haritada ara :   km  
Şebinkarahisar'da 87 yerleşim bulundu.
sırala 
Subak mah Dereköy - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖: Subak
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Güvercinlik köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖: Güvercinlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Uğurca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: İskona [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Duman köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Duman
Lapa mah Duman - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Lapa
Hacıköy mah Çağlayan - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖: Hacıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Aluç mah Evcili - Şebinkarahisar - Giresun
Y1895 📖: Aluçya | Músmules [ Yun músmules "alıçlar" ]
1643b 📖: Aluç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Tönük köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖: Dönük [ Tr "aş." ]
Evcili köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Keylik / Keylek
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Güzelyurt köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖: Yalman
■ Saraycık köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
Çakır köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖: Çakır
Yalnızdam mah Kınık - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Yalnızdam
Ozanlı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Ozanlı
Ovacık köy - Şebinkarahisar - Giresun
1900~ 📖: Ovacık
1643b 📖: Etir
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köye bağlı Armutlu mahallesi Alevidir. metonio
Leylek mah Tokluağıl - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Leylek
Ekecek köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Karaşenşe
1643b 📖: Kara Şehinşeh
■ Karaşenşe ve Buseyit mahallelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. SN
Diler köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Üreğir / Üregil [ Tr "aş." ]
Fındıklı mah Diler - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Meykel
Buseyit mah Ekecek - Şebinkarahisar - Giresun
E1901 1916h 📖Buseyit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin tehcirinden sonra Alucra'nın Koman ve Aktepe köylerinden gelen aileler tarafından iskân edilmiştir. Merkez mahallesi (Karaşenşe) nüfusu eskiden beri Türktü. SN
Tokluağıl köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Tokluağıl
Alevi yerleşimi
Yaycı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Yaycı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in babası Dacat Derderyan bu köylüdür. SN
Asarcık mah Şaplıca - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Licese [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Şebinkarahisar yöresine özgü olan Licese, Gelcese, Aslasa, Görese gibi yeradlarının kaynağı anlaşılamadı. SN
Gündoğdu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Karaköy
Alevi yerleşimi
Kozluca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖: Kozluca
Çiledar mah Suboyu - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Çiledar
Bayram köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Bayram
Suboyu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Biga / Biğa
Alevi yerleşimi
Göynük mah Şaplıca - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖: Göynük [ Tr "yanık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Şarki Karahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
1484 📖: Şabın Karahisar [ Tr "şaplı Karahisar" ]
1282 📖: Köğonya
E1075 📖: Koğonya
A870 📖: Koloniya
Y17 📖: Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. Daha önce resmi dilde tercih edilen Şarki Karahisar adı 1924'te Atatürk'ün önerisiyle Şebin Karahisar olarak düzeltildi. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
Yakınca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Görene
■ Asıl Görene köyü şimdiki merkez mahallenin 2 km kuzeyindedir. SN
Akbudak mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
E1902 📖: Dziberi
1643b 📖: Ziberi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 60 hane Ermeni nüfus vardı. 16. yy öncesi bir tarihte inşa edilen Karasun Mangants (`Kırk şehitler`) Manastırı köy kilisesi olarak kullanılmaktaydı. SN
Tamzara mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Tamzara
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1901 yılında 135 erkek öğrencisi olan Aramyan Ermeni ilkokulu mevcuttu. Köyün Rum nüfusu mübadelede Kavala’nın Georgiani köyüne iskân edildi. Tamzara adının kaynağı meçhuldür. SN
■ Bir kaç Alevi aile hariç köyün tamamına yakını Sünnidir. metonio
Karlı mah Buzkeçi - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Karlı
Şaplıca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Kedexor / Gedexor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Licese (Asarcık) köyünün aşağı mahallesi iken köy merkezi buraya taşındı. SN
Çırdak mah Tekkaya - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Çırdak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1954 yılında heyelan sonucunda haritadan silindikten sonra yeniden inşa edildi. SN
Biroğul mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖: Biroğul
Doğanyuva köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Ardut [ Erm ardud "tarlalı" ]
Tekkaya köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Cüc / Coc
■ Asıl Cüc köyü şimdiki köy merkezinin 2 km güneydoğusundadır. SN
Yıltariç köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Yıltariç [ Erm ]
Eskiköy mah Hacıömer - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖: Eskiköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Kayadibi mah Sarıyer - Şebinkarahisar - Giresun
Eski adı: Hahavla
1860 📖: Kayadibi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yüzyıla ait Meryemana (Theotokos) kaya manastırı 19. yy'da Ermeni toplumu tarafından kullanılmış ve 1915 yılında terkedilmiştir. Kilisesi Aziz Filippos'a adanmıştır. Ancak köyün eski adı tespit edilemedi. SN
Sultankonağı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖: Xanege / Xaneye [ Tr xanegâh "tekke, konak" ]
Kayalı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Kezanç
Yeşilyayla köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Gelcese [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Konak köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Göreze
Y1895 📖: Goretse Maden
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Sarıyer köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Xaxavla
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Gürpınar köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: İstrefi [ Yun stréfi "bük" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Yeniyol köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Arına
Sipahi köy - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖: Sipahi
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Turpçu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖: Turpçu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Kalecik gibi burası da Helen yerleşimiydi. Boşalan köye Ptolemaidalı (Kayalar) muhacirlerin 1927'de ulaştığı kaydedilmiş. Manav
Toplukonak köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Karagevezid
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Altınova köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Balcana
■ Eski Balcana (Altınçevre) köyünden ayrıldı. SN
Kalecik mah Turpçu - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖: Kalecik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Alişar köy - Şebinkarahisar - Giresun
1860 📖: Alişar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Altınçevre köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Balcana
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Kestane mah - Şebinkarahisar - Giresun
1916h 📖: Kestane
Güneygören köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: İsola / Esola
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Fehlere mah Alişar - Şebinkarahisar - Giresun
1928 📖: Fehlere
Y1895 📖: Feylere | Anô Katoxôra [ Yun anô katoxôra "yukarı aşağıköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Örencik köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖: Muxara


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.