Şavşat'da 121 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kökberet mah Yanıklı - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Kokibereti [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Çengelli mah Maden - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Gameşet [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Maden köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Bazirget
1913hk 📖 Badzirget [ "çalılık" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  ? mah - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Andriya-tsminda [ "Andreas kilisesi" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ardıyasmında mah Çukur - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Andriatsminda [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  ? mah - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Lionidze [ "(soy adı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Vaket mz - Şavşat - Artvin
■ Yağlı (Zakiyet) köyünün mezrasıdır. meriç
  Dere mah Yağlı - Şavşat - Artvin
Eski adı: Eliatsminda [ "Aziz Elia kilisesi" ]
Gürcü yerleşimi
  Liban mah Çukur - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Libani [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Çakvrizeler mah Yağlı - Şavşat - Artvin
Eski adı: Çakvrize [ "öz." ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sırt mah - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Beltiyet [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Çağlayan köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Xevsrul [ xevtsvirili "ince dere" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Aktepe mah Çukur - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Tetraket [ "aktepe" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Başkale mah Eskikale - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Zegan [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Göçoğulları mah Çağlayan - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Goçiyent [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Eskikale köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Ustamis [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yağlı köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Zakiyet [ zakieti "Zaka (öz.?) yeri" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çiftehanlar mah Eskikale - Şavşat - Artvin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Küçükçukur mah Eskikale - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Çiroxi [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Karşıyaka mah Çağlıyan - Şavşat - Artvin
Eski adı: Abramenti [ Abraamienti "Abraam torunları" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çukur köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Çixor [ çixori "çukur" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Demirci köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Daba [ "kasaba" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Mısırlı köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 İvet [ iveti "ayılık?" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Tepebaşı köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Zios
1913hk 📖 Dzios [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Derecik mah Demirci - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Deviyet [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Bakırtaş mah Çukur - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Agara [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Üzümlü köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Muxoban [ "meşe mahallesi" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Taşköprü köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 İpxev [ ipxreuli ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Köklizeler mah Taşköprü - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Kokliyet [ "Kökli yurdu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Çayağzı köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Sirasinkot [ ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Savaş köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Mokta [ "öldü?" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Köy, eski adını çok yakın zamanda 19. yy'da almıştır. Osmanlı-Rus harbinde köy ahalisine durumu sorulduğunda halk Gürcüce 'Mokta' (Öldü) cevabını vermişlerdir. Bu olaya sadık kalınıp Cumhuriyet döneminde de köye yaşanan savaştan dolayı 'Savaş' köyü adı verilmiştir. meriç
  Obaköy köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Ube [ upe "merkez, orta" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dereiçi köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Dasamob [ dasamobi ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Ardıçlı mah Dereiçi - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Niyolet [ ]
Gürcü yerleşimi
  Otluca köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Satapliya [ sataplia "ballık" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Meydancık bld - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Diyoban [ diobani/didi ubani "büyük mahalle" ]
1574t 📖 İmerxev (idari bölge) [ imerxevi "karşıdere" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ İmerhev ırmak ve nahiye adı, Diyoban merkez köyün adıdır. Halkı 16. yy ortalarından bu yana Müslüman olup halen Gürcüce konuşur. SN
  Dereiçi mah Savaş - Şavşat - Artvin
Eski adı: Romiyet [ "Romidze'ler yurdu" ]
■ Romi isminin Lom ile karıştırılmaması gerekir. Bu bölgede Çingenelere 'Lom veya Poşa' denir. Romidze (რომიძე), Gürcüce bir soyadıdır. Eski adı Romiyet'tir. meriç
