haritada ara :   km  
Şarköy'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
Yeniköy mah - Şarköy - Tekirdağ
1901h 📖: Yeniköy
Y1900~a 📖: Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Pomak iskân edildi. Manav
Kocaali mah - Şarköy - Tekirdağ
Y1922 📖: Elpís [ Yun "umut" ]
1904s 📖: Kocaali
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Sofuköy mah - Şarköy - Tekirdağ
1665 📖: Sofiya
1519t 📖: Sofî
Şenköy mah - Şarköy - Tekirdağ
1904s 📖: Yağcılı Çiftliği
1795h 📖: Rhodion? [ Yun "güllük" ]
Yayaağaç mah - Şarköy - Tekirdağ
1519t 📖: Yayağaç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Drama'nın Bornik köyünden iskân edilen mübâdilller, 400 nüfuslu köyde 70 tâne Hasan isminde adam bulunur. Kürt bir imamı var/dı. Pomakça çocuklar arasında da konuşulur. Manav
Ulaman mah - Şarköy - Tekirdağ
1519t 📖: Ulaman
Gölcük mah - Şarköy - Tekirdağ
1909hb 📖: Gölcük
İshaklı mah - Şarköy - Tekirdağ
1901h 📖: Saklı
Şarköy ilçe - Şarköy - Tekirdağ
1901h 📖: Şarköy | Peristeri
1665 📖: Şarköy
1519t 📖: Şehrköy
Y1032 📖: Perístasis [ Yun "fırsat" ]
Y-350 📖: Tiristásis [ Yun "tekne durağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'ye göre 17. yy'da kasaba halkı `cümle Bulgar` idi. Buna karşılık 20. yy başında nüfus çoklukla Rum görünür. SN
■ Mübâdele ile getirilen Notia'dan getirilen 700 hâne Vlahın 150 hânesi Şarköy içine kalanı etraf köylere iskân edilmiştir. Takriben 70 hâne ise talepleri üzerine Trakya dışına nakledilmiştir. Manav
Bulgur mah - Şarköy - Tekirdağ
1928 📖: Bulgur
1901h 📖: Bulgar
İğdebağları mah - Şarköy - Tekirdağ
Y1922 📖: Lúpida
1455t 1901h 📖Arablı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 13. yy yapımı olduğu söylenen kilisesi 20. yy başında mevcuttu. SN
Çengelli mah - Şarköy - Tekirdağ
1877hk 📖: Çingerli
1519t 📖: Cenger / Cengârlû [ Tr "çingeneli" ]
Palamut mah - Şarköy - Tekirdağ
1901h 📖: Palamut
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Yörgüç mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Yörgüç
■ II. Murat devrinde Rumeli Beylerbeyi olan Yörgüç Paşa adından. SN
Eriklice mah - Şarköy - Tekirdağ
1901h 📖: Erikli
1795h 📖: Hêrakleítsa [ Yun "küçük Heraklia" ]
1519t 📖: Ereğlice
Y-454 📖: Hêrákleia [ Yun "Herakles yeri" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Beyoğlu mah - Şarköy - Tekirdağ
Y1922 📖: Ambi
1901h 📖: Esenlik
■ Köyün 4 km güneyinde Bizans dönemine ait yerleşimin kalıntıları vardır. SN
Tepeköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1795h 📖: Sterna [ Yun stérna "sarnıç" ]
1519t 📖: İsterna
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Yayaköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1922 📖: Filiári [ Yun ]
1901h 📖: Yayaköy
1519t 📖: Marul
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Aşağıkalamış mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Aşağı Kalamiç
■ Rum yerleşimi esnasında tutulan günlüklerde köyün adı Kalamia olarak geçmekte olup halk arasında da aynı isim kullanılmaktadır. Süleyman Candaş
■ Helenistan Meglendeki (Almopia) Mayadağ (Yeni ismi Fanos) Vlah köylüsü mübâdele ile iskân edildi. Manav
Yukarıkalamış mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1922 📖: Kalamítsa / Kalámia
1877hk 📖: Kalamitsa
1519t 📖: Kalamiç [ Yun "sazlık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Mursallı mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Mürselli
1890hk 📖: Musala
Mürefte mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1877hk 📖: Mirefti
Y1032 📖: Myrióphyton [ Yun "binbağlar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübadele ile Makedonya bölgesinden Müslüman Vlahlar yerleştirildi. Yunanistan göçmeni tâbiri asimilatif olabilir. Her mübâdil Türk değil idi. Manav
Çınarlı mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1519t 1901h 📖Platana
Y1136 📖: Plátanos [ Yun "çınar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Kirazlı mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1901h 📖: Kerasya [ Yun "kirazlı" ]
Lt1204 📖: Kerasia
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Güzelköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1922 📖: Mêlión [ Yun "elmacık" ]
1901h 📖: Melen
1519t 📖: Milan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Melen şarapları adını bu köyden alır. SN
Hoşköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1900~ 📖: Ganoxôra [ Yun "Ganos kasabası" ]
1455t 📖: Hora
Y1356 📖: Xôra [ Yun "kasaba" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum kilisesinin idari taksimatında Ganos (Gaziköy) ile birlikte Ganoxôra metropolitlik bölgesinin merkezi idi. SN
Gaziköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1795h 1901h 📖Ganos
Y-399 Y535 📖Gános [ Yun "ışıklı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Uçmakdere mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Uçmakdere [ Tr uçmak "cennet" ]
1901h 📖: Avdím
Y1300~a 📖: Eudêmion [ Yun "bereketli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ E. Zêsês ve A. Gianakopulos'un Avdimion tarihine ilişkin kapsamlı makaleleri Thrakia dergisinin 5. (1934), 6. (1935), 7. (1936) ve 33. (1960) sayılarında yayımlanmıştır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.