçak Türkleri ile Rumlar'dan oluşuyordu. Rumlar 1923 senesinde Türk-Yunan nüfus mübadelesi ile Yunanistan'a gönderildi. Köy de sadece Kıpçak Türkler'i yaşamaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km