  Bağbaşı mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1946 📖 Parnuk
Gürcü yerleşimi
  Rabat mah Dereiçi - Şavşat - Artvin
Eski adı: Rabat [ Erm "han?" ]
Eski adı: Pxikuri [ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha eski ismi Pxikuri idi. Rabat ismi tam olarak ne zaman kullanılmaya başladığına dar bir bilgi yoktur. Köy, 19.Yüzyıl'ın başlarında Ani göçmeni Ermeniler ile meskundu ve Hristiyan Gürcüler de yaşamaktaydı. Bu köyde görev yapmış bir Gürcü papazın soyadı Jabridze idi. meriç
  Zikriyet mah Meydancık - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Zikriyeti [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Çavdarlı köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Sorsel [ ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Bahçekapı mah Dereiçi - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Davlat [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Tötizeler mah Çayağzı - Şavşat - Artvin
Eski adı: Totidze [ ]
■ Bu mahallenin kurucusu Totidze soyadında bir Gürcü sülale olduğundan Totizelar adında anılagelmiştir. meriç
  Küplüce köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Sinkot [ sinkoti ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Akbıyık mah Balıklı - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Bzata [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Göknizeler mah Küplüce - Şavşat - Artvin
  Balıklı köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Zğalismer
1913hk 📖 Tsxaltsimer [ tskalismer "su geçidi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yağmurlu mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G1900~ 📖 Davitet [ "Davut yurdu" ]
Gürcü yerleşimi
  Çiftlik köy - Şavşat - Artvin
1913hk 📖 Çiftlik
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Dalkırmaz köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Ankliya [ ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Karayiğit mah Balıklı - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Şoltisxevi [ "dikdere" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Karabıyık mah Balıklı - Şavşat - Artvin
1927 📖 Şoltisxevi [ "dikdere" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Erikli köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Agara [ "yayla" ]
1913hk 📖 Tsetilet [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Kiepert haritasında aşağı mahalle Tsetilet, yukarı mahalle Agara olarak işaretlenmiştir. SN
  Doğabize mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G1900~ 📖 Dğvabiyet [ ]
Gürcü yerleşimi
  Dilmire mah Dutlu - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Didmere [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Dutlu köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Svirevan [ ]
1913hk 📖 Surevan
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Şenocak köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Çakvelta / Çakolta [ çakvelta "Çakvililer (öz.)" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sebzeli köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Carisxev [ cvarisxevi "haçdere" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Şindoban mah Dalkırmaz - Şavşat - Artvin
Eski adı: Şindobani [ "kızılcık mahallesi" ]
  Çiçekli mah Erikli - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Tzetilet [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Gürsoy mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G1900~ 📖 Kutaleti [ ]
Gürcü yerleşimi
  Tokazeler mah Ziyaret - Şavşat - Artvin
■ Tok'a (თოკა), Gürcüce özel bir erkek ismidir. Bu mahallenin kurucusu Tokadze adında Gürcü bir sülale olduğundan Tokazeler diye anılagelmiştir meriç
  Ziyaret köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Sesxlavur [ sasxlauli ]
1913hk 📖 Satanliya? [ ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Susuz köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Gurnatel [ gurnateli "ışıklı mezar" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Klarceti ilindeki 12 manastırdan biri olarak 9. yy'da Gurnateli kaydedilmiştir. SN
■ Köy adını burada bulunan manastır kalıntısında meftun Gürcü Azizlerinden aldığı rivayet edilir (Aziz Grigol'ün yaşamı). Gornateli (Işıklı mezar) ismi bu köye adını vermiştir. meriç
  Yamaçlı köy - Şavşat - Artvin
1913hk 📖 Moroxoz
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Ulukent mah Sebzeli - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Otkilte [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Karaağaç köy - Şavşat - Artvin
1913hk 📖 Verxnal [ verxnali "kavaklı" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Köye adını muhtemelen köyün girişindeki kavaklıklar vermiştir. Gürcüce Verxvi (ვერხვი) kavak demektir. Verxvnali adı ise, Gürcüce yapım eki alıp Kavaklı anlamı taşımaktadır. meriç
  Kayabaşı köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Turmanet [ turmaneti "Turman (öz.) yeri" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Arpalı köy - Şavşat - Artvin
1913hk 📖 Zendoba [ ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Köprüyaka köy - Şavşat - Artvin
1946 📖 Carat [ cvareti "haç yurdu" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Hanlı köy - Şavşat - Artvin
1913hk 📖 Xantuşet [ ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Bilinmeyen bir tarihte, Gürcistan'ın Tuşetya (Rusya'nın Çeçen ve İnguşetya cumhuriyetleri sınırında) bölgesinden hayvancılık amacıyla Şavşat yöresine gelip-giden Tuşetyalı çobanlar tarafından kurulmuştur.
