Şalpazarı'da 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Fidanbaşı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Timara
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çetrik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Çetrik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Düzköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Düzköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ağırtaş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Gâvurkıran [ Tr kıran "kenar, yan mahalle" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ `Gavur kırma` eylemi sözkonusu değildir. SN
  Pelitçik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Pehliçukur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960: Görenli
1928: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
  Geyikli mah - Şalpazarı - Trabzon
1830: Alagâvur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı yaklaşık 150 yıl öncesine kadar Alevi iken topluca Sünnileşmiştir. Ek olarak köyün tamamı Çepni değildir, bir kısmı Sivas kökenlidir. metonio
  Kabasakal mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Kabasakal
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Tepeağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Tepeağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Güdün mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Güdün
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gökçeköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Gökçeköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928: Dereköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Üzümözü mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h: Kızılüzüm
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
1916h: Kireç | Şarlıpazarı [ Tr "Şarlı (Beşikdüzü) pazarı" ]
1902hk: Şarpazarı
1800~: Ağasar (idari bölge) [ Tr akhisar ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Aslı Şar pazarı veya Şarlı Pazarı olup, bu yerde şal yapıldığı için bu adı aldığı rivayeti halk etimolojisidir. ■ Ağasar esasen ilçe merkezi içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. İlçe merkezi eski Kireç köyüdür. SN
■ Bu köylerin sayısı zamanla 57 olmuştur, hatta derenin doğusuna da göç etmişlerdir. metonio
  Simenli mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Simenli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Kasımağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1968: Karamağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Akçiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dorukkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Dorukkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gölkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Gölkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928: Çamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sütpınar mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Kıranmahalle [ Tr kıran "kenar" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çarlaklı mah - Şalpazarı - Trabzon
1830: Çarlaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Karakaya mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h: Karakaya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Doğancı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Doğancı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sayvançatak mah - Şalpazarı - Trabzon
1928: Sayvançatak
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km