haritada ara :   km  
Şalpazarı'da 26 yerleşim bulundu.
sırala 
Fidanbaşı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Timara
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Çetrik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Çetrik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Düzköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Düzköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Ağırtaş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Gâvurkıran [ Tr kıran "kenar, yan mahalle" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
■ `Gavur kırma` eylemi sözkonusu değildir. SN
Pelitçik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Pehliçukur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960 📖: Görenli
1928 📖: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
Geyikli mah - Şalpazarı - Trabzon
1830 📖: Alagâvur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Kabasakal mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Kabasakal
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Tepeağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Tepeağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Güdün mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Güdün
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Gökçeköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Gökçeköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Dereköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Üzümözü mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h 📖: Kızılüzüm
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
1916h 📖: Kireç | Şarlıpazarı [ Tr "Şarlı (Beşikdüzü) pazarı" ]
1902hk 📖: Şarpazarı [ Tr şar "şehir?" ]
1800~ 📖: Ağasar (idari bölge) [ Tr akhisar ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Aslı Şar Pazarı veya Şarlı Pazarı olup, bu yerde şal yapıldığı için bu adı aldığı rivayeti halk etimolojisidir. ■ Ağasar esasen ilçe merkezi içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. İlçe merkezi eski Kireç köyüdür. SN
Simenli mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Simenli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
Akçiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Kasımağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1968 📖: Karamağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Dorukkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Dorukkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Çamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Çarlaklı mah - Şalpazarı - Trabzon
1830 📖: Çarlaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Gölkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Gölkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Sütpınar mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Kıranmahalle [ Tr kıran "kenar" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Turalıuşağı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Karakaya mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h 📖: Karakaya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Doğancı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Doğancı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
Sayvançatak mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖: Sayvançatak
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.