  Elmalı köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Vanta [ "manastır tepe" ]
  Tepeköy köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Axaldaba [ "yeni kasaba" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Yeşilce köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Manatba [ manat'ba "kazıklı göl" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Avazanat mah Elmalı - Şavşat - Artvin
Eski adı: Avazanat [ "yalaklı" ]
  Başkalet mah Yeşilce - Şavşat - Artvin
G1900~ 📖 Maçkadeti [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Yaşar köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Dabaketil [ dabaketili "güzelkent" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş Lertzamidze,Mortulidze ve Nikebidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Kireçli köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Kvatetris [ kvatetris "beyaztaş" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Kurudere köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Morgel [ morğeli "tomrukdere" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Çağlıpınar köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 📖 Xoxlevi [ koxlebi "kıvrımlar (helezon)" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bahçeli mah Şalcı - Şavşat - Artvin
G GUxet
G1900~ 📖 Mariatsminda [ "Meryem kilisesi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Saylıca köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 📖 Karavat [ "çatılı" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Gürcüce kavari (ყავარი) ahşap çatı demektir. Bu köyün çatı gibi yüksek olmasından dolayı 'Kavarati' adı 'Karavati' dönüşmüş olabilir. meriç
  Tekdilde mah Kayadibi - Şavşat - Artvin
Eski adı: Tetkilde [ tetri klde "ak kaya" ]
  Söğütlü mah - Şavşat - Artvin
1854h 1927 📖 📖 Satlel [ satleli ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Roman (Poşa) yerleşimi
■ 'Poşa' adı verilen halk halen Ermenicenin bir lehçesini konuşur. SN
  Çamlıca köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Çartulet [ çartuleti "çat yeri" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Şalcı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Çvareb [ cvarebi "haçlar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Mariatsminda (Azize Maria) mahallesi Gürcü yerleşimidir. Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılındaki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Pançidze ve Turmanidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Sasongil mah Kayadibi - Şavşat - Artvin
  Atalar köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Tsitvet [ tsitsveti "çam yaprağı" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ İskoç kökenli Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş Lasulidze ve Helvidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Çoraklı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Garkilob [ ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ İskoç kökenli Gürcü tarihçi Nikolai Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Kadagidze adında Gürcü kökenli sülale yaşamaktadır. meriç
  Cimşitli mah Çoraklı - Şavşat - Artvin
Eski adı: Xalviyeti [ ]
  Armutlu mah - Şavşat - Artvin
1927 📖 Samcel [ ]
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
■ Ermenice konuşan Poşa yerleşimi idi. Şimdi dağılmıştır. Bakusa adlı mahallesi vardır. SN
  Şavşat ilçe - Şavşat - Artvin
1584 📖 Şavşat (idari bölge)
A870 📖 Şawşît (idari bölge)
E630 📖 Şavşeti (idari bölge) [ "Şavşi (karalar?) yurdu" ]
■ Bölge adı olan Şavşeti eski Gürcü ve Ermeni tarihlerinde anılır. İlçe merkezi Cumhuriyet döneminde bir müddet İspiroğlu köyünde iken şimdiki yerinde yeni kasaba inşa edildi. ■ İlçe adı dışındaki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirilmiştir. SN
■ Şavş-i bu kelimenin köküdür. -et coğrafi adları belirtmek için kullanılır. -i ise isim halidir. Gürcü toplumunun bir boyu olan Şavşi-lerin yaşadığı yere Şavşet-i denirdi. Şavşet-i-nin Gürcüce Şavi-Kara kelimesiyle benzerliği doğrudur ama Şavşet ismiyle ilgisinin kurulması biraz zorlama olmaktadır. cemil öztürk
  Altınsümeli mah Çoraklı - Şavşat - Artvin
Eski adı: Kadageti [ ]
  Düzenli köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Soporo [ "çukuryer" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
■ 20 yy. başına ait Kiepert ve Erkanı Harbiye haritalarına göre köyün aşağı mahallesi Rabat adında olup Ermeni yerleşimidir. SN
  Kayadibi köy - Şavşat - Artvin
1913hk 📖 Tsixidzir [ tsxisdziri "kaledibi" ]
G1050 📖 Tuxaris (kale)
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Köyün sırtındaki görkemli kalenin Gürcü Vekayinamesi'nde anılan Toxaris/Tuxaris kalesi olması muhtemeldir. Sonradan Şavşat ve Ahıska/Axaltzixe beyi olan Cakeli hanedanının atası Beçken Cakeli 11. yy ortalarında bu kalenin hakimi idi. SN
■ Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Kordisdze, Karmusdze ve Abramisdze adında Türkleşmiş Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Şenköy köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Şavmta [ "karadağ" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Çoraklı köyüne bağlı Şavta mahallesi 3.09.1958 tarihli kararla Şenköy adıyla köy oldu. SN
  Akdamla köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 📖 Çixta [ çixvta ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Cevizli köy - Şavşat - Artvin
1913hk 📖 Tbet [ tbeti "gölyeri" ]
G900~ 📖 Tbeti
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
■ 10. yy'a ait anıtsal Tbeti kilisesinin kalıntıları bulunur. Köylünün ifadesine göre 1953 (?) yılında kaymakamlık kararıyla yıktırılmıştır. Kilise hakkında 1911'de ayrıntılı bir inceleme yayınlayan Rus arkeolog Nikolai Marr'a göre köyde Türkler ve Gürcüler yaşamaktaydı. SN
  Ciritdüzü köy - Şavşat - Artvin
1927 📖 Vel [ veli "çayır" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Yavuz köy - Şavşat - Artvin
E1902 1927 📖 📖 Mamanelisi [ ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km